---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, December 31, 2009

ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကို ဗဟုိျပဳၿပီး ကိုယ့္လူမ်ိဳးသည္မွ အမွန္အကန္ဆံုး အျမင့္ျမတ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆုံးလို႔ ထင္ျမင္သူ၊ လူမ်ိဳးႏြယ္ျခား၊ အယူျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားအား မလိုတမာ ရန္ရွာ မ်က္မုန္းက်ိဳးတတ္သူ- လူစားမ်ိဳးကို Racist (မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒီ)လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီ Racist ေတြဟာ အျခားလူမ်ိဳးႏြယ္-မိမိအယူမွအပ အျခားသူ၏ အယူအဆမ်ား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အၿမဲႀကံစည္ေနတတ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႔ ေသြးသားလည္ပတ္မႈထဲမွာ လူမ်ိဳးေရးမုန္တီးမႈေတြ စီဆင္းလည္ပတ္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲ့ဒီလို အေျခခံစိတ္ ရွိတဲ့လူေတြဟာ- ပညာသင္ေသာ္လည္း စစ္မွန္တဲ့ပညာကို တတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့အင္အား၊ ကမၻာရပ္ရပ္ကို ေလွ်ာက္လည္ေသာ္လည္း မွန္ ကန္တဲ့ အျမင္နဲ႔ ဗဟုသုတ အသြယ္သြယ္ကို လက္ခံရယူႏိုင္တဲ့အင္အား- သတၱ၀ါေတြကို ေမတၱာထားပါလို႔ ကိုယ္တိုင္ေရရြတ္ေနေသာ္ လည္း မိမိလူမ်ိဳးမွအပ အျခားသူမ်ားကို ေမတၱာထားရမယ့္ သတၱ၀ါေတြလို႔ သိျမင္ခံစားႏိုင္တဲ့ အင္အားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက- ဒီလို လူမ်ိဳးေတြမွာ အာဏာရွင္စိတ္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းစိတ္ေတြ ကိန္း၀ပ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မိမိ ဘက္က အႏိုင္ရမယ္ထင္ရင္ အႀကီးအက်ယ္ မိုက္ဂုဏ္ကို ျပေလ့ရွိၿပီး- မ်က္ႏွာေထာက္ထား သနားညႇာတာစိတ္ မရွိ- လူမ်ိဳးငယ္မ်ားရဲ႔ လူမမယ္ ကေလး ေတြကိုပါ မ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္တတ္တဲ့ အက်င့္ထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စိတ္ေနစိတ္ထား ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးထဲက အာဏာ ရလာရင္ သူဟာ အင္မတန္ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ အာဏာရွင္ Brutal Dictator ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ Brutal Dictator ေတြ ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္ေနရင္ အဲ့ဒီလိုတိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာ Flag Waving လို႔ ေခၚတဲ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၀ါဒီေတြ မ်ားလို႔လို႔ ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြမွာ xenophobia လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံျခားမုန္း ေရာဂါမ်ိဳးလည္း စြဲကပ္ေနေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိ၌ မရွိေသြးႀကီး ေရာဂါ စြဲကပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပတယ္။ ဒီလိုတိုင္းျပည္ မ်ိဳးမွာ ရွိတဲ့ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္ေတြ၊ လူနည္း သက္၀င္ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရား ေအာက္က လူသားေတြဟာ အင္မတန္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ေပၚလစီေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ ဖန္တီးခ်က္ေတြေအာက္မွာ မခ်ိတင္ကဲ ခံစားရေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီလို တိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာပဲ- တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ လူသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ိဳးလည္း ေပၚထြန္းတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ လိုေပၚထြန္းလာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ရဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ မိရိုးဖလာထဲက ရုန္းထြက္လာတဲ့ လူသားေတြဟာ- အင္မတန္ မာေက်ာတဲ့ ေက်ာက္ေတာင္ေက်ာက္ခဲထုကို ထိုးေဖါက္ထြက္လာရတဲ့ သေဘာေၾကာင့္ အရည္အေသြးမ်ား ပိုမို ေတာက္ေျပာင္ေလ့ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရမ်ားေရႏိုင္- မီးမ်ားမီးႏိုင္ဆိုေတာ့- အေမွာင္ထုကို ထိုးေဖါက္မယ့္ အင္အားက အေမွာင္ထုထက္ ပိုၿပီး ႀကီးမားမွ ထိုးေဖါက္ႏိုင္မွာပါ။

အလြန္တရာ ပြင့္လင္းလာၿပီး၊ ကမၻာ့ေဒသ တစ္ခုတစ္ခု ဘာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနတယ္- ဆိုတာေတြကို ဖံုးဖိထား လို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ ဒီေခတ္ ဒီကမၻာႀ့ကီးမွာေတာ့ ဒီလိုတိုင္းေဒသက လူေတြဟာ အရွက္ကြဲ အက်ိဳးနဲလာရပါေတာ့တယ္။ လူရာမ၀င္- လူမသတီစရာ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။လူ႔အသို္င္းအ၀ိုင္း တစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ အာဏာကို စြဲကိုင္ထားလို႔ အာဏာစက္နဲ႔ ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း ေနတာကို လူထုက မတတ္ ႏိုင္ေပမယ့္- လူထုကိုယ္တိုင္က ဘာအာဏာမွ မရွိဘဲ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းစိတ္ေတြ ရွိေနရင္- အဲ့ဒီ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ရြံရွာစရာ အသိုင္း အ၀ိုင္း ျဖစ္တယ္လို႔- ကမၻာ့လူယဥ္ေက်းေတြက သတ္မွတ္လာပါတယ္။ "အမိယုတ္ေတာ့ ၾကမ္း။ အဖယုတ္ေတာ့ ရမ္း" ဆို တဲ့ ျမန္မာ စကားပံုလို လူအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုက လူေတြမွ ၾကမ္းတမ္း ရမ္းကား ေနသူ မ်ားရင္ အဲ့ဒီ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႔ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိ ခိုက္ရပါေတာ့တယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ- မိမိလူမ်ိဳး-မိမိတိုင္းျပည္ကို အရွက္ကြဲရျခင္းက လြတ္ေျမာက္လိုသူတိုင္းက ယုတ္မာရမ္းကား ေနသူအားလံုးကို ရတဲ့ နည္းနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းေတာ္လွန္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ယုတ္မာရမ္းကားမႈကို လႊတ္ေပးထားရင္ သို႔မဟုတ္ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထားရင္ အဲ့ဒီလူဟာ မိမိ တိုင္းျပည္ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ တာ၀န္မေက် ျဖစ္ရပါမယ္။ မိမိတိုင္းျပည္ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႔ အရွက္သိကၡာကို မေစာင့္ေရွာက္သူ- သို႔မဟုတ္ တစ္ ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ ျဖစ္ရပါေတာ့မယ္။အခ်ိဳ႔ကလည္း- တဘက္မွာ လူႀကီးလူေကာင္းဟန္ေဆာင္တယ္။ ေနာက္တစ္ဘက္မွာ သူ႔ႏွလံုးသားက အမုန္းေရာဂါကို မကုသႏိုင္ဘူး- ဒီေတာ့ ေျဗာင္မိုက္- ေျဗာင္ရမ္းတဲ့ အာဏာရွင္ေတြကို မေထာက္ခံသလိုနဲ႔- အမည္မေပၚတဲ့နည္းေတြနဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးနည္း စနစ္ေတြကို သံုးၿပီး မိမိနဲ႔ အယူမတူသူေတြ၊ လူမ်ိဳးႏြယ္ အငယ္ေတြ-ဆန္႔က်င္မုန္းတီးေရး စာေတြ ျဖန္႔ခ်ီပါေတာ့တယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲ့ဒီလို လုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ ေစာ္ကားခံရသူကို မသင့္ပဲ- ကိုယ့္အမႈ ကိုယ့္ပတ္ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ ေစာ္ကားခံရတဲ့ လူမ်ိဳး ဆိုတာ- ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္- ခုခံကာကြယ္တတ္ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစံုက ေလ့က်င့္သင္ၾကားလာပါေတာ့တယ္။ ေစာ္ကားခံရတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ သာ အရည္အခ်င္းေတြ ျမင့္မာလာၿပီး- ေစာ္ကားျခင္းအမႈကို ျပဳေနသူေတြဟာ သူ႔ေဒါသနဲ႔သူ ေမာဟိုက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီလို အမည္မေဖၚလိုသူ ကုပ္ကျမင္း သတၱိရွင္ေတြဟာ အင္တာနက္ေတြမွာ ဆိုလည္း IP ဖြက္ၿပီး cbox ေတြမွာ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ စာပို႔ တာမ်ိဳး- စတဲ့ အမ်ိဳးသိကၡာမေထာက္၊ သူခိုးဇာတိျပတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္အရာေတြ- ဘယ္ေလာက္မ်ား ဖံုးကြယ္ထားလို႔ ရလို႔လဲ။အခုေခတ္မွာ- အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားက ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈ။ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီမႈေတြကို ဒီလို ကုပ္ကျမင္းသတၱိ သို႔မဟုတ္ သူခိုး သူ၀ွက္ ဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီေနတာေတြ ေဖါင္းပြေနပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္- ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးကို ဇီယြန္၀ါဒီေတြက ကမၻာ့ဘာသာစကား ႀကီးေတြနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၀ါဒီေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ တိုင္းျပည္ေလးေတြက- မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ အေလ့ေပါက္ေတြ က ခိုးခ်- အတုယူၿပီး ဆက္လက္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီျခင္းမ်ားကို ထမင္းစား ကၽြန္ခံ လိုက္လုပ္ေပးေနတာေတြကို ေတြ႔ရေတာ့- မိမိတိုင္းျပည္ရဲ႔ သိကၡာအတြက္ အလြန္တရာ မ်က္ႏွာပူစရာ ျဖစ္ေနရပါေတာ့တယ္။

သူတို႔ လုပ္တာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္ဘူး။ သူတို႔မုန္းတဲ့ လူမ်ိဳး သူတုိ႔မုန္းတဲ့ ဘာသာဟာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာက သိေနတယ္။ စာတတ္သူတိုင္း- အျမင္မွန္ရွိသူတိုင္း သိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္- လူတစ္ဘက္သားကို အေျခာက္တိုက္ မုန္းတတ္တဲ့ အက်င့္- မဟုတ္မတရား ပုတ္ခတ္ေစာ္ကား
၀ါဒျဖန္႔တတ္တဲ့ အက်င့္- ေတြ ျမန္မာလူမ်ိဳးထဲမွာလည္း ရွိပါကလား ဆိုတဲ့ အဖတ္ဆယ္မရႏိုင္တဲ့ သိကၡက်မႈဒဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးခံရပါေတာ့မယ္။

မိမိတို႔သည္ပင္ မြဲေန၏၊ တိုင္းသူျပည္သား အမ်ားစု ဆင္းရဲတြင္း နစ္ေန၏။ သို႔ေသာ္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ကူညီရမည္ကို သတိမရ- ဆက္ လက္ ရန္လိုေနေသာ၊ ရန္လိုတတ္ေသာ သူမ်ား ေနထိုင္ရာ- ေမြးဘြားေပးရာ ဇာတိေျမမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္-ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္အား အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ႏွဖူးတြင္ ဆိုင္းဘုတ္ဆြဲေပးရန္- ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနေသာ လူယုတ္မာ ကုပ္ကျမင္း သတၱိရွင္မ်ား၏ မိုင္းဗံုးစက္ ကြင္းထဲမွာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

-ေၾသာ္- ယိုသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္ရပါပေကာလား။

Sunday, December 27, 2009

လူမ်ိဳးခြဲတဲ႔ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္

ဒီျဖစ္ရပ္မွန္ “လူမ်ိဳးခြဲတဲ႔ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္” ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ႔တာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာပါၿပီ။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေဆြးေႏြးမယ္။ တေယာက္ေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မမုန္ေၾကး။ အၿငိဳးအေတးေတြးမထားေၾကး။အဲဒီ ေဆာင္းပါရဲ႔ comment ေတြထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ေတြက ဘယ္လို႔ေရးခဲ႔သလဲ ဆိုေတာ႔ “ျမန္မာမ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသင္႔တယ္။ အမိေျမကို ခ်စ္သင္႔တယ္” လို႔ ေျပာထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္၏ အျမင္မွာေတာ႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အစြန္းေတာ႔ မေရာက္ပါေစနဲ႔ သတိေပးခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ ဟစ္တလာ လည္း အင္မတန္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ပါပဲ။ သူ႔လူမ်ိဳးကို သူခ်စ္လြန္းလို႔ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးေတြသာ ဤေလာကမွာ အေကာင္းဆံုး အျမင္႔ျမတ္ဆံုးလို႔ ဆိုၿပီး လူမ်ိဳးေရးသန္႔စင္တဲ႔ အေနနဲ႔ သူ႔ႏိုင္ငံက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ သိန္းနဲ႔ သန္းခ်ီၿပီး အရွင္လတ္လတ္မီးရႈိ႔ သတ္ခဲ႔တာပဲ။ “အလယ္ အလတ္လမ္းစဥ္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး”လို႔ ဗုဒၶဘုရားေဟာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတာလည္း ရွိတာေပါ႔။ အလည္အလတ္ေလာက္ပဲရွိပါ လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ တဖက္စြန္းေရာက္သြားရင္ေတာ႔ အလကားေနရင္း တျခားလူမ်ိဳးေတြကို မုန္းေနၿပီး ဟစ္တလာ ျဖစ္သြားလိမ္႔မယ္။

ေနာက္ comment တစ္ခုက ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ႔ သားသမီးေတြ အိမ္ေထာင္းေရး အတြက္ဆိုရင္ လူမ်ိဳးကြဲေတြကို မယူဖို႔၊ လူမ်ိဳးတူ ဘာသာတူကိုသာယူဖို႔ ေသေသခ်ာခ်ာဆံုးမရမယ္လို႔ ေရးထားတယ္။ တစ္ခုေမးခ်င္တယ္။ တကယ္လို႔ သင္႔ရဲ႔ သမီးကို ကမာၻ႔ အခ်မ္းသာဆံုး Bill Gates ရဲ႔ သားတို႔၊ ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသား လီယိုနာဒိုတို႔၊ အိမ္သာ မစင္အိုးကို ေရႊခ်တဲ႔ အထိ ခ်မ္းသာတဲ႔ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံက အိမ္ေရွ႔မင္းသား တို႔က ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးခ်စ္ၿပီးလို႔ ေဒၚလာသန္းနဲ႔ခ်ီနဲ႔တင္ေတာင္းၿပီး (ေဆာရီး FEC သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး) လက္ထပ္ပါရေစလို႔ လာတင္ေတာင္းတယ္ဆိုပါစို႔။ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူလို႔ဆိုၿပီး မာနာႀကီးတခြဲသားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ ခ်စ္ျခင္းကိုခြဲလိုက္မွာလား။မလိမ္နဲ႔ေနာ္။ မွန္မွန္ေျဖ။

ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းတာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားတာကို ရိုးရာအေမြ ထိန္းသိမ္းတယ္လို႔ နာမည္ေကာင္းမတပ္လိုက္ပါနဲ႔။ ဥပမာ - ျမန္မာရိုးရာ သီခ်င္းေတြ၊ တူရိယာကို ျမတ္ႏိုးတာ၊ ဓေလ႔ထံုးတမ္းေတြကိုထိန္းသိမ္းတာက ရိုးရာကို ထိန္းတာအစစ္။ ဥပမာ - တေဆြလံုးတမ်ိဳးလံုး ကရင္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ပဲေပါင္းလာတာ။ ရွမ္းဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္မေပါင္းဘူး။ မတူဘူး မတန္ဘူး။ ဆိုတာမ်ိဳးေတြက လူမ်ိဳးေရးခြဲတာေတြပါ။

လူတေယာက္ဟာ ေမြးတည္းက ကုလားလူမ်ိဳးျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္မယ္ အဲဒါ သူ႔အျပစ္မဟုတ္ဘူး။ သူဖန္တီးယူထားတာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလူဟာ ကံၾကမၼာရဲ႔ လွည္႔ကြက္ေၾကာင္႔ မေတာ္တဆ ျမန္မာမ်ိဳးတေယာက္ကို ခ်စ္မိတယ္ဆိုပါစို႔။ အဲဒါကို မိဘေတြက ေဒါကန္တယ္။ ကံတရားေၾကာင္႔ ျဖစ္လာတာကို တရားသေဘာနဲ႔လက္ခံမွာလား။ လူမ်ိဳးကြဲေပမယ္႔ စိတ္ႏွလံုးသေဘာထားေကာင္းတဲ႔ လူကို တရုတ္ျဖစ္လို႔ ကုလားျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး ဗလာသက္သက္ႀကီး မုန္းေနမွာလား ဆိုတာကို စဥ္းစားပါ။ အဲဒီလူကေရာ တဖက္မိဘေတြ ေက်နပ္ေအာင္ဘယ္လို႔လုပ္ေပးရမွာလဲ။ သူမိဘေတြဆီသူသြားၿပီး ခင္ဗ်ားႀကီးက ဘာလို႔ ကုလားႀကီး/တရုတ္ႀကီးျဖစ္ေနရတာလဲ လို႔ ရန္ေတြ႔အျပစ္တင္ရမွာလား။

တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္တိုင္ေရာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတခ်ိဳ႔ေၾကာင္႔ ေနာင္ဘ၀မွာ လူဘ၀ေတာ႔ ျပန္ရပါရဲ႔ ဒါေပမယ္႔ အေရွအလယ္ပိုင္းမွာ ကုလားအျဖစ္ေမြးလာမယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ ေပါက္ေဖာ္ေလးအျဖစ္ ျပန္ေမြးလာမယ္ဆိုရင္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးက်ရင္ ရလာမယ္ ကိုယ္လူ႔ဘ၀ အသစ္ကို လက္ခံမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ဗမာ မဟုတ္လို႔ဆိုၿပီး မုန္းေနမွာလား၊ ျမန္မာျပည္မွာ လူျပန္မျဖစ္တဲ႔အတြက္ စိတ္ဓါတ္က် အားငယ္ေနမွာလား ဆို ေက်းဇူးျပဳၿပီးေျဖၾကားေပးပါ။

ဒါနဲ႔ေနပါဦး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုးကြယ္ေနတဲ႔ ဗုဒၶ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဘာလူမ်ိဳးလဲ။ အထက္အညာမွာေမြးတဲ႔ ဗမာလူမ်ိဳးလို႔ထင္ရင္ မွားလိမ္႔မေပါ႔။ ပိ႗ိကဒ္ ၃ပံုနဲ႔ သမိုင္းအေထာက္အထားေတြ အရေတာ႔ ဗုဒၶေဂါတမဟာ ယခင္က ေကာသလျပည္ လို႔ေခၚၿပီး ယခု နီေပါႏုိင္ငံလို႔ ေခၚေနၾကတဲ႔ ကုလားႏိုင္ငံက အိမ္ေရွ႔မင္းသားဘ၀ကေန ဘုရားျဖစ္ခဲ႔တာပါ။ ( မယံုလွ်င္ နီးစပ္ရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔သြား၍ က်မ္းဂန္တတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေမျမန္းၾကည္႔ပါ။)

မရိုမေသေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ နီေပါႏိုင္ငံက ကုလားလူမ်ိဳး ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ပါတယ္ ဆိုတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ဘာလို႔မ်ား နီေပါႏိုင္ငံက တိုင္းတပါးသားကို ကိုးကြယ္ၿပီး သူေဟာခဲ႔တရားေတာ္ေတြကို လိုက္နာက်င္႔သံုးေနၾကပါသလဲ။

အဓိကဆိုလိုခ်င္တာကေတာ႔ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားဆိုတဲ႔ ပညတ္ခ်က္ေတြ ဖယ္ရွားၿပီး လူသားတဦးနဲ႔ တစ္ဦးခ်စ္ခင္ေလးစားၾကရင္ ကမာၻေျမႀကီးပိုမို ၿငိမ္းခ်မ္းေနမွာပါ။

myanmarspac.com မွကူးယူထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

This post is supported by a Buddish friend.

