---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, April 25, 2010

*ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ထံ အီဗလီးစ္ေရာက္ရွိလာျခင္း။*

အအူသို႕၊ ဗစ္လႅာေဟ့၊ ေမနတ္ရွ္ - ႐ိႈင္တြာန္နစ္ရ္ ရဂ်ီးမ္။
ဗစ္စ္ မစ္လႅာ၊ ဟစ္ရ္ ရဟ္မာ၊ နစ္ရ္-ရဟီးမ္။


ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ထံ အီဗလီးစ္ေရာက္ရွိလာျခင္း။

တစ္ေန႕တြင္ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ႏွင့္အတူ ဆြဟာဗာသာဝကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မူအာ့စ္ အိဗ္ႏု ဂ်ဘာလ္၊ အိဗ္ႏု အာဗားစ္၊ အုမားရ္၊ အိဗ္ႏု အလ္ေခါ့ဒ္ေဒါ့ဗ္ ရေသြေအာက္လႅာဟို႕အန္ဟို တို႕သည္ မဒီနာျမိဳ႕ေတာ္ရွိအန္ဆြားရ္ လူမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏အိမ္တြင္အတူတကြ
ရွိေနၾကစဥ္.....

အိမ္အျပင္မွ သူတစ္ေယာက္တံခါးလာေခါက္သံကို
ၾကားလိုက္ၾကသည္။

(အိမ္ရွင္တို႕ေက်းဇူးျပဳ၍က်ဳပ္ကိုအထဲဝင္ခြင့္ျပဳပါ။)

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) က ဆြဟာဗာမ်ားကို (အသင္တို႕အျပင္မွာတံခါး ေခၚက္ေနသူသည္မည္သူလဲဆိုတာသိၾကပါ၏ေလာ။)

ဆြဟာဗာမ်ားက (အလႅာဟ္ ႏွင့္ တမန္ေတာ္သာသိပါလိမ့္မည္ ဟုေျဖၾကပါသည္။)

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ကမည္သူလဲဆိုတာအသင္တို႕အားလုံးသိခ်င္လွ်င္.....ထိုသူသည္အလႅာဟ့္္က်ိန္စာသင့္ထားေသာအီဗလီးစ္ပင္တည္း။

အုမားရ္ = အိုး ရစူလြလႅာဟ္ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ုပ္အားသူ႕ကိုသြားသတ္
ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = အာ.....အသင္တို႕အားလုံးမသိၾကေလသေလာ။ ဤသည္မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာပင္။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္က ၎အားကမၻာဆုံးသည့္တိုင္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ အခ်ိန္ေပးထားေလသည္။ တံခါးသြားဖြင့္ေလ။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္
ေၾကာင့္ကြၽန္ုပ္ထံလာျခင္းျဖစ
္လိမ့္မည္။ သို႕ပါ၍ အသင္တို႕သူဘာေျပာမလဲ အကဲခတ္ၾကည့္ၾက၍ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ၾကေလကုန္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ http://islam-yaungche.blogspot.com/2008/12/blog-post_25.html

Wednesday, April 21, 2010

PROPHET TEACH TO ALI (RAL)

(1) Refrain from sleeping between Subah and Ishraq; Asr and Maghrib; Maghrib and Isha
(2) Avoid sitting with stingy people
(3) Don’t sleep between people who sit
(4) Don’t eat and drink with your left hand
(5) Don’t eat those food you have taken out between your teeth
(6) Don’t break your knuckles
(7) Don’t look at the mirror in the night
(8) Don’t look at the sky while in salaath
(9) Don’t spit in the toilet
(10) Don’t clean your teeth with charcoal
(11) Sit and wear your trousers
(12) Don’t break tough things with your teeth
(13) Don’t blow on your food when it’s hot
(14) Don’t look for faults of others
(15) Don’t talk between iqamath and azan
(16) Don’t speak in the toilet
(17) Don’t speak tales about your friends
(18) Don’t antagonize your friends
(19) Don’t look behind frequently while walking
(20) Don’t stamp your feet while walking
(21) Don’t be suspicious about your friends
(22) Don’t speak lies at anytime
(23) Don’t smell and eat
(24) Speak clearly so others can understand
(25) Avoid travelling alone
(26) Don’t decide on your own but consult others who know
(27) Don’t be proud of yourself
(28) Don’t be sad about your food
(29) Don’t boast
(30) Don’t chase the beggars
(31) Treat your guests well with good heart
(32) Be patient when in poverty
(33) Assist a good cause
(34) Think of your faults and repent
(35) Do good to those who do bad to you
(36) Be satisfied with what you have
(37) Don’t sleep too much- it will cause forgetfulness
(38) Repent at least 100 times a day
(39) Don’t eat in darkness
(40) Don’t eat mouthful

