---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, January 20, 2011

ကမၻာေပၚမွာအေကာင္းဆုံးပုဂၢိဳလ္

Bestofmen.org Research team မွ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ေယာက္မွ ကမၻာေပၚမွာအေကာင္းဆုံးပုဂၢိဳလ္ကိုေရြးရန္တင္ျပခဲ့ပါသည္။

Who is the Best of Men?
1. Abraham Lincoln
2. Albert Einstein
3. Buddha
4. Jesus
5. ChristKarl Marx
6. Mahatma Gandhi
7. Martin Luther
8. Muhammad
9. Saint Paul William
10. Shakespeare

တစ္ကမၻာလုံးမွ vote ေပးခဲ့ရာ ၁၁၊ ၀၁၊ ၂၀၁၁ ရက္ေန႕ final အေျဖအရ မြတ္စလင္မ္လူထုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမတ္(ဆြ) သည္ ကမၻာေပၚမွာအေကာင္းဆုံးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျပီး တမန္ေတာ္ အီစာ (အ) ကဒုတိယ၊ မဟတ္တမ ဂႏၵီက တတိယရခဲ့ပါသည္။

၁။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမတ္ (ဆြ)
၂။ Jesus (တမန္ေတာ္ အီစာ (အ) )
၃။ မဟတ္တမ ဂႏၵီ

၁၉၇၈ ထုတ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား Michael H. Hart ေရးသားေသာ The 100 စာအုပ္ထဲတြင္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမတ္ (ဆြ) သည္ ပထမေနရာရခဲ့ပါသည္။ http://en.wikipedia.org/wiki/The_100

တမန္ေတာ္ျမတ္အား ေကာက္က်စ္မုန္းတီးမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ၾကံေရးသားေနသူမ်ားရွိေနၾကေသာ္လည္း အမွန္တရားကို မည္သို႕မွ်ပင္ ဖုန္းကြယ္လို႕မရႏိုင္ပါ။ မဟုတ္မမွန္ေရးသားသူတို႕၏ ညံ့ျဖင္းမႈ ေအာက္တန္းက်မႈတို႕သည္သာက်န္ရစ္ခဲ့ေပမည္။

"Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed"

reference : http://bestofmen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62

Tuesday, January 18, 2011

ပ်ားေကာင္ က႑

ဗစ္စ္ မစ္လႅာ၊ ဟစ္ရ္ ရဟ္မာ၊ နစ္ရ္-ရဟီးမ္။


ကုရ္အာန္ ၀၁၆ း ၆၈။ ၎ျပင္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ပ်ားေကာင္၏ထံသို႔ (ဤသို႔) အမိန္႔ေတာ္ေပးေတာ္မူေလသည္။အသင္သည္ ေတာင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ား၌လည္း ေကာင္း၊ လူတို႔တည္ေဆာက္ၾကကုန္ေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ား၌လည္းေကာင္း၊(မိမိတို႔) ေနအိမ္မ်ား ျပဳလုပ္ ေလကုန္။


ကုရ္အာန္ ၀၁၆ း ၆၉။ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ အသီးအႏွံ အသီးသီး အသက, အသကတို႔မွ (အရည္မ်ားကို) စုတ္ယူ စားသံုးေလေလာ့။ တဖန္ အသင္သည္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ လြယ္ကူ လ်က္ရွိေသာလမ္းမ်ားကို ေလွ်ာက္ေလေလာ့။ ယင္း ပ်ားေကာင္၏၀မ္းဗိုက္မ်ားမွ အေရာင္မ်ိဳးစံုရွိေသာ ေသာက္သံုးဖြယ္ရာ (ပ်ားရည္)သည္ ထြက္ေလသည္။ ယင္းေသာက္သံုးဖြယ္ရာ၌ လူတို႔အဖို႔ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျခင္းသည္ ရွိေပသည္။ဧကန္မလြဲ ဤသည္၌ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ေသာ သူတို႔အဖို႔ အမွန္ပင္ သက္ေသသာဓကသည္ ရွိေပသတည္း။

In addition, the Prophet (PBUH) said:

'Honey is a remedy for every illness and the Qur'an is a remedy for all illness of the mind, therefore I recommend to you both remedies, the Qur'an and honey.' (Bukhari)