Thursday, December 24, 2009

Was JESUS (Prophet Isa A.S) Born On December 25th?

Many people think that Jesus Christ was born on the 25th December; and to most Christians, this is a holiday known as Christmas. But surprisingly, there is neither Biblical nor historical evidence to confirm this date, on the contrary, there are indications in the New Testament that show that Jesus was born on other than this date. Historical facts also prove that December 25th is the day observed by pagans as the birthday of some of their gods.

In this concise article, we do not intend to present facts which prove that December 25th was the birthday of some gods, nor prove from an Islamic stance that Jesus was not born on this day. Our aim is to prove from the Bible that Prophet Isa (Jesus) was not born on this day. Here we present three evidences from the Bible itself.

Flocks in the Field

The month of December in the northern hemisphere, and in the land of Palestine where Jesus was born, is the winter season when the climate is rainy and very cold. According to the Song of Solomon 2:11 and Ezra 10:9, 13, during the winter the shepherds kept their flocks in barns to be protected from the rain, cold and wind. Now let us see what the Bible says about the season when Jesus was born.Luke 2:8 says: "And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping 'watch over their flocks by night." This verse obviously proves that at the time of the birth of Jesus the shepherds were in the field tending their flocks at night. It is impossible for the flocks to be in the field in the month of December when the temperature was at it lowest of the year. According to The Geography of the Bible by Denis Baly, the last week of December corresponds to the tenth month of the Jewish sacred calendar known as Tebeth, when there is frequent frosts and occasional snow florishes in Jerusalem. (Aid to Bible Understanding, N.Y. 1971, P. 1580). Therefore, at this time the shepherds corral their flocks in order to protect them from the rain and cold weather. This chronological fact proves that Jesus was not born in winter.


No Room in the Inn

The second proof that Jesus was not born on December 25th is Luke's narration that Jesus was born in a manger because there was no room in the inns. Every year the Jews celebrate the Feast of Trumpets, the Day of Atonement and the Feast of Tabernacles in the seventh Hebrew month of Tishri. These festivals are observed in Jerusalem and its outskirts towns in the autumn season. At this time, Jerusalem and its surrounding towns are overcrowded with Jews who come to celebrate, that all inns are filled with people. Mary and Joseph as Jews, used to go to Jerusalem every year to observe these Holy Days. Luke 2:41 says that "His (Jesus) parents went to Jerusalem every year." Nevertheless, every Jew must pay taxes in the month of Tishri in the early autumn.

Here we have the second proof that at the time of taxation Joseph took Mary with him to Bethlehem. We read in Luke 2:5-7 that Joseph went to Bethlehem "with Mary his espoused wife, being great with child. And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her first born son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was not room for them in the inn." Mary and Joseph could not get a room in the inn because all inns were filled with Jews who had come to Jerusalem and its surrounding towns by the thousands in order to pay taxes and observe the Holy Days which are in the month of Tishri at the end of the civil year in the early autumn. It was at this time Jesus was born in the early autumn and not in December which is in winter.

The Twenty-Four Courses

In the days of Jesus, the Jewish priests continued to follow the course or division of serving the Temple of the Lord which was set up by David. Every priest used to serve the Temple by turn once a week, day and night. There were 24 courses, each named after the priest of the descendant of Aaron. Each priest was assigned by David to serve the Temple for a one-week period every six months. (see I Chronicle 24: 7-24). Therefore, it took 24 weeks to conclude the 24 courses of the service of the priests in the Temple of the Lord. The first course known as Jehoiarib began on the Sabbath day in the month of Nisan of the Hebrew calendar. Nisan is in the spring season. The course of Maaziah is the twenty forth and the last course. The first course Jehoiarib is repeated in the week of the civil year. Therefore the courses came twice a year during 48 weeks. After knowing this division of the courses, we can know when John the Baptist was born, so that we can easily know the birthday of Jesus.

When Zacharias (Prophet Zacharias A.S) was in the Temple of the Lord, Gabriel, the Angel of God came to give him the glad tidings of the son to be born by his wife. "There was in the days of Herod, the king of Judea, a priest named Zacharias, of the course of Abia; and his wife was of the daughter of Aaron, and her name was Elisabeth."(Luke 1:5). This verse shows that when Zacharias was given the glad tidings of the son to be born, he was serving the Temple of the Lord in the course of Abia. I Chronicles 24:10 shows that Abia (or Abijah) was the eighth course. This means that it was in the ninth week (including the first week of Passover) after the beginning of the first month of Nisan. Therefore, he was serving between lyar 27 and Sivan 5 of the Hebrew calendar (June 1 to June 8) after calculating from April 6, 5 B.C., which was on Sabbath of the month of Nisan

The human gestation period is about 9 months and 10 days. Therefore, if we calculate from the time that Zacharias was given the glad tidings of the son to be born, up untill the child John (Prophet Yahya A.S) was delivered, we get March 27 (about the first of Nisan) as the birthday of John the Baptist. Now, Jesus was 6 months younger than John, because in the sixth month" after Zacharias was given the glad. tidings, the angel Gabriel was sent by God to Mary to tell her that she "shall conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name JESUS." (Luke 1:26,31). If we add 6 months from the birthday of John (i.e. about March 27/ Nisan I) we get the birthday of Jesus Christ about mid-September (first of Tishri), which was in early autumn. This is the third proof that Jesus was not born in December!

Origins in Paganism

The fact that Jesus was not born on December 25th and that the celebration of Christmas has its origins in paganism and it was introduced in Christianity in the fourth century is admitted by the Roman Catholic Church itself. The Catholic Encyclopedia, 1911 edition, under the heading, "Christmas" says: "Christmas was not among the earliest festivals of the Church... the first evidence of the feast is from Egypt... Pagan customs centering around January gravitated to Christmas."

The Encyclopedia America also confirms this fact: "The celebration was not observed in the first centuries of the Christian church... a feast was established in memory (of Jesus' birth) in the 4th century. In the 5th century the Western church ordered the feast to be celebrated on the day of the Mithraic rites of the birth of the sun and at the close of the Saturnalih (resulting in the December 25 date)... Most of the customs now associated with Christmas... were pre-Christian and non-Christian customs taken up by the Christian church. Saturnalia, a Roman feast celebrated in mid-December, provided the model for many of the merry making customs of Christmas." (1956 ed., vol.6, P.622).

Why should one celebrate Christmas when it is quite clear that from the Bible and. history that Jesus was not born on December 25th? Any true follower of Jesus Christ will refrain from observing paganic customs and beliefs which have been introduced into the pure teachjngs of Prophet Jesus. It is known that besides the Christmas and Easter holidays which have been introduced to Christianity by paganism, other beliefs such as the trinity, sonship and crucifixion of Jesus are also of pagan origin.

Source: Echo of Islam

http://www.al-shia.org/html/eng/books/history/jesus-born-december-25th/jesus-born-december-25th.html

Now x'mas is like a fashion among young generation.
My message is to give that, general knowledge is very important for human life.

Wednesday, December 23, 2009

အိုဘားမားရဲ႕ စကားေျပာျခင္း အတတ္ပညာ

အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရတ္ အိုဘားမား မိန္႕ခြန္းေျပာတာဟာ အလြန္ပဲ နားေထာင္လို႕ ေကာင္းပါတယ္။ သူဟာ စကားေျပာ ေကာင္းလြန္းလို႕ အခ်ိဳ႕က သူ႕ကို ေျပာခ်ည္း ေျပာေနတယ္ ဘာမွလည္း ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႕က အိုဘားမားဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္ရိုျမိဳ႕မွာ အာရပ္နဲ႕ မြတ္ဆလင္ ကမၻာကို ဦးတည္တဲ့ မိန္႕ခြန္းတစ္ခုကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ မိန္႕ခြန္းဟာ အလြန္ ဆြဲေဆာင္မွဳ ရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီမိန္႕ခြန္း ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူသံုးခဲ့တဲ့ နည္းစနစ္ေတြကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အေၾကာင္းအရာပိုင္းကို မသံုးသပ္ခ်င္ ပါဘူး။ နည္းစနစ္ပိုင္းကိုပဲ သံုးသပ္ခ်င္ ပါတယ္။ေအာက္က သံုးသပ္ခ်က္ အားလံုးဟာ ကြ်န္ေတာ့္ အျမင္သာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည့္စံုမွဳ ရွိမွာ မဟုတ္သလို အားလံုးမွန္တယ္ လို႕လည္း ယူဆလို႕ မရပါဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ခ်င့္ခ်ိန္ ေတြးေတာႏိုင္ပါတယ္။

ပရိသတ္နဲ႕ တသားတည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျခင္း

အိုဘာမားဟာ သူနဲ႕ အာရပ္ေတြ တေသြးတည္း တသားတည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျပာၾကားျပီး ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။ အိုဘားမားရဲ႕ “ဆလမ္ မာေလးကြမ္း” ဆိုတဲ့ ႏွဳတ္ဆက္စကားအျပီးမွာ သူဟာ ပရိသတ္ရဲ႕ ၾသဘာေပးမွဳကို မိနစ္ဝက္ေက်ာ္ေအာင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ေလွ်ာက္မွာ သူ ထုတ္မသံုးခဲ့တဲ့ သူ႕ရဲ႕ အလယ္နာမည္ ဟူစိန္ကို ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ထုတ္သံုးျပီး သူ႕ကုိယ္သူ ဘာရတ္ ဟူစိန္ အိုဘားမား အေနနဲ႕ မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းဟာလည္း သူရဲ႕ နည္းပရိယာယ္ တစ္ခုပါပဲ။ သူ႕ အေဖရဲ႕ ကင္ညာႏိုင္ငံက ေဆြမ်ိဳးေတြမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ ပါဝင္ေနတာ၊ သူ႕ရဲ႕ ကေလးဘဝကို မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့တာ၊ ရွီကာဂိုက မြတ္ဆလင္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ က်င္လည္ခဲ့တာ ေတြကို ျပန္ေျပာျခင္းဟာလည္း သူဟာ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႕ မစိမ္းေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ျပသြားတဲ့ နည္းပရိယာယ္ တစ္ခုပါပဲ။

အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးျခင္း

လူတိုင္းက ေျမွာက္ေျပာတာကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အမွန္အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆို တာကိုေတာ့ လူတိုင္းက သေဘာက်ပါတယ္။ အိုဘားမားဟာ ကမၻာ့သမိုင္းထဲမွာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕ အေရးပါတဲ့ က႑ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳ ျပန္လည္ထြန္းကားလာတဲ့ေခတ္ (Renaissance) မတိုင္ခင္က အခ်ိန္ေတြကို ျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ျပီး ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က အေနာက္တိုင္းမွာ နည္းပညာတိုးတက္မွဳေတြ ေႏွာင့္ေနး ေနခဲ့ေပမယ့္ မြတ္ဆလင္ ကမၻာမွာ ေဆးပညာ၊ အကၡရာသခၤ်ာ၊ စကၠဴနဲ႕ ပံုႏွိပ္ျခင္း အတတ္ပညာ စတာေတြမွာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ျပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းနဲ႕ သူ႕ကို သေဘာက်ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံဟာ မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့ ေမာ္ရိုကို ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း သတိတရ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ အေမရိကန္မွာ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေတြထက္ ပိုျပီး လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတဲ့ အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခဲ့တာဟာလည္း သူ႕ရဲ႕ ပစ္ခ်က္ တစ္ခုပါပဲ။

လူတိုင္းသိေသာ အမွန္တရားကို ေျပာၾကားျခင္း

ဒီမိန္႕ခြန္းတစ္ခုတည္းနဲ႕ေတာ့ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး လို႕ အိုဘားမားက ေျပာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သူ မေျပာလည္း လူတိုင္းသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ေျပာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူ႕ကို ရိုးသားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ နားေထာင္တဲ့ သူေတြက ထင္ျမင္သြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အီရတ္စစ္ပြဲဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ အမွား တစ္ခုလို႕ လူအေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံထားပါတယ္။ အိုဘားမား ကိုယ္တိုင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဘဝက အီရတ္ကို က်ဴးေက်ာ္မယ့္ ကိစၥကို ကန္႕ကြက္ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ အဲဒီ ကိစၥဟာ အေမရိကန္ ရဲ႕ အလြန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္နဲ႕ အစၥေရး ဆက္ဆံေရးဟာ အလြန္ခိုင္မာတယ္။ ျဖတ္လို႕ မရဘူးဆိုတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။ အဲဒီ အမွန္တရား ကိုလည္း သူ ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို လူတိုင္းသိတဲ့ အမွန္တရားေတြကို ဝန္ခံခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ အိုဘားမားဟာ သူ႕ကိုယ္သူ ရိုးသားသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ပံုေဖာ္ခဲ့ျပီး လူေတြကို သူ႕ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

စကားလံုး အသံုးအႏွဳန္း

အိုဘားမားဟာ မိန္႕ခြန္း တစ္ခုလံုးမွာ အၾကမ္းဖက္သမား (terrorist) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တစ္လံုးမွ သံုးမသြားပါဘူး။ အစြန္းေရာက္ ဝါဒီ (Extremist) ဆိုတဲ့ စကားလံုကိုပဲ အစားထိုး သံုးစြဲ သြားပါတယ္။ အိုဘာမားရဲ႕ လက္သံုးစကား “ငါဒီေနရာကေန ႏွိမ့္ခ်စြာ ေျပာဆိုပါတယ္။” ဆိုတာကို လည္း ထည့္သြင္းျပီး ေျပာသြားပါတယ္။

ကိုယ္ဟန္ အမူအရာ

မိန္႕ခြန္းေျပာတဲ့သူဟာ စာရြက္ကိုင္ျပီး ေျပာရင္ ၾကည့္ရတာ အလြန္ အရုပ္ဆိုးသလို နားေထာင္ေနတဲ့သူရဲ႕ ရင္ထဲကိုလည္း ေရာက္ဖို႕ မလြယ္ပါဘူး။ အိုဘားမားဟာ မိနစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာတဲ့ မိန္႕ခြန္းကို စာရြက္ လံုးဝ မကိုင္ဘဲ လက္တန္း ေျပာသြားပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕လက္ဟာ မိန္႕ခြန္းေျပာတဲ့ အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ စကားနဲ႕အညီ လိုက္ျပီး လွဳပ္ရွားေနပါတယ္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးကို ဖြင့္ျပီး ေျပာတဲ့ ကိုယ္ဟန္အမူအရာဟာ သူ႕မွာ ပြင့္လင္းမွဳ ရွိတယ္ အားလံုးကို ၾကိဳဆိုေနတယ္ ဆိုတဲ့ အမူအရာ မ်ိဳးပါပဲ။ လက္ညိွဳးတစ္ေခ်ာင္ကို ေထာင္ျပီး လက္ကို တံေတာင္ဆစ္အထက္မွာ ေျမွာက္ထားတဲ့ အမူအရာမွာေတာ့ သူဟာ ၾသဇာအာဏာရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပေနပါတယ္။

မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့ စကားမ်ား

အိုဘားမားရဲ႕ မိန္႕ခြန္းထဲက မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့စကားတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေရြးထုတ္ လိုက္ပါတယ္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လတ္တေလာ အေတြ႕အၾကံဳေတြက သင္ခန္းစာရခဲ့တာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးစနစ္ဟာ မခိုင္မာဘူး ဆိုရင္ ေနရာအႏွံ႕အျပားမွာ ရွိတဲ့ ၾကြယ္ဝမွဳေတြကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတယ္။ အဖ်ားေရာဂါ အသစ္တစ္ခုဟာ လူတစ္ေယာက္မွာ ျဖစ္ျပီ ဆိုရင္ လူသား အားလံုးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားတယ္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံအားလံုးမွာ ႏ်ဴးကလီးယား တိုက္ခိုက္ခံရမွဳ အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြဟာ ေတာင္တန္းတစ္ခုမွာ အေျချပဳ လွဳပ္ရွားတယ္ ဆိုရင္ သမုဒၵရာ တစ္ဖက္ကမ္းက လူေတြမွာ အႏၲရာယ္ ရွိတယ္။ ဒါဖာနဲ႕ ေဘာ့စနီးယားမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့သူေတြ အသတ္အျဖတ္ခံရတယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုးရဲ႕ စိတ္ဝိဉာဥ္ေတြကို အစြန္းအထင္း ျဖစ္ေစတယ္။ အဲဒါဟာ ၂၁ ရာစုမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကမၻာကို ေဝမွ် ေနထိုင္ ၾကတယ္ ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲ။”

“စစ္ပြဲတစ္ခုကို စရတာ လြယ္ေပမယ့္ အဆံုးသတ္ဖို႕ခက္တယ္။ အျခားလူေတြကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ရတာထက္ အျပစ္တင္ရတာက ပိုလြယ္တယ္။ အျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႕ ကိုယ္နဲ႕ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အခ်က္ကို ရွာၾကည့္ ရတာက ကိုယ္နဲ႕တူညီတဲ့အခ်က္ကို ရွာေဖြရတာထက္ ပိုလြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းကိုပဲ ေရြးသင့္တယ္။ လြယ္ကူတဲ့ လမ္းကို မေရြးသင့္ဘူး။”

Thanks to Ko Zarni for sharing this post.