Tasbeeh


ကုရ္အာန္သည္ႏွစ္ဘဝ၏ေသာ့ျဖစ္သည္။Friday, April 16, 2010

ေစာဒက-အစၥလာမ့္ဂ်ိဇ္ယာဟ္

အစၥလာမ္အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္သူမ်ားအတြက္ ေစာဒကတစ္ခု။ ဒီၾကားထဲ အစြန္းေရာက္ တုိ႔က မဆီမဆုိင္
အစၥလာမ္နာမည္ယူ အဓိပၸာယ္မဲ့စြာ တလြဲအသုံးျပဳေနေသာစနစ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစၥလာမ္အမွန္တရားမ်ားဆီသုိ႔
ဖိတ္ေခၚမႈေပါ့ေလ်ာ့လစ္ဟင္းမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္အေၾကာင္း တုိ႔မိေခါက္မိေသာ ညီေနာင္မ်ားအဖုိ႔
အထင္လြဲစရာအေကာင္းဆုံး။ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ေခၚ လူခြန္။ နာမည္ၾကား႐ုံမွ်ျဖင့္ ေအာ့ႏွလုံးနာစရာေကာင္းေသာ
စကားလုံးပင္။

ကမၻာ့သမုိင္း၊ ျမန္မာ့သမုိင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္လွန္ၾကည္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ပေဒသရာဇ္၊
နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏စနစ္ဆုိးအျဖစ္ ေတြ႕ ရေပမည္။ သို႔ေသာ္သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၏လူခြန္ႏွင့္အစၥလာမ့္ဂိ်ဇ္ယာဟ္
ဘာကြာျခားသနည္း။ အသင္ ကုိင္တုိင္ ႏွလုံးသားကိုခ၀ါခ်၍စာျမည္းၾကည့္လုိက္ပါ။
ေအာ္ ဒါဟာ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔အရွင္ရဲ႕ဘာသာတရားမခြဲျခားလူသားအေျချပဳ
ကုိင္းကၽြန္းမွီကၽြန္းကုိင္းမွီ ညီအစ္ကို ရင္း၀ါဒ အျပည့္ေပၚေစသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးတည္ လမ္းစဥ္ပါကလားဟုဆုိကာ
ၾသခ်ရေပလိမ့္မည္။ ကမၻာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္ လူသားမဆန္ဆုံးေသာ
စနစ္ဆုိးႀကီးကို အစၥလာမ္က အမည္မေျပာင္းဘဲ လူသားအဆန္ဆုံး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၏
ေနာင္တရျခင္းက႑အရ မူစလင္ မဟုတ္သူ(၃)မ်ိဳးရွိသည္။

(၁) မူစလင္တုိ႔ကုိ ရန္လုိတုိက္ခုိက္သူမ်ား
(၂) မူစလင္တုိ႔ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ေရာင္းရင္းမ်ားႏွင့္
(၃) အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မူစလင္တုိ႔ႏွင့္
ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကေသာ မူစလင္မဟုတ္သည့္ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံသားမ်ား (ဇင္မီ)တုိ႔

