---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, February 26, 2013

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးႏွင့္လည္းမဆန္႕၊ ေျမႏွင့္လည္းမဆန္႕။ သို႕ေသာ္ မုအ္မင္န္၏ ႏွလုံးသား၌ ဝင္ဆန္႕ေတာ္မူသည္


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم
Bismilahirahamaniraheem
မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ... အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။
.
ကုရ္အာန္ ၈၅ း ၁၄ ထို႔အျပင္ ထိုအရွင္သည္သာလွ်င္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏုိင္ေသာ၊ အလြန္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိ္းေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္သည္။
.
ဒီကေန႕အင္တာနက္ေခတ္မွာလူတိုင္း၊ အရြယ္တိုင္း အြန္လိုင္းေပၚမွာ မိမိတို႕ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြ ဖတ္႐ႉ၊ ေလ့လာႏိုင္ၾက ေသာေၾကာင့္ ယခင္အင္တာနက္မေပၚေသးခင္ေခတ္ကထက္ အရာရာကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ အေထာက္အကူေပးေနပါတယ္။ ယခင္ကဆို မိမိတို႕စိတ္ဝင္စားရာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ စာေပမွာရွာေဖြဖတ္႐ႉျခင္း၊ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕ျပီး သင္ယူၾကျခင္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအင္တာနက္ေခတ္ေလာက္ ကမၻာအႏွံ႕မက်ယ္ျပန္႕ခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူေတြမွာ စာေပ သတင္းအခ်က္ အလက္တို႕ အားနည္း ခဲ့ပါတယ္။
.
ဥပမာ : ဘာသာေရးစိတ္ဝင္စားေသာလူမ်ားက တရားေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ သြားေရာက္စုေဝးနားေထာင္ၾကသူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ ဂီတ ႐ုပ္ရွင္ ဖက္ရွင္ဖက္ကို ဝါသနာပါေသာလူမ်ား၊ အားကစားဝါသနာပါေသာလူမ်ား၊ စီးပြါးေရးရွင္မ်ား စသျဖင့္ သူ႕အစုအေဝးနဲ႕သူစုေဝး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိၾကပါတယ္။ ယခုေခတ္ အြန္လိုင္းမွာ မွ်ေဝလိုက္လွ်င္ျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႕ေရာက္ေနသူတို႕ လွ်င္ျမန္စြာဖတ္႐ႉႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကအေထြေထြဗဟုသုတကို စာဖတ္ဝါသနာပါသူတို႕သာ အမ်ားဆုံးႂကြယ္ဝၾကျပီး လူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႕ဝါသနာပါတဲ့အေၾကာင္း အရာကိုသာ ေကာင္းစြာသိနားလည္ၾကပါတယ္။ သာသနာ့စာေပ အထူးသျဖင့္ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ႏွင့္ မနီးစပ္ေသာလူေတြမွာ ဘာသာေရးဗဟုသုတပိုင္း ဆိုင္ရာအားနည္းမႈေတြရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သာသနာ့စာေပ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ အယူမွား အစြဲမွား၊ အေၾကာက္တရားႏွင့္ျဖစ္ေစ (သို႕) ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ရပ္စလုံး ထိခိုက္နာက်င္မႈတို႕ျဖင့္ ဘာသာေရးသင္ခန္းစာပို႕ခ်မႈတို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ္မ်ားမွာ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာအစၥလာ့မ္လမ္းစဥ္မွ မေဝးသင့္ပဲ ေဝးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။
.
ဘာသာေရးဗဟုသုတေပးရာမွာျဖစ္ေစ ဘာသာေရးစာေပပို႕ခ်ရာမွာျဖစ္ေစ သင္ယူသူတို႕ စိတ္ပါလာေစရန္၊ ပို၍စိတ္ဝင္စားေစရန္၊ ဖတ္႐ႉခ်င္စိတ္ရွိရန္၊ တစ္ဖန္ လိုက္နာက်င့္သုံးခ်င္ရန္ အားေပးျခင္း၊ စြဲေဆာင္ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ စည္းရုံးျခင္း၊ ဘာသာေရးအစီအစဥ္ - အေလ့အက်င့္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ေပးျခင္း၊ ဆုေပးျခင္း၊ အစဥ္အျမဲအဆက္သြယ္လုပ္ေပးေနျခင္းတို႕ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕၊ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမည္။
.
ဘာသာေရးပညာေပးရာမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႕ေတာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဩဝါဒေတာ္ သာသနာ့ဥပေဒ၊ အစၥလာမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မိမိတို႕ပတ္ဝန္းက်င္၏ ႐ိုးရာ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၏ကြဲျခားခ်က္ကို ခြဲျခား ျမင္တတ္ရန္၊ နားလည္တတ္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ သို႕မွသာလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႕ဩဝါဒကို လိုက္နာသူအျဖစ္ရပ္တည္သူ မြတ္စလင္မ္စစ္ျဖစ္သလား သာသနာ့ေဘာင္အျပင္မွ အေလ့အထမ်ားအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာေနထိုင္သူျဖစ္ေနသလား ထင္ရွားစြာျမင္ရမည္။
.
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဆုံးမဩဝါဒေတာ္မ်ားတြင္ သန္႕ရွင္းေသာေသာ္ဟီးဒ္တရားကိုလမ္းျပထားျပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္တိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ လမ္းစဥ္ကို ေသြဖယ္ျငင္းပယ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္၏ ဆင္ယင္ ထုံးဖြဲ႕ ေနထိုင္ ရွာေဖြ စားေသာက္မႈတို႕တြင္ ဟရမ္ မ်ားရွိေနပါက ၎တို႕ကဲ့သို႕ ျပဳမူေနေသာ မြတ္စလင္မ္တို႕အေပၚတြင္လည္း ဂိုနာထိုက္ေနေၾကာင္း အသိတရားရွိရန္လိုပါတယ္။
.
တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားတြင္ တစ္ကယ့္သာသနာ့လမ္းစဥ္အတိုင္း က်င့္သုံးသူ မြတ္စလင္မ္ ေယာက်္ား - မိန္းမ အနည္းစုရွိၾကသကဲ့သို႕ ဘာသာေရးဗဟုသုတခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ သာသာနာ့ေဘာင္အျပင္ဖက္ကို ေျခေခ်ာ္ခဲ့ၾကေသာ လူအမ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ ထဲမွာ
- အေလာင္းကစားနဲ႕ပတ္သက္ျခင္း
- အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးျခင္း
- အေပ်ာ္အပါးမ်ားလိုက္စားျခင္း
- သၾကၤန္ေရကစားျခင္း
- ေအဗာဒါ့သ္၌တာဝန္ေပါ့ေလွ်ာ့ျခင္း
- သာသနာမွဟန္႕တားထားေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈကို ယေန႕တိုင္ ဝတ္ေနၾကျခင္းတို႕မ်ားစြာရွိေနၾကတယ္။ ဒါကို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ့စရာမလိုပါ။ ေမာင္ႏွမစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ေမတၱာေရွ႕ထားျပီး အလႅာဟ္အရွင့္ျမတ္၏ က်မ္းစာကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးေဖးမ ကူညီရမွာျဖစ္ပါတယ္။
.
႐ိႈင္သြာန္မိစၦာဟာ လူသားေတြကို သူအသက္ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံး လွည့္ျဖားေသြးေဆာင္သြားမည္လို႕ ေျပာထားပါတယ္။ (သီရ္မီဇီက်မ္း) ကုရ္အာန္ထဲမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွလြဲလို႕ အျခားအဖန္ဆင္းခံမ်ားကို မေၾကာက္ရန္ပါ ရွိပါတယ္။ ဘာသာျခားမ်ား၏ ဟရမ္ အယူအဆမ်ား ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား မိမိတို႕ကိုဆက္လက္ လႊမ္းမိုးခံေနမလား။ သီလတရားကိုႏွလုံးသြင္းကာ အရွင္ျမတ္ထံ ေနာင္တ တရားႏွင့္ အလွ်င္အျမန္ ခိုလႈံၾကမလား ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ရန္အခ်ိန္တန္ေနပါျပီ။
.