သဘာ၀ပ်ားရည္၏ အစြမး္ထက္ပံု
-------------------------------------

ပ်ားရည္ကို လူသားတို႕ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္အတြက္သာမက ေဆးဖက္လည္း ၀င္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္း နည္းပါး၏ သမိုင္းတြင္ ပ်ားရည္၏ အခန္းက႑ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေရွးေခာတ္ကတည္းက ပင္ ပ်ားရည္ကို အနာက်က္ေဆး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအေနျဖင့္လည္းေကာငး္၊ အသားလွေဆးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤမွ် အစြမ္းထက္သည္ကို မသိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ သိပၸံပညာ၏ တိုးတက္မွဳႏွင့္အတူ သိခြင့္ရိွလာျပီ ျဖစ္သည္။ ပ်ားရည္ အစြမ္းထက္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ားရည္ကို ထုတ္လုပ္သည့္ေဒသႏွင့္ ပ်ားအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးအစား ေျမာက္မ်ားစြာ ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ raw honey လို႕ေခၚတဲ့ ပ်ားအံုမွ တိုက္ရိုက္ဖြတ္လာေသာ ပ်ားရည္အၾကမ္းႏွင့္ processed commercial honey လို႕ေခၚတဲ့ အျပင္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္လို႕ရတဲ့ ပ်ားရည္ဆိုျပီး ခဲြၾကည့္ရေအာင္။ ပ်ားရည္အၾကမ္းျခင္း ယွဥ္ရာတြင္ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပ်ားအံုမွ ဖြတ္လာေသာ ပ်ားရည္သည္ ေမြးျမဴေရး ပ်ားရည္ထက္ အစြမ္းသတၱိ ပိုမိုထက္ျမက္ပါသည္။ ပ်ားရည္ဆိုသည္မွာ ပ်ားလုပ္သားမ်ားက ပန္းပြင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို လွည့္လြယ္သြားလာျပီး ရရိွလာေသာ ပန္၀တ္ရည္တို႕မွ တဆင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕ သြားထားေသာ အပင္အမ်ိဳးအစား စံုေလေလ ပန္းပြင့္တို႕မွ ရရိွေသာ ပိုးေသေစသည့္သတၱိမ်ား၊ ႏွင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္သည့္ သတၱိမ်ား ပိုမ်ားေလေလျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ Clostridium botulinum bacteria spore ဟုေခၚသည့္ ဘယ္တီးရီးယားတို႕၏ ဥမ်ား ပါလာတတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားကို ပ်ားရည္လံုး၀ မတိုက္ရပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေပါက္ပြားကာ Botulism လို႕ေခၚတဲ့ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ကိုပင္ ေသေစႏိုင္ပါသည္။ လူၾကီးေတြအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရိွပါ။

ပ်ားရည္ကို ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ဓာတ္ခဲြၾကည့္မည္ဆိုပါက fructose ႏွင့္ glucose သၾကားမ်ားက ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း မွ် ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဗိုက္တာမင္၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္တိုးမွဳကို ဆန္႕က်င္ႏိုင္သည့္ သတၱိရိွေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ပ်ားရည္၏ အသံုး၀င္ပံုမ်ား

အနာထည့္ေဆး

ပ်ားရည္တြင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ႏွင့္ မွိဳမ်ားကို ေသေစႏိုင္ေသာ သတၱိရိွသည္။ အေရျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အနာမ်ားတြင္ ေဆးအျဖစ္ထည့္ပါက အနာအက်က္ျမန္သည္ကို ေရွးကတည္းကပင္ သိရိွခဲ့ၾကသည္။ ပ်ားရည္တြင္ ေရဓာတ္ပါ၀င္မွဳ အရမ္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျပင္ပေရမပါ၀င္ဘဲ ပ်ားရည္ခ်ည္း သက္သက္ျဖင့္ အနာကို ထည့္ေပးပါက ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား မေပါက္ပြားႏိုင္ပါ။ ပ်ားရည္၏ pH သည္ ၄ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ အက္ဆစ္ဓာတ္က ပိုးမ်ားကို ေသေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အနာမွ ထြက္လာသည့္ အရည္တို႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျပီး hydrogen peroxide လို႕ေခၚတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအခါ ပ်ားရည္သည္ အလြန္အစြမ္းထက္သည့္ အနာထည့္ေဆးတစ္လက္ ျဖစ္လာပါသည္။ ေဆးမတိုးေတာ့ေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားျဖင့္ ပြထေနေသာ ေဆးရံုမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ သုေတသီတို႕က အေမရိကန္တြင္ ပ်ားရည္ကို အနာထည့္ေဆးအျဖစ္ hospital protocol မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳၾကသည္။ သုေတသန စာတမ္းမ်ားအရ ပ်ားရည္ကို အနာထည့္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳပါက ပံုမွန္အနာထည့္ေဆးမ်ားအသံုးျပဳေသာ အနာမ်ားထက္ ၄ ရက္ ၅ ရက္ခန္႕ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အနာက်က္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

စြမ္းအင္တိုးေဆး

ပ်ားရည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သၾကားႏွစ္မ်ိဳးအနက္ glucose သည္ အစာလမ္းေၾကာင္းမွ စုပ္ယူမွဳျမန္ေသာေၾကာင့္ စားျပီးျပီးခ်င္း လန္းဆန္းေစသည္။ Fructose ကမူ စုပ္ယူမွဳ ေႏွးေသာေၾကာင့္ ေသြးအတြင္း၌ သၾကားဓာတ္ကို ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္က အားကစားသမားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။ မနက္အိပ္ယာထထခ်င္း လမ္းေလ်ာက္မည္ဆိုပါက အခ်ိဳဓာတ္လြန္ကဲေသာ ဘီစကစ္မ်ား၊ မုန္႕မ်ားစားမည့္အစား ပ်ားရည္ႏွစ္ဇြန္းေလာက္ ေသာက္ပါက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသည့္အျပင္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ပါ အလြန္အကၽြံမတက္ေစေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး

ကေလးမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၂ ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးအမ်ားဆံုးမွာ dextromethophan လို႕ေခၚတဲ့ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေဆးသမားေတြရဲ႕ လက္ဆဲြ ျဖစ္ဖူးလို႕ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ပိတ္ထားတဲ့ ေဆးပါ။ ထိုေဆးေသာက္ပါက ငိုက္ျမီးျခင္း ေလးလံထိုင္းမိွဳင္းျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ အသက္ ၂ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကားရိွတဲ့ ကေလး ၁၀၅ ေယာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနာ စာတမ္းတစ္ရပ္အရ ညအိပ္ခါနီးတြင္ ပ်ားရည္တစ္စြန္း ကို ေသာက္၍ အိပ္ေသာကေလးမ်ားသည္ dextromethophan ကို ေသာက္၍ အိပ္ေသာကေလးမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ညဘက္ေခ်ာင္းဆိုးသက္သာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အျပင္ ပ်ားရည္သည္ အာသီးေရာင္ျခင္း ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတို႕ကိုလည္း သက္သာေစေသာေၾကာင့္ တုတ္ေကြးရာသီတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆးတစ္လက္အေနျဖင့္ သံုးလို႕ရပါတယ္။ ကေလးမ်ားသာမက လူၾကီးမ်ားအတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳပံု

သင္အာသီးေရာင္ေနပါက ေသာက္ေရခြက္အတြင္းသို႕ ပ်ားရည္ႏွစ္ဇြန္း၊ သံပရာရည္ ေလးဇြန္း ႏွင့္ ဆားတစ္ဇြန္းတို႕ကို ထည့္ျပီး ေရေႏြးျဖင့္ေရာကာ ပလုပ္က်င္းပါက လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း အာသီးေရာင္ျခင္းတို႕ကို လ်င္ျမန္စြာ သက္သာႏိုင္ပါသည္။

၀မ္းရွင္းေစသည္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပ်ားရည္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စာတမ္းဖတ္ပဲြႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြအရ ပ်ားရည္တြင္ လူသားတို႕ကို အက်ိဳးျပဳသည့္ lactobacilli ဘက္တီးရီးယားမ်ားပါ၀င္တဲ့အတြက္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းရိွ ပိုးမႊားေတြကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း အူမၾကီးကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ဆီးခ်ိဳသမားတို႕အတြက္

ထို႕အျပင္ ပ်ားရည္ကို ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားတြင္ ေဆးသၾကားအျဖစ္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳကို လံုး၀ေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးဆိုေပမယ့္ မေရွာင္ႏိုင္လို႕ အနည္းငယ္ စားမည္ဆိုပါက ပ်ားရည္သည္ စားသင့္ေသာ သၾကားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္လွသည္။ ပ်ားရည္တြင္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အသည္းကို တစ္ခါတည္း ကာကြယ္ေပးရာေရာင္သလို ေသြးေၾကာမ်ား က်ဥ္းျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္ကို အရမ္းမတက္ေအာင္ level တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းေပးရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၁ သာမက အမ်ိဳးအစား ၂ တြင္ပါ စားသံုး၍ ရပါသည္။

တစ္ေန႕တစ္ဇြန္း

မည္သူမဆို ပ်ားရည္ကို တစ္ေန႕တစ္ဇြန္း စားသံုးပါက အထက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရိွမည့္အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အသားအေရလွျခင္း၊ ဆံပင္လွျခင္း၊ အိုမင္းမွဳကို ေႏွးေကြးေစျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႕ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

အရက္မူးေနပါက

ပ်ားရည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္သည္အစာအိမ္အတြင္းမွ alcohol တို႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ဓာတ္ျပယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းရိွသည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္သာမက အေရွ႕တိုင္းတြင္ပါ ပ်ားရည္ကို အမူးျပယ္ေဆးအေနျဖင့္ သံုးၾကသည္။ သံပရာရည္ျဖင့္ ေရာျပီးေသာက္ပါက ပိုမို အစြမ္းထက္ပါသည္။

အိပ္မေပ်ာ္ပါက

ႏြားႏို႕ပူပူတစ္ခြက္အတြင္းသို႕ ပ်ားရည္ ၂ဇြန္းခန္႕ ထည့္၍ ေမႊျပီး ေသာက္ပါက စိတ္တည္ျငိမ္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေစသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ကုရ္အာန္ ၀၅၅ း ၁၃။ သို႔ပါလ်က္ (အို-ဂ်င္န္ႏွင့္လူသတၱ၀ါအေပါင္းတို႔)၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ မည္သည့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ၾကကုန္အံ့နည္း ။

