---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, January 29, 2010

Rumi's poem

.............

ေက်းဇူးတင္တယ္ ရူမီ

ရူမီေရ-
ခင္ဗ်ားကို
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္မွာ ေတြ႔လိုက္ေတာ့-
ကၽြန္ေတာ္- ေပ်ာ္သြားမိတယ္။
ဟိုး၊ ငယ္ငယ္-----
ရသကဗ်ာမ်ား ကၽြန္ေတာ္- လုိက္စားေတာ့
ခင္ဗ်ားေရးတဲ့- ရူဘိုင္ယတ္ ကဗ်ာမ်ား၊
ကၽြန္ေတာ့-ရင္ကို ဖမ္းစားခဲ့။
ကၽြန္ေတာ္ဟာ--ခင္ဗ်ားကဗ်ာထဲက
ဇတ္ေကာင္ တစ္ခုရယ္ပါ။
အေဖၚမဲ့တဲ့ ညမ်ား
ခင္ဗ်ားရဲ႔ စာသားေတြကို
ဖရ္စီလို ကၽြန္ေတာ္ ညီးတြားခဲ့တာ---
ဒီေန႔ထိပါပဲ။
အထူးသျဖင့္- ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ားရဲ႔ ဆရာကို တမ္းလို႔၊
ကၽြန္ေတာ္က- ကၽြန္ေတာ့ရဲ႔ ဆရာကို လြမ္းလို႔ေပါ့။

(ကိုေဌးလြင္ဦး - Islam Myanmar)

Monday, January 25, 2010

Not more than 3 days

မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သည္ကုရ္အာန္ အာယတ္ေတာ္ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟာဒီးစ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေဝမွ်လိုက္ပါသည္။ ႏွလုံးသြင္းျပီး က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ။ မြတ္စလင္မ္အေပါင္း စည္းလုံးညီညြတ္ျပီး ခ်စ္ခင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ အာမီးန္။

Allah, the Exalted, says: "The believers are nothing else than brothers (in Islamic religion). So make reconciliation between your brothers.'' (49:10)
.
"But do not help one another in sin and transgression.'' (5:2)
.
Hadith - Sunan of Abu Dawood 4894, Narrated Abu Hurayrah The Prophet said: It is not allowable for a believer to keep from a believer for more than three days.

If three days pass, he should meet him and give him a salutation, and if he replies to it they will both have shared in the reward; but if he does not reply he will bear his sin (according to Ahmad's version) and the one who gives the salutation will have come forth from the sin of keeping apart. Ref : http://muttaqun.com/greeting.html

1591. Anas bin Malik (May Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (PBUH) said, "Do not desert (stop talking to) one another, do not nurse hatred towards one another, do not be jealous of one another, and become as fellow brothers and slaves of Allah. It is not lawful for a Muslim to stop talking to his brother (Muslim) for more than three days.''[Al-Bukhari and Muslim] Commentary: "Hijran'' means to terminate contacts and speech. All the things mentioned in this Hadith are prohibited for the reason that they go against the spirit of Muslim brotherhood. Muslims are ordained to maintain the bond of Islamic fraternity.
1592. Abu Ayyub Al-Ansari (May Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (PBUH) said, "It is not lawful for a Muslim to desert (stop talking to) his brother beyond three nights, the one turning one way and the other turning to the other way when they meet, the better of the two is one who is the first to greet the other.''[Al-Bukhari and Muslim].

Commentary:1. Since Islam is a religion based on the nature of man, it has a suitable concession in all his natural affairs. When there occurs a dispute between two Muslims then unpleasantness and contraction of mind are bound to result from it. In such a situation they naturally do not like to speak or maintain contact with each other. Islamic Shari`ah has acknowledged the validity of this reaction and granted permission to the party to suspend speech for three days. Since longevity of suspension of contact leads to severe hatred and animosity which increases dissension in society, creates obstruction in family relations and injures the bond of friendship, Muslims have been ordered not to let this temporary unpleasantness and turbidity go beyond a period of three days.
.
Now we still breathing. We have chance to ''Tao-bah'' (pray for forgiveness and du'a for save from shaitan). Than turn back to each other and make understanding.
.
Sympathy + Love + Peace = Unity.
Unity make us stronger and not easy to destroy by other.
.
**Ya Allah please forgive us.
.
Peace and blessing be upon you.