Sunday, December 20, 2009

Du'a for Family

Please click the picture to read clearly

Friday, December 18, 2009

Muharrma - Islamic New Year 1431 H.


MAY SALAMAT, RAMABAT AND BARAKAT FROM ALLAH (SWT) BE UPON YOU...

Sunday, December 13, 2009

သူေတာ္စဥ္မ်ား၏ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုံးမစကား part1

''အို'' လူသားတို႕
မိမိတို႕သက္တန္း၌
ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ
မည္မွ်ျပဳခဲ့ၾကသည္ကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾက
သို႕မွသာ ''ေသာင္ဗာဟ္''
ျပဳခ်င္းစိတ္ျဖစ္ေပၚလာျပီး
ကိယာမာသ္ေန႕၌
လြယ္ကူမႈရွိလိမ္႔မည္
.
ဟဇ္ရသ္အုမရ္
************
.
ဒြႏၷယာေလာက၏ ဥပမာသည္
အိပ္ေနသူ၏ အိပ္မက္ကဲ့သို႕
မၾကာမီ ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္သည္
သြားေနသူ၏ေနာက္မွ
ကပ္ပါလာေသာအရိပ္ကဲ့သို႕
မၾကာမွီေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္
ဒြႏၷယာေလာကသည္
အသိဥာဏ္ရွိသူမ်ားကိုမူ
ဤအခ်က္မ်ားျဖင့္ မလွည့္စားႏိုင္ေပ။
.
ဟစန္ဘဆြ္ရီ
************
သူေတာ္စဥ္မ်ား၏ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုံးမစကားေပါင္းတစ္ရာ စာအုပ္မွေကာက္ႏွုတ္တင္ျပသည္။

Thursday, December 10, 2009

Women In Islam - Wives in Islam

Women are vital to the very existence of all humans. After all, men are born from women, not the other way around. Allah the Majestic tells us in the Quran that He has created both men and women, all from a single person, Adam, peace and blessings be upon him. From Adam, Allah created his mate (Eve) and from these two Allah brought forth many men and many women.

Allah also tells us he created us all from a single soul and from him, brought forth his mate and from these two He created many tribes and nations and made us all different so that we might recognize one another.

Wives in Islam are considered mates to their “other half.” The prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) taught his followers to get married and fulfill and complete the “other half” of their religion or way of life. Marriage is considered a complimenting of two halves to each other in Islam. These teachings seemed strange to the revealing attitude toward women at that time.

At a time when the rest of the world, from Greece and Rome to India and China, considered women as no better than children or even slaves, with no rights whatsoever, Islam acknowledged women’s equality with men in a great many respects.

The Quran states:
“And among His signs is this: that He created mates for you from yourselves that you may find rest and peace of mind in them, and He ordained between you love and mercy. Certainly, herein indeed are signs for people who reflect.” [Noble Quran 30:21]

Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said:
“The most perfect in faith amongst believers is he who is best in manners and kindest to his wife.” [Source: “Sunnan” of Abu Dawud]

Muslims believe that Adam and Eve were created from the same soul. Both were equally guilty of their sin and fall from grace, and Allah forgave both. Many women in Islam have had high status; consider the fact that the first person to convert to Islam was Khadijah, the wife of Muhammad (peace and blessings be upon him), whom he both loved and respected. His favorite wife after Khadijah’s death, Ayshah, became renowned as a scholar and one of the greatest sources of Hadith literature.

Many of the female Companions accomplished great deeds and achieved fame, and throughout Islamic history there have been famous and influential scholars and jurists.

We might also mention that while many in the West criticize Islam with regard to the treatment of women, in fact a number of Muslim countries have had women rulers and presidents. To name a few: Turkey; Bangladesh and Pakistan.With regard to education, both women and men have the same rights and obligations.

This is clear in Prophet Muhammad’s (peace and blessings be upon him) saying:
“Seeking knowledge is mandatory for every believer.” [Hadith (saying of Muhammad (peace and blessings be upon him) collected by Ibn Majah] This implies men and women.

A woman is to be treated as God has endowed her, with rights, such as to be treated as an individual, with the right to own and dispose of her own property and earnings, enter into contracts, even after marriage. She has the right to be educated and to work outside the home if she so chooses. She has the right to inherit from her father, mother, and husband. A very interesting point to note is that in Islam, unlike any other religion, a woman can be an imam, a leader of communal prayer, for a group of women.

A Muslim woman also has obligations. All the laws and regulations pertaining to prayer, fasting, charity, pilgrimage, doing good deeds, etc., apply to women, albeit with minor differences having mainly to do with female physiology.

Before marriage, a woman has the right to choose her husband. Islamic law is very strict regarding the necessity of having the woman’s consent for marriage. The groom gives a marriage dowry to the bride for her own personal use. She keeps her own family name, rather than taking her husband’s. As a wife, a woman has the right to be supported by her husband even if she is already rich. She also has the right to seek divorce and custody of young children. She does not return the dowry, except in a few unusual situations.

Despite the fact that in many places and times some Muslims have not always adhered to all or even many of the foregoing in practice, the ideal has been there for 1,400 years, while virtually all other major civilizations did not begin to address these issues or change their negative attitudes until the 19th and 20th centuries, and there are still many contemporary civilizations which have yet to do so.

The prophet (peace and blessings be upon him) ordered his companions never to mistreat their wives. He scolded them and admonished them, saying “How could you treat them like animals in the day and then want to be intimate with them at night.”Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said it all in a simple sentence,“The best of you are the best to their wives; and I am the best to my wives.”

Many times i have seen brothers are very good in all acts, well educated…but very bad with there wifes….

We must remember how we treat our mates is also test, and if you failed then you will be punished. Just like school & college exams….You have to pass in all Subject….If you failed in one subject, you will not enter in higher class. Same applied in here…and don’t think just fail in this test will not effect….Prophet Adam was out of Jannah becoz he disobeyed Allah’s one Order..Only One. Where you will go….???? by hurting your wifes, you are disobeying commands of Allah and order of Prophet Muhammad(pbuh), and will such peoples Enter Jannah ????? Think it.

….YOU STILL HAVE TIME…
.

Remember ::
“Be careful….
if you make a women cry because
Allah the most high counts her tears.
A women came out of the rib of man,
not his feet to be walked on,
nor his head to be superior over;
she came from his side to be his companion,
under his arm to be protected,
and next to his heart to be loved.

”May Allah forgive me if I’m wrong at any place, Ameen.

KING
slave of Allah

Special thanks to sister Ma Ma Lay.

Saturday, December 5, 2009

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ သမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းေတာ္

တမန္ေတာ္အေပါင္း၏ အခ်ဳပ္တံဆိပ္ေတာ္ဦးစီးေခါငး္ေဆာင္ ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမုဟမၼဒ္(ဆြ) သက္ေတာ္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇြလ္ဟဂ်္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ဟဂ်္၀တ္ျပဳစဥ္ အာရာဖသ္ ကြင္းျပင္ေတာ္၌ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာသမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းေတာ္ -

““ ခီ်းမြမ္းေထာမနာျခင္းဟူဟူသမွ်သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အဖို႔သာတည္း။
သို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရွင့္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကပါ၏။အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရွာေဖြကာ အရွင့္ဘက္သို႔လွည္႔ပါ၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ (All Human) စိတ္တြင္းရွိ မေကာင္းမႈမ်ားမွလည္းေကာငး္၊ ကၽြႏ္ုပ္တိဳ႔
(All Human) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွထြက္ေပၚလာမည္႔မေကာင္းမႈမ်ားမွ
လည္းေကာင္း၊ အရွင္ထံေတာ္တြင္ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံပါ၏။

””အို - လူအေပါင္းတို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္၏စကားကို နားဆင္ၾကပါေလာ့၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ဤႏွစ္ဟဂ်္ရာသီၿပီး၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည္၊ မေတြ႔ဆံုမည္ကို မသိရွိေသာေၾကာင့္ပင္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ

-အို - လူခပင္းတို႔၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အားေယာက်္ားမိန္းမတစ္ေယာက္ဆီမွ
ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး အသင္တို႔အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကိုတစ္ဦးမွတ္မိၾကအံ႔ေသာငွာ လူမ်ိဳးစုအသီးသီး မ်ိဳးႏြယ္အသြယ္သြယ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

ဧကန္စင္စစ္ အသင္တို႔အနက္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား)ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ေၾကာက္ရြံ႕ဆံုးေသာ၊
အျပစ္မ်ားမွ အမ်ားဆံုးၾကဥ္ေရွာင္ေသာေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူသာလွ်င္
အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၀ယ္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။
(ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၄)

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးတြင္ရွိသည္႔ သာလြန္မႈမွလြဲ၍ ၊ အာရပ္တစ္ဦးသည္အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးထက္သည္ သာလြန္သည္မဟုတ္သလို၊ အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးသည္လည္းအာရပ္တစ္ဦးထက္ သာလြန္သည္မဟုတ္။ အျဖဴသည္လည္း အမဲထက္မသာလြန္၊ အမဲသည္လည္းအျဖဴထက္သာလြန္သည္မရွိေခ်။ လူသားအားလံုးသည္ အာဒမ္၏အဆက္အႏြယ္သားေျမးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရႊံ႕ေစးေျမျဖင့္သာ ဖန္ဆင္းခံရ၏။မ်က္ေမွာင့္ျပဳၾကေလာ့၊ ေသြးေႂကြးေၾကာင့္ လည္းေကာငး္၊ဥစၥာဓနေႂကြးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာငး္ လက္တုန္႔ျပန္မႈအားလံုးကိုငါ၏ေျခေမွာက္ေရာက္ေစလ်က္ သင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ကအ္ဘာေက်ာင္းေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဟာဂ်ီမ်ားကို
ေရေပးေ၀ျခင္းမွအပက်န္သမွ်ခပ္သိမ္းကား ႂကြင္းက်န္မေနေတာ့ၿပီ။

အို - ကိုရိုက္ရွ္အမ်ိဳးသားတိို႔ ၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၏ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္တြင္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ဆုလာဘ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွိေနစဥ္တြင္အသင္တို႔သည္ တရားစီရင္မည္႔ ထိုသည္႔ေန႔ေတာ္ႀကီးတြင္ဤေလာကီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားျဖင့္ ျပည္႔ႏွက္လ်က္ရွိမေနေစလင့္။ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ငါသည္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္အသင္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနမည္မဟုတ္ေခ်။မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကေလာ့၊ အတိတ္ေခတ္က အက်င့္ဆိုးအားလံုးသည္ငါ၏ေျခေအာက္ေရာက္ေစၿပီး သင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီ၊ ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္၏။အတိတ္ေခတ္က လက္တုန္႔ျပန္မႈ၊ ေသြးထြက္သံယို ကလဲ့စားေခ်တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ရန္ၿငိဳးရန္စအားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းေစလိုက္ၿပီ၊ ဥပကၡာျပဳလိုက္ၿပီ၊သင္ပုန္းေခ်လိုက္္ၿပီ၊ ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီ။

အို - လူသားအေပါင္းတို႔၊ အမွန္ပင္၊ အသင္တို႔သည္ အသင္တို႔၏ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚတြင္ အခြင့္အေရးရွိသကဲ့သို႔အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားသည္လည္းအသင္တို႔အေပၚအခြင့္အေရးတန္းတူရွိသည္သာ။ အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားအားအိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေပးလ်က္ ဂုဏ္သိမ္ခ်ီးျမင့္ရန္အသင္တို႔အေပၚတာ၀န္တင္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ မမွ်တသည္႔ အမႈမ်ိဳးကိုမက်ဴးလြန္ၾကလင့္။ သုိ႕ေသာ္ (သင္တို႔၏ဇနီးမယားမ်ားက စတင္၍)ထိုသို႔က်ဴးလြန္ၾကပါလွ်င္ သူတို႔အား အိပ္ယာခြဲရန္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈမရွိေသာအျပစ္ေပးရန္ အခြင့္ရွိေပသည္။

အကယ္၍ အသင္တုိ႔ဇနီးမယားမ်ားသည္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းေသာ ကာယိေျႏၵပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ သူတို႔အား အ၀တ္တန္ဆာစီေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာဆင္ယင္ေပးျခငး္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာေကၽြးေမြးျခင္းကို မလင့္ဟင္းၾကေစလင့္။မွတ္သားေလာ့၊ အသင္ဇနီးမယားတို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကိုတစ္ပါးသူအားေပးကမ္းျခင္းမျပဳၾကလင့္။မွတ္သားေလာ့၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေကာင္းမြန္သိမ္ေမြ႔စြာ ဆက္ခံၾကေလာ့။အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလာ့၊ ဧကန္ပင္၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏လံုၿခံဳေစျခင္းကာကြယ္မႈအေပၚမွ သူမတို႔အားေဆာင္ယူခဲ့ၾကသလို အရွင္ျမတ္၏ႏုတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ သူမတို႔အား တရား၀င္ေစခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္။ေခ်းယူထားသည္႔ ေငြေၾကးအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္။

ေခ်းယူထားသည္႔ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္။ မိမိရရွိသည္႔ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားကိုလည္း အတုန္႔အလွည္႔ျဖင့္ျပန္လည္ လက္ေဆာင္ေပးသင့္ေလသည္။ မိမိတို႔ထံ (တစ္စံုတစ္ေယာက္က) စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အပ္ႏွံသူတစ္စံုတစ္ရာဆံုးရံႈးခဲ့လွ်င္ ထိုသူသည္ အေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္အပ္ႏွံသူကို ေက်နပ္ေစရမည္။ အသင္တို႔၏ အခိုင္းအေစမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍မူအသင္တို႔ကိုယ္တိုင္စားေသာက္သည္႔အတိုင္း သူတို႔အားေကၽြးေမြးၾကပါေလ။အသင္တို႔၀တ္ဆင္သည္႔အတိုင္း သူတို႔အား ဆင္ယင္ေပးပါေလ။ကၽြႏ္ုပ္၏ေနာက္တြင္ လမ္းမွားသို႔မလိုက္မိေစရန္လည္းေကာင္း၊တစ္ေယာက္၏လည္ကုပ္ကို တစ္ေယာက္ညွစ္သကဲ့သို႔သတ္ပုတ္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းၾကပါေလ။

အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္း မႈတို႔မွာ တူၾကသည္မဟုတ္ေပ၊(သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (မေကာင္းမႈကို) ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ပါေလ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္သူႏွင့္ အသင္၏အၾကား၌ ရန္ၿငိဳးရွိေသာ္လည္းထိုသူသည္ မိတ္ေဆြအရင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေပမည္။(ကုရ္အာန္ ၄၁း၃၅)

** ကုရ္အာန္ကုိစြဲျမဲစြာကုိင္ထားရမည္ **

Special thanks to brother ေက်ာ္ေဇယ်ာဦး

Tuesday, December 1, 2009

အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးစာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္း

Internet Email, Gmail မ်ားတြင္ ေတြ႕သိေနရေသာ အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ အဓိပၸါယ္မဲ့စြာ ယိုးစြပ္တင္ျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ားမွားယြင္းစြာ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္၊ မျပဳလုပ္မိေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ယင္းစြပ္စြဲေစာ္ကားမႈမ်ားသည္ (၁) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ၊ (၂)တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)အေပၚ (၃) အစၥလာမ္ႏွင့္ (၄) မြတ္စလင္မ္ထုအေပၚတြင္ျပဳလုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္ကိုဆဲဆိုထားေသာစာသားမ်ားပါရွိေနသျဖင့္ ထာ၀ရ ဘုရားကို ယံုၾကည္မႈရွိေသာခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ယံုၾကည္ေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားေရးသားခ်က္မဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သာမန္ေကာက္ခ်က္ခ်မိႏုိင္ပါသည္။

အမွန္ဆိုရေသာ္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို လက္မခံေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားလည္းမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း လြယ္ကူစြာပင္ သိႏုိင္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ -ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ငါးပါးသီလကို အထူးေစာင့္ထိန္းရပါသည္။ငါးပါးသီလထဲတြင္ မုသားေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကည္ရျခင္း သည္လည္းတစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ရာ "တမန္ေတာ္ျမတ္၌ ဇနီး အေယာက္ (၆၁)ေယာက္ရွိသည္ဟုနာမည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ႀကံေရး သားမႈမ်ားပါ၀င္ေနသျဖင့္ " ငါးပါးသီလကိုက်ိဳးေပါက္ရာေရာက္ေစသျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶ၀ါဒီတစ္ဦးမွာ ထိုအမႈကိုက်ဴးလြန္မည္မဟုတ္ပါ။ က်န္စြပ္စြဲတင္ျပခ်က္မ်ားသည္လည္းမုသားဆင္ထားမႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္၌ကလည္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး၊တစ္ပါးသူကိုလည္း လိမၼာယဥ္ေက်းလာေအာင္ ျပဳျပင္ေပးတတ္ေသာ စိတ္ထားကိုထားတတ္ၾကသည္မွာ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ "သူတစ္ပါးကိုဆံုးမေသာနည္းအတုိင္း မိမိကိုယ္တုိင္လိုက္နာျပဳက်င့္ရာ၏။မိမိကိုယ္တုိင္ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ္မွ သူတစ္ပါးကို ဆံုးမရာ၏။ မိမိကိုယ္ကိုယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမရျခင္းသည္ ခဲယဥ္းလွစြာတကား" (ဓမၼပဒ-၁၅၉)