မွတ္ခ်က္

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ ပ်ားရည္ကိုေသာက္သံုးျခင္းမွ ရေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပ်ားရည္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေသာက္ေဆးမ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ သတိျပဳရန္မွာ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္ေဆးမဆို သဘာ၀ အတိုင္းျဖစ္ေသာ ထြက္ကုန္မ်ားကသာ အစြမ္းထက္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ ပ်ားရည္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာေဆးသည္ သဘာ၀ပ်ားရည္ကဲ့သို႕ အစြမး္ထက္မည္ဟု မည္သူမွ အာမ မခံႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သဘာ၀ထြက္ကုန္ကိုသာ အားေပးေစလိုသည္။

Quran reference : myanmarwind.blogspot.com
Honey Reference: ေဆးေလာက facebook
http://whfoods.org/genpage.php?tname=foodspice&dbid=96
http://en.wikipedia.org/wiki/Honey

ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

မမီးမီး

Saturday, January 15, 2011

Du'a for release anxiety

It was reported from ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said:
person suffers any anxiety or grief, and says:

Allahumma inee ‘abduka, ibnu ‘abdeka, ibnu amateka, naa ‘seyatee beyadika. Maa dhin feyya ‘hukmuka. ‘Ad lun feyya qa dhaa uka es aluka bekullis min huwalaka sammayta bi hi naf saka ae enzaltahu fee ketaa bika. Aw ‘alamtahu a ‘hadan min khalqika a wis ta’ thar ta behi fee ‘il mil ghaybe ‘an da ka en taj ‘alal qur’aaaaan na rabee’a qalbee, wa nuu ra ‘sadree wa jalaa a ‘husnee wathahaa ba hamee.

O Allaah, I am Your slave, son of Your slave, son of Your female slave, my forelock is in Your hand, Your command over me is forever executed and Your decree over me is just. I ask You by every Name belonging to You which You named Yourself with, or revealed in Your Book, or You taught to any of Your creation, or You have preserved in the knowledge of the unseen with You, that You make the Qur’aan the life of my heart and the light of my breast, and a departure for my sorrow and a release for my anxiety.

- but Allaah will take away his sorrow and grief, and give him in their stead joy.” (Ahmad 1/391 and Al-Albaanee declared it sahih.)

Reference : http://alqamardesigns.wordpress.com/2008/02/02/duaa-to-ease-anxiety/

Tuesday, January 11, 2011

အစၥလာမ္ဘာသာမွ ဝက္သားစားသံုးျခင္းကိုတားျမစ္ထားေသာအခ်က္မ်ား

.
အေမး : အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ၀က္သားကိုစားခြင့္မ၇ိွဘူးဆိုတာဟုတ္ပါသလား။
တကယ္လို ့ ဟုတ္တယ္ဆို၇င္လည္းဘာလို ့စားသံုးခြင့္မရိွတာလဲဆိုတာ
သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

အစၥလာမ္ဘာသာ ၇ဲ ့အဆို အ၇ ၀က္သည္လည္း ဒီကမၻာၾကီးေပၚမွာ
ဖန္ဆင္းရွင္ရိွလုိ ့သာ ေပၚေပါက္လာ၇တာပါ။ တကယ္လို ့၀က္ကို မသန့္ စင္ဘူးလို ့ယူဆလွ်င္လဲ ဘာ လို ့ဖန္ဆင္းခဲ့သလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

မသန္ ့စင္မွန္းသိ၇င္ ထာ၀၇ ဘု၇ားသခင္။ အန နၱ တန္ခိုး၇ွင္ ဖန္ဆင္းရွင္ က ဘာျပဳ လုိ ့ဖန္ဆင္းခဲ့တာလဲခင္ဗ်။ ဒီကမၻာၾကီးစတည္ကတည္း ကတစ္ခါတည္းမရိွေအာင္
ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ့သင့္တယ္ လို ့ထင္ပါတယ္။

အေျဖ : အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြဲ၍ဖန္ဆင္းထားျပီး မည္သည့္အရာက အေကာင္း မည္သည့္အရာက အဆိုးဆိုသည္ကို လူသားတို႕ကို အရွင္ ျမတ္သင္ၾကားေပးထားပါသည္။ လူသားတို႕အား ဆင္ခ်င္သုံးသပ္တတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ညာဏ္ထည့္ေပးထားပါသည္။ ေကာင္းတာကိုက်င့္သုံးျပီး၊ မေကာင္းတာကိုေရွာင္ရမည္မွာ လူသားတို႕၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖန္ဆင္းခံမ်ားအား အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကိုခြဲျခားတတ္ေစျခင္းျဖင့္ လူသားတို႕၏အရည္အခ်င္းကို ပို၍ျမင့္ ေစသည္။ တစ္နည္း လူသားတို႕၏ ညာဏ္ရည္ညာဏ္ေသြး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္းစမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမး : အစၥလာမ္က ဝက္သား စားသံုးမႈကို ဘာေၾကာင့္ တားျမစ္ထားရတာလဲ။

အေျဖ : အစၥလာမ္က ဝက္သား စားသံုးျခင္းကို တားျမစ္ထားတဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ လူသိမ်ားလွပါတယ္။ ဒီတားျမစ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳး အေၾကာင္းစံုကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားက ရွင္းလင္းျပထားပါတယ္။

၁။ ကုရ္အာန္က ဝက္သားကို တားျမစ္ထားသည္။

ဝက္သား စားသံုးမႈကို ေလးေနရာထက္ မနည္းမွာ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ကုရ္အာန္ ၂ း ၁၇၃ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ ၌ အေသေကာင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ (ယိုစီးေသာ)ေသြးကုိ လည္းေကာင္း၊ ၀က္၏ အသားကုိလည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္မွတပါး အျခားကုိးကြယ္ရာမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကုိ တ,သၿပီး လွီးျဖတ္ ထားေသာ တိရစၦာန္ မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မုခ်တားျမစ္ထားေတာ္ မူေလသည္။ သုိ႔တားျမစ္ထားေသာ္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ႏုိင္ေအာင္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနေသာသူ တဦးသည္ (တားျမစ္ ထားေသာ အာဟာရကုိ) မက္ေမာသူ မဟုတ္ဘဲ၊ အစားက်ဴး သူလည္း မဟုတ္ဘဲ၊ (အသက္မေသ႐ုံမွ် စားသုံး ခဲ့ပါလွ်င္) ထိုသူ႔အေပၚ၌ တစုံတရာ အျပစ္မရွိေခ်။ ဧကန္ မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားကုိ) အထူးခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအသွ်င္၊ အစဥ္အၿမဲ သနားၾကင္နာ ညႇာတာ ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

[ ကုရ္အာန္ ၅ း ၃ ] အလုိအေလ်ာက္ေသေသာ တိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ေသြးသည္လည္းေကာင္း၊ ၀က္တိရစာၦန္၏အသားသည္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျခားကုိ ရည္စူးထားေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊လည္မ်ဳိ (ၫွစ္၍ျဖစ္ေစ၊ လိမ္၍ျဖစ္ေစ) ေသရေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္၍ျဖစ္ေစ၊ ထိခုိက္၍ျဖစ္ေစ ေသေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ရာမွက်၍ ေသေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ဦးခ်ဳိျဖင့္ေ၀ွ႔ခတ္ျခင္းခံရ၍ ေသေသာ တိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ (အသက္မထြက္မီ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ)အသင္တုိ႔ "ဇဗ္ဟ္"လွီးျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့ေသာတိရစာၦန္မ်ားမွအပ သားရဲတိရစာၦန္မ်ား ကုိက္ခဲသတ္ျဖတ္ထားေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အေပၚ၌ ဟရာမ္ဟူ၍တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေလၿပီ။
.
႐ုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ားတြင္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရန္ လွီးျဖတ္ထားေသာ တိရစာၦန္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မဲျမႇားတုိ႔ ျဖင့္ အသင္တုိ႕႔ ေ၀စုေ၀ပံုခြဲျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အဖုိ႕႔(စားသံုးျခင္း မျပဳၾကရန္) ဟရာမ္ တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေခ်သည္။ ဤသည္တို႔ကားျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား ပင္တည္း။ ယေန႔အဖို႔မွာကား ကာဖိရ္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ေသာသူတု႔ိသည္ အသင္တုိ႕၏သာသနာကုိ(ဖ်က္ဆီးႏုိင္ျခင္း)မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ ထုိသူတုိ႔ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မရွိၾကဘဲ ငါအရွင္ျမတ္ကုိသာလွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ ယေန႔ေသာ္ကားငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏ ဒီန္သာသနာကုိ ျပည့္စံုေစေတာ္မူခ့ဲေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္မိမိ၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္အစံု ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။
.
၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ အသင္တ႔ုိအဖုိ႕ ‘ဒီန္သာသနာေတာ္အျဖစ္သေဘာတူ ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူခဲ႕ေလၿပီ။ သ႔ုိရာတြင္ (အထက္တြင္ျမစ္တားထားခဲ႕ေသာ အရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိအပ္ေသာအခ်က္တစ္ရပ္မွာ) မည္သူမဆုိ အျပင္းအထန္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္၍ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ အေျခသုိ႕ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ထုိသူသည္ ျပစ္မႈကုိ ႏွစ္သက္လုိလားျခင္း မရွိဘဲ(ျမစ္တားထားေသာ အရာမ်ားကုိ စားသံုးမိပါက) မခြၽတ္ဧကန္အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ၾကင္နာ သနားေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

