---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, September 1, 2010

လျမတ္ရမ္ဇာန္ဆုမြန္ဒုအာ


No comments: