---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, May 31, 2009

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ဗလီတြင္စြလာတ္ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

Arab Muslim
Brunei Muslim
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

သို႕ရာတြင္မည္သူမဆို ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္ဝတ္တို႕ကိုက်င့္မူအံ့၊ ၎ျပင္သူတို႕သည္ 'မုအ္မင္န္' သက္ဝင္ယုံၾကည္သူလည္းျဖစ္အံ့၊ သို႕ျဖစ္လွ်င္ ထိုကဲ့သို႕ေသာသူတို႕သည္ 'ဂ်ႏၷတ္' အမတသုခဘုံသို႕ဝင္ေရာက္ (စံျမန္း) ၾကရမည့္အျပင္ ထိုသူတို႕သည္ ႏွိတ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကိုလည္းစိုးစဥ္းမွ်ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။ (ကုရ္အာန္ ၄:၁၂၄ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားက႑)

မာစ့္ဂ်စ္ဒ္ေခၚပလီသည္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။အစၥလာမ္၏သေဘာတရားမွာ အကယ္၍ဗလီသည္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီး ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္လိုအပ္ေသာေနရာျဖစ္ေနပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လက္ထက္မွာလည္း မြတ္စလင္မ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီး မ်ားပလီတြင္စြလာတ္ဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ခိုင္လံုေသာသက္ေသအရ တမန္ေတာ္ျမတ္မွ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္မွာ စြလာတ္ ဝတ္ျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ မိခင္မ်ားႏွင့္လိုက္လာေသာ ခေလးငယ္မ်ား၏ငိုသံကိုမၾကာခဏၾကားခဲ့ရသည္။ ဗလီမ်ားတြင္ဝင္ေပါက္တံခါး ခပ္မ်ားမ်ား ရွိၾကသည္။ တစ္ေန႕၌တမန္ေတာ္ျမတ္က ဤတံခါးေပါက္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ထားလိုက္ပါဟုမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ အဓိပၸယ္မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထိုတံခါးမွဝင္ရန္ ဖြင့္ထားေပးရန္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီး မ်ားေရာေႏွာေနထုိင္ၾကသည္ကို အားမေပးထားပါ။ အဝတ္အထည္ဝတ္ရာမွာလည္းေကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာရာတြင္လည္းေကာင္း ႐ိုးသားမႈရွိရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိရန္ ႐ႉေထာင့္စံုမွ ေလးနက္စြာ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ရပါသည္။ လူအမ်ားၾကားတြင္ ဝတ္ထားေသာ အဝတ္အထည္ပုံစံ၊ အေရာင္၊ စကားေျပာပုံတို႕သည္ တစ္ဘက္သား၏ ကာမစိတ္ကိုဆြဲေဆာင္မႈမျဖစ္ေစရပါ။ ထို႕ေၾကာင့္မြတ္စလင္မ္ (Muslim Jurists)တရားေရးဆိုင္ရာမ်ားမွ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ဗလီီတြင္ေသာၾကာဂြၽမၼအာဟ္စြလာတ္ဝတ္ျပဳလိုေသာ ဆႏၵအေပၚသေဘာကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိေနသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မွမိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဗန္ဒါမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မာစ့္ဂ်စ္ဒ္သို႕လာၾကသည္ကို မဟန္႕တားၾကေလႏွင့္။ ၎တို႕အား ေရေမႊးနန္႕သာမ်ားမထည့္ဘဲ မာစ့္ဂ်စ္ဒ္တြင္းသို႕ဝင္ၾကေစကုန္။ သို႕ေသာ္သူမမ်ား၏အိမ္တြင္း၌ စြလာတ္ဝတ္ျပဳခ်င္းသည္ သူမတို႕အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္၏။ (အဗူ ဓါဝူးဒ္က်မ္း)

အက်ယ္တဝင့္ဖတ္ရန္ :
http://www.tamilislam.com/ENGLISH/human_rights/Islamdiscouragewomen.htm

အမ်ိဳးသၼီးမ်ားတြင္အိမ္အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင့္ေၾကာင့္ အိမ္တြင္စြလာတ္ဝတ္ျပဳမႈသည္သူမ
တို႕အတြက္အေကာင္းဆုံးဟူ၍အဓိပၸါယ္တစ္နည္းရသည္။္