ျဖစ္ၾကသည္။

အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မူစလင္မ်ားႏွင့္သာမက ႏုိင္ငံေအးရိပ္ေအာက္ရွိ ဇင္မီတုိ႔ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေပသည္။
မိမိတုိ႔ေနထုိင္ခုိလႈံရာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေရးႀကံဳလာပါက မူစလင္ႏုိင္ငံသား မ်ားေရာ ဇင္မီႏုိင္ငံသားမ်ားကပါ
ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားပီပီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္။ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ကို မူစလင္တုိ႔သာပုိင္သည္၊
ဇင္မီတုိ႔ႏွင့္မဆုိင္ဟူ၍ အစၥလာမ္သာသနာက မသြန္ သင္ေပ။ ဘာသာစြဲမထားဘဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚအေျခခံကာ
ဇင္မီတုိ႔အားလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခြင့္အျပည့္အ၀ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္
အစၥလာမ္သာသနာ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ မွ အဓမၼစနစ္မရွိဆုိသည့္အတုိင္း ဤကာကြယ္ေရးတြင္လည္း
အတင္းအၾကပ္ အဓမၼပါ၀င္ေစမႈ မရွိေပ။ ဇင္မီတစ္ဦးအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး
တြင္ အသက္ေသြးေခၽြး မေပးဆပ္လုိပါက မိမိခ်မ္းသာလွ်င္ ခ်မ္းသာသည့္အေလွ်ာက္ ဆင္းရဲလွ်င္
ဆင္းရဲသည့္အေလွ်ာက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ညီေနာင္မ်ားအား တစ္တပ္တစ္အား
ေထာက္ပံ့ကူညီခြင့္ေပးထားေပသည္။ ဤေထာက္ပံ့ကူညီေငြကို အစၥလာမ္တြင္ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ဟုေခၚေပသည္။
သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၏အရင့္သီးဆုံးစကားလုံးကိုအစၥလာမ္က အဓိပၸာယ္ လုံးလုံးေျပာင္းပစ္လုိက္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ
အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ကဲ့သုိ႔ဆန္႔က်င္၍ မုိးႏွင့္ေျမသို႔ကြာျခား သြားသည္။ ရက္စက္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ယ္မႈန္းထားေသာ လူခြန္ကို
ညီအစ္ကုိရင္း၀ါဒျဖင့္ေဆး၍ မိမိႏိုင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ထည့္၀င္ကူေငြအျဖစ္
ေျပာင္းပစ္လုိက္သည္။ မူစလင္ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္မူ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘဲ အေရးႀကံဳလာပါက
အသက္ ေသြးေခၽြးေပးကုိေပးဆပ္ရေပမည္။ သုိ႔မဟုတ္က သူသည္ အေရၿခဳံမူစလင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြား ေပမည္။