[ ကုရ္အာန္ ၆:၁၄၅ ] အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ယင္းသူတုိ႔အား ဤသုိ႔) ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတုိ႔) ငါသည္ မိမိထံသုိ႔ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ) က်ေရာက္လာေသာ၀ဟီယ္ အမိန္႔ေတာ္တြင္ (ယခုအျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာတိရစၦာန္မ်ားအနက္)တစ္စံုတစ္ခုကုိ မည္သည့္စားသံုးသူအေပၚ၌မွ် ၎ကုိ စားသံုးျခင္းသည္ ဟရာမ္ ဟူ၍ တားျမစ္ထားသည္ကုိ မေတြ႕ရွိရေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ အေသသား၊ သုိ႔မဟုတ္စီးထြက္ေသာေသြး၊ သုိ႔မဟုတ္ ၀က္တိရစၦာန္၏ အသားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထုိအရာမ်ားသည္ အလြန္ညစ္ေထး၍ မသန္႔စင္ေသာေၾကာင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းအားျဖင့္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားကုိရည္စူး၍ သတ္မွတ္ခဲ့လွ်င္(ဟရာမ္ ဟူ၍ တားျမစ္ထားေတာ္မူေလသည္။) သုိ႔ပါလ်က္အၾကင္သူသည္ (ထုိထုိေသာအရာမ်ားကုိပင္) အရသာခံစားလုိျခင္း၊ စည္းကမ္းက်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ မလႊဲမေရွာင္သာျဖစ္၍ (အသက္မေသ႐ံုမွ်သာ စားသံုး)ခဲ့ပါမူ၊ အသင့္အားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္အမွန္အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

[ ကုရ္အာန္ ၀၁:၁၄၊ ၁၆:၁၅၅ ] ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အေသေကာင္(မ်ား)၊ (ယုိစီးေသာ)ေသြး၊ ၀က္တိရစၦာန္၏အသားႏွင့္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားကုိ ရည္စူး(တသလွီးျဖတ္)ထားေသာ အရာမ်ားကုိသာလွ်င္ ဟရာမ္ ဟူ၍ ျမစ္တားထားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သုိ႔(တားျမစ္ထားေတာ္မူေသာ္) ျငားလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ(ေအာင္အက်ပ္အတည္းေတြ႕ႀကဳံေန)ေသာသူတစ္ဦးသည္(တားျမစ္ထားေသာအာဟာရကုိခံုမင္)တပ္မက္သူ မဟုတ္၍လည္းေကာင္း၊(အစား) က်ဴးသူမဟုတ္၍လည္းေကာင္း(အသက္မေသ႐ံုမွ် စားသံုးခဲ့ပါလွ်င္) ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အထူးခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အထူးသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအရွင္၊

ကုရ္အာန္ ၅ း ၃၊ ၆ း ၁၄၅ ႏွင့္ ၁၆ း ၁၁၅ တို႔မွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
“အသင္တို႔အတြက္ တားျမစ္ထားရာ (အစားအစာ) ကား အေသသား၊ ေသြး၊ ဝက္သား၊ ... အလႅာဟ္မွအပ ျဖစ္ရာတို႔ကို ပူေဇာ္ပသ ဆက္ကပ္ထားရာတို႔ ျဖစ္ သတည္း။” [ ကုရ္အာန္ ၅ း ၃ ]

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ အထက္ပါ အာယတ္ေတာ္ေတြ အရနဲ႔တင္ ဝက္သားကို ဘာေၾကာင့္တားျမစ္ထားရတဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ မြတ္စလင္တစ္ဦးအဖို႔ ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝ ရရွိသြားေစမွာပါ။

၂။ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းမွာလဲ ဝက္သားကို တားျမစ္ထားသည္

ခရစ္ယာန္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရး က်မ္းဂန္ေတြကို တကယ္ပဲ တိတိက်က် ယံုၾကည္အပ္တာကို သိမ္းသြင္းယူရေတာ့မဲ့ပံု။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္းစာလာ ဝတ္ျပဳရာ က်မ္းမွာလဲ ဝက္သားစားသံုးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါတယ္။
“ဝက္သည္ ခြါကြဲျပားေသာ္လည္း စားၿမံဳ႕ မျပန္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ မစင္ၾကယ္။ ထိုသို႔ေသာ တိရစၦာန္၏ အသားကို မစားရ။ အေသေကာင္ကိုလည္း မထိရ၊ မစင္ၾကယ္ဟု သင္တို႔ မွတ္ယူၾကရမည္။” [ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၁ း ၇-၈ ]

သမၼာက်မ္းလာ တရားေဟာရာက်မ္းမွာလည္း ဝက္သားကို ပိတ္ပင္ထားတာ ရွိပါတယ္။
“ဝက္သည္ ခြါကြဲျပားေသာ္လည္း စားၿမံဳ႕ မျပန္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ အသားကို မစားရ။ အေသေကာင္ကိုလည္း မထိရ။ “
[ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄ း ၈ ]
သမၼာက်မ္းလာ ေဟရွာယ အနာဂတၲိက်မ္း၊ အခန္း-၆၅၊ ပါဒ ၂-၅ မွာလည္း အလားတူပဲ ထပ္မံၿပီး ပိတ္ပင္ထားတာ ရွိပါတယ္။