Wednesday, January 20, 2010

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး


က်မ- ကုရ္အန္ကို မသိမွီ
အစၥလာမ္ကို ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ခဲ့။
ရိုးရာအလႊာ-
အကာ အထပ္ထပ္
ရစ္ပတ္- ထြက္မရ။
မိန္းကေလး ျဖစ္ရတာ
ဒုကၡပါလား။

ကမၻာ့ဘာသာ- က်မ္းစာေတြ ဖတ္
မိန္းကေလး ျဖစ္ရတာ-
ဘယ္ဘာသာမွာ ျမတ္သလဲေပါ့။

ဘုရားဆုပန္ခြင့္ မရွိ၊
ပေရာ္ဖက္ ျဖစ္ခြင့္မရွိ၊
ဘာသာတရားက သတ္မွတ္
အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုး
မိန္းကေလး- တစ္ေယာက္အတြက္
လမ္းဆံုးေနခဲ့။
ကဲ-ဘာေကာင္းေသးလဲ
မိန္းကေလး အတြက္၊
ထြက္လမ္းမရွိ၊ ပန္းတိုင္မရွိ၊
လူျဖစ္ရျခင္း ဂုဏ္ရည္ နတၳိ။

ကုရ္အန္ကို- အပ်င္းေျပဖတ္မိ
ေတြ႔ရွိတဲ့ အသိေတြ ေျပာင္းခဲ့တယ္။
လူဟာ ဉာဏ္စဥ္ (၀ဟီ) ရတာ အျမင့္ဆံုးတဲ့
အဲ့ဒီအထဲ- မယ္ရယံသခင္မလည္း ပါေလရဲ႔။

လူရဲ႔ အျမင့္ဆံုးပန္းတိုင္
ဖို-မ မခြဲ အတူတူပဲ ရယ္လို႔-
အစၥလာမ္ကသာ ေပးေနတယ္။
ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ- အစၥလာမ္ရယ္
ၿငိဳျငင္မိသမွ်- ခ၀ါခ်မိပါရဲ႔။
..........

Sunday, January 17, 2010

အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ေအ့သိကာ့ဖ္ထိုင္ျခင္း

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ေအ့သိကာ့ဖ္ထိုင္တရားအားထုတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ။

အၾကင္သူသည္ ရာမဇာန္လ၏ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္တြင္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဟာဂ်္ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွင့္ အြမၼရာဟ္ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳသည့္ အက်ိဳးစဝါဗ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရာမဇာန္လ၏ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္တြင္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ျခင္းသည္ စြႏၷသ္ေသကီဖာယာဟ္ျဖစ္သည္။

** လမ္းညြန္ **

ရာမဇာန္လ ၂၀ ရက္ေန႕ ေနမဝင္မီအလ်င္ ေအသီကာ့ဖ္ နီယာ့သ္ျပဳရမည္။ ေနဝင္ျပီးမွ နီယာ့သ္ျပဳလွ်င္ မတ္စ္ႏူးန္ ေအသီကာ့ဖ္ မပိုင္ေခ်။ ေအသီကာ့ဖ္ထိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကား မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ရမည္၊ အသိညဏ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ စြႏၷသ္ ႏွင့္ ဝါဂ်ိဗ္ ေအသီကာ့ဖ္၌ ႐ိုဇာဟ္ႏွင့္အတူထိုင္ရမည္။ နမာ့ဇ္ ၅ ၾကိမ္ ဝတ္ျပဳရမည္။ သံဝါသျပဳမႈမွ သန္႕ရွင္းျပီးျဖစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသၼီးသည္ ခင္ပြန္း၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိရမည္။ ဓမၼတာရာသီလာခ်ိန္ႏွင့္ မီးဖြားခါစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအသီကာ့ဖ္ထိုင္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကည္ရမည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ေအသီကာ့ဖ္ထိုင္ေနစဥ္ ဓမၼတာရာသီေပၚလာလွ်င္ ေအသီကာ့ဖ္မွထြက္လိုက္ရမည္။ တဖန္ ၎ကိုျဖည့္စြက္ရန္ ဝါဂ်ိဗ္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ မိမိတို႕အိမ္အတြင္း နမာ့ဇ္ဝတ္ျပဳသည့္ေနရာတြင္ ေအသီကာ့ဖ္ နီယာ့သ္ျပဳ၍ထိုင္ရ၏။ အခင္းၾကီး အခင္းေလးသြားျခင္းမွအပ အျခားမည္သည့္ကိစၥအတြက္မွ် ထိုင္ေနရာမွ ေရႊ႕၍မရေပ။ အိမ္ေရွ႕ခန္း သို႕မဟုတ္ အိမ္အတြင္းရွိအျခားအစိတ္အပိုင္း သို႕ပင္မသြားရေပ။

အိမ္ထဲ၌နမာ့ဇ္ဝတ္ျပဳရန္ သီးသန္႕ေနရာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလ်င္ ေအ့သီကာ့ဖ္မထိုင္မီ ေနရာတစ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္၍ ထိုင္ရေပမည္။ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ရာ၌ ကန္႕လန္႕ကာထည့္ရန္မထည့္ရန္ ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးခြင့္ျပဳသည္။ ကန္႕လန္႕ကာေၾကာင့္ ႂကြားဝါမႈ၊ ျပစားမႈကိုစိုးရိမ္ရေသာ္ မထည့္ဘဲေနခြင့္ရွိသည္။ အာရုံတည္ျငိမ္ေနေစရန္ ထည့္ခြင့္ရွိသည္။

ကိုယ္တိုင္ထြက္၍ေရခ်ိဳးခြင့္ရွိသည္။ ျပီးလွ်င္ျပီးခ်င္း ျပန္လာရမည္။ အမ်ိဳးသၼီးသည္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ေနစဥ္္ဧည့္သည္ႏွင့္ေတြ႕ရန္ အိမ္ေရွ႕သို႕ထြက္ျပီး စကားစျမည္မေျပာရ။ ေနာက္ေဖး ခ်က္ျပဳတ္ခန္းထဲဝင္၍ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမျပဳရ။ သို႕ေသာ္မိမိ ေအ့သီကာ့ဖ္ျပဳရာမွ ဗာဟီယကိစၥကိုညြန္ၾကားႏိုင္သည္။ သားေရးသၼီးေရးႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေရးကို စသည့္ကိစၥမ်ားကို တိုတိုႏွင့္လိုရင္းေျပာဆိုခြင့္ရွိ၏။ ဆီလူးျခင္း၊ ဆံပင္ဖီးျခင္း၊ အဝတ္ေဟာင္းလဲလွယ္ျခင္း၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္းညွပ္ျခင္းမ်ားျပဳပိုင္သည္။ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာစာေပမ်ား ဖတ္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းမ်ား မျပဳအပ္ေပ။ ဤတြင္ တီဗီၾကည့္ျခင္းလည္းအက်ဳံးဝင္ရာ ေရွာင္ၾကည္ရေပမည္။

အၾကင္သူသည္ ယုံၾကည္စြာ စဝါးဗ္ (ကုသိုလ္) အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္လွ်င္ ထိုသူမွာ မိမိ၏ ယခင္ (ေသးငယ္ေသာ) အကုသိုလ္မ်ားအတြက္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေပမည္။ ထို႕ျပင္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ေနသူသည္ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ အလ်ဥ္းေရွာင္ၾကည္၍ တရားအားထုတ္ေနသူျဖစ္ရာ အျပင္၌ရွိေသာသူမ်ား ျပဳက်င့္အားထုတ္သည့္ ေကာင္းမႈမ်ား၏အက်ိဳးစဝါဗ္မ်ားကိုလည္း ထိုသူရရွိေပမည္။ (ဟာဒီးစ္ဩဝါဒေတာ္)

ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္သူသည္ ေအ့သီကာ့ဖ္၌ရွိေနစဥ္ စကၠန္႕တိုင္း မိနစ္တိုင္း အတြက္ ေအဗာဒသ္ ျပဳေနေၾကာင္း ေရးမွတ္ျခင္းခံရေပသည္။ ၎၏ အိပ္စက္ျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း လႈပ္ရွားျခင္းစသည္မ်ားသည္ပင္ အာဗာဒသ္၌အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လနာဟာဖိဇ္ အဗ္ဒြလ္ကာဒိရ္ ဆြာဟိဗ္၏ ေအ့သိကာ့ဖ္ စာအုပ္မွ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားက႑ကို ေကာက္ႏွုတ္တင္ျပသည္။

မွတ္ခ်က္ : ေအ့သိကာ့ဖ္တရားအားထုတ္ေနစဥ္ နမာ့ဇ္ ၅ ၾကိမ္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ သရာဝီဟ္ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ တာဟ္ကြၽတ္ ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ကုရ္အာန္ ရြတ္ဖတ္ေနျခင္း၊ ဇေကလ္ စိတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနမည္။ ေအ့သိကာ့ဖ္တရားအားထုတ္ေနျခင္းသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာသန္႕ရွင္း၍ မိမိအားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ႐ိုး႐ိုးအခ်ိန္မ်ားထက္ ပိုသတိရေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေအ့သိကာ့ဖ္အတြင္း မိမိ၏ ရင္တြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားမ်ားကို ပိုခံစားရမည္။

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား အစၥလာမ္သာသနာ့အေၾကာင္း အေထြေထြြဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြစည္းပူးရင္း လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ။ အာမီးန္။ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ေယာက်္ား မိန္းမႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ျဖစ္သည္။

ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

Thursday, January 14, 2010

ရန္သူ႔လူ (မိုနာဖစ္က္)

(မိုနာဖစ္က္)

စပါးကိုဖ်က္
သက္ကယ္- ျမက္မ်ား
ကပ္လွ်က္ ညပ္လွ်က္
ရွိေသာ္ျငားလည္း-
စပါးစိုက္ရာ ကြင္းျပင္သာသို႔
အေ၀းမွၾကည့္ ထင္ျမင္မိသည္
စိမ္းလန္းစိုျမ ကြင္းအလွမွာ
စပါးပင္ခ်ည္း ျဖစ္မည္တည္း။
သာသနာဖ်က္
မိုနာဖစ္က္မ်ား
ေရာလွ်က္ ပူးလွ်က္
ရွိေနျငားလည္း-
အစၥလာမ္ေရာင္၀ါ ထြန္းလင္းရာသို႔
အျပင္မွၾကည့္ သံုးသပ္မိလွ်င္
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဆာင္ သာသနာ့ေဘာင္၌
မူဆလင္ခ်ည္း ျဖစ္မည္တည္း။
သက္ကယ္-ျမက္ႏြယ္
ေပါင္းမ်ိဳးထည္ေသာ္
ပင္မ်ိဳးစပါး-သိမ္ငယ္သြားလွ်က္
မ်ိဳးေကာင္းေျမကြက္ ပ်က္ရသည့္ႏွယ္---။
ပူးသတ္ရန္သူ- ေပါမ်ားထူေသာ္
အစၥလာမ့္ေရာင္၀ါ မလင္းသာဘဲ
ေမွးမွိန္ေပ်ာ့ေတာ့ ရ၏တည္း။

ေဌးလြင္ဦး
.
ကဗ်ာေပးပို႕သူ ကိုေဌးလြင္ဦး (Islam Myanmar) အားအထူးဘဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Sunday, January 10, 2010

''သားသား မုန္႕ဘိုးနဲ႕ ဗလီေဆာက္မယ္''


