---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, August 19, 2011

ကုရ္အာန္လာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ သီလ ရွိသူ

အေရွ့အရပ္ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း၊ အေနာက္အရပ္ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း
မ်က္ႏွာမူျခင္းသည္ အသင္တုိ ့အဖုိ ့ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ မဟုတ္ေသးေပ ။

ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလရွိသူ(သီလဝန္ ဂုဏဝန္) ဟူသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ၎၊ ေနာက္ဆုံးေန ့ကုိ၎၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ၎၊ က်န္းဂန္မ်ားကုိ ၎၊ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိ၎ ယုံၾကည္ျမတ္ႏူိးေသာ သူမ်ားပင္တည္း ။

၎ျပင္ ယင္းသူတို ့သည္ မိမိတုိ ့၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ စုံမက္ႏွစ္သက္ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ေဆြမ်ိဳးညာတကာမ်ားအား၎၊ မိသက္ဆုိး ဘသက္ဆုိးမ်ားအား၎၊ သူဖုန္းစားမ်ားအား၎၊ ေက်းကၽြန္မ်ားကုိကၽြန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစရာတြင္၎

ေပးကမ္းလွဴဒါန္းစြန္ ့ႀကဲၾက၏

ထုိ ့ျပင္ယင္းသူတုိ ့သည္ ဆြလားတ္ ဝတ္ျပဳၾက၏ ။

ဇကားသ္ ဒါနေၾကးကုိလည္း ေပးလွဴၾက၏ ။

တစ္ဖန္ ယင္းသူတုိ ့သည္ ကတိျပဳေသာအခါတြင္ မိမိတို ့၏ ပဋိညာဥ္ ကတိခံဝန္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳၾက၏ ။ ဆင္းရဲဒုကၡ က်ေရာက္သည့္ အခါတြင္၎၊ ေရာဂါဘယ ဖိစီးသည့္အခါတြင္၎ ၊ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္သည့္ အခါတြင္၎ သည္းခံျခင္း ခႏၱီစပါရမီ ကုိ ခုိင္ခန္ ့စြာ ေစာင့္စည္းၾက၏ ။

ထုိတရားလမ္းစဥ္ မ်ားကုိ လုိက္နာ က်င့္သုံးေသာ သူမြန္သူျမတ္တုိ ့သည္သာလွ်င္သစၥာဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။ ထုိသူမြန္သူျမတ္မ်ား သာလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ ့ရုိေသ ျမတ္ႏူိးေသာ သီလဝန္ ဂုဏဝန္ မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ း ( 2 း 177 )

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Ko Zaw Zaw အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Thursday, August 18, 2011

Tuesday, August 16, 2011

ဒိုအာေတာင္းဆုေတာ္အျဖာျဖာ

(၁)ျမင့္ျမတ္ေသာ ေသျခင္းတရားရရွိရန္က်င့္စဥ္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္အား ေန႔စဥ္မ်ားစြာရြတ္ဖတ္လွ်င္ ဒီန္းသာသနာအေပၚ တည္တံ့ႏိုင္စြမ္းရရွိၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာေသျခင္းတရားရရွိမည္။ ( မစ္ရွ္ကားသ္)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ ယာဟိုင္ယု ယာကိုင္ယူမု ဗိရဟ္မသိက အပ္စ္သဂီဆု”

(၂)ေတာင္းဆိုမႈမ်ား လက္ခံကဗူးလ္ျဖစ္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါဒိုအာကို ရြတ္ဖတ္ၿပီး လိုအပ္သမွ်ကို ေတာင္းခံပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္မုခ် ၄င္း၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံပါလိမ့္မည္။ (သစ္ရ္မီဇီ)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ လာအိလာဟ အစ္လႅာအန္းသ စြဗ္ဟာနက အင္ႏၷီကြန္းသု မိနပ္ဇ္ဇြာေလမီးန္”

(၃)ဟဂ်္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္ေျမာက္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ေနေလ့ရွိေသာ္ ဟဂ်္ႏွင့္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားလံုး
ျပည့္ေျမာက္မႈ ရရွိေပမည္။

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ လာအိလာဟ အစ္လႅလႅာဟြလ္ ဖသ္သာဟြလ္ အလီမြလ္ ကရီဗြလ္ မႏၷားန္”

(၄)ေရာဂါေပါင္း(၉၉)ပါး၏ေဆး
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါကေလမာဟ္ေတာ္အား ေန႔စဥ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရြတ္ဆိုေနေလ့ရွိေသာ္ ေလာကီႏွင့္တမလြန္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေပါင္း(၉၉)ပါး၏ ေဆးသဖြယ္ျဖစ္မည္။(မစ္ရွ္ကာသ္က်မ္း)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“လာေဟာင္လ ၀လာကု၀သ အစ္လႅာဗစ္လႅာဟ္”

(၅)အီမာန္ႏွင့္တကြ ကြယ္လြန္ႏိုင္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါဒိုအာကုိ နမာဇ္၀တ္ျပဳၿပီးတိုင္း အေလ့အထျပဳ ဖတ္ရြတ္ေလ့ရွိေသာ္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အီမာန္ႏွင့္တကြ ကြယ္လြန္ႏိုင္ေပမည္။

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ရဗၺနာ လာသုဇစ္ဂ္ ကုလူဗနာ ဗအ္ဒ အစ္ဇ္ဟဒိုင္သနာ ၀ဟဗ္လနာ မိလ္လႅဒြန္က ရဟ္မသာန္ အင္ႏၷက အန္းသလ္၀ဟ္ဟာဗ္”


(၆)ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္
ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္အား ဖရဇ္သ္ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳၿပီးတိုင္း (၇)ႀကိမ္စီရြတ္ဖတ္ခဲ့ေသာ္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အလႅာအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူ႕အား ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမွ လြတ္ကင္းေစေတာ္မူမည္။

“ အလႅာဟြမၼ အဂ်ီရ္နီ မိနန္းနာရ္”
.
ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Sister Jasmine Shafee အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

ေလာကုတၱရာ၏ ရိကၡာ

.
ဟဇရသ္ဟစန္ဘဆြရီသခင္က မိန္႔ခဲ့တယ္။
ေလးခုေသာအရာက ေလာကုတၱရာရဲ႕ ရိကၡာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ နမားဇ္ (နမားဇ္ဟာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ခ၀ပ္မႈျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔ နီးစပ္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ အေၾကာင္းခံပါ)

၂။ ႐ိုဇာဟ္ဥပုတ္ (ခႏၵာကိုယ္က်န္းမာေရးထက္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတစ္လက္ပါပဲ)

၃။ ဆြဒ္ကာဟ္အလွဴဒါန (လူသားနဲ႔ ငရဲမီးအၾကား အကာအကြယ္ျဖစ္ေစၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမ်က္ကုိ ေျပေစတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္)

၄။ အရွင္ျမတ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင္​့ က်တဲ့မ်က္ရည္ (အရွင္ျမတ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖို႔နဲ႔​ က်ဴးလြန္မိတဲ့ ဒုစ႐ိုက္ေတြ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရေစဖို႔ အေကာင္းဆံုးအေၾကာင္းခံပါပဲ၊ မ်က္ရည္တစ္စက္ပဲ ျဖစ္ေနဦးေတာ့ အဖိုးထုိက္လွပါတယ္)

Ma Mei

Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group
Ref : google

Sunday, August 14, 2011

အသစ္ထပ္မံရရွိေသာ ဟဂ်္ခရီးခြဲတမ္း ၁၂၀၀

အသစ္ထပ္မံရရွိေသာ ဟဂ်္ခရီးခြဲတမ္း ၁၂၀၀ အတြက္ ဟဂ်္ခရီးသြားအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္​းကုမၸဏီမ်ား

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ဝန္ႀကီးဌာနသို့ ေလွ်ာက္ထားနိဳင္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံေတ​ာ္
...သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဝန္ႀကီးရုံး)
ေၾကညာခ်က္(၃/၂၀၁၁)
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃၇၃ခုနွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၁ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ရက္)

၁။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ မူလဟဂ်္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကုမၸ​ဏီမ်ားအတြက္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၃၈၀၀ ရရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားဟာဂ်ီေလာင္းမ်ာ​းသြားေရာက္ရန္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၅၀၀၀ အထိတိုးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာ​င့္ ယခုနွစ္အတြက္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထို့ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ခုနွစ္၊ ဟဂ်္ဘုရားဖူးရာသီအတြက္ ပိုမိုရရွိထားေသာ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ ကို ျမန္မာနိဳင္ငံရွိ မည္သည့္ဟဂ်္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမ​ ၸဏီမ်ားမဆို အေရအတြက္ကန့္သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ဝန္ႀကီးဌာနသို့ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားနိဳင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမည့္ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဟာဂ်ီမ်ားေခၚေဆာင္ခြင့္ျပဳမိန့္​ကဒ္(မိုနာဇင္)ရရွိေရးကိုလည္း တစ္ပါတည္းရယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
၃။ သို့ျဖစ္ပါ၍ အသစ္ထပ္မံရရွိေသာဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ အတြက္ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ မည္သည့္ ဟဂ်္ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမဆို အေရအတြက္ကန့္သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ ဝန္ႀကီးဌာနသို့ ဟဂ်္သြားေရာက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလအမီ​ အခ်ိန္တြက္ခ်က္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေပးပို့ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Ref : Myanmar Religious Affairs, Myanmar Religious, Affairs

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Sister Salma Lwin အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Islam Yaungche Ramadan Calenders

For Yangon

For KL. Malaysia

For Taiwan

For Jeddah, Saudi Arabai
For Göteborg, Sweden


Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group.

Friday, August 12, 2011

လႊာညီ အထပ္ထပ္ ေပါင္းစုကာခ်ည္ ျမတ္ဆီြယာမ္ဆီ

အိဗာဒသ္သည္ အရဘီစကားျဖစ္၏။ က်ိဳးႏြံနာခံသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ မေကာင္းမႈ ေရွာင္ေသာ ေကာင္းမႈ ေဆာင္ေသာ က်င့္မႈခ်က္ အားလံုးတို႔သည္ အစၥလာမ့္ အယူအဆအရ
အိဗာဒသ္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ညစ္ညမ္းေသာ စကား၊ မ်ားမွ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ မုသား
...ဆိုျခင္း၊ အျငိဳးထား ျခင္း၊မနာလို၀န္တိုျခင္း ၊ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္း၊ တရားမ
၀င္ ကာမက်ဴးလြန္ျခင္း ၊ မိဘအား မေျခမငံ့ေျပာျခင္း စသည္႔ မေကာင္းမႈ မ်ားကို
ေရွာင္ရွား ျခင္းသည္ လည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ မိဘမဲ့မ်ား ႏြမ္းပါးသူ မ်ား
အား ေစာင့္ေရွာက္ေပး ကမ္းျခင္း၊ မိဘ အားျပဳစု လုပ္ေကၽြးျခင္း၊ တရား သျဖင့္
စီးပြားရွာေဖြျခင္း၊ အစၥလာမ့္အက်ိဳးအတြက္ ပညာ ဆည္းပူးျခင္း အိမ္ ေထာင္ျပဳျခင္း
စသည္႔ ေကာင္းမႈ အဖံုဖံု ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္လည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္ သည္။

ေလာကီဆန္သည္ဟုထင္မွတ္ထားေသာ လမ္းေပၚ ရွိ ဆူးေညွာက္ခလုပ္ မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊
လမ္း ေပ်ာက္ သူကို လမ္းရွာ ေပးျခင္း၊ ဇနီးသည္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ၊
အျပံဳခ်ိဳခ်ိဳ ထားရွိျခင္း၊ တို႔သည္လည္း အိဗာဒသ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ျပဳမူခ်က္တိုင္းျပဳမူခ်က္တိုင္း​၌ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ႏွစ္သက္သေဘာတူ ရန္ ရည္ရြယ္ ၍ အစၥလာမ့္ စနစ္ဇယား အတိုင္း က်င့္သံုးေနထိုင္
သြားျခင္း ကို အိဗာဒသ္ ဟုေခၚဆိုပါသည္။၃

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးအားံ အစၥလာမ့္စနစ္ဇယားႏွင့္ အညီ ျပဳမူေနထိုင္ႏုိင္ ရန္အတြက္
အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္က ဆြလာဟ္ ၊ဆီြယာမ္၊ ဇကားသ္၊ ဟဂ်္ တို႔ကိုု မျပဳမေနရတာ၀န္ ပင္မ
အိဗာဒသ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ပါ သည္။ မြတ္စလင္မ်ား ေန႔စဥ္ ၀တ္ျပဳ ရေသာ ငါးၾကိမ္
ဆြလာသ္ တာ၀န္ ျပီး ေနာက္တြင္ တစ္ႏွစ္တြင္ ရမသြာန္လက်ေရာက္တိုင္း ဆီြယာမ္ ဥပုသ္
သီလ ေစာင့္ ထိန္း ၾကရ သည္။ ရမသြာန္လျမတ္ တြင္ အာရုဏ္ဦး အစျပဳကာ ေန၀င ္ခ်ိန္ ထိ
တိုင္ အစားအေသာက္ ၊လိင္မႈကိစၥ မွ ေရွာင္ရွား ရပါသည္။ မည္မွ်ပင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ
္ေနပါေစ ၊မည္မွ်ပင္ စိတ္ျပင္းျပေနပါေစ ထမင္းတလုပ္၊ ေရတစ္စက္ ပင္ပါးစပ္ထဲသို႔
ထည္႔သြင္း ခြင့္ မရွိေခ်။ အာရံုနစ္မူး ေစသည္႔ အျခင္း အရာ မ်ားကို
လုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ ဤသို႔ေသာ စည္းကမ္း ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမတ္
ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ကို တင္းျပည္႔ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ ေရးမွာ အျခားသူမ်ား၏
အျမင္အရဆိုလွ်င္ အေတာ္ပင္ ခက္ ခဲ လွေသာ က်င့္ၾကံမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငား
သန္းရာခ်ီေသာ မြတ္စလင္တိုသည္ ့ဤမွ် ခက္ခဲ ပင္ပန္းေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ကို အ လြယ္ တကူ
လိုလုိလားလား ႏွင့္ က်င့္သံုး လိုက္နာ ႏိုင္ၾက ပါ သည္။ ဤသို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါနည္း ။ ေစ့ေစ့ေတြးၾကည္႔ မည္ဆိုလွ်င္ ေသာင္ ဟီဒ္ ဆိုေသာ
အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္ တစ္ပါးတည္းကိုသာ ယံုၾကည္မႈ ေၾကာင့္ ဟုသာ အေျဖရ ပါသည္။

ရမသြာန္တစ္လလံုး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္ရာျခင္းျဖင့္
တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ လိုလာေသာ ဘ၀ေနဟန္ကို အလြယ္တကူက်င့္သံုး
ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါသည္။ ေရွ႕တန္း မထြက္ခင္ စခန္းသြင္း ေလ႔က်င့္ သင္တန္း တက္ျခင္း
ဟု နာလည္းမိပါသည္။ သို႔မ ွသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း လွ ေသာ လူဘ၀၏ စိန္ေခၚခ်က္ အေထြေထြ
ကို အစၥလာမ္စနစ္ဇယားျဖင့္ ေက်ာ္ လႊာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စိတ္ဓါတ္ၾကံခိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္း စာတက္ျခင္း၊ အခ်ိန ္ေလး စား တက္ျခင္း၊
ႏိုးၾကားတက္ၾကြျခင္း၊ ညီအရင္း အစ္ကိုစိတ္ဓါတ္၊ ခႏၱီးတရား၊ ႏွင့္အမိန္႔နာခံ
တက္ျခင္း စသည္႔ ဘ၀တန္ဖိုးမ်ား ကို ရမသြာန္က တျပိဳင္နက္ တည္း ေပးစြမ္းႏိုင္
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္မ ညီမွ်မႈမ်ား ထူေျပာရာ ကမာၻၾကီးတြင္ အလြန္းအမင္း ေတာင္းတ
ေနသည္္႔ သာတူညီမွ်ျခင္း သေဘာကို ဤရမသြာန္က ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးပါသည္။

*အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ေကာင္းမႈေတာ္*

*
*
*အို မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သ ူအေပါင္းတို႔ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ အသင္ တို႔ထက္ အလွ်င္
ရွိခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္ ဥပုသ္သီးတင္း ေဆာက္တည္ရန္ ပညတ္ေတာ္ မူသကဲ့သို႔ပင္
အသင္တို႔အေပၚ၌ လည္း ဥပုသ္သီးတင္း ေဆာက္တည္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ျပဌာန္း အတည္ျပဳ
မူခဲ့ေလျပီ။သို႔(ဥပုသ္ သီးတင္း ေဆာက္တည္ )မွသာ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈ ဒုစရိုက္
တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ သူမ်ားျဖစ္တန္ရာ၏။ကုရ္အာန္က်မ္း​ျမတ္ ၂း၁၈၃၁ ၁
*

ေရွးယခင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မွာ ဆီြယာမ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔တာ၀န္
ေပးခ့ဲေၾကာင္း အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ ဥပုသ္သီလ က အျပစ္ေၾကြးမ်ား အတြက္
ေပးဆပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ မူ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္သီလ သည္ သကၠ၀ါ
ဖြံျဖိဳးေစ ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အာယသ္ေတာ္မွာ ေဖၚျပထားပါသည္။ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္
အေပၚထားရွိသည္႔ သကၠ၀ါ ဆိုေသာ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အား သိစိတ္ျဖင့္ ေၾကာက္ ခ်စ္စိတ္ က
မြန္ျမတ္ ေကာင္း မြန္ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို က်င့္ၾကံတက္ျခင္း ၊ မေကာင္းမႈ
အေထြေထြးကို ေရွာင္ၾကဥ္ တက္ျခင္း စေသာ အရည္အေသြး မ်ားကို ျဖစ္ထြန္း လာေစပါသည္။

ေကာင္းျမတ္ေသာျပဳမူ ေဆာက္တည္ေရးတြင္ လက္မေႏွးၾကေသာ ဆြဟာဗာ သာ၀ကေတာ္ၾကီး မ်ား က
ေကာင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည္က အေကာင္း ဆံုး က်င့္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသနည္းဟု
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ) ထံ ေမး ေလွ်ာက္ ၾကသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က
ဆြီယာမ္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္ တည္ျခငး္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းဆြီယာမ္ ႏွင့္ တူညီေသာ
အရာမရွိ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။(နစာအီ)၂

မြတ္စလင္ တို႔အား ဖရဇ္တာ၀န္အျဖစ္ ျပဌာန္းထား ေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ တြင္ လည္း
အထပ္ထပ္ ေႏွာင္ပိုး ထားေသာ အလႊာမ်ားရိွပါသည္။ ဆီြယာမ္၏ ၀ိေသ သ လကၡဏာထူးကို
သရုပ္ခြဲ ၾကည္႔မည္ဆိုလွ်င္….

၁)ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္း အလႊာ
၂)ရုပ္ကာယ အလႊာ
၃)ကာမဆႏၵ အလြႊာ
၄) စိတ္ခံစားမႈ အလႊာ
၅) စိတၱ အလႊာ
၆) နာမ္၀ိဥာဏ္ အလႊာ မ်ားရွိၾကသည္။ ၄

ဤ အလႊာ ၆လြႊာ တို႔သည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ လက္ခံေတာ္မူသည္႔ ဆီြယာမ္ ၌ ပါရွိေသာ
၀ိေသထူး မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ဆီြယာမ္၏ အႏွစ္သာရကို ဤအ လႊာ ၆ခု ကေဖၚက်ဴးေနပါသည္။

*ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္း အလႊာ*

*
*

ဤအလႊာ၌ ဆြီယာမ္ တာ၀န္ေက်ပြန္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားျဖစ္ ေသာ မိုးေသာက္ခ်ိန္မွ ေန၀င္ခ်ိန္အၾကားတြင္ အစား အေသာက ္ေရွာင
္ၾကဥ္ျခင္း၊ လိင္မႈ ကိစၥ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တြင္ ၁လ ရမသြာန္ လ
ဆီြယာမ္ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္း ျခင္း တို႔ ပါ၀င္ သည္။ ဆြီယာမ္၏ ျမင့္မားေသာ
နာမ္ပိုင္းဟန္ အႏွစ္သာရ မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ အစၥလာမ့္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ထားေသာ
ဆြီယာမ္ ေဆာက္တည္ျခင္း အထေျမာက္ႏိုင္ရန္ နယ္နမိတ္ မ်ဥ္းဆန္ဆန္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္ မွတ္ထားသည္။ အျခားေသာ ဆြီယာမ္ အလႊာမ်ား
ႏွင့္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ျခင္္း မရွိပဲ ထံုးတမ္းနည္းနာအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆီြယာမ္
့ကိုသာ လိုက္နာ က်င့္သံုးသူသည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ တစ္ခု ကို
ေက်ပြန္သည္မွတပါး ဥာဏ္စင္ ဖြံျဖိဳးမႈမ်ား ရရွိမည္မ ဟုတ္ေခ်။

*ရုပ္ကာယ အလႊာ*

*
*

ဆီြယာမ္၏ ရုပ္ကာယအဆင့္ တြင္ ဆီြယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူက တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ၏ စြႏၷဟ္
အတိုင္း ေဆာက္တည္မည္ ဆိုလွ်င္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ၊ ေရငတ္ မြတ္ျခင္း
မ်ားျဖစ္ေပၚပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ)သည္ ဆဲဟ္ရီ ခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ
အစာကို သာ သံုးေဆာင္ ေလ႔ ရွိျပီး အိဖ္တာရ္ တြင္လည္း အစာအိမ္ျပည္႔တင္းေအာင္
စားသံုးေတာ္မမူေခ်။ တမန္ေတာ္ျမတ္ က ဗိုက္္ျပည္႔ တင္း ေအာင္စားသံုးျခင္ကို
မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း၊ အစာအိမ္၏ သံုးပံု အနက္ တစ္ပံုကို အစာ အတြက္၊ တစ္ပံုကို
ေရအတြက္ ၊ ထားရွိရန္ မိန္႔ဆိုထား သည္။ (အိဗေနမာဂ်ဟ္)၂

တမန္ေတာ္ျမတ္ ၾကီးသည္ စြန္ပလြံသီးအေျခာက္ အနည္းငယ္ ၊ေရ တခြက္ျဖင့္
မဂ္ရီဘ္ဆြလာသ္ မတိုင္မီ အိဖ္တာရ္ လုပ္ေလ႔ရွိပါသည္။ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္း သူ အား
ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္ျခင္း ၊ေရငတ္မြတ္ျခင္း ကိုခံစားေစျခင္းျဖင့္ အငတ္ေဘး ႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ား အေပၚ ကို
ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ ကို ဤအလႊာက ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

အခ်ိဳ႕ သူတို႔ သည္ အိဖ္တာ၊ ဆဲဟ္ရီ အခ်ိန္ တို႔တြင္ မို႔မို႔ေမာက္ေမာက္
သံုးေဆာင္ သည္။ သို႔ျဖင့္ ၄င္းသူ၏ ဆြီယာမ္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္လွ သည္။
ရမသြာန္ တစ္လလံုး၌ မည္သို႔ေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ကိုမွ် မခံစားရ၍ ဤရုပ္ကာယ
အလႊာက ေပးေသာ ဆီြယာမ္ အႏွစ္သာရကို မရရွိၾက ေပ။ ထို႔ျပင္ ဆီြယာမ္၏ အျခားေသာ
အလႊာမ်ားသို႔လည္း မတက္လွမ္းၾက သျဖင့္ သူတို႔ ၏ ဆြီ ယာမ္ဥပုသ္သည္
အစာငတ္ခံေနျခင္း ထက္မပိုေတာ့ေပ။ဤ အခ်က္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) က
၄င္းသူတို႔၏ ဆီြယာမ္ သည္ ဆာ ေလာင္ျခင္း ေရငတ္ျခင္းမ်ားခံစားရရံု မွတပါး အျခား
အရာ မ်ားရရွိ မည္မဟုတ္ဟုု မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါသည္။ (အိဗနိမာဂ်ဟ္)၂