၃။ ဝက္သား စားသံုးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါမ်ားစြာ ဝင္ႏိုင္သည္
.
ဆင္ျခင္တံုတရားက်က်၊ ယုတၲိေဗဒနည္းဆန္ဆန္ႏွင့္ သိပၸံအရ အခိုင္အမာ တင္ျပႏိုင္မွသာ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူမ်ားနဲ႔ ဘုရားမဲ့ဝါဒီမ်ား အေနနဲ႔ သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္သားကို စားသံုးမွီဝဲ ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ အမယ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

လူေတြမွာ သန္လံုးေကာင္၊ တုတ္ေကာင္နဲ႔ ခ်ိတ္သန္ စတာတို႔လိုမ်ိဳး သန္မ်ိဳးစံု စြဲကပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုးကေတာ့ ေတနီယာ ဆိုလ်မ္ပါပဲ။ ဒီကပ္ပါးက လူသာမန္တို႔ကေတာ့ တုတ္ျပားေကာင္ရယ္လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အေကာင္က အေတာ္ရွည္ၿပီး အူထဲမွာေနတယ္။ ၄င္းရဲ႕ ဥက ေသြးစီးေၾကာင္းထဲဝင္ၿပီး လူ႕ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပိုးက ဦးေႏွာက္ထဲဝင္သြားရင္ မွတ္ဥာဏ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလံုးထဲကိုဝင္ခဲ့ရင္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မ်က္ေစ့ထဲဝင္ခဲ့ရင္ေတာ့ မ်က္ေစ့ကြယ္သြားတတ္တယ္။ အသည္းထဲ ဝင္ခဲ့ရင္ေတာ့ အသည္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကိုပဲ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားတဲ့ သန္ေကာင္ကေတာ့ ထရီခ်ဴရာ တီခ်ဳရာစစ္ (Trichura Tichurasis) ျဖစ္ပါတယ္။

ဝက္သားကို ေကာင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားရင္ ဒီဥက ေသသြား မယ္ဆိုၿပီး ေယဘူယ်အားျဖင့္ တလြဲ သိရွိထားေနၾကတယ္။ အေမရိကမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသန တစ္ခုအရ ထရီခ်ဴရာ တိခ်ဳရာစစ္ သန္စြဲေနတဲ့ လူနာ ၂၄ ဦးမွာ ၂၂ ဦးက ဝက္သားကို ေကာင္းစြာ အခ်က္ခံၿပီးမွ စား ၾကတာတဲ့။ ဒီအခ်က္က ပံုမွန္ အပူခ်ိန္မွာ ခ်က္သြားလို႔ကေတာ့ ဝက္သားမွာ ဒီပိုးဥက ေသ မသြားဘူး ဆိုတာကို ျပေနပါတယ္။

၄။ ဝက္တြင္ အဆီကို ဖြဲ႕ေစေသာ ဝတၳဳ ရွိသည္
ဝက္မွာ အင္မတန္နည္းပါးတဲ့ ၾကြက္သားကိုသာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္တဲ့ ဝတၳဳ ရွိၿပီး အဆီက အလြန္အကြ်ံ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီအဆီကေသြးေၾကာမ်ားထဲမွာ စုေနတာေၾကာင့္ ေသြးတိုး ဝင္ၿပီး ႏွလံုးထိခိုက္ ပ်က္စီးရပါတယ္။ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေသြးတိုး ေရာဂါ ခံစားေနရတယ္ ဆိုတာဟာ ဒါေၾကာင့္ အံ့ဩစရာ မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။

၅။ ဝက္သည္ ကမၻာမွာ အညစ္ညမ္းဆံုး သတၲဝါ ျဖစ္သည္
ဝက္က ကမၻာမွာ အညစ္ပတ္ဆံုး တိရစၦာန္ေတြထဲက တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ရႊံ႕ႏြံေတြ၊ မစင္ အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ရွင္သန္ က်င္လည္ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္သိရသေလာက္ အလႅာဟ္အရွင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အထဲမွာ အညစ္အေၾကး ရွင္းေကာင္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ေက်းရြာေတြမွာ ေခတ္မီ အိမ္သာေတြ ဘာေတြ မရွိၾကပါဘူး။ ကြင္းျပင္ေတြမွာ အခင္းႀကီး အခင္းငယ္ သြားၾကတယ္ေလ။ ဒီ အညစ္အေၾကးေတြကို ေျပာင္သလင္း ခါသြားေအာင္ ဝက္က ရွင္းပစ္ေပးတာပါ။

တခ်ိဳ႕က ေစာဒကတက္ၾကတာ ရွိတယ္။ ဩစေၾတးလ်လို တိုး တက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဝက္ကို အင္မတန္ သန္႔ျပန္႔ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီတဲ့ ဝန္းက်င္မွာ ေမြးျမဴေနၾကၿပီတဲ့။ ဒီလို က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားမွာေတာင္ ဝက္ေတြကို ႏွစ္ဖက္ခ် တံုးတင္ ေလွခါးေတြ ထဲမွာ ထားၿပီး ေမြးျမဴၾကရတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္လိုပဲ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္လုပ္ ဘာမွမထူးပါဘူး။ ဗီဇကိုက ညစ္ပတ္တဲ့ ဗီဇပါေနတာကိုး။ ကိုယ့္မစင္ ကိုယ္ျပန္စားရင္စား ဒါမွမဟုတ္ အနားက အေကာင္ရဲ႕ မစင္ကို ျပန္ၿပီး စားတတ္ၾကပါတယ္။