ဗလီတြင္းသို႕အမ်ိဳးသၼီးမ်ားဝင္လွ်င္ ဟီဂ်ာဗ္ေခၚေခါင္းစည္းပဝါ၊ လုံျခဳံေသာအဝတ္အထည္ မ်ားႏွင့္ဝင္သင့္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အိမ္ကိုသြားေရာက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္မွသင္ၾကားထားေသာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား
ကာယ အိေျႏၵိေရထိန္းသိမ္းရန္အတြက္လည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အဝတ္အရွည္ဝတ္ေသာ္လည္းတင္းၾကပ္ေနေသာအဝတ္မ်ိဳးကိုလည္းေရွာင္ရပါမည္။ ဤသို႕ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ ဗလီသို႕သြားရာတြင္မွမဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါကေန႕စဥ္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားက်င့္သုံးသင့္သည့္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္ျခင္းမေျပာင္းလည္းႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အတိုဝတ္ေနက်မွ အဝတ္အရွည္ ေလးေတြစဝတ္ၾကည့္ပါ။ ၾကည့္ရတာမြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးပုံစံေလးႏွင့္က်က္္သေရလည္းရွိတယ္ smart လည္းျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ : အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ရာသီပန္းပြင့္ေသာရက္ကုန္ျပီး ဂ်နာဗာဟ္ေရခ်ိဳးျပီးမွသာလွ်င္ ဗလီတြင္းသို႕ဝင္ရပါမည္။ ကိုယ္မသန္႕ေသာအခ်ိန္ ဗလီီတြင္းသို႕မဝင္ရပါ။

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “I do not make the mosque permissible for menstruating women and those in a state of ritual impurity.”
http://www.islam-qa.com/en/ref/183/A%20menstruating%20woman

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၅၉ လမ္းဗလီ၊ တစ္ျခမ္းပဲ့ဗလီ (ေအာင္ဆန္းကြင္းအနီး) ႏွင့္ ဆဗာရွားဒါရ္ဂါဗလီတို႕တြင္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားစြလာတ္ဝတ္ျပဳၾကသည္။ ထိုဗလီမ်ားတြင္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား စြလာတ္ဝတ္ျပဳရန္သီးသန္႕အခန္းလည္းရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ တစ္ျခားႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗ႐ူႏိုင္း၊ တ႐ုတ္ Saudi Arabia, Jorden, Iran, Sweden, England, America ႏိုင္္ငံ မ်ားမွဗလီမ်ားတြင္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား စြလာတ္ဝတ္ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ဓေလ့ထုံးတန္းအရ (Traditional and Culture) အမ်ိဳးသၼီးမ်ားမာစ့္ဂ်စ္ဒ္တြင္စြလာတ္ဝတ္ျပဳျခင္းမရွိၾကပါ။ ဥပမာ တူရကီ၊ ေဗာ့စ္နီးယား၊ အိႏၵယ၊ ပါကစ္စတန္ စသျဖင့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဗလီတြင္ စြလာတ္ဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ခုသ္ဗာဟ္နားေထာင္ရျခင္း၊ ကိုယ္မသိနားမလည္ေသာအစၥလာမ္အ
ေၾကာင္းအရာမ်ားနားလည္လာျခင္း၊ ဗလီတြင္မြတ္စလင္မ္ ညီအစ္မမ်ားႏွင့္ အတူစြလာတ္ဝတ္ျပဳရျခင္း၊ ခင္မင္မႈရျခင္း၊ ရမ္မဒန္ လျမတ္တြင္မြတ္စလင္မ္မ်ားအတူ ဝါေျဖၾကျခင္း၊ သာရာ၀ီအတူဖတ္ၾကျခင္း၊ အီးဒ္စြလာတ္အတူဖတ္္ၾကျခင္း၊ သာသနာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္မ်ား အေၾကာင္း (activities) သိရွိနားလည္ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္္ၾကျခင္း၊ ခေလးမ်ား (ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား) ကို အစၥလာမ္သာသနာသင္ခန္းစာမ်ားသင္ယူေစျခင္း၊ သာေရး၊ နာေရး ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကျခင္း၊ မြတ္စလင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားပိုမိုခ်စ္ခင္စည္းလုံးညီညြတ္ၾကျခင္းစသျဖင့္အက်ိဳးေက်းဇူး
မ်ားစြာရရွိပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ားရႊင္လန္းခ်န္းေျမ့ၾကပါေစ။
အာမီးန္။

Friday, May 22, 2009

JUMAADA-AL-ULAA

DEFINITION
This is the first month of summer, and "Jumada" literally means dry. This month has no special rules and no specific customs arepracticed during it.