လူဦးေရ တစ္ေထာင္ခန္႔ ၀တ္ျပဳႏိုင္ရန္ အစၥလာမ့္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ေဆာင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၊ (စကရာဘိုရီ ျမိဳ႕နယ္) ၌ တည္ေဆာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေဂါပက လူႀကီးမ်ားက ေျမဝယ္ထားပါတယ္။ စီမံခ်က္ႀကီးမွာ အားရစရာပင္- ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အတြင္း အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ဆြလသ္ဝတ္ျပဳမည့္ ခန္းမႀကီး၊ ဗဟုသုတ ဖလွယ္မည့္ ေဆြးေႏြးခန္း၊ စာၾကည့္ခန္းမ်ား စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မွီ စာၾကည့္တိုက္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေစၿပီး၊ အေဆာက္အဦးအျပင္၌ ကားမ်ား၊ စက္ဘီးမ်ား ရပ္နားႏိုင္ရန္ ေနရာမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

၃-၀၁-၂၀၁၀ ေန႔ တြင္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝးမွာ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆီြဒင္တို႔မွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကပါတယ္၊ အဲ့ဒီ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအနက္ ေဒသခံ ဂ်ာမဏီ၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀း ဆြီဒင္ လူမ်ိဳးထဲမွ အစၥလာမ္သာသနာထဲသို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္လာၾကတဲ့ ပညာတတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုမိတ္ေဆြမ်ားမွာ အာရဗီဘာသာကို စနစ္တက် သင္ယူထားဟန္ ရွိပါတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ဖတ္တတ္ ၾကပါတယ္။ ေမတၱာပို႔ ဆလာဝပ္ဆလာမ္ကို ႏွလံုးလိႈက္လွဲ စ်ာန္၀င္စားလွ်က္ ရြတ္ဆိုၾကတာ ေတြ႕ခဲ့ရလို႔ စိတ္ထဲမွာ ဝမ္းသာ ပိတိျဖစ္မိတယ္။ ၎တို႕၏ ႏွုတ္မွ အင္ရွာအလႅာဟ္၊ မာရွာအလႅာဟ္၊ အလ္ဟမ္းဒို႕လိလာဟ္ ဆိုတဲ့ ဘယ္အရာမွာ မဆို၊ အလႅာဟ္ အရွင္ကို မေမ့ေလွ်ာ့တမ္း ေက်းဇူးတင္ေနသံမ်ားကို ၾကားေနရသည္မွာ တစ္မ်ိဳးထူးဆန္းေနၿပီး နားဝင္ခ်ိဳလွပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ႏွလုံးအထူးကု ဆရာဝန္ တူရကီႏြယ္ဘြား (ေဒါက္တာဟာရြန္) ထံမွ သိလာရတဲ့ ''သားသား မုန္႕ဖိုးနဲ႕ ဗလီေဆာက္မယ္'' ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေဖါက္သည္ခ်ခ်င္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့လက အဲ့ဒီ ဆရာဝန္ဟာ အသက္ ငါးႏွစ္သာ ရွိေသးတဲ့ သူ႕သားေလးကို ဗလီေျမကြက္ဆီကို ေခၚသြားပါတယ္။