မိမိတို႕ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ၊ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္တို႕ကို မဆင္ျခင္ႏိုင္သူ၊ ကိုယ့္အလို ကိုယ္လိုက္သူတို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအဖန္ဆင္းခံတို႕ကိုလည္းေကာင္း ခ်စ္ခင္တြယ္တာေၾကာင့္ရြံ႕ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
.
ရွရိ(က္) မွ ေသာင္ဟီးဒ္တရားသို႕၊ ဗိဒါအာ့သ္မွ စြႏၷသ္သို႕, ဟရမ္ မွ ဟလာလ္သို႕, Negative မွ Positive သို႕ ေျပာင္းလဲၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါကို ဟစ္ဂ်ရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း တစ္မ်ိဳး လို႕ေခၚပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႕ေတာ္ကို နာခံသူသည္ အရွင္ျမတ္အား တစ္ကယ္ ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသသူတို႕ သာျဖစ္ပါတယ္။
.
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကုရ္အာန္မွာ ဤသို႕မိန္႕ထားပါတယ။္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယုံၾကည္ၾကေသာ '' အိုလူသားမ်ား သင္တို႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ ္အီမန္ရွိပါသည္ဟုဆိုၾကသူမ်ား အသင္တို႕သည္ အစၥလာမ္ျဖစ္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဒီန္သာသနာေတာ္သို႕အျပည့္အဝ ဝင္ၾကေလကုန္ ''
.
တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္၊ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းသာ ဝင္ရုံမဟုတ္။ မိမိတို႕ ဦးေႏွာက္ညာဥ္က အစၥလာမ္လမ္းစဥ္ကိုလိုက္ေသာ ဦးေႏွာက္ညာဥ္ျဖစ္ရမယ္။ မ်က္လုံးမ်ားက အစၥလာမ္ မ်က္လုံး၊ ႏႈတ္လွ်ာက အစၥလာမ္ ႏႈတ္လွ်ာ၊ ကိုယ္ခႏၶာက အစၥလာမ္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ေျခ - လက္တို႕မွာလည္း အစၥလာမ္ ေျခလက္တို႕ျဖစ္ရမယ္။ မိမိတို႕၏ စိတ္ဝိညာဥ္၊ ဦးေႏွာက္ညာဥ္၊ ကိုယ္ခႏၶာ အားလုံး မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ရမယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဟရမ္ဟုသပ္မွတ္ထားေသာအရာသည္ သင့္အတြက္လည္း ဟရမ္ျဖစ္တယ္။ အစၥလာမ္သာသနာကို အျပည့္အဝမဝင္ေသာ သူမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဤသို႕ေျပာလိမ့္မည္.'' သင္သည္ ႐ိႈင္သြာန္ေနာက္သို႕လိုက္ေနေလသည္ ''
.
လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ႐ိႈင္သြာန္၏ ေျခယာကိုဘယ္ေသာအခါမွ မလိုက္မိေစရန္ သတိထားရေပမည္။ ႐ိႈင္သြာန္၏ ေျခယာဆိုသည္မွာ his way of thinking & his way of doing တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိႈင္သြာန္သည္ မိမိတို႕လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ လွည့္ျဖားေသာ နံပတ္တစ္ အၾကီးဆုံးေသာ ရန္သူျဖစ္ပါတယ္။ ၎ရန္သူသည္ အျပင္မွာလွည့္ျဖားေနသကဲ့သို႕ မိမိတို႕၏ ႏွလုံးသားထဲမွာလည္းကိန္းေအာင္းေနပါတယ္။ သည္ရန္သူကို အႏိုင္ယူရန္ၾကိဳးစားရမွာ မိမိတို႕တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ) က မိမိတို႕ အီမန္ကို မည္သို႕ထိန္းသိမ္းရမည္ကို လမ္းညႊန္ခဲ့ပါတယ္။ အီမန္ဆိုတာ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။ အီမန္ဆိုတာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလည္းပါဝင္တယ္။ လူသားတို႕မွာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုခ်စ္မိလွ်င္ ¨မိမိခ်စ္ေသာသူအတြက္ စြန္႕လႊတ္ျခင္းဟူသည္ ရွိၾကတယ္။ အဲဒါကို Love is blind လို႕ ေခၚပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကမိန္႕ထားပါတယ္ လူသားမ်ားတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားျဖဴစင္ေသာ အခ်စ္စစ္ႏွင့္ ခ်စ္တတ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္ မိမိအီမန္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္သာလွ်င္ ျပည့္ဝေသာ အီမန္ျဖစ္သည္ဟုမိန္႕ထားပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က မိမိတို႕ အီမန္ကို စမ္းစစ္နည္း ညြန္ျပေပးထားပါတယ္။ မိမိတို႕ ကိုယ္ကိုယ္ျပန္ၾကည့္ပါ။ တစ္ခုခုကိုုႏွစ္သက္တာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္လား မိမိနာ့ဖ္စိတ္အဟာရ အတြက္လား။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မႏွစ္သက္ေသာအရာသည္ သင္မႏွစ္သက္ေသာ အရာျဖစ္ေနပါသလား။ ဒါဆို In shaa Allah သင့္မွာ ေကာင္းေသာ အီမန္ရွိေနသည္။
.