မူစလင္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးတာ၀န္သာမက အစၥလာမ့္သာသနာ ေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအနက္
တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရား၀င္ဒါနေၾကး (ဇကာသ္)ကိုလည္း ေပးကိုေပးရ ေပသည္။ အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းသည္မွာ
မူစလင္တစ္ဦးေပးရေသာ တရား၀င္ဒါနေၾကးပမာဏသည္ ဇင္မီတစ္ေယာက္၏ထည့္၀င္ေၾကး
ဂ်ိဇ္ယာဟ္ထက္ပုိမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးအခြင့္အေရး အေနႏွင့္ ဇင္မီတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးတြင္
တုိက္႐ုိက္မပါ၀င္လုိေသာ္လည္း ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္၍ မူစလင္တစ္ဦးနည္းတူ ဇကာသ္
တရား၀င္ဒါနေၾကးေပးမည္ဆုိပါကလည္း ေပးႏုိင္ေပသည္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ ခ်ဳပ္သူအေနျဖင့္
ထုိစိတ္ေစတနာ ထက္သန္သူ ဇင္မီအား ဇကာသ္၏ ပမာဏစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းျပၿပီး လက္ခံသေဘာတူပါက
ထုိဇင္မီတံမွ ဇကာသ္ေကာက္ခံႏုိင္သည္။ ထုိဇင္မီသည္ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ ေပးစရာ အသက္ေသြးေခၽြး
ေပးဆပ္စရာမလုိေတာ့ေပ။ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ဒုတိယေျမာက္ ဆက္ခံသူ သာ၀ႀကီးအုမရ္ သခင္လက္ထက္၌
အာရဗ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဇင္မီမ်ားက ဂ်ိဇ္ယာဟ္ ေပးေဆာင္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး ဇကာသ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္
သခင္က သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ေလ သည္။ အစၥလာမ့္ပညာရွိႀကီး အိမာမ္ ရွာဖာအီသခင္ကလည္း ဇင္မီတစ္ဦးအေနျဖင့္
အစၥလာမ့္က သတ္မွတ္ထားေသာ ဇကာသ္ေပးႏုိင္ေလာက္သည့္ ဥစၥာပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ပါက ဂ်ိဇ္ယာဟ္အစား
ဇကာသ္စနစ္ျဖင့္ ေပးလုိ၍ ေတာင္းဆုိပါက ခြင့္ျပဳပုိင္ေၾကာင္း ဓမၼသတ္ေပးထားေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ “အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္၏ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္(ဆြ)က ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးတြင္လည္း မပါ၀င္ႏုိင္၊ ေထာက္ပံ့
ေၾကးေငြလည္း မေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမျပဳဘဲ အၿမဲတေစ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားေနသူ
ဘာသာျခားရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဂ်ိဇ္ယာဟ္ေကာက္ခံျခင္း မျပဳ ရန္တားျမစ္ ထားၿပီး ႏုိင္ငံသား
ဇင္မီတစ္ဦးအနျဖင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ အားနည္းကာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ ပါက သူႏွင့္ သူ႕မိသားစုအား
အစၥလာမ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည့္သူဘ႑ာတုိက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူစလင္တုိ႔ကုိ သြန္သင္ခဲ့ေပသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလတြင္ ထုိထည့္၀င္ေငြ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္
အသုံးျပဳေပသည္။ ဤသို႔ သစၥာ ေစာင့္သိသူ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းဇင္မီမ်ားကို အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္
တစ္ေျမတည္းေန မူစလင္ ညီအစ္ကုိမ်ားကလည္း ညီေနာင္ဇင္မီတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ
ဘာသာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အာမခံခ်က္အျပည့္ေပးကာ မိမိတုိ႔၏အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္းကုိင္းမွီ ကုိင္းကၽြန္းမွီ ေက်းဇူးတုံ႕ျပန္ၾကေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ဆုိ သည္မွာ
အစၥလာမ့္အတြက္ မူစလင္မ်ားႏွင့္ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ ဘာသာျခား ညီေနာင္မ်ားအၾကား
ညီရင္းအစ္ကုိစိတ္ဓာတ္ကို ေပါင္းကူးထားေပးေသာ တံတားသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ သားေကာင္းတစ္ဦး၏
မိမိႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈ၏ ျပယုဂ္လည္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ။

ကိုး -Non- Muslims in the Shari'ah of Islam by Salim Al-Bahrasawy

ဘာသာျပန္ Ababeel
Link : Islam Yaungche network

Sunday, April 11, 2010

ဆုလာဘ္ၾကီး (၆) မ်ဳိး (ျပန္ဆိုသူ - ေမာ္လ၀ီ ဟာဖစ္ဇ္ မုဟမၼဒ္ မမ္ဆာ)

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)က ဟဇ၇သ္အြစ္မာန္း (ရေသြ ့) ကုိ မိန္
့ေတာ္မူသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ေအာက္ပါ ကေလမဟ္ေတာ္ကို နံနက္အခ်ိန္တြင္
၁၀-ၾကိမ္၊ ၁၀-ခါဖတ္သည္ရွိေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုဖတ္ရြတ္သူအား
ဆုလာဘ္ၾကီး (၆)ခု ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္။

(၁) ရႈိင္သြာန္မိ စၦာႏွင့္ ၄င္း၏မ်ဳိးဆက္တို ့၏ ေႏွာက္ယွက္မႈအသြယ္သြယ္မွ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္။