*ကာမဆႏၵအလႊာ*

*
*

ဤအလႊာက လိင္အာရံုႏွင့္ ကာမဆႏၵ တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းကို ထပ္ဟပ္ပါ သည္။
လိင္ဆြဲေဆာင္မ ႈမ်ား ႏွင ့္ျပည္ ႏွက္ေနေသာ အဆက္မျပတ္ လႈံ႕ေဆာ္ လ်က္ေနေသာ
မီဒီယာမ်ား၊ ပတ္၀န္က်င္ အ သိုင္း အ၀ိုင္း မ်ား အလယ္တြင္ ကာမ စိတ္ရိုင္းအား
ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေရး တြင္ ဤအလႊာက အထိ ေရာက္ ဆံုး စြမ္း ေဆာင္ႏို္င ္ပါ သည္။
ဆြီယာမ္က လိင္စိတ္ ဆႏၵကို ေလ်ာ့က်ေစသျဖင့္ စိတ္ရိုင္း အား ႏိုးၾကြေစ ေသာ
မည္သည္႔ လႈ႔ံေဆာ္ ကိုမဆို ဆြီယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူ က အလြယ္တကူ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္
ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ)က မ်က္လံုး ၊ အဂၤါမ်ား ဟရာမ္အမႈ မွ ေရွာင္ရွား
ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ႏိုင္စြမ္းရွိပါ က လက္ထပ္ၾကရန္
တိုက္တြန္းထားျပီး အကယ္၍ မတက္စြမ္း ပါက ဒိုင္းသ ဖြယ ္ျဖစ္ေသာ ဆြီယာမ္ဥပုသ္သီလ
ကို ေစာင့္ထိန္ၾကရန္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ဗုခါရီ)၂
ဖဂ်ရ္မတိုင္ခင္ခ်ိန္ ကာလမွ မဂ္ရိဘ္အခ်ိန္ အၾကားကာလ (ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္းခ်ိန္ )
အတြင္ း လိင္မႈ ေရးရာ မွေရွာင္ရွား ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဟရာမ္ တရားမ၀င္ေသာ
လိင္မႈကိစၥ မ်ား ေရွာင္ရွားရန္ ပို၍ ပင္ လြယ္ ကူလာ ေပသည္။

*စိတ္ခံစားမႈအလႊာ*

*
*

လူ႔စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ရူဟ္ ၀ိဥာဏ္တို႔ အေပၚ ညိႈးႏြမ္းေစေသာ ေဒါသ ေမာဟ စသည္႔
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား အား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ဤအလႊာက ေဖၚေဆာင္ ပါသည္။ ဆီြယာမ္ဥပုသ္
သည္ ဆိုး၀ါးေသာ စိတ္ခံစား ခ်က္မ်ား ကေန ကင္းေ၀း ေစပါ သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး
မုဟမၼဒ္(ဆြ)က ဆီြယာမ္ေစာင့္ထိန္းပါက အလဟ ႆ အခ်ည္းအႏွီး လုပ္ရပ္၊
စကားေျပာဆိုျခင္း မ်ား ကေနေရွာင္ရွား သင့္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ က
စက္ဆုတ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ စကား ေျပာဆို ေဆြးေႏြး လာပါက “ကၽြန္ေတာ္ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္
ေစာင့္ထိန္းထားသည္ ”ဟု ၄င္း အား တုန္႔ျပန္ေျပာ သင့္ေၾကာင္း
မိန္မွာခ့ဲသည္။(ဗုခါရီ)၂ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္း သူအား အက်ိဳး
ယုတ္ေစေသာ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ မာန ေထာင္ လႊာျခင္း ၊ၾကြား၀ါတက္ျခင္၊ စကားေျပာ
ဆိုၾကမ္း တမ္းျခင္း ၊ ေဒါသ ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ ရႈပ္ ေထြးျခင္းစေသာ မရွိသင့္
မရွိအပ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ မ်ား ဤအလႊာ က ေရွာင္ လြဲေပး ပါသည္။

*စိတၱအလႊာ*

*
*

ဆြီယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူ အေနျဖင့္ ရိႈင္တြာန္ လိုလားေသာ ေလာဘစိတ္ ေစးႏွဲ တြန္႔တို
စိတ္စေသာ စိတ္ရိုင္းမ်ားအား ေက်ာ္လႊား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္႔ နည္း လမ္းမ်ား ကို
ဤအလႊာက လမ္းျပေပးသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး မုဟမၼဒ္(ဆြ) က မိန္ေတာ္မူခဲ့သည္။
အလႅဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ ထိန္း စဥ္အတြင္း ၌ပင္ လိမ္လည္မုသာေျပာျခင္း၊
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို မေရွာင္တိမ္းႏိုင္ သူတစ္ ဦး ၏ ဆီြယာမ္ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းတို႔ကို အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုရွိ
ေတာ္မမူ(ဗုခါရီက်မ္း) ၂

တတိုင္းရ ျဖစ္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္း၌ လိုအပ္ခ်က္ ဆႏၵမ်ား ေပၚထြန္း လာသည္႔
အခါတိုင္း ခ်က္ျခင္း နီးပါးပင္ မိမိတို႔ ျဖည္႔တင္း ခဲ့ၾကသည္။ ေရဆာလာပါက ေရ
သန္႔ဗူးျဖင့္ တစ္ဖံု ၊ ေမာဟိုုက္လာပါက အားျဖည္႔ အခ်ိဳရည္ျဖင့္ တစ္သြယ္ ဆာ ေလာင္
လာပါ ကအစားေကာင္းတုိ႔ ျဖင့္တစ္နည္း ခ်က္ျခင္း ဆိုသ လို႔ မိမိတို႔ ေတာင္း တေသာ
စိတ္အာသီသ ခႏၶာကိုယ္ အာသီသတို႔ကို ျပည္႔ေအာင္ ျဖည္႔ တင္း ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ ေသာ္
ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္းစဥ္အတြင္ ၄င္း ဆႏၵတို႔ကို ဆိုင္းငံ့ေစာင့္ဆိုင္း ထားေနျခင္း
က အလြန္ ရေတာင့္ ရခဲေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆီြယာမ္ဥပုသ္
ကေန ခႏၱီး တရား တန္ဖိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကိုွ နားလည္
သိရွိေစပါသည္။ စိတၱေဗဒ ရႈေထာင့္ အရ ဆိုလွ်င္ ရုပ္ ၀တၳဳမ်ား ျပည္႔လွ်ံေနေသာ
၊အေတာမသတ္ေသာ ဆႏၵ မ်ားကို ေမြးဖြား ေပးေနေသာ ကမာၻၾကီး ႏွင့္ ေ၀းရာသို႔
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရွာင္ခြာ လာႏိုင္ျခင္း ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ရုပ္၀တၳဳ အသျပာ
မ်ား ႏွင့္ သြန္းေလာင္း ထားေသာ ေခတ္သစ္ လူေနမႈစတိုင္ အေပၚ ရမက္ထား လိုစိတ္ကို
ဤအလြႊာ က ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ပါသည္။ လူတို႔၏ စိတ္ကို အားအင္ခြန္းအား မ်ား ေပးစြမ္း
ေသာ အစား အ ေသာက္ တို႔ကို ဆီြယာမ္ဥပုသ္ အတြင္း ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္းက မိမိတို႔၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ား အေပၚ အစား အေသာက္ မ်ား က လႊမ္းမိုး ေနသည္ ဟူေသာ
ထင္ျမင္ေနစိတ္ကို ေလွ်ာ႔ခ် ႏုိင္ပါ သည္။

*နာမ္ ၀ိညာဥ္ အလႊာ*

*
*

ဆီြယာမ္၏ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ သကၠ၀ါ ေခၚ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္ အား
သိစိတ္ျဖင့္ ခ်စ္ေၾကာက္ျခင္းကို ဤအလႊာက ေဖၚက်ဴး ပါသည္။ ဆြီယာမ္ ရည္စူးခ်က္
ေန႔စဥ္ ဆြီယာမ္မ ေစာင့္ တည္မွီ မိမိရည္စူးခ်က္ကို အဖန္ဖန္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က ဖဂ်ရ္ မတိုင္ခင္ ဆြီယာမ္ ေစာင့္တည္ရန္
မရည္စူးခဲ့ေသာ မည္သူမဆို ဆီြယာမ္ရရွိလိမ္႔ မည္မဟုတ္ ( အဗူဒါ၀ူးဒ္က်မ္း)၂
ဟုမိန္႔ေခၽြခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ မိမိ၏ရည္စူးခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ဆြီယာမ္ဥပုသ္သီလ၏
ရွင္းသန္႔ေသာ နာမ္ပိုင္း ဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ စစ္မွန္ေသာ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစားမႈမပါ ဟန ္ေဆာင္ မႈ ကင္းေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ကို အလႅဟ္
အရွင္ျမတ္ အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေစာင့္ထိန္းမည္ ဆို လွ်င္ အတိတ္ က က်ဴးလြန္ခဲ့
ေသာအျပစ္ ဂိုနဟ္မ်ားကို အလႅဟ္အရွင္ျမတ္က ခြင့္လြတ္ေပလိမ့္မည္။ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ႏွင့္နီးရာသို႔ ေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က ရမသြာန္လျမတ္ ေရာက္လာ
သည္႔ အခါတိုင္း ေကာင္းကင္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ာဥ္ ၏ တံခါးေပါက္မ်ား ပြင့္ေနေၾကာင္း
မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့သည္။ (ဗူခါရီက်မ္း) ၂

ဆြီယာမ္သည္ လူသားႏွင့္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္အၾကားက သီးသန္႔ အိဗာဒဟ္ ျဖစ္သည္။
သီးသန္႔ျဖစ္ ေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ က ဤသို႔
မိန္႔ၾကားထားပါသည္။ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမွ အပ အာဒမ္၏ သားေျမးမ်ား၏
ျပဳမူေဆာက္တည္မႈတိုင္း သည္ ၄င္းတို႔ အ တြက္ သာလွ်င္ျဖစ္ သည္။ ဆီြယာမ္သည္
ငါအလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ျပီး ငါအ ရွင္ ကိုယ္ ေတာ္ တိုင္ ဆီြယာမ္အတြက္
ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူမည္ (မုစ္စလင္က်မ္း)၂ ဟု မိန္႔ၾကား ေတာ္မူခဲ့ သည္။

*သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းျခင္း*

*
*

ျမတ္ဆီြယာမ္အား ရမသြာန္ လ ၁ရက္ ၂ရက္ ရက္ ၃၀ စသည္ ျဖင့္ မိမိတို႔ က တိုင္းတာ
သတ္မွတ္ ၾကပါသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီြယာမ္ ၏ ေပးေသာ သကၠ၀ါ ျဖစ္ထြန္းမႈ ကိုေတာ့
ရမသြာန္ တစ္လ တည္းျဖင့္ မတိုင္းတာ ႏိုင္ပါေခ်။ တစ္ႏွစ္ တာ အတြင္း ျပဳမူ
က်င့္သံုးေသာ မိမိတို႔၏ ေနမႈဟန္ ကို ေထာက္ရႈျခင္း ျဖင့္ သာ ဆီြယာမ္ကေပးေသာ
သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းမႈကို တိုင္းတာ သတ္မွတ္ႏိုင္ ပါလိမ့္ မည္။
အေဆာက္အအံုတစ္ခု တြင္ အုတ္ျမစ္ အမိုး အကာ အခင္း နည္းပညာ တို႔က မရွိမျဖစ္
သည္႔နည္းတူ ဆီြယာမ္တြင္လည္း အထက္ပါ အလႊာ ၆လႊာ သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးၾကီး လွပါသည္။

ခိုင္ျမဲ ေသာ ၊ ေတာင္းတင္းေသာ အေဆာက္အံုတစ္ခု ျဖစ္လာ ေရးတြင္ အုတ္ျမစ္၊ အမိုး
အကာ အခင္း ၊ေဆာက္ လုပ္ သည္႔ နည္းပညာ တို႔ကို စနစ္တက် အသံုးခ်ရန္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔
ထံုးတမ္း စည္းမ်ဥ္း အ လႊာ၊ ရုပ္ကာယ အလႊာ ၊စိတ္ခံစားခ်က္ အလႊာ၊ စိတၱ အလႊာ
၊နာမ္၀ိညာဥ္ အလႊာ အသီးသီး တို႔က ေဖၚ က်ဳး ေနေသာ အႏွစ္သာရမ်ား ကို နွားလည္
က်င့္သံုး မွသာ မိမိတို႔ေစာင့္ ထိန္း ေသာ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ သည္ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ခ်ီးျမင့္္မည္႔႔ ဆီြယာမ္၊ သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းေသာ ဆီြယာမ္ ျဖစ္လာ
ပါမည္။ ထိုဆြီယာမ္က ပင္ ရမသြာန္တည္းဟူေသာ လတစ္လကို လြန္ေျမာက္ကာ တစ္ႏွစ္တာ
၊တစ္သတ္ တာ ရွိ မိမိတို႔၏ ဘ၀ေနဟန္ကို အေျပာင္းအလဲၾကီး ေျပာင္းလဲ ေစမည္ျဖစ္ ပါ
ေၾကာင္း…………

ကိုးကား
၁။က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္
၂။အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ဟဒီဆ္း မ်ား (ေဆာ့ဖ္၀ဲ)
၃။Toword Understanding Islam by Maududi
၄။Why do Muslim Fast by Bhilal Phlip

တင္ျပေရးသားသူ မုဟမၼဒ္ စအီးဒ္ (ဒအ္၀ဟ္အကယ္ဒမီ-ပါကစၥတန္)

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Ko Thek Ko အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Tuesday, August 9, 2011

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကေျပာေသာ ဆြီယာမ္

စိတ္စြမ္းရည္ကုိဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစေသာက်င္႔စဥ္

ဘာသာသာသနာတိုင္းတြင္ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္မ္(ေခၚ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမ်ား အတြက္ လည္း ဥပုဒ္သီ လေစာင့္ထိန္းျခင္းကို တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းထားသည္။ မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏ ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းသည္ အစၥလာမ္႔ အေျခခံမ႑ိဳင္ၾကီး (၅)ခုအ နက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္တို႔၏ဥပုဒ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ က်င္႔စဥ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအားျဖင့္လည္း ဆင္းရဲသားမ်ား၏ စား ရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ ဘ၀ကိုလက္ေတြ႕ ခံစားရေစ၍ ကိုယ္ခ်င္း စာနာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာအစၥလာမ္႔မ႑ိဳင္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ (ဇကားသ္)ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံေၾကး ရံပံုေငြဆိုသည္ကို ပိုမိုနားလည္ လာေစႏွဳိင္မည္ျဖစ္သည္။
ဆြီယာမ္(ေခၚ) ဥပုသ္သီလ ေစာင့္တည္ျခင္းသည္ လူသား၏စိတ္စြမ္းအင္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ၍ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္မ်ားမွေရွာင္က်ဥ္ ေစႏွဳိင္ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္လည္း ေၾကာင္း၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္၂း၁၈၃တြင္-

(အုိသက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႔ ငါအရွင္သည္ အသင္တုိ႔၏အလွ်င္က ရွိခ႔ဲၾကကုန္ေသာ သူမ်ားအ ေပၚ သုိ႔ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္္းျခင္းကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား သက႔ဲသုိ႔ အသင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ လည္း (ဆြြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္္းျခင္းကုိ ျပဌာန္းခ႔ဲသည္။ သုိ႔မွသာအသင္တုိ႔သည္ အရွင္႔သိစိတ္ျဖင္႔ ရွင္သန္သူမ်ား(၀ါ) မေကာင္းမွဳဒုစ ရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေကာင္း ျမတ္ေသာ အက်င္႔သီလမ်ားတြင္ အင္တုိက္အားတိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏွဳိင္္ရန္ အလွဳိ႔ငွာျဖစ္သည္) ကုရ္ အာန္၂း၁၈၃