အီမန္ဆိုတာ ႏႈတ္လွ်ာကလာတာမဟုတ္ဘူး။ ႏွလုံးသားထဲက လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွလုံးသားထဲမွာ တည္ရွိေနေသာ အီမန္သည္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္၏ အမိန္႕ကို ဘယ္ေသာအခါမွ မဖီဆန္ပါ။ အီမန္ရွင္သည္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႕ေတာ္မ်ားကို နာခံရန္သာ အျမဲအသင့္ရွိေနေလတယ္။ ဒီေလာက္ဆိုစာဖတ္သူမ်ား မိမိတို႕အီမန္ အဆင့္ ဘယ္အဆင့္မွာရွိသလဲ သိႏိုင္ပါျပီ။
.
ဟဒီးစ္ေတာ္၌လာရွိသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိုးႏွင့္လည္းမဆန္႕၊ ေျမႏွင့္လည္းမဆန္႕။ သို႕ေသာ္ မုအ္မင္န္၏ ႏွလုံးသား၌ ဝင္ဆန္႕ေတာ္မူသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာ အလ္ရဟမန္ အနႏၱဂ႐ုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႕နာ့ဖ္စိတ္ဝိညာဥ္ကို တည္ျငိမ္စြာ အရွင္ျမတ္ဖက္ကို စိတ္ေကာကိုယ္ပါ တစ္စုတစ္စည္းတည္းလွည့္ႏိုင္ရန္ ဂ်င္႐ိႈင္သြာန္ႏွင့္ လူ႐ိႈင္သြာန္တို႕၏ လွည့္ျဖားမႈကို ျမင္တတ္ရန္လိုအပ္ေပတယ္။ မိမိတို႕အား ကိုယ္လက္အဂၤါစုံလင္မႈ၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရာ လိုေလေသးမရွိေပးထားေသာ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို အျမဲရွကူရ္ လုပ္တတ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။
.
စူရာဖာသိဟမွာ : ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ ရွစ္ခုိးဆည္းကပ္ပါ၏ ဟုပါ ပါတယ္ (တကယ္ေကာ မိမိတို႕ စိတ္ဓါတ္အျပည့္အဝႏွင့္ဆည္းကပ္ျဖစ္သလား ျပန္လည္စမ္းစစ္သင့္ေပတယ္) ဒီစူရာကို ဆြလာ့သ္ဖတ္တိုင္း ရြတ္ဆိုၾကပါတယ္။
.
စာေရးသူ နိဂုံးမွာ ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္ မနက္ျဖန္ မိမိႏွစ္သက္မႈထက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါအျပည့္အဝ ဝင္ႏိုင္ျပီလား ????
.
ေစတနာေမတၱာျဖင္

မမီးမီး

(အစၥလာမ္ေရာင္ျခည္)
.
Ref : Quran, Hadith, Sheik Hussein YeeSee more

For Muslim spouse