(၂) ကင္သြာရ္တစ္ခု အက်ဳိးခ်ီးျမွင့္မည္။

(၃) ဂ်ႏၷသ္တြင္ အဆင့္တစ္ခုျမွင့္တင္ေပးမည္။

(၄) အီနဟ္ အမည္ရွိ ဟူရ္ကညာပ်ဳိႏွင့္ နိကာဟ္ျပဳေပးမည္။

(၅) ထိုသူ ့ထံသို ့ရဟ္မသ္၏ဖရွစ္ရွ္တာ (၁၂) ပါး ဆင္းသက္လာမည္။

(၆) ကုရ္အာန္ ၊ ေသာင္ရာသ္ ၊ ဇဗူးရ္ ၊ အင္ဂ်ီးလ္ စသည့္က်မ္းၾကီးေလးက်မ္း
ရြတ္ဖတ္သည္ႏွင့္အမွ် အက်ဳိးစ၀ါးဗ္ရရွိမည္။ ထို
့အျပင္တစ္ဆက္တည္းလက္ခံကဗူလ္ျပဳျပီးျဖစ္သည့္ ဟဂ်္တစ္ၾကိမ္ႏွင့္
အြမၼရဟ္တစ္ၾကိမ္၏ အက်ဳိးစ၀ါးဗ္ ခ်ီးျမင့္မည္။ ဖတ္ရြတ္သူသည္ ထိုေန ့၌
ကြယ္လြန္ေသဆံုးခဲ့ေသာ္ ရွဟီးဒ္၏အက်ဳိးရမည္။
(သဖ္စီးရ္အစ္ဗၺႏုကဆီးရ္)

ကေလမဟ္ေတာ္
လားအိလားဟာ အစ္လႅလ္လားဟု ၀လ္လားဟုိအက္ဗရ္ စြဗ္ဟားနလ္လားဟိ
၀ေဘဟမ့္ေဒဟီး အတ္စ္္သဂ္ေဖရြလ္လားဟာ ၀လာကု၀သာ အစ္လ္လားေဘ့လ္လားဟိ
အလ္ေအာင္၀္၀လို ၀လ္အားခိရို ၀ဇ္ဇြားဟိရို ၀လ္ဘားေသြႏို
ေဘယေဒေဟ့လ္ခိုင္း၇္ ယို ့ဟ္ယီး ၀ယိုမီးသို
၀ဟုိ၀ါ အလားကြလ္ေလ ရႈိင္းအင္န္ကဒီး၇္ ။

ပို႕စ္ေပးပို႕သူ သင္ဇာေလးအားေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Wednesday, April 7, 2010

လူတိုင္းတြင္ထူးျခားေသာအရည္အခ်င္းကိုယ္စီရွိသည္

ေခတ္အဆက္ဆက္မွယေန႕ထိတိုင္ မြတ္စလင္မ္အေပၚ အခ်ိဳ႕ဘာသာျခားမ်ားမွစြပ္စြဲ
လက္ညိဳးထိုးၾကသည္မွာ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ ေခတ္ပညာသင္ယူရန္အခြင့္အေရးမရွိ။ လင္ယူသားေမြးရန္သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟူ၏။ ၎တို႕ကိုျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္တြင္းပံုးဟူ၍ေခၚၾကသည္။

ဤသို႕ အျမင္ခံရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ ႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ဩဝါဒေတာ္မ်ားကိုေသခ်ာနားမလည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ India, Pakistan တို႕မွ မိ႐ိုးဖလာဓေလ့ထံုးတန္းေဟာင္းမ်ားကိုက်င့္သံုးခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။

အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာၾကားပါေလ အခ်င္းတို႕ အသိအလိမၼာ ညာဏ္ပညာရွိေသာသူတို႕ႏွင့္ အသိအလိမၼာ ညာဏ္ပညာကင္းမဲ့ေသာသူတို႕သည္ တူၾကပါသေလာ။ စင္စစ္မွာကား ညာဏ္ရွင္မ်ားသာလွ်င္ တရားရယူၾကေပသတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၃၉ : ၉)

ကသီလ္ အစ္ဗ္ေန႕ ေကြစ္ မွတစ္ဆင့္ : တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ပညာရွာေဖြလိုသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရာက္ေနလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ ၎အားသုခဘံုသို႕သြားရာခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ ပို႕ေပးေတာ္မူမည္။ ႏွစ္ဘဝအတက္ ပညာစည္းပူးသူမ်ားကို ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဝမ္းသာအားရျဖစ္၍ အေတာင္ပန္မ်ားကို အနိ႕မ္ခ်ေပးမည္။ ထို႕ေနာက္ေရထဲ မွငါးမ်ားသည္ အသင္အျပစ္မွခြင့္လႊတ္မႈရေစရန္ ဒိုအာဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းေပးမည္။ (Translation of Sunan Abu-Dawud, Knowledge (Kitab Al-Ilm), Book 25, Number 3634)"