ထုိဗ်ာဒိတ္ပါ (လအလ္လကြမ္-သသ္သကူးန္း)(ဆြီဟမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းျဖင္႔ မေကာင္းမွဳဒုစ ရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ စားျခင္းေသာက္ျခင္း ႏွင္႔ ေမထုံမွီ ၀ဲျခင္းသည္ သာမန္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳခြင္႔ရွိေသာ္ျငားလည္း ဥပုဒ္သီလေစာင္႔ထိန္းခ်ိန္တြင္ ထုိအမွဳမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း အေလ႔အက်င္႔မွ မိမိ၏စိတ္စြမ္းအင္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းႏွဳိင္ရန္ ေလ႔က်င္႔ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လူသားသည္ စားရမ႔ဲေသာက္ရမ႔ဲေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ဆုံဆည္းႏွဳိင္ခြင္႔ ရွိႏွဳိင္သည္႔နည္းတူ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးမယားႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ဇနီးသည္ကလည္း ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႔ လည္းေကာင္း ကင္းကြာ၍ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိႏွဳိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းသည္ စာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းႏွင္႔ လုိ လားတတ္မက္ျခင္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင္႔ မေကာင္းမွဳ ဒုစရုိက္မ်ားမွ လြယ္ကူစြာတြန္းလွန္ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္ရန္ ျပဳစုျပိဳးေထာင္ေပးေသာ က်င္႔စဥ္တစ္ ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ အစၥလာမ္သာသနာက ျပဌာန္းထားေသာ စနစ္ဇယားအတုိင္း ကုိယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးစလုံး က အရွင္႔သိစိတ္ျဖင္႔ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င္႔သီလမ်ားတြင္ အင္တုိက္အားတိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏွဳိင္ျခင္းႏွင္႔အတူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရျခင္းကုိပင္ စိတ္သ႑န္ တြင္ ပီတိေသာမနႆ ခံစားေန မည္ ျဖစ္သည္။

တုနွဳိင္းမ႔ဲကုိးကြယ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္သည္ မိမိ၏ဖန္ဆင္းခံ ေက်းကြ်န္္မ်ားျဖစ္ေသာ လူသား၏သေဘာ သဘာ၀ကုိ အသိဆုံးေသာ အရွင္ျဖစ္၏။ လူသားသည္ အျခားဖန္ ဆင္းခံသတၲဝါမ်ားနွင့္ မတူေသာအ ခ်က္မွာ အေကာင္းနွင့္အဆိုးကို ခဲြျခားသိျမင္နိုင္ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ဆင္ျခင္တံု တရားဟု ေယဘူယ် ေခၚဆိုၾက သည္။ လူသား၏တန္ဘုိးသည္ ထုိဆင္ ျခင္တုံတရားအားျဖင္႔အေကာင္း ႏွင္႔အဆုိးကုိ ခြဲျခားသိရွိျပီး မေကာင္းမွဳမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္၍ ေကာင္းမွဳမ်ားအားျဖင္႔ ဘ၀တည္ ေဆာက္ ႏွဳိင္ျခင္းအေပၚ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားသည္ အတၱစိတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုခံရတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ ရွိသူျဖစ္သည္။ ဥပမာ- လူသတ္မႈ တစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိသူသည္ ထုိျပစ္မွဳ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိး မ်ားကုိ မသိ၍ က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏ေဒါသ စိတ္႐ိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လူသတ္မွဳက်ဴးလြန္မိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့ သို႔ပင္ ကာေမသုမိစာၦ စာရ ကံက်ဴးလြန္မိသူသည္ မိမိ၏ ရာဂစိတ္႐ိုင္းကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ပင္။ ထုိနည္းတူစြာ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာပစၥည္းကုိ ခုိးဆုိးလုယက္ တုိက္ခုိက္မတရား ယူျခင္းသည္ လည္း မိမိ ၏ေလာဘစိတ္ရုိင္းကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏွဳိင္ ျခင္းေၾကာင္႔ ပင္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ခိုးဆိုးလုယက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားမွာ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္၊ လိုလားေတာင့္ တရာမွ တစ္ဆင့္၊ ဆင္းရဲလြန္းျခင္း၏ဒဏ္၊ လူရာမ၀င္လြန္းဟု ခံစားရ ျခင္းဒဏ္၊ အႏွိမ္ ခံရသည္ဟုထင္ ျမင္စြဲမွတ္လာသည့္ ဒဏ္စသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွ အေျခခံလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဆာ ေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းဒဏ္၊ လိုလားေတာင့္တျခင္းဒဏ္မ်ားကို က်င့္ သားရေစရန္၊ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္လာလွ်င္လည္း ခံႏွဳိင္ရည္ရွိစြာျဖင္႔ ၾကံ႔ခုိင္ျခင္းဟူေသာ မယိမ္းမယုိင္ ႏွဳိင္သည္႔ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးကုိ (ဆြီယမ္) ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင္႔ ေလ့က်င့္ေပျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ရမ္ဒြါန္လျမတ္တြင္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဖုိ႔ လမ္းညႊန္အျဖစ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္ အေပၚသုိ႔ ဗ်ာဒိတ္အျဖစ္ခ်ေပးခ႔ဲေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္ တို႔အား တစ္ႏွစ္တြင္တစ္လ ရမ္ဒြါန္ လတြင္ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင္႔၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ တ႔ဲသူမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအေသး စိတ္ကုိ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္ ၂း၁၈၄တြင္-ျပဌာန္းထားေပသည္။

(ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလဆုိင္ရာ စီးကမ္းမ်ား

(အသင္တို႔ဆြိယာမ္ဥပုဒ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၾကရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကား) ေရတြက္ထားသည္႔ (အနည္း ငယ္မွ်ေသာ)ေန႔ရက္မ်ားပင္တည္း။ သို႔ရာတြင္အသင္တို႔အနက္မွ တဦးတစ္ေယာက္ ေသာသူသည္ ေ၀ဒ နာစြဲကပ္၍မက်န္းမာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္လ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ႔အေပၚ၌အျခား ေသာေန႔ ရက္မ်ားတြင္ တြက္ခ်က္၍ ျဖည့္စြက္(ေဆာက္တည္)ရန္တာ၀န္ရွိေပ သည္။ တဖန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ခဲယဥ္းစြာ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ၾကရပါမူ ယင္းသူတို႔သည္ (ထိုပ်က္ ကြက္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား)အစား (တစ္ရက္ လွ်င္)သူဆင္းရဲတဦးကို (ထမင္းတစ္ရက္စာ) ေကြၽးေမြးၾက ရမည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိစိတ္ေစတနာအ ေလ်ာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကား ထိုသူ၏အဖို႔ ပို၍ပင္ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငား လည္းအကယ္စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၏အက်ိဳးအာနိသင္တို႔ကိုသိနားလည္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဖို႔အရာ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းသည္ သာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းျမတ္ ေသာအမႈပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၂း၁၈၅တြင္-

(ရမ္ဒြါန္လ၌ပင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ လူသားခပ္သိမ္းတို႕အဖို႕ တရားလမ္းၫႊန္အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိေစႏွဳိင္ေသာ ထင္ရွားလွသည့္ မွတ္ ေက်ာက္ အ ျဖစ္လည္းေကာင္း ခ်ေပးခ႔ဲေလသည္။ အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမဆို ထို(ရမ္ဒြါန္)လျမတ္ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ယင္းလျမတ္၌ (တစ္လပတ္ လံုး) ဥပုဒ္္ သီလေဆာက္တည္ရေပ မည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အၾကင္သူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀ဒနာစြဲကပ္၍ မက်န္းမမာျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္ လ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ္ ထိုသူ႕အေပၚ၀ယ္ အျခား ေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (မိမိပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာဥပုသ္ရက္မ်ား ကို)တြက္ခ်က္္၍ (ျဖည့္စြက္)ေဆာက္တည္ရန္ တာ၀န္ရွိ ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔ အဖို႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ မႈကို အလိုရွိေတာ္မူေပသည္။ အသင္တို႔ အဘို႕ခက္ခဲမႈကိုကား (အလ်င္း)လို လားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္တ၀ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္)အသင္တို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေန႔ ရက္) အေရအတြက္ကို ျပီးျပည့္စံုရန္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ထိုအရွင္ ျမတ္ၫႊန္ျပ ေတာ္ မူေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း ႀကီးကဲျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ႐ြတ္ဆိုၾကရန္၎ (အလိုဆႏၵ ရွိေတာ္ မူသည္)၊ သို႕မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ (ထုိအရွင္ျမတ္၏) ေက်းဇူးကို သိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာသည္။)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ လူသားတစ္ရပ္လုံးအဖုိ႔ လမ္းညႊန္က်မ္းျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ အမွန္ႏွင္႔အမွားကုိ ခြဲျခားသိရွိရန္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္လည္းျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအဖုိ႔ ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ လက္ဆင္႔ကမ္းက်င္႔သုံး၍ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ မိမိတုိ႔ထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳမ်ားႏွင္႔ တရားစစ္တရားမွန္မ်ားကုိ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း မွတ္ေက်ာက္ျဖင္႔ စမ္းစစ္ၾကရမည္မွာ လည္း တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထုိဗ်ာဒိတ္က လမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာမြတ္စ လင္မ္ မ်ားအတြင္း အဓိကႏွင္႔သာမညကုိ ခြဲျခားသိရွိ ျပီး အဓိကမက်သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကုိအေျခခံ၍ အျငင္းပြားမွဳ မ်ားမွ ကင္းေ၀းႏွဳိင္ျပီး စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ ျပိဳကြဲျခင္းမွ ကာ ကြယ္ႏွဳိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၇တြင္-

(အုိ-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတုိ႔) အသင္တုိ႔အဖို႔ရာ ဥပုသ္ေန႔၏ညဥ့္၌ မိမိတို႔ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ သံ၀ါသျပဳျခင္း ကိုခြင့္ျပဳ ေတာ္မူေလၿပီ။ ယင္းဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ အသင္တို႔အဖို႔ရာ (အရွက္အိေႁႏၵ ကို လံုျခံဳေစေသာ) ၀တ္စားတန္ဆာမ်ား(ကဲ႔သို႔) ျဖစ္ၾက၏။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုဇနီးမိန္းမမ်ားအဖုိ႔အရာ (အရွက္အိေႁႏၵကို လံုျခံဳေစေသာ) ၀တ္စား တန္ဆာမ်ား (ကဲ႔သို႔) ပင္ျဖစ္ၾကေလသည္။ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို မိမိတို႔ပင္ လွည့္စားလ်က္ ရွိေနခဲ႔ၾကသည္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ပင္တ ေစ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ျပန္လွည့္ေတာ္မူ၍ အသင္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္၏။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုမွစ၍အ သင္တို႔သည္ ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳ ၾကေလကုန္ အသင္တုိ႔အဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျပ႒ာန္းထားေတာ္ မူေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြၾကေလ ကုန္။ ထုိမွတစ္ပါးတံု အသင္တို႔သည္ ခ်ည္မွ်င္အနက္မွ ခ်ည္မွ်င္အျဖဴကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာခြဲျခားႏွဳိင္ သည္႔ အရုဏ္ဦးအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ စားၾကကုန္ ေသာက္ၾကကုန္ေလာ့။ တဖန္အသင္တို႔သည္ ညဥ့္အခ်ိန္ ေရာက္သည္႔တိုင္ေအာင္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ (ေအ့တိကာဖ္)သီတင္းသံုး ေနထုိင္ၾက စဥ္အခါ၌ ဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳ ျခင္းကို အလ်င္းမျပဳၾကကုန္လင့္။ ဤသည္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္ မွတ္ထားေသာနယ္နိမိတ္ မ်ားပင္ ျဖစ္ရကား အသင္တို႔ သည္ ထိုနယ္နိမိတ္မ်ား၏ အပါးသို႔ပင္ မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ မိမိအမိန္႔ ျပဌာန္းခ်က္္ မ်ားကို လူခပ္သိမ္းတို႔ (သိစိမ့္ေသာ ငွါ) ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေလသည္။သို႔မွသာလွ်င္ ယင္းသူတို႔သည္ ျပစ္မႈဒုစ ႐ိုက္တို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာကုန္သတည္း။)

ထုိဗ်ာဒိတ္ပါ ခ်ည္မွ်င္အနက္ႏွင္႔ ခ်ည္မွ်င္အျဖဴဟူသည္ ညဥ္႔အေမွာင္ႏွင္႔ ေန႔၏အလင္းတုိ႔၏ စပ္ၾကားရွိ အရုံဦး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု (မုဖတ္စစ္ရ္)မ်ားက ဖြင္႔ဆုိၾကသည္။

ေဖၚျပပါဗ်ာဒိတ္မ်ားသည္ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒမ်ား သည္ လူသားသဘာ၀ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းမရွိသက႔ဲသုိ႔ လူသား မ်ားလုိက္နာက်င္႔ သုံးရန္အတြက္လည္း မည္သည္႔အ ခက္အခဲမွ်မရွိေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

အစၥလာမ္သာသနာ၏ လမ္းညႊန္မွဳမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေနေပသည္။ ထုိဥပေဒ မ်ား၏ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး လက္ေတြ႔လုိက္ နာ က်င္႔သုံးႏွဳိင္ ျခင္းျဖင္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းၾကီးတစ္ခု လုံးအတြင္းတြင္ ပရိပကၡကင္းေ၀းစြာျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ဘ၀တည္ေဆာက္ ႏွဳိင္မည္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ သာသနာသည္ လူမႈေရး နယ္ပယ္၌ တရားမွ်တမႈကို လံုး၀အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို (အြမၼဟ္)သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမြတ္ စလင္မ္အသိုက္အၿမဳံႀကီးဟု ေခၚသည္။ ထိုအသိုက္အၿမံဳႀကီးသည္ ကုရ္အာန္ျပစနစ္ဇယားအတိုင္းတမန္ ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္က မဟာသာ၀ကမ်ားႏွင္႔အတူ ခဲရည္ျဖင့္သြန္းေလာင္းထားေသာ အေဆာက္အဦး ႀကီးသဖြယ္ အလြန္က်စ္လစ္ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုကုိလက္ေတြ႔ တည္ ေဆာက္ျပခ႔ဲသည္။ ထုိလူ႕ အဖြဲ႕အ စည္းႀကီး၏ ညီညြတ္မႈသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚက်ေရာက္လာ ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းရင္ေပါင္တန္း၍ ညီညာစြာ ၀ိုင္း၀န္းဖယ္ရွားေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္း ကုိ(ကုရ္အာန္ ၆၁း၄) တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

“အြမၼဟ္”(ေခၚ)မြတ္စလင္မ္ အသိုက္အၿမံဳႀကီးအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္၍ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ခဲရည္ ျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားသည့္ အေဆာက္အဦႀကီး သဖြယ္ရွိ ေနျခင္း သည္ ကုရ္အာန္ ျပစနစ္ဇယားအတိုင္း အျပည့္အ၀ လိုက္နာက်င့္သံုးခ႔ဲသည့္ တမန္ေတာ္၏က်င္႔စဥ္က်င္႔ရပ္ ေပၚတြင္တည္ရွိေနေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ “အြမၼဟ္”ဟူေသာ မြတ္စလင္မ္ အသိုက္အၿမံဳႀကီးအတြင္း စည္းလံုးညီ ညြတ္မႈၿပိဳကြဲ၍ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္၊ ကုရ္အာန္ျပ စနစ္ဇယားအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးမႈ မရွိေတာ့သည့္ တမန္ေတာ္၏ က်င္႔ စဥ္က်င္႔ ရပ္မ်ားႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ မြန္ျမတ္လွေသာ ရမ္ဇြါန္လျမတ္တြင္ (ဆြီယမ္) ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းျဖင္႔ အလႅာဟ္ျပစနစ္ဇယားအေပၚ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅာဟ္ဟုအ လုိက္ဟိ၀ဆြလႅာမ္)၏ လက္ေတြ႔ ဘ၀တည္ေဆာက္မွဳစံအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ခဲရည္ျဖင္႔သြန္းေလာင္းထားေသာ အေဆာက္အဦးၾကီး သဖြယ္ ျပန္လည္စည္းလုံး ညီ ညႊတ္ႏွဳိင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ လုိက္ပါသည္။

ပို႕စ္မွ်ေဝသူ ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္) အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Monday, August 8, 2011

လျမတ္ရမဇြာန္တြင္ရြတ္ဖတ္ရမည့္ “ဆုမြန္ဒုအာမ်ား”

၁- စဲဟ္ရီ အခ်ိန္ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ ယာ ၀ါေစအလ္မဂ္ေဖြရသ္”

၂-အစြရ္အခ်ိန္မွ မဂ္ရစ္ဗ္အခ်ိန္ထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ယာ ၀ါေစအလ္ ဖဒ္ြေလ အစ္ဂ္ဖစ္ရ္လီ”
...
၃-ရုိဇဟ္ ပထမေန႔မွ ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“အလႅာဟြမ္မရ္ဟမ္နီ ယာအရ္ဟမရ္ ရာေဟမီန္း”