၆။ ဝက္သည္ အရွက္အမဲ့ဆံုးေသာ တိရစၦာန္ပင္
ကမၻာမွာ ဝက္ဟာ အရွက္ အမဲ့ဆံုးေသာ အေကာင္ပါပဲ။ မိမိရဲ႕ ၾကင္ေဖာ္ကို တျခားအေဖာ္ျဖစ္တဲ့ အေကာင္ေတြနဲ႔ လာမိတ္လိုက္ဖို႔ ေခၚ တတ္တဲ့ တိရစၦာန္မ်ိဳးက ဝက္ပါပဲ။ အေမရိကမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က ဝက္သားကို စားသံုးၾကတယ္။ ပြဲသဘင္ အကပါတီေတြမွာ ဆိုရင္ အခ်ိဳ႕က Wife Swapping ကိုေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီးကို အလဲအလွယ္ ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို Swapping of wives လို႔ လည္းေခၚပါတယ္။

Reference : Myanmar chat online org.

Now a days, people are not as much "religious conscious " as they are "medical conscious". In other words if you tell them that its forbidden in your religion, you are labeled as a wet blanket. But if you explain how this can ruin their hea...lth and figure (especially ladies) or how harmful and in some cases fatal it can be to them, only then will they pay any attention.

Islam is not the only religion in which pork is prohibited but other religions teach the same message also.

For example; In Judaism, pork consumption is forbidden.

In Hinduism, the same principle is applied according to their teachings. In fact most of the Hindus are pure vegetarians especially the Brahmins (the highest cast of Hindus).

In Buddhism, there are five principal commandments on which the religion is based and these are the prohibition of killing, adultery, stealing, telling lies and drinking intoxicants. This is extreme form of Buddhism and encourages vegetarianism only.

In Christianity, it is also required of the followers to not consume pork. This makes sense as Christians believe unconditionally in the Old and New Testament. Some Christians however, claim that they are Christians now and no longer Jews. The answer to this is that the fundamental teachings of the church are based on the Old Testament. Also, the Ten Commandments, which are from the Old Testament, are strictly practiced and the Old and New Testament are bound into one which is called the Holy Bible.

Reference : http://www.themuslimwoman.com

Sunday, January 9, 2011

Friday, January 7, 2011

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္လူ႕ဘဝ


သီးျခားေသာအိမ္သားမ်ား
---------------------------
ဟဇရသ္အနတ္စ္ (ရ) ကဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ) အမိန္႕ရွိေတာ္မူသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား
သည္ မိသားစုတစ္စုတည္းမွ ထူးျခားထင္ျခားေသာသူမ်ားပမာျဖစ္ၾကသည္။ ဆြဟာဗဟ္ (ရ) မ်ားက ၎တို႕သည္ အဘယ္သို႕ေသာသူမ်ားပါနည္းဟုေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရာ ၎တို႕သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုအျမဲတေစရြက္ဖတ္ေလ့ရွိျပီး ၎က်မ္းလာအတိုင္း ေနထိုင္က်င့္ၾကံၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ထူးျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ဟာကင္မ္)

ႏွလုံးသား၏ လွပတင့္တယ္မႈ
------------------------------
ဟဇရသ္ အိဗ္ေနအဗၺာစ္ (ရ) က ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ) အမိန္႕ရွိေတာ္မူသည္။ အၾကင္သူ၏ ႏွလုံးသား၌ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမွ်ပင္ ထိန္းသိမ္းထားမႈမရွိလွ်င္ ၎သူ၏ႏွလုံးသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနေသာအိမ္ပမာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အိမ္တစ္အိမ္၏ လွပဂုဏ္က်က္သေရရွိမႈသည္ ၎အိမ္၌ လူအမ်ားျဖင့္သာယာစည္ပင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအတိုင္းပင္ လူသား၏ ႏွလုံးသား၏ လွပခန္႕ညားမႈတင့္တယ္မႈတို႕သည္ ႏွလုံးသား၌ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။ (သစ္ရ္ေမဇီ)

Saturday, January 1, 2011

ျပကၡဒိန္ လက္ေဆာင္မြန္

ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၂ - ၁၄၃၃ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္

မြတ္စလင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ျပကၡဒိန္လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပကၡဒိန္ကို အလြယ္တကူ print ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ A4 ဆိုက္နဲ႕လုပ္ထားပါတယ္။ ပိုထင္ထင္ရွားရွားၾကည့္ရေအာင္ ကြန္ျပဴတာထဲမွာ save လုပ္ျပီး ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။

ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

မမီးမီး