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ ပညာကို သင္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။ အသိပညာႂကြယ္ဝေသာသူသည္ အသိပညာနည္းပါးသူမ်ားထက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားပို၍ ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသ၏။ ပညာတတ္ေသာသူသည္ ပညာမတတ္ေသာသူထက္ပို၍သာလြန္၏။

အယူအဆကြဲျပားမႈမ်ားၾကားမွ အခ်ိဳ႕ေသာမြတ္စလင္မ္မိန္းကေလးတို႕၏အေျခအေန။

မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွ က်င့္သံုးေနၾကေသာ မိ႐ိုးဖလာဓေလ့ထံုးတန္းမ်ား မွန္မမွန္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ကိုဖတ္႐ႉျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သမိုင္းကိုရွာေဖြေလ့လာျခင္းျဖင့္ အသိအလင္းဝင္းလာျပီး အေျဖမႇန္ရလိမ့္မည္။ ထို႕ေနာက္ မလိုတမာမုန္းတီးသူတို႕၏ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္သံမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္း ေျခပႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားတိုးလာမည္။ လူတိုင္းတြင္ထူးျခားေသာအရည္အခ်င္းကိုယ္စီရွိသည္။ တည္ထြင္တတ္သည္ ေတြးေခၚတတ္သည္ ဤသည္မ်ားကို ေကာင္းေသာေနရာ၌သုံးတတ္ပါကလြန္စြာအၾကိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။

ယေန႕ကမ႓ာလူ႕အိမ္ေထာင္စုၾကီးတြင္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးပညာတတ္မ်ားသထက္မ်ားလာျပီး မိမိ၏ မိသားစုရပ္တည္ေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္သာမက လူအမ်ားအၾကိဳးျပဳေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ေနၾကသည္မွာအားရစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္ အၾကမ္းဖက္သာသနာလည္းမဟုတ္... မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ extremist အယူသီးေတြလည္းမဟုတ္..... အစၥလာမ္၏အဓိပါယ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ပင္ျဖစ္သည္။

လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚေမတၱာတရားထားတတ္ခဲ့ရင္ .......

စာဖတ္သူအေပါင္းရႊင္လန္းၾကပါေစ။

Capt. Hanadi Zakariya Hindi
(first Saudi female pilot)


Khulud Mohammad Faqih
(Palestine first woman judge)


Ansari- the first Muslim women astronaut

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dalia Mogahed, a veiled Egyptian American,
will advise President Obama on prejudices
and problems faced by Muslims.


A Muslim woman doctor.


Nadia Naeem a Police Community Support Officer

Sunday, April 4, 2010

ဗိုင္ရပ္စ္အေၾကာင္း

သတိျပဳပါ : Security tool ဆိုတဲ့လင့္ခ္ မိမိကြန္ျပဴတာထဲဝင္ျပီး စာလုံးအနီျဖင့္ သင့္ကြန္ျပဴတာ virus ေတြဝင္ေနျပီ။ သင့္ကြန္ျပဴတာကို အခမဲ့ check ေပးမည္လို႕စာတန္းေပၚလာရင္လုံးဝ အိုေက ကို မကလစ္ပါနဲ႕။ အဲဒါ virus ပါ။ ခုတစ္ေလာ အဲဒိ virus လူအမ်ားရဲ့ကြန္ျပဴတာကိုဝင္ဒုကၡေပးေနပါတယ္။ ကလစ္မိရင္ virus တကယ္ဝင္ျပီး သူ႕anti virus ကို credit card နဲ႕ဝယ္ခိုင္းပါတယ္။ ဝယ္လို႕လည္းမရပါဘူး။ Harddisk ကိုသာတစ္ေျဖးေျဖးစားသြားတာေၾကာင့္ ဝင္းဒိုးကို အင္စေတာျပန္လုပ္ရပါတယ္။ အကယ္၍ virus ဝင္သြားပါက အျမန္ဆုံး ကြန္ျပဴတာ/laptop မွ ဖိုင္မ်ားကို USB ႏွင့္ကူးယူထားပါ။ Virus မ်ားႏွင့္ကင္းေဝးၾကပါေစ။