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္တြင္ လူႀကီးသူမတို႕သည္ မိမိတို႕၏သားေျမးတို႕အားဆံုးမသြန္သင္ေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခြန္း မွာ - "အမိယုတ္က ႏႈတ္ၾကမ္း၍ အဖယုတ္က အမူအယာၾကမ္း၏" ဟူ၍ ျဖစ္ရာ မိယုတ္၊ဖယုတ္ တို႕မွာ ႏႈတ္၊ အမူအယာၾကမ္း သည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ကာမိမိမိုက္မဲမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးရာ ေရာက္ေစသျဖင့္ဤအျပဳအမူမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားတတ္သည္ျဖစ္ရကား ယခုကဲ့သို႕ယုတ္ညံ့ေသာစကားမ်ားကို ဆုိ၀ံ့သူတို႕မွာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦးလည္းမျဖစ္တန္ရာေပ။

ယင္းတို႕၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးရန္တုိက္ေပးျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးစိတ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုးေပးျခင္း ျဖင့္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား၊မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ တုိက္ထြန္းထားေပရာ ဤသည္လည္းဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ လံုး၀ညီညြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရျပန္ပါသည္။

"သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူႏွစ္ေယာက္တို႕၏ညီညြတ္မႈကို ဖ်က္စီးတတ္ေသာကုန္းတိုက္ စကားေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္၏။ စိတ္၀မ္းကြဲေသာသူတို႕ကိုေစ့စပ္၏။ ညီညြတ္ၿပီးေသာသူတို႕ကို အၿမဲညီညြတ္ေအာင္ ကူညီ၏။ ေျပာဆို၏။"(မဇၩိမနိကာယ္၊ ဆဗိၺေသာဓနသုတ္)။

သို႕ရွိရာ မြတ္စလင္မ္လူငယ္တို႕သည္ Internet Email, Gmailမ်ားတြင္ေတြ႕ေနရေသာ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရး၊ မြတ္စလင္မ္မုန္းတီး ေရး၊၀ါဒျဖန္႕စာသားမ်ားကို ေရးသားတင္ျပေနသူမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရမည္ဟုေတြးမထင္ေကာင္းပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ထိုသို႕ေသာ ေအာက္တန္းက်သည့္အမႈအား ဘယ္နည္းျဖင့္မွ် မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ထိုသို႕ အသိမရွိဘဲႏွင့္အထင္မွားမိပါက မိမိ၌ပင္ အျပစ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

"အို-ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕၊ အသင္တို႕သည္မ်ားစြာေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွေရွာင္ ၾကဥ္ၾကေလကုန္။ ဧကန္အမွန္ အခ်ိဳ႕ေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွာ အျပစ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။" (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၂)

(၁) အစၥလာမ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရျခင္း မကၠာဟ္သားမုရွရီက္တို႕၏ ေစာ္ကားမႈ၊ အႏုိင္က်င့္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (ဆြ)ကို လက္ခံခဲ့ၾကေသာ သူတို႕မွာ ဒလစပ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး၊အလႅာဟ္ဘက္မွ ျပန္လည္တံု႕ျပန္၍ အခြင့္အေရးမေပးေသးသျဖင့္ နင္းျပားဘ၀သို႕ေရာက္ခဲ့ရပံုမွာ ကမၻာ့သမိုင္းပညာရွင္တို႕အတြက္ ကရုဏာသက္ဖြယ္တစ္ရပ္အျဖစ္မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ရပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္သည္မြန္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္အယူ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕႔ျပသရန္ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ရကား အစတြင္ ေမတၱာတရားကို ကိုယ္ထင္ျပဖို႕ငံု႕ခံခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္မွ သစၥာတရားကို ခို၀င္ၾကဖို႕တံု႕ျပန္ခိုင္းပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာတြင္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သဘာ၀က်ေသာသာသနာ၊ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ သာသနာ၊ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ သာသနာ၊ တရားမွ်တကိုမ်က္ေျခအျပတ္မခံေသာသာသနာ၊ ေမတၱာတရားကို အပ်ိဳရည္မပ်က္ေစေသာ သာသနာ၊အမွန္တရားႏွင့္ယွဥ္ေသာ သာသနာ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုတင္းၾကပ္စြာခ်မွတ္ထားပါသည္။

"လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ျပန္တိုက္ၾကေလကုန္။" (ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၁) အစၥလာမ္တြင္ ခုခံစစ္ သက္သက္ကိုသာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ၊က်ဴးေက်ာ္စစ္ဟူသမွ်ကို အားမေပးပါ။ မေထာက္ခံပါ။ မျပဳခိုင္းပါ။ ဤသို႕ တရားေသာ ခုခံစစ္၊ ျပန္တုိက္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွာဟစ္ဂ်ရီ (၂)ခုႏွစ္၊ ဆြဖရ္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ျဖစ္ရာ တမန္ေတာ္သက္ေတာ္(၅၅)ႏွစ္ေရာက္မွသာ ျဖစ္ပါသည္ တနည္းဆိုေသာ္ မြတ္စလင္မ္တို႕သည္ ၁၅ႏွစ္လံုးလံုး အႏုိင္က်င့္ခံ ဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရပါသည္။

"အလႅာဟ့္လမ္း၌ အသင္တို႕ကို တုိက္ခိုက္လာသူတို႕အား တိုက္ခိုက္ၾကကုန္ေလာ့။သို႕ရာတြင္ အသင္ တို႕သည္ စည္းေဖာက္သူမ်ား မျဖစ္ၾကကုန္လင့္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စည္းကမ္း၊ ေဖာက္ဖ်က္သူတို႕အား ႏွစ္သက္ေတာ္မမူေပ။လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ေတြ႕ရွိရာအရပ္၌ သုတ္သင္ၾကေလကုန္။ အသင္တို႕ကိုႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေနရာမွ အသင္တို႕ကလည္း ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ၾကေလကုန္။ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ပင္ ပို၍ဆိုးရြားလွ ေပသည္"ကုရ္အာန္ (၂း၁၉၀-၁၉၁)

- အလြန္ရိုးစင္းလွေသာ စည္းကမ္းလမ္းညႊန္ပင္ - (က) အလႅာဟ့္လမ္း၌ လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ျပန္တုိက္ရန္ (ခ) စည္းမက်ဴးၾကရန္ (ဂ) က်ဴးေက်ာ္သူကို ေတြ႕ရာအရပ္၌ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ (ဃ) မိမိတုိ႕ ပိုင္ဆုိင္ေသာေနရာမွာ ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ရန္ဟုသာဆက္တိုက္ေျပာထားရာ (၁) မိမိအိမ္၌ မိမိေနေသာ (၂) မိမိအလုပ္မိမိလုပ္ေနေသာ (၃)မိမိေနရာ၌ မိမိရွိေနေသာ (၄) မြတ္စလင္မ္တို႕အား မက်ဴးေက်ာ္ေသာ ၊မေစာ္ကားေသာ သူတို႕အား ဘာတစ္ခုမွ် ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ မရွိပါ။ မပါပါ။

အစၥလာမ္တြင္ ခုခံစစ္ကို ခြင့္ျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ "ညွင္းပမ္းမႈလံုး၀ ပေပ်ာက္သြားသည့္အထိ၊ သာသနာသည္ အလႅာဟ့္္အတြက္ျဖစ္သည့္တိုင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ တုိက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ သို႕ရာတြင္ ထိုသူတို႕သည္စစ္တိုက္ျခင္းကို ရပ္စဲၾကပါလွ်င္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္သူတို႕မွတစ္ပါးအျခားသူမ်ားကို ရန္လိုစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။" (ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၃) "သာသနာေရး၌ အဓမၼ စနစ္ မရွိေစရ။" (ကုရ္အာန္ ၂း၂၅၆) သို႕ရွိေပရာ အစၥလာမ္တြင္ စစ္တိုက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုရာ၌ - (က) တရားေသာခုခံစစ္သာ ျဖစ္ရေပမည္။ (ခ) က်ဴးေက်ာ္စစ္ လံုး၀မျဖစ္ေစရ။ (ဂ) စည္းကမ္းမေဖာက္ရ။ (ဃ) ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ မရွိေစရ (င) စစ္ေျပၿငိမ္းပါက ရန္မလိုရ ဟူေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။အစၥလာမ္သည္ ဘာသာအယူ၀ါဒ မတူသူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ " အို လူသားအေပါင္းတို႕၊ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႕အား တစ္မိတစ္ဖတည္းမွဖန္ဆင္း ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။"(ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)

ဤအာယသ္ေတာ္သည္ လူသားအေပါငး္တို႕သည္ ကမၻာအိမ္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္က ဤအတုိင္းပင္ခံယူထားပါသည္။ "အသင္တို႕အား ဘာသာေရး၌ မတိုက္ခိုက္သူမ်ား၊ အသင္တို႕အား အိမ္မ်ားမွမႏွင္ထုတ္သူမ်ားအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳေပး ျခင္းႏွင့္တရားမွ်တစြာဆက္ဆံျခင္းကို ငါအရွင္ျမတ္က မတားျမစ္ပါ။" (ကုရ္အာန္ ၆၀း၈) "အသင္တို႕သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္အေကာင္းဆံုးေပၚထြက္လာသူမ်ားပင္။" (ကုရ္အာန္ ၃း၁၁၀) "ထို မယံုၾကည္သူတို႕အား ခြင့္လႊတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာပါ။သူတို႕သည္ မၾကာမီ သိလာၾကမွာပါ။" (ကုရ္အာန္ ၄၃း၈၉) "မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ လူသားတို႕အားသူ၏ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူ၏လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းရာရေစေၾကာင္း ဖန္တီးေပးသူသာျဖစ္၏ "(တမန္ေတာ္ျမတ္ ၏ေနာက္ဆံုး ဟဂ်္မိန္႕ခြန္း)

အစၥလာမ္ကျပဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ဘာသာသာသနာအသီးသီးသည္ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ရာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းစည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္သြန္သင္ထားပါသည္။အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကား ျပသရာ၌ အစၥလာမ္သည္အျပည့္စံုဆံုးဟု ဆိုရေပမည္။ မည္သည့္အယူ၀ါဒကမွ် အမ်ိဳးသားသည္ ဇနီးမယားဘယ္ႏွစ္ဦးယူခြင့္ရွိသည္ကိုတိတိပပ ေျပာဆိုထားျခင္းကို မေတြ႕ရေပ။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးထမ္းအရသာအိမ္ေထာင္သားေမြးျပဳၾကၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို အမ်ားအားျဖင့္က်င့္သံုးေနၾကပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ သဘာ၀က်ေသာ သာသနာျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအားဇနီးတစ္ေယာက္သာ ယူရမည္ဟု ေျပာမထားပါ။ ဤသို႕သတ္မွတ္ထားပါက အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္သည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ပီျပင္စြာတင္ျပထားသည့္တစ္ခုတည္းေသာ သာသနာျဖစ္ပါသည္။

အသင္တို႕သည္ ခိုကိုးရမဲ့ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမွ်တမႈအတြက္စိုးရိမ္ မကင္းျဖစ္ပါမူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး (သို႕မဟုတ္)အသင္တို႕လက္ယာလက္ကပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြၽန္မ တစ္ဦးႏွင့္ပင္ လက္ထပ္ရေပမည္။(ကုရ္အာန္ ၄း၃) ဤအာယသ္ေတာ္အား ခဲြျခမ္းစိစစ္ေသာ္-(က) မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို စာနာသနားမႈ (ခ) တရားမွ်တမႈကိုေရွ႕တန္းတင္ျခင္း(ဂ) တစ္ဦးတည္းယူရန္ အသားေပးျခင္း (ဃ) ေက်းကြၽန္ကို ဂုဏ္ေပးကာသူေကာင္းျပဳေစမႈတို႕ပါ၀င္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေနပါသည္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) ေခတ္အခ်ိန္၌ ကြၽန္ပိုင္ရွင္စနစ္ထြန္းကားေနၿပီးကြၽန္လူတန္းစားတို႕ခမ်ာမွာလည္း အႏွိမ္ခံ၊ အႏုိင္က်င့္ခံ ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္အဆင့္အတန္းနိမ့္က်ကာ လူျဖစ္က်ိဳးမနပ္ျဖစ္ေနၾကရရွာေပသည္။ သို႕ရွိရာအစၥလာမ္သည္ လူလူခ်င္း တစ္ဘက္သတ္အႏုိင္က်င့္မႈကို လက္မခံ၊ အားမေပးေသာသာသနာျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ကြၽန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ေရွ႕တန္းက ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အစၥလာမ့္မ႑ိဳင္ႀကီး (၅) ရပ္အနက္မွတစ္ရပ္အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဇကားသ္(သန္႕စင္ဒါန) ေငြေၾကးကို ေပးသည့္အခါ၌ "ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္" အတြက္ပါေပးၾကရန္ မိန္႕ၾကားထားပါသည္။(ကုရ္အာန္ ၉း၆၀)။ ထို႕ျပင္ ဂ်ႏၷသ္သို႕ စံျမန္းရမည့္သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏အရည္အခ်င္းကိုေဖာ္က်ဴးရာတြင္လည္း - "ကြၽန္တစ္ဦးကိုလြတ္ေျမာက္ေစမႈ"သည္လည္းတစ္ရပ္အပါအ၀င္ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။}} (ကုရ္အာန္ ၉၀း၁၃) အစၥလာမ္သည္ ကြၽန္လူတန္းစားကိုသနားၾကင္နာခိုင္းပါသည္။ကယ္တင္ခုိင္းပါသည္။ ေကာင္းမြန္ရာကိုျပဳေစပါသည္။ "ၾကင္ေဖာ္မရွိေသာ ေယာက်္ား-မိန္းမတို႕အားလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာကြၽန္-ကြၽန္မမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထိမ္းျမားေပး ၾကပါေလ။" (ကုရ္အာန္ ၂၄း၃၂)

အစၥလာမ္သည္ ဘာသာျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယူ၍ သာသနာမျပဳခုိင္းပါ။"ယံုၾကည္သူ မုရွ္ရီက္ထက္စာလွ်င္ ယံုၾကည္သူ ကြၽန္မကပို၍ေကာင္းျမတ္လွေပသည္။" (ကုရ္အာန္ ၂း၂၂၁)

ဟစ္ဂ်ရီ ၂ ခုႏွစ္ ၊ ဆြဖရ္လ (၁၂)ရက္ေန႕၌ ေစာ္ကားက်ဴးေက်ာ္သူတို႕အားျပန္လည္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရရွိသြားသျဖင့္ အမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းအတြက္မျဖစ္မေနစစ္ပြဲမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရေလရာ ခုခံစစ္ပြဲမ်ား၌က်ဆံုးသြားေသာ ရွဟီဒီ အာဇာနည္မ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ားမွာ မုဆိုးမဘ၀သို႕ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႕စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးတိုင္း မုဆိုးမအေရအတြက္တိုးလာရာ သူမတို႕၏ဘ၀ လံုၿခံဳေရးအတြက္ႏွင့္ အဖမဲ့ကေလးမ်ား၏ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးတို႕အတြက္ အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာေမတၱာေပးရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ)က မိမိ၏ေနာက္လိုက္ ဆြဟာဗဟ္တို႕ကို မုဆိုးမမ်ားကို တရား၀င္ထိမ္းျမားယူၾကပါရန္မိန္႕ၾကားရာတြင္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကလည္း မန္ေတာ္၏အဆိုအမိန္႕ ကို နာခံၾကပါသည္။ဤေနရာ၌ သိထားအပ္သည္မွာ -

မဒီနာရွိ အန္ဆြာရီ ဆြဟာဗဟ္တို႕သည္ မိမိတုိ႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအားမရွိရွာေသာ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကို မိမိတုိ႕၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအနက္မွ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းကိုပင္ ေပး၀ံ့သူမ်ား၊ ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသကဲ့သို႕။ မကၠာမွ မုဟာဂ်ီရီးန္ဆြဟာဗဟ္တို႕သည္လည္း မိမိတုိ႕ပိုင္ဆုိင္ေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ား၊ အိုးအိမ္မ်ားအားလံုးကိုပင္ စြန္႕၀ံ့သူ မ်ားျဖစ္ၾကရာသူတုိ႕၏ ႏွလံုးသားစိတ္အစဥ္တြင္ စြန္႕လြတ္အနစ္နာခံလိုစိတ္မ်ားျဖင့္သာထံုမြန္းေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရ ပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုတစ္ဦးထက္မက လက္ထက္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ အကာအကြယ္ေပးလိုမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ကာမဂုဏ္ လိုက္စားဖို႕အတြက္ တဏွာက်ဴးလြန္ရန္ စိတ္ကူးမရွိပါ။ ဤသည္ကိုအလႅာဟ္ကလည္း ျပင္းထန္စြာ သတိေပးထားပါသည္။