၄-ရုိဇဟ္ တစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔မွ ႏွစ္ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမ္ မဂ္ဖစ္ရ္လီ ဇူႏူဘီ ယာရဗၺလ္ အာလမီးန္”

၅-ရုိဇဟ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔မွ ေနာက္ဆံုးေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမၼ အသ္ေကနီ မိနန္နာရိ ၀အဒ္ခိလ္နီ ဖိလ္ဂ်ႏၷသီ ယာရဗၺလ္ အာလမီးန္”

၆-ကဒရ္ညျမတ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ရိုဇဟ္ ၂၁-၂၃-၂၅-၂၇ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေန႕ ည
မ်ားစြာ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမၼ အင္နက အဖု၀္၀ြန္း သုဟစ္ဗ္ဗြလ္ အဖ္၀ ဖာအ္ဖုအန္းနီ ယာဂဖူးရူ
ယာဂဖူးရူ ယာဂဖူးရူ”

၇-လျမတ္ရမဇြာန္တြင္ သြားရင္းလာရင္း အခ်ိန္တိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
အဖန္ဖန္ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ ဒုအာ
“ လာအိလာဟ အစ္လႅလႅာဟု နပ္စ္သဂ္ဖိရြလႅာဟ ၀နပ္စ္အလုကလ္ဂ်ႏၷသ ၀နအူဇုဗိက မိနႏၷာရိ”

ပို႕စ္မွ်ေဝသူ sister Jasmine Shafee အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Saturday, August 6, 2011

သရာ၀ီဟ္ နမာဇ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ဟဇ္ရသ္ အလီ (ရေသြ႕) ဆင့္ျပန္သည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္မဟာ တမန္ေတာ္
ၿမတ္(ဆြ) ထံ ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္ေမးျမန္းမႈကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ…. ‘အၾကင္သူသည္ လျမတ္ရမ္ဇာန္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳပါက မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာေသာ ကေလးပမာအျပစ္ဂုနဟ္အေပါင္းမွ ကင္းစင္သြားမည္။

၁။ တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာသကဲ့သို႔
အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွကင္းစင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

၂။ ႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎ႏွင့္တကြမိဘႏွစ္ပါးလံုး (အီမာန္ရွင္) ျဖစ္ပါက အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွ ခ်မ္းသာလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။

၃။ သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (အရ္ရွ္) ပလႅင္ေတာ္ေအာက္မွ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး ေၾကြးေၾကာ္မည္မွာ “အို-အီမာန္ရွင္သင္ရဲ႕ (အအ္မာလ္)ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာျပဳက်င့္ပါမူ သင္၏ယခင္
မေကာင္းမႈမ်ားအားလံုးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။

၄။ ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေကာင္းကင္က်က်မ္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ (၁) ေသာင္ရားသ္က်မ္း (၂) အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း (၃) ဇဗူရ္က်မ္း (၄) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က်မ္းမ်ားကို သိလာ၀သ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိေပမည္။

၅။ ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ ႏွင့္ မတ္စ္ဂ်ိေဒအကၠဆြာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၌ နမာဇ္၀တ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။

၆။ ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဗိုင္သြလ္မအ္မူးရ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို သ၀ါးဖ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။

၇။ ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း) ႏွင့္ ဖိရ္ေအာင္န္၊ ဟာမန္တို႔ စစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း)၏ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။

၈။ ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္
ခလီလြလႅာဟ္အား ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ိဳးကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၉။ ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သခင္၏
သက္တမ္းေတာ္ႏွင့္အညီအမွ် ကုသိုလ္အက်ိဳးစ၀ါးဗ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၀။ ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေလာကတစ္ခြင္လံုးထက္ သာပို၍ေကာင္းျမတ္ေသာအရာကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၁။ ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ စစ္မွန္ေသာမုအ္မင္န္ျဖစ္ပါက ေလာကမွ အီမာန္ႏွင့္တကြ
ေခၚယူေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။

၁၂။ ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္
၎သူ၏မ်က္ႏွာမွာ လျပည့္၀န္းပမာ လင္း၀င္းေတာက္ပေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။

၁၃။ ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ မေကာင္းမႈအေပါင္းမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၄။ ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔ ၌ ထိုသူအား ၎သရာ၀ီဟ္နမာဇ္ကပင္ သက္ေသခံေတာ္မူေပမည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ၎သူအားစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမရွိ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ရေပမည္။

၁၅။ ဆယ့္ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏
အရ္ရွ္ပလႅင္ေတာ္ကို ထမ္းထားေသာ ဖရိရွ္သဟ္မ်ားသည္ ၎သူအတြက္
အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ား ေတာင္းခံေပးသနားေတာ္မူေပမည္။

၁၆။ ဆယ့္ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္မွ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိၿပီး ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းသို႔
၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူေပမည္။

၁၇။ ဆယ့္ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အမ္ေဗရာ (အလိုင္း)မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။

၁၈။ ဆယ့္ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ သင္ႏွင့္ သင္၏မိဘႏွစ္ပါးစလံုးကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လက္ခံေတာ္မူေပမည္။

၁၉။ ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္တြင္ ၎ရရွိေသာအဆင့္အတန္းထက္သာပို၍ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းခံရေပမည္။

၂၀။ ႏွစ္ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ရွဟီဒီ” သာသနာ့သူရဲေကာင္း
“ဆြာေလဟီးန္” သူမြန္သူျမတ္မ်ားကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၁။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုတြင္ ၎သူအတြက္ “ႏူရ္” အလင္းေရာင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဂဟာတစ္ခု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၂။ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္
ကိယာမသ္ကမၻာ့တစ္ရားခြင္ေန႔တြင္ ၎အား ေသာကအေပါင္း စိုးရိမ္မႈအေပါင္းမွကင္းေ၀းေစေတာ္မူေပမည္။

၂၃။ ႏွစ္ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၄။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ (၂၄)မ်ိဳးေသာ ေတာင္းဆုမ်ားကို ကဗူလ္ျပဳ လက္ခံေတာ္မူေပမည္။

၂၅။ ႏွစ္ဆယ့္ငါး္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ကဗရ္” အဇားဗ္ျပစ္ဒဏ္အေပါင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။

၂၆။ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎၏သက္တမ္းအျပင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္သာပို ၍ အက်ိဳးစ၀ါးဗ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၇။ ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူအား “ပြလ္ေဆြရားသ္” တံတားေပၚမွ မ်က္စိတစ္မွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။

၂၈။ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ထပ္ဆင့္တိုးျမွင့္ေတာ္မူျခင္းခံရေပမည္။

၂၉။ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကဗူလ္ျပဳလက္ခံေတာ္မူေသာ ဟဂ်္အႀကိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ားရရွိေပမည္။

၃၀။ သံုးဆယ္ရက္ညေျမာက္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္မပ်က္မကြက္၀တ္ျပဳသူအား အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူမည္မွာ “အို-ငါအရွင့္ဗႏၵဟ္၊ သင္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းမွ မည္သည့္သစ္သီး၀လံမ်ိဳးကိုမဆို စားသံုးေလာ့၊ စလ္စဗီးလ္ေရျဖင့္ ေရခ်ိဳးေလာ့၊
ေကာင္စရ္ေရကို ေသာက္သံုးေလာ့၊ သင္၏အရွင္သခင္သည္
ငါအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သင္သည္ ငါ၏ဗႏၵဟ္ေက်းကြၽန္ျဖစ္သည္။

မုစ္လင္မ္အေပါင္းတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လျမတ္ရမ္ဇာန္မွာ (သရာ၀ီဟ္) နမားဇ္ကို စြဲၿမဲစြာဖတ္ၾကပါ။ ဘယ္ေသာအခါမွ ပ်င္းရိ၍ မစြန္႔လႊတ္သင့္ေပ။

မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အရွင္ျမတ္
ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာက္တည္ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။
ဤစာကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေသာသူအားလံုးသရာ၀ီ ဟ္နမာဇ္ကိုအျပည္႔အ၀၀တ္ျပဳႏုိင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။ ( အာမီန္း )

Special thanks to Ko Than Aung Htwe
Ref : Islam Yaungche Society Group