သားေလးက : ပါပါ- ဒီမွာဗလီ ဘယ္ေတာ့ေဆာက္မွာလဲ၊-
ဆရာဝန္ : ေဆာက္မွာေပါ့သားရယ္
သား : မေဆာက္ေသးဘူးလား
ဆရာဝန္ : ပါပါတို႕မွာ ဗလီအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ေငြ မရွိေသးလို႔ ေစာင့္ေနရတယ္ေလ သားရယ္
သား : ဒါဆိုသားသားလည္း ဗလီအတြက္ ပိုက္ဆံေပးမယ္။ သားသား saturday, sunday တိုင္းဝယ္စားတဲ့ သၾကားလုံးဘိုး မုန္႔ဘိုးေတြကို ေပးမယ္။
ဆရာဝန္ : သားက အၿမဲတမ္း၊ အပတ္စဥ္ မုန္႔၀ယ္စားေနတယ္ေလ။ သားသားအႀကိဳက္ မဟုတ္ဘူးလား။
သား : ဟုတ္တယ္။ သားဒီအပါတ္ သၾကားလုံးေတြဝယ္ၿပီးရင္ ေနာက္အပါတ္ မဝယ္ေတာ့ဘူး အဲဒီ သၾကားလုံးဝယ္မဲ့ ပိုက္ဆံကို ဗလီအတြက္ေပးမယ္။
ဖခင္ျဖစ္သူမွာ သား၏ စိတ္ခံစားမႈအေပၚ ပိတိၿပဳံး-ၿပံဳးေနမိတယ္။

ေနာက္ပိုင္း ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္ သားေလးရဲ့ အေပၚသြား နဲ႔ေနသည္ကို ဖခင္ျဖစ္သူက သိသြားၿပီး။ ဖခင္က နဲ႔ေနတဲ့ သြားကို ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ဆြဲႏွတ္ႏိုင္ရင္ ပိုက္ဆံ ၁၀၀ ေပးမယ္ဟု ေျပာလိုက္မိသည္။ ေနာက္တစ္ရက္မွာ သားေလးက သြားကို ကိုယ္တိုင္ ဆြဲႏွတ္လိုက္ပါတယ္။ ဖခင္ ျဖစ္သူက ကတိအတိုင္း သားရဲ႔ ေခါင္းအုံးေအာက္မွာ ေငြ ၁၀၀ ထည့္ေပးထားလိုက္ပါတယ္။ မနက္ အိပ္ရာ က ႏိုးေတာ့၊ သားက ေငြ ၁၀၀ ကိုေတြ႕ၿပီး အရမ္းဝမ္းသာေနပါေတာ့တယ္။

ခေလးအေမက သားသား ေမေမ့ကို ဒီေငြ ၁၀၀ ခဏေခ်းေနာ္။ ႏို႕သြားဝယ္လိုက္မယ္ေလ။ ညေနၾကရင္ ျပန္ေပးမယ္ ဟု ေျပာမိရာ-။
သားက : မရဘူး-- ဒီပိုက္ဆံကို ဘယ္သူမွ မေပးဘူး။ ဒီပိုက္ဆံ သားသားက ဗလီအတြက္ေပးမွာ။ ဟု ျပန္ေျပာလိုက္ေလသည္။

ဒီလို သားေလးရဲ႔ အေၾကာင္းကို ၾကားရတဲ့သူတိိုင္း သေဘာက်ၿပီး ရီေမာရင္း တစ္ျပိဳင္တည္းပင္ အလ္ဟမ္းဒို႕လိလာဟ္ လို႔ ဆိုၾကပါ တယ္။ ခေလးကိုလည္း မျမင္ရပဲ ခ်စ္သြားၾကပါတယ္။

ကၽြန္မအေနရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ- ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႔ စိတ္ေစတနာကို သိလုိက္ရေတာ့၊ အဲ့ဒီ ကေလးအတြက္ အင္မတန္မွာ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ- စားစရာ ေသာက္စရာရွိပါလွ်က္နဲ႕ တြန္႔တိုစိတ္ ရွိတတ္တဲ့ လူေတြအေၾကာင္းကိုလည္း စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ--- ေပါ့။

ဒီႏွစ္၂၀၁၀ မွာ အဲ့ဒီ အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ပနက္ရိုက္-ေဆာက္တည္ပါေတာ့မယ္။- သူတစ္လက္ ကိုယ္တစ္အားေပါ့။ ၀တ္ေက်ာင္း ေတာ္ လွ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ဆုေတာင္းေပးၾကပါ ရေအာင္ေနာ္-။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thursday, January 7, 2010

A moment of Peace

Beautiful Islamic call to prayer


Beautiful Recitation of Surah Al-Hashr


Surah Muzzammil