"မိမိတို႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ကာမဂုဏ္လိုက္စားသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာ ထိမ္းျမားၾကေလကုန္။" (ကုရ္အာန္ ၄း၂၄) အစၥလာမ္သာသနာ၏ သင္ၾကားခ်က္၌ မိမိမလုပ္ေသာအလုပ္ကို သူတစ္ပါးအားလုပ္ခုိင္းျခင္းကို အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။ "အသင္တို႕ မျပဳလုပ္ေသာကိစၥကို အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုေနၾကပါသနည္း။အလႅာဟ့္္ထံတြင္ အသင္တို႕ မျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေျပာဆိုျခင္းသည္အလြန္ပင္ရြံ႕စရာေကာင္းလွ ေပသည္။"(ကုရ္အာန္၆၁း၂-၃) ထို႕ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကို မုဆိုးမမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင္ၾကားရာ၌ မိမိကိုယ္တိုင္ လည္းလက္ေတြ႕စံျပျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဇနီး(၁၁)ပါးတြင္ အာအိရွာသခင္မသာလွ်င္ အပိ်ဳျဖစ္ကာ က်န္ (၁၀)ေယာက္မွာမုဆိုးမမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အာအိရွာသခင္မႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယိုးစြတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ သခင္မအား အရြယ္မေရာက္ေသးခင္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ယုတၱိကင္းေသာ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္၏ သင္ၾကားခ်က္၌(က) အရြယ္မေရာက္ေသးေသာသူကို ထိမ္းျမားလက္ထက္ခြင့္မရွိပါ။ (ကုရ္အာန္ ၄း၆)(ခ) အေမြတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း အဓမၼသိမ္းပိုက္ခြင့္မရွိပါ။ (ကုရ္အာန္ ၄း၁၉) အစၥလာမ္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႕က်င္မႈမ်ားရွိစဥ္အခါသမယ၌တမန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုပါလွ်င္ -(၁) အစၥလာမ္ကို မလိုလားသည့္မကၠာသား မုရွရီက္တို႕၏ တြံေတြးခြက္၌ပက္လက္ေမ်ာရမည့္အျဖစ္ပင္။(၂) ေနာက္လိုက္တို႕၏ စိတ္ကူးတြင္လည္း သူကိုယ္၌က မလိုက္နာေသာမလုပ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥအား မိမိတုိ႕ကို ခုိင္းေစသျဖင့္ အလႅာဟ္ရြံေသာသူအျဖစ္ရႈျမင္သြားကာ အားလံုးက တမန္ေတာ္အပါးမွ ဆုတ္ခြာသြားၾကမည္မွာ ဧကန္ပင္။(၃) တမန္ေတာ္ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအၾကား၌ အတူေရာေႏွာေနၾကေသာ "မုနာဖိက္"အေယာင္ေဆာင္မြတ္စလင္မ္မ်ားအဖို႕မူ တမန္ေတာ္ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအၾကား၌ဤကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေသြးခဲြရန္လည္း မဟာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။သို႕ေသာ္ -

(က) မကၠာသား မုရွရီက္တို႕၏ လက္ညွိဳးထိုးကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို တမန္ေတာ္ျမတ္မခံခဲ့ရျခင္း(ခ) ဆြဟာဗဟ္တို႕၏ အၾကည္ညိဳပ်က္ျခင္းကိုလည္း မခံခဲ့ရျခင္း(အာအိရွာသခင္မ၏ ဖခင္ႀကီးအပါအ၀င္)(ဂ) မုနာဖိက္တို႕အတြက္ ေသြးခဲြစရာ၊ ၀ါဒျဖန္႕စရာျဖစ္ရေအာင္ ဟာကြက္၊ေပ်ာ့ကြက္ မရွိခဲ့ျခင္းမွာ တမန္ေတာ္သည္ မိမိေျပာေသာ စကားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူပ်ိဳလူလြတ္ဘ၀၌ပင္ မကၠာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္အစၥလာမ္ကို ဆက္လက္မေဟာၾကားက အိုးအိမ္၊ ရတနာပစၥည္း၊ မကၠာၿမိဳ႕ရဲ႕အာဏာႏွင့္ႏွစ္သက္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းလာရာတြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္သည္ အာဏာလည္းမမက္ပါ၊ စည္းစိမ္လည္း မမက္ေမာပါ။ မိန္းမလည္း မက္ေမာျခင္းကင္းေၾကာင္းလက္ေတြ႕သက္ေသထူခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

သက္ေတာ္ (၂၅)ႏွစ္၌ မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သူ ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို တာ၀န္သိသိ၊သိကၡာရွိရွိထူေထာင္သြားခဲ့သည္မွာ ခတီဂ်ာသခင္မ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ တမန္ေတာ္ျမတ္သက္ေတာ္ (၄၈)ႏွစ္အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ (၂၃)ႏွစ္တာတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူပ်ိဳဘ၀၌ေရာ၊အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀၌ပါ မိမိအား စြဲလန္းခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာရွိခဲ့ရာ စိတ္၀င္စားမႈလံုး၀မရွိခဲ့ဘဲ အားနည္းသူ ကြၽန္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္မွ လူနည္းစုဘက္မွ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးရင္း၊ လူမႈ႕ဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အစၥလာမ့္တရားကို ျဖန္႕ခ်ီရင္းျဖင့္သာ မိမိဘ၀ကိုတန္ဘိုးရွိရွိ၊ သိကၡာသမာဓိအျပည့္ျဖင့္ ေနထုိင္သြားခဲ့သျဖင့္ ဘာသာမတူသူကမၻာ့သမိုင္းပညာရွင္ တို႕၏ ေလးစားမႈကို အျပည့္အ၀ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယျပည္၏စံျပေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ မဟတၱမဂႏၶီႀကီး၏ စကားကိုကိုးကားေဖာ္ျပရပါေသာ္- "ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ရိုးစင္းေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ရိုးစင္းေသာဘ၀ကိုႏွစ္သက္ျခင္းတို႕မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ကို အားက်၍ ျဖစ္ပါသည္။" "အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ အစၥလာမ္ကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာမည္ဆိုပါကအစၥလာမ္ဘာသာကို ကြၽႏ္ုပ္ကဲ့သို႕ပင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားလိုစိတ္မ်ားတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္။

အစၥလာမ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားမေပး၊ အလႅာဟ္သည္ စစ္ကို မလိုလား "၄င္းတို႕သည္ စစ္မီးကို ေမႊးေသာ အခါတုိင္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ထိုစစ္မီးကို ၿငိမ္းေစ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ ထိုသူတို႕သည္ ကမၻာေပၚ၀ယ္ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကကုန္၏"(ကုရ္အာန္ ၅း၆၄) "ထို႕ျပင္ ၄င္းတို႕သည္ သင္တို႕ထံ စစ္မက္ေက်ေအးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကပါမူ၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕အား စစ္တိုက္ၾကရန္မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမွ် ခြင့္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေပ။" (ကုရ္အာန္ ၄း၉၀)

မ်ိဳးျပဳန္းသတ္ရန္ေ၀းစြ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုပင္ မတရားသတ္ျဖတ္ခြင့္ မရွိ "မည္သူမဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသက္တစ္ေခ်ာင္း၏အစားလည္းမဟုတ္၊တုိင္းျပည္၌ ေသာင္းက်န္းဖ်က္စီးမႈ ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါမူထုိသူသည္ လူသားအားလံုးကို သတ္ျဖတ္သကဲ့သုိ႕ပင္။"(ကုရ္အာန္၅း၃) တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မကၠာကို ျပန္လည္ေအာင္ႏုိင္ေသာအခ်ိန္၌ ဖ်က္စီးခဲ့ေသာနတ္ရုပ္ထုမ်ားမွာ တမန္ေတာ္ အာဒမ္(အ-စ) အုတ္ျမတ္ခ်၍ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္(အ-စ)ျမွင့္တင္ခဲ့ေသာ အလႅာဟ့္္အိမ္ေတာ္မွ နတ္ရုပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊မကၠာေခါင္းေဆာင္ အဗူစူဖီယာန္အိမ္မွ ရုပ္ထုမ်ားကို မဖ်က္စီးခဲ့သလို၊အျခားမည္သည့္အိမ္၊ မည္သည့္ဆိုင္၊ မည္သည့္ေနရာမွ မိမိတုိ႕ဆႏၵအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ထားရွိေသာ ကိုးကြယ္ရာ ရုပ္ထုတစ္ခုတစ္ေလကိုမွ်ပင္ဖ်က္စီးေတာ္မမူခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ပါသည္။ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရုပ္ထုထားရွိခြင့္မျပဳသျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ အျခားဘာသာတရားကို ဖ်က္စီးရန္ေ၀းစြ၊ မေကာင္းေျပာျခင္းကိုပင္ တားျမစ္၏ "အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အျပင္ ယင္းသူတို႕တသကိုးကြယ္ေနၾကေသာကိုးကြယ္ရာမ်ားကို မေကာင္းေျပာဆို ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမျပဳၾကႏွင့္။" (ကုရ္အာန္၆း၁၀၈)

အျခားဘာသာ၀င္တို႕၏ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းထားသည္ "အကယ္၍ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားတို႕၌ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုတစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ကာကြယ္ ေတာ္မူျခင္းမရွိပါက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ေမတၱာပြားမ်ားရာ တရား စခန္းရိပ္သာမ်ား၊အလႅာဟ္နာမေတာ္ကို တသပြားမ်ားရာ မတ္စ္ ဂ်ီဒ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ မ်ားသည္ဧကန္အမွန္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံၾကရေပမည္။" (ကုရ္အာန္ ၂၂း၄၀) ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ၊ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာအေမြအႏွစ္မ်ားအား ယေန႕ထက္တုိင္ ပါကစၥတန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကပါသည္။

မြတ္စလင္မ္အမ်ားဆံုးေနရာ အင္ဒိုနီးရွား၌လည္း ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးႀကီးျဖစ္ေသာ "ေဗာေရာ- ဗုေဒၶါ" ေစတီေတာ္ႀကီးကိုမိမိတုိ႕ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြတစ္ရပ္အျဖစ္ အားလံုးကပင္ဂုဏ္ယူထိန္းသိမ္းေနၾကပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိအစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ားစုမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္လူနည္းစုဘာသာျခားတို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ၾကကာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကိုအျပန္အလွန္အကာအကြယ္ေပးၾကေပသည္။

မြတ္စလင္တို႕ ဓါးမိုး၍ သာသနာမျပဳခဲ့ပါ မြတ္စလင္တို႔သည္ စပိန္ႏုိင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ တုိင္အုပ္စိုးသြားခဲ့ၾကပါသည္။ စပိန္က မြတ္စလင္တို႔သည္ တုိင္းသူျပည္သား မ်ားအစၥလာမ္ကို ကူးေျပာင္းလက္ခံေရးအတြက္ ဘယ္တံုးကမွဓါးမိုးၿပီးအတင္းအဓမၼမျပဳခဲ့ၾကပါ။ မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႕သာဆႏၵရွိခဲ့ပါလ်င္ အိႏၵိယမွာရိွေသာမြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသာသူမ်ားကို တစ္ဦးမက်န္အစၥလာမ္ဘာသာကိုကူးေျပာင္းလက္ခံၾကရမယ္ဆိုၿပီး အင္အားသံုးကာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါသည္။အိႏၵိယတြင္ လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာသူေတြပင္၊မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္အစၥလာမ္ဟာဓါးမိုးသာသနာျပဳခဲ့တာမဟုတ္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံေနၾကပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ကမၻာမွာ မြတ္စလင္မ္လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ ။

မေလးရွားႏုိင္ငံသည္လည္းလူမ်ားစုႀကီးက မြတ္စလင္မ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။မည္သည့္မြတ္စလင္မ္စစ္တပ္ႀကီးကမ်ား အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္မေလးရွားႏုိင္ငံတို႕သို႔မေရာက္ခဲ့ပါ။ အလားတူ အစၥလာမ္သည္ အာဖရိက အေရွ႕ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင္ အလ်င္အျမန္ျပန္႕ပြားသြားခဲ့ရပါသည္။ အာဖရိက အေရွ႕ကမ္းရိုးတန္းေဒသကိုမည္သည့္မြတ္စလင္မ္ စစ္တပ္ႀကီးကမွ်မသြားေရာက္ခဲ့ပါ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈတို႔မွာ တူၾကသည္မဟုတ္ေပ။(သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (မေကာင္း မႈကို)ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ပါေလ။သို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္ႏွင့္ရန္ၿငိဳး ရွိသူသည္ မိတ္ေဆြအရင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာေပမည္။ (၄၁း၃၄)

ဂုဏ္လင္းထိန္ထိန္

Special thanks to Brother Minthu

Thursday, November 26, 2009

Eid Mubarak 1430 H.

''နွလံုးသား႐ဲ႕သခင္ Allah (SWT)''
..
ေနလ ၾကယ္စင္
သမုဒၵ႐ာ ေတာင္တန္း
သခင့္အေပါ ္ ဖူးေမာ္ေပ်ာ္ပါး
သခင့္အမိန္႕ နာခံလၽႇက္နွင့္
ေမတၲာေ႐စင္ သြင္သြင္ဆီးလၽႇက္
ဒီနွလံုးသားနွင့္ ဒီဦးေနွာက္က
ကမၻာဆံုးထိ သက္ဆံုးတိုင္ေအာင္
သခင့္အေပါ ္ သစၥာခိုင္ျမဲ
ျမတ္္နိုးျခင္းမ်ား သီကံုးထားကာ
ခ်စ္ပန္းေလးေတြ ပိုလွတယ္္.....။

Sunday, November 22, 2009

ZIL-HAJ Month

DEFINITION
The word Dhul-Hijjah means the month of pilgrimage and this is the last of the sacred months in which fighting was forbidden.

The first ten days of Dhul-Hijjah are the most virtuous days in this month, with Hajj, the fifth pillar of Islam being performed in this sacred month. Abu Haraira (RA) reported from the Holy Prophet (SAW)

“Amongst all days there are none better to engage in sole worship of Allah than in the ten days of Zul-Hijjah, To observe a fast on any of these days is equivalent to fasting throughout the year, to actively engage in prayer and worship throughout any of these nights holds such rewarding values leveling with the "night of power (Laylatul-Qadr).” [Tirmidh]

It has been stated in the Holy Qur'an,

“By the dawn; By the ten nights (ie. the first ten days of the month of dhul-Hijjah), and by the even and the odd (of all the creations of Allah) and by night when it departs. There is indeed in them (the above oaths) sufficient proofs for men of understanding (and that they should avoid all kinds of sins and disbelief).” (Al-Fajr 89:1-5)

The 9th of Dhul-Hijjah is the day of Arafat, when pilgrims stand on the mountain asking for sincere forgiveness for their sins, as an indication of how man will be gathered on the day of reckoning. Fasting on this day, by Muslims who are not performing the pilgrimage, brings with it great virtues, Muslim narrated that Fasting on the day of Arafat expiates the [minor] sins of two years: a past one and a coming one. And fasting on the day of Aashura expiates the sins of the past year.

Abu Qataadah (RA) reported in a part narration from the Holy Prophet (SAW) concerning the fast observed on this day,

“I have full confidence in Allah for the one who observes a fast on the day of Arafat that his previous year's sins and the proceeding year's sins are forgiven.” [Muslim]

Abu Dawud narrated that one of the wives of the Prophet (SAW) said Allah’s Messenger (SAW) used to fast the (first) nine days of Dhul-Hijjah, the day of Aashura, and three days of each month.

Eid-ul-Adha is celebrated on the 10th of the month of Dhu-Hijjah and continues till the 13th day. This celebration is observed to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim (AS) when he was asked to sacrifice his own son Prophet Ishma’iI (AS). Ibrahim showed his readiness and Allah (SWT) was very pleased with him, and a lamb was sacrificed in place of his son on Allah’s (SWT) command. The Holy Qur’an gives the following account of Prophet Ibrahim’s (AS) act of sacrifice,

“(Ibrahim prayed:) My Lord, grant me a doer of good deeds. So We gave him the good news of a forbearing son. But when he became of age to work with him, he said: O my son, I have seen in a dream that I should sacrifice you; so consider what is your view. He said: O my father, do as you are commanded; if Allah pleases you will find me patient. So when they had both submitted and he had thrown him down upon his forehead, and We called out to him saying, O Abraham, you have indeed fulfilled the vision. Thus do We reward the doers of good. Surely this is a manifest trial. And We ransomed him with a great sacrifice.” (As-Saffat 37:100–107)

Muslims offer Eid salat (2 rakats) in congregation, this is obligatory on every male Muslim and can be preformed any time between ishraq and zawal. Animals are then sacrificed to seek the pleasure of Allah and demonstrate complete submission and proof of complete obedience to Allah. The meat is shared amongst poor, relatives, neighbors and friends.

SIGNIFICANT EVENTS
The Prophet (SAW) performed the farewell Hajj and gave the historic sermon known as the "Farewell Sermon"
Egypt was conquered by the army sent by Umar (RA)
Uthmaan (RA) was appointed the third Caliph
"Bay'ate-Aqabah"
Fatimah (RA) married the fourth Caliph Ali (RA)

DEATHS
Umar (RA) met martyrdom on the 27th of Dhul-Hijjah in the year 26 AH
Uthmaan (RA) was martyred on the 18th of Dhul-Hijjah in the year 35 AH

Names of days of the week
yaum al-ahad يوم الأحد (first day)
yaum al-ithnayna يوم الإثنين (second day)
yaum ath-thalatha' يوم الثُّلَاثاء (third day)
yaum al-arba`a' يوم الأَرْبعاء (fourth day)
yaum al-khamis يوم خَمِيس (fifth day)
yaum al-jum`a يوم الجُمْعَة (gathering day)
yaum as-sabt يوم السَّبْت (sabbath day)

Ref : http://www.ciibroadcasting.com/index.php/islam/months-in-islam

Wednesday, November 18, 2009

A blessing of creation - Subahanallah


The Qur’an emphasizes its centrality: (We made from water every living thing) (Al-Anbiyaa’ 21:30). The water of rain, rivers, and fountains runs through the pages of the Qur’an to symbolize God’s benevolence: "He sends down saving rain for them when they have lost all hope and spreads abroad His mercy" (Qur’an 25:48).

At the same time, the believers are constantly reminded that it is God Who gives sweet water to the people, and that He can just as easily withhold it:"Consider the water which you drink. Was it you that brought it down from the rain cloud or We? If We had pleased, We could make it bitter" (Qur’an 56:68-70). In this verse the believers are warned that they are only the guardians of God’s creation on earth; they must not take His law into their own hands.

“Cleanliness is half of faith,” the Prophet Muhammat (SAW) tells his companions in one of the hadiths.

** Health and water **

DRINK WATER ON EMPTY STOMACH
It is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning. Furthermore, scientific tests have proven its value. We publish below a description of use of water for our readers. For old and serious diseases as well as modern illnesses the water treatment had been found successful by a Japanese medical society as a 100% cure for the following diseases: Headache, body ache, heart system, arthritis, fast heart beat, epilepsy, excess fatness, bronchitis asthma, TB, meningitis, kidney and urine diseases, vomiting, gastritis, diarrhea, piles, diabetes, constipation, all eye diseases, womb, cancer and menstrual disorders, ear nose and throat.

METHOD OF TREATMENT
1. As you wake up in the morning before brushing teeth, drink 4 x 160ml glasses of water
2. Brush and clean the mouth but do not eat or drink anything for 45 minute
3. After 45 minutes you may eat and drink as normal.
4. After 15 minutes of breakfast, lunch and dinner do not eat or drink anything for 2 hours.
5. Those who are old or sick and are unable to drink 4 glasses of water at the beginning may commence by taking little water and gradually increase it to 4 glasses per day.
6. The above method of treatment will cure diseases of the sick and others can enjoy a healthy life.

The following list gives the number of days of treatment required to cure/control/reduce main diseases:

1. High Blood Pressure (30 days)

2. Gastric (10 days)

3. Diabetes (30 days)

4. Constipation (10 days)

5. Cancer (180 days)

6. TB (90 days)

7. Arthritis patients should follow the above treatment only for 3 days in the 1st week, and from 2nd week onwards – daily. This treatment method has no side effects, however at the commencement of treatment you may have to urinate a few times.

It is better if we continue this and make this procedure as a routine work in our life. Drink Water and Stay healthy and Active. This makes sense .. The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals ..not cold water. Maybe it is time we adopt their drinking habit while eating!!! Nothing to lose, everything to gain...

For those who like to drink cold water, this article is applicable to you.It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion.

Once this "sludge" reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

A serious note about heart attacks:
Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting. Be aware of intense pain in the jaw line. You may never have the first chest pain during the course of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. 60% of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware.. The more we know, the better chance we could survive...

Special thanks to aunty Daw La' La' Myint for health and water.

Sunday, November 15, 2009

ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ကူညီၾကပါရန္ (Helping hand)

.
ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္

ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ယူေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ လုပ္ေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႕စဥ္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနလိမ္႔မည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ပါပုံမွ လူမ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့သြားတဲ့အခါလည္းရွိႏိုင္သည္။
ကြၽန္ုပ္တို႕လက္ထဲမွ ေငြ၊ အဝတ္အထည္၊ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားေပးမႈတို႕သည္ ထိုသူမ်ားအတြက္မ်ားစြာအက်ိဳးရွိလွသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕၏တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္မ်ား၌ ၎ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူမ်ားကိုလည္း သတိရေစခ်င္ပါသည္။

ထိုသူမ်ားသည္တစ္ျခားသူမ်ားမဟုတ္။ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ မြတ္စလင္မ္ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားသာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္သာ ၎တို႕၏ေနရာတြင္ရွိေနခဲ့လွ်င္ .......... ဒါကိုစဥ္းစားရင္း ကြၽန္ုပ္စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ တစ္စိမ႔္စိမ႔္ ခံစားမိပါသည္။

ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမမွ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားမွအစ ကမၻာအႏွံ႕မွခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ကူညီလိုလွ်င္ ကူညီလို႕ရပါသည္။ ကိုယ္လုပ္သမွ်ေကာင္းမႈအလုံးစုံကို ႏွစ္ဘဝ၏အရွင္သခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလုံးစုံသိျမင္ေတာ္မူသည္။ထိုျဖဴစင္မႈသဒၶါတရားအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခ်ီးျမင့္မႈသည္လည္း ကိုယ့္အေပၚက်ေရာက္မွာဧကန္မလြဲေပ။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္လည္း ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား စာနာေထာက္ထား ကူညီၾကရန္ ပါရွိသည္။

တစ္ေန႕ကြၽန္ုပ္တို႕ သည္ေအာက္ပါေနရာသို႕ သြားလွ်င္ ကိုယ္ႏွင့္အဘယ္အရာမွပါမည္မဟုတ္ပါ။

လာေရာက္ဖတ္႐ႉ႕သူအေပါင္းအား ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင့္။
Muslimmah.

Tuesday, November 3, 2009

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ


Myanmar Muslim Association of Malaysia
ေသာၾကာေန႕ ခြသ္ဘာ ၃၃/၂၀၀၉
Shawwal 12 1430

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းအား
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပ နဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္ (ဆြ) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာ သက္ေရာက္ပါေစ။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ားအတ္စၥလာမု အလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လာဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုေလ့လာျခင္းကမာၻစစ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးကာလ လြန္ေျမာက္ေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ကြန္ျမနစ္စနစ္ၾကားမွာစစ္ေအးေခတ္ (Cold War) ကာလကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ဆုိတာကေတာ့ ကိုယ္ယုံၾကည္ တ့ဲ၀ါဒအေပၚ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံရပ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔တုိက္တဲ့နည္းေပါ့။ စနစ္တစ္ခုထဲမွာ ေတာင္အယူအဆကြဲလြဲခ်က္ေပၚလာရင္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ ဦး ေဆာင္တဲ့အေနာက္ဥေရာပက ဒီမိုကေရစီ၀ါဒနဲ႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ဥးေဆာင္တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပက
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆုိၿပီး အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုအသြင္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ဒီစစ္ေအးေခတ္မွာ ဂ်ာမဏီကိုၾကည့္ရင္ (၉၆)မုိင္ရွည္လ်ားတဲ့ ဘာလင္တံတုိင္းႀကီးက အေရွ႕ဂ်ာမဏီ
(ဆိုဗီယက္အုပ္စ၀ုင)္ န ဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏ(ီ ဒီမိုကေရစီအုပ္စ၀ုင)္အျဖစ ္ ခဲျြခားပါတယ္။ ဒါေပမယ ့္ ဒီဘာလင္ တံတိုင္းႀကီးဟာ(၂၈)ႏွစ္တာၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔ညမွာ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံလိုက္ ရၿပီး အေရွ႕ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံနဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတုိ႔ ေပါင္းစည္းသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုရဲ႕ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ေအးကာလမွာလက္နက္န႔ဲမတိုက္ဘဲ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီးဘာလို႔ၿပိဳသြားရတာလ။ဲ
ဂ်ာမဏီမွာ ကနြ ္ျမဴနစ္၀ါဒ ဘာျဖစ္လ ို႔က်ဆုံးသြားသလဲ။ အဓိကအေျဖတစ္ရပ္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြဆီကို ကြန္ပ်ဴတာေတြေရာက္လာၿပီး ျပဴတင္းေပါက္(Window)ေတြကတဆင့္ ကမာၻႀကီးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လို႔ရလာခဲ့ျခင္းပါပဲ။ နံရံတံတုိင္းနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားျခင္းခံရတဲ့ လူေတြရဲ႕အသိအျမင္ေတြကို မီဒီယာစြမ္းအားက ဖြင့္ေပးလိုက္ တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္သူလူထုက ေျပာင္းလဲသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဘယ္ျပည္ပစစ္တပ္ကမွ မက်ဴးေက်ာ္ဘဲ ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳလဲၿပီး အေရွ႕ဥေရာပမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ က်ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဆုိဗီယက္ယူနီယံထဲကိုအဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း ခံထားရတဲ့ မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံလည္း လြတ္လပ္ေရး ရသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နံရံတံတုိင္း (Wall) ကို စစ္ေအးေခတ္ရဲ႕သေကၤတအျဖစ္ေဖၚညႊန္းခဲ့ၾကၿပီး မိမိကိုယ္မိမိတို႔ တံတုိင္း ခတ္ၿပီးအကဲြအၿပဲကို ျပဆုိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေအးအလြန္ေခတ္ရဲ႕သေကၤတကေတာ့ အင္တာနက္၀က္ဘ္ ဆုိက္ (Web)ျဖစ္လာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုေဖၚညႊန္းတဲ့ ကမာၻ႔ပင္ကူအိမ္ႀကီးပျဲဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင ္ ကမာၻ႔လူသားေတြဟာတံတုိင္း(Wall) ကေန ကမာၻ႔ပင့္ကူအိမ္ႀကီး (Web) ဆီကို ေရြးခ်ယ္သြားေနၾကၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ တစ္နည္းဆုိရင္အကြဲအၿပဲကေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆီကို သြားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္စလင္မ္တုိ႔ရဲ႕ေအာ္တုိမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻ႔မြတ္စလင္မ္ထုဟာ တူရကီကိုဗဟုိျပဳၿပီး ေအာ္တုိမင္အင္ပါယာအျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနတာကိုကိုလိုနီစနစ္က်င့္သုံးခ်င္တ ဲ့ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနန ႔ဲ အရဗ္ေတြကို တူရကီန႔ဲေသးြ ခဲြၿပီးေအာ္ ိုမင္အင္ပါယာေအာက္ကခြဲထြက္ဖို႔ ေျမွာက္ပင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရဗ္ေတြကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ဆုိၿပီး ျမဴဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။

အရဗ္ေတြကတကယ္ယုံၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၾကေတာ့ ေနာက္ဆုံး ေအာ္တိုမန္အင္ ပါယာႀကီး ၿပိဳကြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အရဗ္ေတြေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးမရခဲ့ၾကဘဲ ဥေရာပရဲ႕ ကၽြန္သ ေဘာက္ဘ၀ကိုသာ
သက္ဆင္းခဲ့ၾကရတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရဗ္ေတြအေနနဲ႔ အသက္ေသြးေခၽြးေပးၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါက်ေတာ့ ညီညြတ္တဲ့အရဗ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မ ေပၚေပါက္ေတာ့ဘဲအရဗ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။အခုအခါမွာေတာ့ ရအဗ္ေတြ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ အရဗ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Arab League)ဖြဲ႕ၿပီးသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။

အလားတူပဲ မြတ္စလင္မ္ကမာၻဟာလည္း တစ္ခုတည္း ေသာအင္ပါယာမတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ (၅၇)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ အစၥလာမစ္ညီလာခဲ့အဖြဲ႕) Organization Of Islamic Conference) (OIC)အေနနဲ႔သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ ့အဆင့္သာရွိပါေသးတယ္။
တကယ္ေတာ့ အစၥလာမ္ဆုိတာ ဆုံးမစာ သာသနာအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဒီန္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ
လမ္းစU္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ေက်ာင္းေတာ္၀ါဒစြဲေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီး “အလ္-အာ လမီယဟ္” လို႔ေခၚတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွU္တဲ့လမ္းစU္ (Universalization) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ အ၀တ္အစား၊ ေဒသ၊ ယU္ေက်းမႈ ဘယ္လိုပဲကြဲကြဲ တစ္စုတည္း ေသာ အြမၼသ္သားခ်င္း (အြမ္မသြန္း-၀ါဟိဒဟ္)အျဖစ္ အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က သတ္မွတ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၁၃)။

မနာလိုမႈေတြေၾကာင့္ ကြဲၿပဲသြားၾကတယ္လို႔လည္း သတိေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္က
ကမာၻ႔တစ္ေနရာက မြတ္စလင္မ္တစ္ဦး ေ၀ဒနာျဖစ္ရင္ က်န္ကမာၻတစ္ေနရာ က မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးလည္း ခံစားရမယ္လို႔ ေဖၚညႊန္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္မွာ--·

လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲေတြေနရာမွာ သတ္က၀ါလို႔ေခၚတဲ့ “အလႅာဟ္သိစိတ္နဲ႔ တာ၀န္ေက်ျခင္း”
(၀ါ)မွန္ေသာ အယူ၊ မွန္ေသာ အက်င့္နဲ႔သာ ျမင့္ျမတ္မႈကို တုိင္းတာႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)·

ပုဂၢိဳလ္စြဲကိုေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ “အလႅာဟ္ တမန္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ ဂ်ီဟာဒ္ေခၚ အမွန္တရားအတြက္ သက္စြန္႔
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ကိုသာ အခ်စ္ဆုံးျဖစ္ရမယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၉း၂၄)·

ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒစြဲေနရာမွာ အလႅာဟ္ရဲ႕လမ္းညႊန္ကုရ္အာန္ဟာ မွတ္ေက်ာက(္ ဖုရ္ကာန)္ န ႔ဲ တမန္ေတာ ္ ျမတ္ဟာစံႏႈန္း(အုစ္၀သြန္-ဟစနဟ္)နဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အန္ ၂း၁၈၅၊ ၃၃း၂၁)

ဒါေၾကာင ့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနန ဲ႔ ပုဂိၢဳလ္စ၊ြဲ လူမ်ိဳးစ၊ဲြ ေဒသစ၊ဲြ ေက်ာင္းေတာ၀္ ါဒစဲြစတ ့ဲ နံရံတံတိုင္းမ်ားက ို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးတစ္စုတည္းေသာ အြမၼသ္ဆိုတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွဥ္တဲ့ လြင္ျပင္ဆီကိုေလွ်ာက္ လွမ္းၾကပါစုိ႔။

အလ္ဟာဂ်္ ဖုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

Special thanks to Aunty Daw La' La' Myint

Sunday, October 25, 2009

The Well of Zamzam

The Well of Zamzam(or the Zamzam Well, or just Zamzam; Arabic: �) is a well located within the Masjid al Haram in Mecca, 20 meters east of the Kaaba,[1] the holiest place in Islam. According to Islamic tradition it was a miraculously- generated source of water from angel Jibrail (Gabriel), which began thousands of years ago when Ibrahim's infant son was thirsty. Millions of pilgrims visit the well each year while performing the Hajj or Umrah pilgrimages, in order to drink its water. By Saudi law, the water cannot be sold outside of the kingdom, but because of strong demand there is a thriving market in fake Zamzam water in other countries.Zam Zam is 18X14 ft & 18 meter deep water well.
It started 4000 yrs ago.
Never dried since then.
Never changed the taste, no Algea or plant growth in the pond, thus no disease caused.

It was tested by European Laboratories & declared fit for drinking.

This small pond provides water to millions of people through heavy motors pulling 8000 lit: per second and after 24 hours in only 11 mins completes its level. Thus its water level never decreases
SUBHANALLAH

Special thanks to aunty Daw Le' Le' Myint.

Saturday, October 24, 2009

ZIL-QA'DAH month

11. ZIL-QA'DAH
DEFINITION
Dhul-Qi’dah is taken from the word "qa'ada" which means to sit. During its time, people used to stop their business activities and sit and prepare for the Pilgrimage.
As well as being the first of the four sanctified months, Dhul-Qa’dah is also one of the months of Hajj (see Shawwal). Despite the significance of this month, no specific acts of worship are prescribed for it.

SIGNIFICANT EVENTS
The Battle of 'Khandaq (trench) or Ahzab' took place in the year 5 AH
The Truce of Hudaubiyah in the year 6 AH
'Bay'at-e-Rizwaan' (The oath of allegiance named Rizwaan) in the year 6 AH
The Holy Prophet (SAW) and his Companions returned to Makkah for Umrah in the year 7 AH
Ref : http://www.ciibroadcasting.com/index.php/islam/months-in-islam

Friday, October 16, 2009

Happy day

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲေတာ္မူေသာ မဟာဂ႐ုဏာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ မြတ္စလင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ဘဝျဖတ္သန္းရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တသ သတိရၾကသည္။ မိမိ၏ဆႏၵမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ (သာဝါကာလ္) အရင္အပ္ႏွံျပီးလုပ္ၾကသည္။ ဤသည္ပညာေရး အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ပညာတိုးပြါးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုဒိုအာ
ရဗ္ေဗ့၊ ဇစ္ဒ္နီ၊ အင္လ္မန္။
အဓိပၸါယ္ : အို ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/မ ကိုေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/မ ၌ ပညာကို တိုးပြါးမ်ားျပားေစေတာ္မူပါ။
(ကုရ္အာန္ ၂၀:၁၁၄)

ပညာသင္ယူေနသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဒိုအာ

အခက္အခဲ၏အဓိပၸါယ္
ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပီတိမ်ားအတြက္ အလ္ဟမ္းဒုလိလာဟ္

ကြၽန္ုပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနသလို ဧည့္သည္မ်ားလည္းအျမဲ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ အာမီးန္။

Thursday, October 15, 2009

အိုလမာ-အစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပး

အိုလမာ-အစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္း ကိစၥသက္ဆုိင္သူမ်ား သိသာရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ေအာက္ပါစက္ရံု/ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာစားေသာက္ကုန္မ်ားကို အိုလမာ-အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္“ဟလာလ္”ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရစိစစ္၍ “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ (CERTIFICATE OF HALAL)မ်ားကိုသက္တမ္းအလုိက္ သတ္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။

(SEAL OF THE HALAL CERTIFICATION COMMITTEE) LOGO ပါစားေသာက္ကုန္မ်ားသည္ ဤေကာ္မတီမွ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ားသိေစရန္ အသိေပးေၾကညာလုိ္က္ပါသည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစိစစ္ ေထာက္ခံစာထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားမွာ-

(1) Super Five Manufacturing Co.,Ltd(ဘီစကြတ္မ်ိဳးစံု)၊
(2) Happy+Happy Star(ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း)၊
(3) ဧရာဝတီစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကုမၸဏီ(မားမားေခါက္ဆြဲ)၊
(4) M.G.S food Co.Ltd Star Milk(ႏုိ႔မႈန္႔)၊
(5) Pacific Food Industries Co.,Ltd (Happy Cow ႏို႔ဆီ)၊
(6) G.D.M Co., Ltd (Feel သၾကားလံုး)၊
(7) Mitzu Tun Myint Co.,Ltd (ဘုတ္ဆံုမ မဆလာ)၊
(8) Green Circle Co., Ltd (Ve Veေဖ်ာ္ရည္)၊
(9) Myanmar Bisco Food Industries .,Ltd (မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(10) ေငြစင္ပုလဲ(ႏုိ႔ႏွင့္ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း)
(11) Myanmar May Son Ind. Co., Ltd.(Good Morning မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(12) Fisheries And Marine Products 2000 Ltd. (ငါးေသတၱာ)၊
(13) Shwe Ayer Nadi Co., Ltd (ေလဆာသြားတုိက္ေဆး)၊
(14) Tinye Win Co., Ltd (Yess သၾကားလံုး)၊
(15) Tin Zar Kyaw Production Co., Ltd. Spoonsor-c (ေဖ်ာ္ရည္အမႈန္႔)၊
(16) ျမင္းနီစက္မႈလုပ္ငန္းစု(PEPႏုိ႔မႈန္႔)၊
(17) Quality Food Production Co., Ltd(ေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံု)၊
(18) လပ္ကီးမုန္႔တိုက္၊ ျမစ္ႀကီးနား(ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(19) ရင္ရင္မုန္႔တိုက္၊ ျမစ္ႀကီးနား(ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(20) ခ်ိဳခ်ိဳစက္မႈလုပ္ငန္းလီမိတက္(ၾကာဇံမ်ိဳးစံု)၊
(21) United Product Co., Ltd (Gold သၾကားလံုး)၊ Gold, My Love Unitedသၾကားလံုးမ်ား၊
(22) ရသာခ်ိဳစက္မႈလုပ္ငန္းလီမိတက္(ယမ္ယမ္ေခါက္ဆြဲ)၊
(23) ဂ်ိဳကာႏွင့္ ရီရွင္းမုန္႔တိုက္(ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(24) Daw Yone Co., Ltd. (Mr.Candy)(သၾကားလံုး)၊
(25) Gold Power Co., Ltd. ကေလးအဟာရမႈန္႔၊
(26) A & S International Co., Ltd. (3 in 1 Super One Instant Coffee mix)၊
(27) Delicious Food Co., Ltd. (One Tea ႏို႔ဆီ)၊
(28) Myanmar Mamee Double Decker., Ltd. အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ၾကာဇံခ်က္၊ စနက္၊
(29) Myanmar Lion Co., Ltd (Gold Roast Coffee mix)၊
(30) သီရိအ႑ဝါကုမၸဏီလီမိတက္(Sun go goေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံု)၊
(31) ျမန္မာလီေဝေဝစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း (Oishi)၊
(32) Pae Link Trading Ltd& Diamond Star Flavour Milling (ဂ်ံဳမႈန္႔)၊
(33) ဂ်ယ္လီဆပ္ျပာ၊
(34) Ever Sunny Industrial Co., Ltd. (Coffee mix)၊
(35) A&T Bakery and Confectionery (ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(36) Sawa သဘာဝေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံု၊
(37) Golden Lion လက္ဖက္ေျခာက္၊
(38) Sein Yaing Trading Co., Ltd. (ဂ်င္ဆင္းသစ္ခြလက္ဖက္ေျခာက္) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္း/ စက္ရံုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာေထာက္ခံစာမ်ားကို အမွတ္(၇၆)၊ ပထမထပ္၊ ၂၈လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ ေကာ္မတီရံုးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ကာနည္းလမ္းတက် ေလွ်ာက္ထားစိစစ္မႈ ခံယူရရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၂၀၀၉ခုႏွစ္ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ရန္ကုန္တိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Special thanks to brother ေက်ာ္ေဇယ်ာဦး

Saturday, October 10, 2009

Month of Shawwal and Significant events

SHAWWAL

DEFINITION
The word “Shawwal” means uplift or breakage possible due to the fact that in pre-Islamic times the Arabs believed any marriage taking place in Shawwal would always turn out to be unsuccessful.
Shawwaal is the first of the three months of Hajj, and is also known as Ashhur al-Hajj (month of Hajj). Although the major acts of Hajj are performed in the first ten days of Zul-Hijjah, the period from the 1st of Shawwaal up to the 10th of Zul-Hijjah is held to be the time of the Hajj since it is permissible to perform some of the acts of the pilgrimage during it including tawaaf-ul-qudum followed by Sa’i, and Umrah, which if performed, can be affiliated to Hajj making it Hajj of Tamattu.
The first day of Shawwaal is marked by the festival of Eid-Ul-Fitr, a day when all sins are forgiven as a reward for fasting and prayers in the month of Ramadan. It is mandatory for the all Muslims, if they are able, to pay sadaaqa-ul-fitr to the poor so they too may enjoy the day with others and it is sunaah to pay this prior to offering the 2 rakets of Eid prayers. The salat is obligatory on every male Muslim and can be preformed any time between ishraq and zawal.
Nafi` reported on the authority of Ibn `Umar that the Prophet (SAW) would order that zakat al-fitr be distributed among the poor and would say,
“Spare them (i.e., the poor) begging on this day (the day of Eid).” [Ahmad]
Al-Bukhari reported that Ibn ‘Umar said,
"The Prophet (SAW) made zakat al-fitr obligatory" and Ibn `Umar said in the end of this hadith, "People used to give zakat al-fitr (even) a day or two before the `Eid.”
This indicates that there was unanimity on the permissibility of paying zakat al-fitr one or two days before the day of Eid. Besides, paying it one or two days earlier than its due time does not contradict its aim, i.e., satisfying the need of the poor on the day of Eid, since this zakah or part thereof remains with the poor until the day of Eid.
THE SIX FASTS OF SHAWWAAL
It is sunnah to fast for six days in Shawwaal, as narrated in the following hadith by Abu Ayyub Ansaru (RA) that the Holy Prophet (SAW) has said,
“If one throughout his life keeps the fasts of Ramadan and keeps six consecutive fasts in Shawwaal it will be as though he has kept a whole life time of fasts, and if one fast for six consecutive days in Shawwaal it will be as though he has fasted all year round.” [Muslim]
This can be explained in the following manner, the one who brings a single pious deed will be rewarded for ten, the fasts of Ramadan are, therefore, equal to fasting for ten months while the six fasts of Shawwaal are equal to fasting a further two months, giving a total of twelve months or one year.
The practice of offering a sacrifice on the 15th day of this month is an innovation which has no religious significance associated with it.

SIGNIFICANT EVENTS
Aa'ishah (RA) was born in Shawwaal, 4. years after Prophethood and 9 years before Hijri
Aa'ishah (RA) married the Holy Prophet (SAW) in Shawwaal, 10. years after Prophethood and 3 years before Hijri
The fight between Banu Qaynaqaa took place between the battle of Badr and Uhud, in Shawwaal, 2 AH
The battle of Uhud also took place in Shawwaal, 3 AH
Hussain (RA), the Holy Prophet's (SAW) grandson (son of Fatima (RA)) was born in the month of Shawwaal, 4 AH
The Holy Prophet (SAW) married Umme Salamah (RA) in Shawwaal, 4AH
Aa'ishah (RA) mother passed away in year 5 AH
The Holy Prophet's (SAW) uncle Abu Talib, departed from this world in the middle of Shawwaal in the year 5 AH
Imam Bukhari (RA) was born on a Friday of Shawwaal in the year 194 AH

Ref : http://www.ciibroadcasting.com/index.php/islam/months-in-islam

Saturday, October 3, 2009

မြတ္စ္လင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ စာသားမ်ား

Zakil (Tasbeeh) Allahu ...Allahu.....togheter with your heartbeat.

Please click the pictures to read clearly.

Wednesday, September 30, 2009

အခ်စ္၏အလွတရား

ေဟး .... ငါ၏စိတ္ဝိညာဥ္ မင္းကိုတီးတိုးေျပာမယ္
ပန္းေလးေတြ ပြင့္ေနၾကျပီ
မိစၦာ (evil) တို႕၏အက်ဥ္းေထာင္မွ အေဝးဆုံးမွာရွိေနပါေစ
ကမၻာၾကီးကို အခ်စ္မ်က္လုံးတစ္စုံနဲ႕ ၾကည့္လွ်က္ပါ
နာက်င္မႈ၊ ပူေဆြးမႈ ၊ ဒုကၡမ်ား ပေျပာက္သြားမယ္
အခ်စ္ရဲ့အလွတရားက ခြင့္လႊတ္မႈကိုသင္ေပးေနတယ္
သင္၏ႏွလုံးသားထဲမွာ အခ်စ္ရွိေနသ၍
ျငိမ္းခ်မ္းမႈဟာ ထာဝရရွိမယ္။
မမီးမီး

Friday, September 25, 2009

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဆိုတာဘာလဲ

Myanmar Muslim Association of Malaysia
ေသာၾကာေန႔ ခုသုသ္ြဗ္ြဗဟ္ ၃၁/၂၀၀၉
Ramadan 28 1430 September 18 2009

ကုရ္အာန္ဘာလဲ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာ ေလာကခပ္သိမ္းအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပနဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى اله عليه وسلم) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာသက္ေရာက္ပါေစ။

ညီေနာင္ညီအစ္မအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ားအတ္စၥလာမုအလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လါးဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္လျမတ္ရမဒြါန္ရဲ႕ (၂၇)ေန႔ညကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ စတင္က်ေရာက္တဲ့ညဥ့္ျမတ္ (လိုင္လသုလ္-ကဒရ္) အျဖစ္ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ရမဒြန္လရဲ႕ ညဥ့္ဦးယံေအရွာ ဆြလားသ္အၿပီးသရာ၀ီဟ္ဆြလါသ္နဲ႔ ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လုံး ရြတ္ဖတ္၀တ္ျပဳမႈအစီအစဥ္ကို ဒီညမွာအဆုံးသတ္ ေလ့လည္းရွိၾကပါတယ္။

ကမာၻ႕ေဒသအသီးသီးမွာလည္း မြတ္စလင္မ္အခ်ိဳ႕ဟာ လျမတ္ရမဒြါန္ရဲ႕ေနာက္ဆုံး (၁၀) ရက္မွာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အသီးသီးမွာ အိအ္သိကါဖ္ လို႔ေခၚတဲ့ က်င့္စဥ္စခန္း၀င္ေရာက္ရင္း ေလာကီနဲ႔ယာယီအဆက္ျဖတ္ၿပီး အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာကုိတသျခင္း၊ ကုရ္အာန္ကိုဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ေလ့လာႏွလုံးသြင္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ ကဒရ္ညဥ့္ရဲ႕ သေကၤတကို ရွာေဖြေလ့ရွိၾကပါတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္ صلى اله عليه وسلم ကလည္း ရမဒြါန္လဟာ ကုရ္အာန္ရဲ႕လဆုိၿပီး ဂုဏ္ျပဳေဖၚညႊန္းခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီအပတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔“ကုရ္အာန္ဘာလဲ”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။


ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဆိုတာဘာလဲ
ကုရ္အာန္ဆုိတာ အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ထံက ကမာၻၿဂိဳဟ္မွာရွိတဲ့ လူခပ္သိမ္းအတြက္ ေနာက္ဆုံးနဲ႔ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးလူသား နဗီတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္( صلى اله عليه وسلم)ထံမလာအိကဟ္ေကာင္းကင္တမန္စြမ္းအားရွင္ ဂ်ိဗရာအီလ္ ကတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ဟာ ICTလို႔ေခၚတဲ့ သတင္းနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အလြန္ထြန္းကားတဲ့ေခတ္ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီဂ်ီဗရာအီလ္ဆိုတဲ့ အလႅာဟ့္ရဲ႕၀ဟီလမ္းညႊန္ ဆက္သြယ္မႈနည္းစနစ္ကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာနဗီတမန္ေတာ္ေတြ ကလြဲလို႔ အျခားဘယ္လူသားမွဥာဏ္မမီႏိုင္ၾကပါဘူး။ အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာနဲ႔ ႏိႈိင္းရတရားထဲမွာရွိတဲ့ လူသားအၾကား အလြန္အဆင့္ျမင့္ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ ခုိးယူလို႔မရႏိုင္တဲ့ နည္းစနစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ဆက္သြယ္ေရး

နည္းပညာဟာ တစကၠန္႔ကို(၁၈၆၀၀၀) မုိင္ႏႈန္း ေျပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းေတြကိုအသုံးျပဳပို႔ရတဲ့အတြက္ ဂလက္ဆီလို႔ေခၚတဲ့ ၾကယ္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုကိုျဖတ္ဖို႔ေတာင္ ႏွစ္ေပါင္းသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အလႅာဟ့္ရဲ႕ ဂ်ီဗရာအီလ္နည္းကေတာ့ အလႅာဟ္ပို႔လို႔ ရတဲ့သတင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာလက္ခံရရွိမယ့္ လူသားနဗီတမန္ေတာ္ အလင္းျပပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးသားထဲကို သူနားလည္ေျပာဆုိေနတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ဘာသာျပန္ၿပီးသား အျဖစ္ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရွိ သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ-တမန္ေတာ္မူစာ (Moses) ထံကို ဟီဗရူးဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္လာတယ္။ တမန္ေတာ္အီစာ(ေယရႈခရစ္ေတာ္) ထံကို အရမစ္ (Aramic)ဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္ရွိလာတယ္။ အခုလည္း ေနာက္ဆုံး လူသားနဗီတမန္ေတာ္ခ်ုဳပ္ မုဟမၼဒ္(صلى اله عليه وسلم) သခင္ဟာအာရဗ္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္ က်မ္းျဖစ္တဲ့ ကုရ္အာန္ဟာ အရဗီဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုရ္အာန္က်မ္းဟာ အစအဆုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း က်ေရာက္လာတာမဟုတ္ဘဲတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေျခအေနေတြအလိုက္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕မွာ(၁၃)ႏွစ္၊ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕မွာ (၁၀)ႏွစ္ စုစုေပါင္း(၂၃)ႏွစ္အတြင္းမွာ အလီလီက်ေရာက္ၿပီးမွ ၿပီးျပည့္စုံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂၆း၁၉၂ ၊ ၄၇း၂ ၊ ၂း၁၈၅ ၊ ၉၇း၁ ၊ ၄၄း၅၈၊ ၄၃း၃)အႏိႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကိုကုရ္အာန္ကို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ေန႔တုိင္ လူခပ္သိမ္း အတြက္ ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္အျဖစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေပမယ့္ မ်က္စီမွိတ္ၿပီး ယုံၾကည္ရမယ္လို႔ အဓၶမ မက်င့္သုံးထားပါဘူး။

ကုရ္အာန္ထဲ ပါတာေတြကို စာေတြ႕၊ သက္ေသလကၡဏာနဲ႔ အလႅာဟ္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းမႈသဘာ၀တရားႀကီးကို လက္ေတြ႕သက္ေသလကၡဏာေတြအျဖစ္ သိပၸံ၊ ၀ိဇၹာ၊ နည္းပညာေပါင္းစုံနဲ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီးမွက်မ္းရွင္နဲ႔ဖန္ဆင္းရွင္ဟာ အႏႈိင္းမဲ့`တစ္´ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံ ေထာက္ခံေစပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဥာဏ္ကို စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ ေစစား ပြားမ်ားေစတာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလိုဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ယုံၾကည္လက္ခံတယ္ဆုိရင္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ အဲဒီယုံၾကည္လက္ခံလာသူ (မြတ္စလင္မ္) အတြက္အမွားနဲ႔ အမွန္ခြဲျခားတဲ့ မွတ္ေက်ာက္ (ဖုရ္ကာန္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဲဒီကုရ္အာန္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တာမွန္သမွ် ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခံယူက်င့္သုံးျခင္း လုံး၀ ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္ဆုိတာ အစၥလာမ့္ဘ၀ တည္ေဆာက္မႈလည္းစဥ္အတြက္ အစၥလာမ့္ တရားဥပေဒရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၅ ၊ ၅း၄၄ ၊ ၁၃း၃၇)ကုရ္အာန္ဆိုတဲ့က်မ္းစကုရ္အာန္ဆိုတဲ့က်မ္းစာအမည္ ကမာၻ႕ဘာသာေရး က်မ္းစာအခ်ိဳ႕ရ႕ဲ အမည္ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာက်မ္းစာထမဲ ွာ မပါဘ ဲ လူေတြကအမည္ေပးမွည့္ေခၚတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-သမၼာက်မ္း (Bible) ဆိုတဲ့အမည္ဟာ သမၼာက်မ္းထဲမွာ မပါပါဘူး။လူေတြက အမည္ေပး ေခၚေ၀ၚေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

`ကုရ္အာန္´ ဆိုတဲ့က်မ္းရဲ႕အမည္ဟာ ကုရ္အာန္ က်မ္းစာထဲမွာအတိအလင္း ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-(ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၅ ၊ ၁၂း၂ ၊ ၅၄း၁၇) ေတြမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။`ကုရ္အာန´္ ဆိုတ ဲ့ အရဗီေ၀ါဟာရရ႕ဲ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ `ေရးြ ခ်ယ္စုစည္းျခင္း၊ အဖန္တလဲလရဲ ြတ္ဖတ္ ျခင္း´ဆိုၿပီးရပါတယ္။ ဆုိလိုတာကေတာ့ ကုရ္အာန္က်မ္းစာထဲမွာ ကမာၻ႕ေရွးက်မ္းအသီးသီးရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြ ကိုေရြးခ်ယ္စုစည္း ေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ ေန႔တုိင္ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေရးရာကိစၥေတြ အတြက္ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္ေတြကို စုစည္းထားတဲ့ ေနာက္ဆုံးလမ္းၫႊန္ က်မ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားေတြအေနနဲ႔ ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ အဖန္တလဲလဲ ဖတ္ရြတ္ေလ့လာေနရမယ့္ က်မ္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းစာတစ္အုပ္တည္းသာ မူရင္းအတုိင္းသန္႔စင္စြာရွိေနျခင္း၏အံ့ဖြယ္ကုရ္အာန္က်မ္းစာ မတုိင္မီကရရွိခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕ဘာသာေရးက်မ္းစာအသီးသီးဟာ ဒီေန႔ဆုိရင္ကမာၻေပၚမွာ မူရင္းအတုိင္း မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ေတာင္ မရွိၾကေတာ့ဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕ုဆိုရင္ လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီမူရင္းအတုိင္း မဟုတ္ေတာ့တဲ့က်မ္းကိုကိုင္ၿပီး အႀကြင္းမဲ့ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ သစၥာတရားကို ေလ့လာရွာေဖြဖို႔ အလြန္ခက္ခဲေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြင့္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ကုရ္အာန္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အခုဆိုရင္ ကမာၻေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀) ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေပမဲ့မူရင္းအရဗီဘာသာစာေပနဲ႔ မူရင္းအတုိင္း ၏သည္ မေရြး ရွိေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံက ဘယ္လူမ်ိဳးပဲ ဖတ္ဖတ္၊အသံထြက္ဟာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံမွာအသံထြက္တစ္မ်ိဳး ကြဲလြဲခ်က္မရွိတာကို ႏိုင္ငံ ေပါင္းစုံက ပါ၀င္တဲ့ကမာၻ႕ကုရ္အာန္က်မ္းစာ ဖတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မူရင္းအတုိင္း သန္႔စင္စြာရွိေနရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့--၁။ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)ဟာ ေနာက္ဆုံးနဗီတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္မွာေနာက္ထပ္နဗီတမန္ေတာ္အသစ္ေပၚထြန္းစရာမရွိေတာ့ျခင္း၊ ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ အလႅာဟ့္ထံက ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္လာစရာမရွိေတာ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းရွင္ အလႅာဟ္ကိုယ္တုိင္က ကုရ္အာန္က်မ္းစာကိုယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္လို႔ အာမခံထားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၁၅း၉)၂။

ဒီအျပင္မြတ္စလင္မ္ေတြအေနနဲ႔ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကိုလက္ေတြ႕ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းနည္းစနစ္သမုိင္းကို ၾကည့္ရင္ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္(صلى اله عليه وسلم) ဆီကို ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြက်ေရာက္လာတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى اله عليه وسلم)ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ စာျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းအျပင္ လူအမ်ားကအလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး စိတ္ႏွလုံးမွာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္(၅)ႀကိမ္ဆြလားသ္ ၀တ္ျပဳမႈမွာ ေန႔စဥ္ဖတ္ရြတ္ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ဟာဖိဇ္ြေခၚ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို အစအဆုံး အလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္ သူမ်ားကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္း ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးေနျခင္းနဲ႔ မြတ္စလင္မ္ က်ားမမေရြး အၿမလဲ ိုလို ကုရ္အာန္ကို ရြတ္ဖတ္ေနျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႕ေရွးက်မ္းစာအသီးသီးကို ဒီလို ပီပီျပင္ျပင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ဆုိရင္ ကမာၻေပၚမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို ကမာၻ႕ဘာသာစကား အသီးသီးနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္ဆုိသူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးအလုိက္ အယူအဆ ကြဲလြဲခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနေပမယ့္ဒီကြဲလြဲခ်က္ေတြကို မွတ္ေက်ာက္တင္ ဆန္းစစ္ႏိုင္ဖုိ႔ အရဗီစာေပနဲ႔ မူရင္းကုရ္အာန္ ရွိေနျခင္းဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကုရ္အာန္၏အရဗီဘာသာစာေပ၏အံ့ဖြယ္ကမာၻေပၚမွာ အရဗီစကား ေျပာတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိေနၿပိး ေဒသအလိုက္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈရွိေနေပမယ့္ကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာ သုံးထားတ့ဲ အရဗီစာေပကေတာ့ အားလုံးအတြက္ စံနမူနာပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ အရဗီဘသာစကားဟာ မေျပာပေလာက္တဲ့ လူအနည္းငယ္သာ သုံးစြဲေနတဲ့ ဘာသာစကားအေသ (Dead Language)မ်ိဳးလဲမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကမာၻ႕လူအမ်ားစုသုံးစြဲေနတဲ့ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသာမကဘဲ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ားပါ သုံးစြဲေနၿပီး အခုဆုိရင္ ကမာၻ႕အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမွာအာရဗီစာေပဌာန သီးျခားထားရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္မ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ ရုံးသုံးဘာသာစကား (၆) မ်ိဳးအနက္ အရဗီဟာ တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ဒီ့အျပင္ ဒီေန႔ကမာၻရဲ႕ သိပၸံပညာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ စာေပေ၀ါဟာရေတြက်ယ္ျပန္႔လာ ခ်ိန္မွာအရဗီစာေပဟာ ေခတ္၊ စနစ္၊ အသိပညာရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဆင့္ျမင့္စာေပတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ- ကမာၻ႕မြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရာဗိသြဟ္) ကေနၿပီး ဒီေန႔ ကမာၻ႕သိပၸံပညာရပ္အသီးသီးရဲ႕ ကမာၻေက်ာ္ပါရဂူ (၁၄) ဦးကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေခတ္ေခၚၿပီး အရဗီကုရ္အာန္က်မ္း မူရင္းနဲ႔တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم) ၾသ၀ါဒမွတ္တမ္းထဲက သက္ဆုိင္ရာ သိပၸံ၊ ၀ိဇၨာ နည္းပညာဘာသာ ရပ္အလုိက္အခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ေပးၿပီး လက္ေတြ႕ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပညာေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေစခဲ့တဲ့အခါသုေတသနအဆုံးမွာ ကမာၻ႕ပါရဂူအားလုံးက အရဗီကုရ္အာန္က်မ္းနဲ႔ တမန္ေတာ္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒ မွတ္တမ္းေတြကိုေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ အံ့ဖြယ္အျဖစ္ ခ်ိီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ ေၾကျငာခဲ့ၾကရပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ကုရ္အာန္အေပၚ သုေတသနနဲ႔ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို This Is The Truth (သည္မွာသစၥာတရားတည္း) ဆိုတဲ့စာအုပ္နဲ႔ ဗီြဒိယို၊ ဗီစီဒီေခြမ်ားအျဖစ္ ကမာၻကိုျဖန္႔ခ်ိေနတာကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပါရဂူ(၁၄) ဦးထဲမွာ(၁) ဦးကလြဲလို႔ က်န္သူေတြဟာ မြတ္စလင္မ္ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီအထဲက ယိုးဒယားက ပါေမာကၡ တာဂါစုမ္ကေတာ့ အစၥလာမ္ကို လက္ခံလိုက္ေၾကာင္းေၾကျငာသြားခဲပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းစာဖြဲ႕စည္းပုံ
(မကၠဟ္ႏွင့္မဒီနဟ္စူရဟ္)ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم) သက္ေတာ္(၄၀) ျပည့္တဲ့အခါ အာေရဗ်ေဒသ၊ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ျပင္မွာရွိတဲ့ ဟီရာ လို႔ေခၚတဲ့ သုေတသန လႈိဏ္ဂူမွာ တရားဆင္ျခင္ေနစဥ္ အႏိုင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီလ္ကေနတစ္ဆင့္ စတင္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခဲ့တာပါ။ အရဗီျပကၡဒိန္အရေတာ့ ရမဒြန္လထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္အမ်ားစုကေတာ့ (၂၇) ေန႔ညလို႔ မွတ္တမ္းတင္ထား ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ကုရ္အာန္ စတင္ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်တဲ့ ညကို ကဒရ္ညဥ့္(၀ါ) တုိင္းတာသတ္မွတ္တဲ့ညဥ့္လို႔ အလႅာဟ္က ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ (ကုရ္အာန္၉၆း၁-၆)။ ဆိုလိုတာက လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူအဖ႕ဲြ အစည္းျဖစ္ေစ သူတို႔ရ႕ဲ ေအာင္ျမင္မႈန႔ဲ ဆုံးရံႈးမႈကံၾကမၼာကိုကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔ တုိင္းတာသတ္မွတ္ လုိက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို အႏႈိင္းမဲ့ကို္းကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္ကို သက္၀င္ယုံၾကည္ၿပီး ကုရ္အာန္ရဲ႕ လမ္းညႊန္အတုိင္း က်င့္သုံးေနထုိင္ရင္ ေလာကီဘ၀ေရာ၊မတလြန္ဘ၀မွာပါ ေအာင္ျမင္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူမဆုိ အလႅာဟ္ကိုျငင္းပယ္မယ္၊ ကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေနထုိင္မယ္ဆုိရင္ ေလာကီနဲ႔ တမလြန္ ႏွစ္ဘ၀စလုံး ဆုံးရႈံး နစ္နာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ကုရ္အာန္ စတင္ထုတ္ျပန္ျခင္းနဲ႔အတူ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم)ကိုလည္း နဗီတမန္ေတာ္ တာ၀န္ကို စတင္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕(၁၃)ႏွစ္တာ တမန္ေတာ္သက္တမ္း ကိုၾကည့္ရင္ဖန္ဆင္းတာလည္းအလႅာဟ္၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေနတာလည္း အလႅာဟ္၊ တရားစီရင္ စစ္ေဆးမွာလည္းအလႅာဟ္ဆိုတဲ့ အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းသာ အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာဆုိတဲ့ (ေသာင္ဟီးဒ္)တရားကို ေဟာၾကားရတဲ့ အခါအလႅာဟ္ကိုျငင္းသူေတြ၊ အလႅာဟ္ကိုလက္ခံေပမယ့္ အျခားတစ္စုံတစ္ရာ(နတ္)ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကိုးကြယ္ သူေတြကအျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္မႈေတြ ခံခဲ့ရတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မကၠာဟ္ကာလ ကုရ္အာန္အာယသ္လမ္းညႊန္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ယုံၾကည္ခ်က္ သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Purity of Faith) ကိုဦးစားေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ဖိႏွိပ္ညႇင္းပန္းမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ က်င့္စဥ္ခန္းေတြ မ်ားစြာမေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မဒီနဟ္ကာလ(၁၀)ႏွစ္ကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္စြာထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊က်န္းမာေရး၊ စစ္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ဘာသာျခားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတဲ့ လမ္းၫႊန္ဥပေဒေတြ၊ရုပ္နဲ႔ စိတ္၀ိညာဥ္ သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳတည္ေဆာက္မႈုဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေတြစတဲ့ အစၥလာမ့္ တရားဥပေဒေရးရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုရ္အာန္အာယသ္မ်ားစြာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုရ္အာန္ထဲမွာ ရုပ္နဲ႔နာမ္၊ တစ္ဦးနဲ႔အမ်ား၊ေလာကီနဲ႔ တမလြန္ အားလုံးအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္ အားလုံးပါ၀င္ေနပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ဟာ မဒီနဟ္ေရာက္ၿပီး(၈) ႏွစ္ေျမာက္ (ဟစ္ဂ်ရီ-၈ခုႏွစ္) မွာ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေအာင္ႏိုင္ၿပီး မဒီနဟ္ၿမိဳ႕မွာပဲ စံျမန္း ေနခဲ့ပါတယ္။ ဟစ္ဂ်ရီ(၁၀) ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ဆုံးဟဂ်္ က်င့္စဥ္ျပဳၿပီး (တမန္ေတာ္ျမတ္ေနာက္ဆုံး ဟဂ်္ျပဳေနစဥ္မွာပဲ ကုရ္အာန္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအာယသ္ (၅း၃) က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္) ေနာက္အလႅာဟ့္ကရုဏာေတာ္ ခံယူကာ အလႅာဟ္ထံ ျပန္ႀကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ရွိစဥ္ကတည္းက ကုရ္အာန္ကို ခ်က္ျခင္း စာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အာဂုံေဆာင္က်က္မွတ္ျခင္းတုိ႔နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ၾကတဲ့အတြက္ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)) မကြယ္လြန္ခင္ ကတည္းက ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အစအဆုံးကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလႅာဟ္က ကုရ္အာန္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ ေခတ္လူေတြရဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔အားေလ်ာ္စြာ ကုရ္အာန္အာယသ္ေတြကို ခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးျပည့္စုံသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအစီအစဥ္အတုိင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေခတ္တုိင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ဥပေဒအျဖစ္ အသုံး ခ်ႏိုင္ဖို႔လက္ရွိ အစီအစဥ္အတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)) ကိုစီစဥ္ ေစခဲ့ပါတယ္ ဒီ့အျပင္ က်ၿပီးသေလာက္ အာယသ္ေတြကိုႏွစ္စဥ္တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)က ရမဒြါန္လေရာက္ရင္` လက္ရွိအစီအစဥ္အတုိင္း ရြတ္ဖတ္ျပရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာ စူရဟ္ေခၚ က႑ေပါင္း(၁၁၄) ပုဒ္ပါ၀င္ၿပီး က႑တစ္ခုခ်င္းစီကို အာယသ္လုိ႔ေခၚတဲ့လမ္းညႊန္/သက္ေသလကၡဏာ စာေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ စူရဟ္ေခၚ က႑တစ္ခုခ်င္းဟာ အတုိအရွည္မတူၾကပါဘူး။ ဥပမာ- အရွည္ဆုံးစူရဟ္ အမွတ္-(၂)ဟာ အာယသ္လမ္းညႊန္ေပါင္း(၂၈၆) ပါ၀င္ၿပီး အတို ဆုံးစူရဟ္က႑အမွတ္(၁၀၈)မွာ အာယသ္လမ္းညႊန္ေပါင္း(၃) ေၾကာင္းသာပါ၀င္ပါတယ္။

ကုရ္အာန္အေပၚသံသယရွိသကုရ္အာန္အေပၚသံသယရွိသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚခ်က္ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ကိုယ္တုိင္ ကုရ္အာန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိသူမ်ားကို အခုလို လမ္းညႊန္ ဖိတ္ ေခၚထားပါတယ္။“ထုိ႔အျပင္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ငါ(အလႅာဟ္) အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာအရာ (ကုရ္အာန္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယုံမွားသံသယရွိခဲ့ၾကပါလွ်င္ အသင္တုိ႔သည္ ယင္း(ကုရ္အာန္)ႏွင့္ အလားတူ စူရဟ္က႑တစ္ပုဒ္ကိုယူေဆာင္လာၾကကုန္ေလာ့။

ထို႔အျပင္ အသင္တို႔သည္ မွန္ေသာစကားကိုဆိုသူမ်ားျဖစ္ခ့ၾဲကပါလွ်င္ (ယင္းသို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာတြင္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ အျခားယိုင္းပင္းကူညီမည့္ သူမ်ားကိုလည္း ေခၚေဆာင္လာ ၾကကုန္ေလာ့။သို႔ေသာ္အသင္တုိ႔သည္ (ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို အတိတ္ကာလတြင္လည္း) မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾက၊(မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္း) လုပ္ႏိုင္ၾကသည္လည္းမဟုတ္၊ (ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း) အလွ်င္း လုပ္ႏုိင္ၾကဦးမည္မဟုတ္ေခ်၊ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ငရဲမီးကို အသိထားၾကေလာ့။ ယင္း၏ ေလာင္စာမွာ လူမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖစ္ၾကေပမည္။ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္ၾကသူတုိ႔အတြက္ အသင့္ျပင္ ထားၿပီးျဖစ္ေခ်သည္” (ကုရ္အာန္ ၂း၂၃-၂၄)အခုကမာၻေပၚမွာ အရဗ္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္တဲ့ အရဗ္မ်ားစြာရွိေနၾကပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ကမာၻလူမ်ိဳးအသီးသီးမွာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေပမယ့္ အရဗီကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဂ်ဴးေတြဆုိ ရင္လည္းအရဗီအလြန္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရွိၾကပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းတကၠသိုလ္ႀကီးေတြ၊ ရုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ေမာ္စကိုတကၠသိုလ္ေတြမွာ အရဗီေလ့လာေရးဌာနႀကီးေတြလည္း သီးျခားဖြင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့စိန္ေခၚခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိတဲ့အျပင္ ကုရ္အာန္ကိုေလ့လာလိုက္ၾကတ့ဲသူေတြဟာ အမွန္တရားကိုသိျမင္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္လာခ့ၾဲကလို႔ အခုဆိုရင္ အစၥလာမ္ဟာကမာၻေပၚမွာအျမန္ဆုံးျပန္႔ပြားေနတဲ့ သာသနာလို႔ေတာင္ Jehovah Witness က ေဖၚညႊန္းေနပါ တယ္။

အစၥလာမ္ကို ရန္လိုေနၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အစၥလာမ္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံေျပာဆိုေရးသားေနၾကမယ့္အစား စာေၾကာင္း(၃)ေၾကာင္းေလာက္ ကုရ္အာန္န႔ယဲ ွဥ္ၿပီး ေရးျပႏိုင္ရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္မွာပါ။ဒါေပမယ့္ အလႅာဟ္က ကတိေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၄၊ ၁၅း၉) ဒီအျပင္ကုရ္အာန္ ရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာကမာၻကို လႊမ္းသြားမယ္လို႔လည္း ဆုိုထားပါတယ္။ အမွန္တရားမွာ အင္အားရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ညီေနာင္၊ ညီအစ္မမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မၾကာေသးခင္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ “ကုရ္အာန္အေပၚထားရွိရမယ့္မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏တာ၀န္မ်ား” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဤေခါင္းစဥ္ကို ယွဥ္တြဲေလ့လာၿပီး ကုရ္အာန္ကို အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ပါ။

သဂ်္၀ီးဒ္ပညာနဲ႔ စနစ္တက် ရြတ္ဖတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္သုံးပါ။အျခားသူမ်ား သိေအာင္လည္း ကုရ္အာန္ရဲ႕ အသိပညာေတြကို ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဓနနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ျဖန္႔ၾကပါလို႔တုိက္တြန္းရင္း အလႅာဟ္က(၄) ႀကိမ္ေမးထားတဲ့ ဒီေမးခြန္းကို ဘ၀မွာ မေသခင္ေျဖဖို႔ တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။“မုခ်ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္တရားရယူရန္အတြက္ လြယ္ကူေစေတာ္မူခဲ့ရာ က်က္မွတ္တရားရယူသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိပါ၏ေလာ”။ (ကုရ္အာန္ ၅၄း၁၇၊ ၅၄း၂၂၊ ၅၄း၃၂၊ ၅၄း၄၀)

အလ္ဟာဂ်္ မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)


Special thanks to Brother Ko Min Than Win