SIGNIFICANT EVENTS
The Battle "Moota" took place in 8 AH, awar against infidels in which the Holy Prophet (SAW) did not participate. The battle is named after a famous city in Syria (Moota). Zaid Ibn Haritha (RA) was the first appointed General by the Holy Prophet (SAW)
In the same battle Khalid ibn Walid (4th general of the Battle of Moota) was proclaimed by the Holy Prophet (SAW) as being "one of the swords of Allah"
The Holy Prophet (SAW) married his first beloved wife Khadijah (RA) 15 years prior to Prophecy

DEATHS
- Zaid Ibn Haritha (RA), Ja'far Ibn Abi Talib (RA) and Abdullah Ibn Rawaahah met martyrdom in 8 AH
- Abdullah Ibn Uthman (RA) passed away
- Abdul Muttalib, the grandfather of the Holy Prophet (SAW) passed away 32 years prior to prophecy

MATTER OF IMPORTANCE

Please click on the picture

Friday, May 8, 2009

ျဂိဳဟ္နကၡတ္မ်ားလွည့္ပတ္လ်က္ရွိေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားစူရာ အလ္-အန္ဗီယာ (နဗီတမန္ေတာ္မ်ားက႑)
စင္စစ္ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ညဥ့္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေန႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနကိုလည္းေကာင္း၊ လကိုလည္းေကာင္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ထိုျဂိဳဟ္နကၡတ္) အသီးသီးတို႕သည္ (မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာ) ျဂိဳဟ္နကၡတ္လမ္းအသီးသီးတြင္ လွည့္ပတ္သြားလာလႉပ္ရွားလ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္သတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၂၁:၃၃)

စူရာ ယာစီန္
၎ျပင္ေနသည္ (လည္းသက္ေသလကၡဏာတစ္ရပ္)ပင္။ ထိုေနသည္ မိမိ (သြားလာရာ) လမ္းအတိုင္းသြား (လာ) လ်က္ရွိေနေလ၏။ ဤသည္ကားအလြန္တရာ ႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ အႂကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ တိုင္းတာသတ္မွတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ (ကုရ္အာန္ ၃၆:၃၈)

စူရာ အလ္-အဇ္ဇရ္ရီယာ (လြင့္ပါးေစေသာေလမ်ားက႑)
(ငါအရွင္ျမတ္သည္) လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိေသာ မိုးေကာင္းကင္ကိုသက္ေသထူေတာ္မူ၏။ (ကုရ္အာန္ ၅၁:၇)

အဆင့္ဆင့္ယုံၾကည္မႉ
ေအးလ္မြလ္ယကီးန္ ဆိုသည္မွာစာေပက်မ္းကန္မ်ားမွရရွိေသာ အသိပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားယုံၾကည္ျခင္း။

အိုင္းႏြလ္ယကီးန္ ဆိုသည္မွာ မ်က္ျမင္ၾကဳံေတြ႕မႉမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးယုံၾကည္ခ်က္မွာ ဟာက္ကြလ္ယကီးန္ ဟုေခၚသည္။ ဟာက္ကြလ္ယကီးန္ ဆိုသည္မွာ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းသိျမင္ျပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီပို႕စ္အတြက္ဝိုင္းကူေသာ Dr. Than အားအထူးဘဲေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Monday, May 4, 2009

စူရသြရ္ အလ္ဟဒီးယ္ (သံက႑)
ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ သံသတၱဳကို ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ယင္းသံသတၱဳ၌ ၾကီးက်ယ္ျပင္းထန္လွေသာ စြမ္းအင္ရွိေပသည္။ လူသားတို႕အဖို႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုမွတစ္ပါး မည္သူသည္ မျမင္ဘဲလ်က္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားလည္းေကာင္း၊ ကူညီသည္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သိေတာ္မူအံ့ေသာငွါ (ခ်ေပးေတာ္မူျခင္းလည္းျဖစ္သည္)။ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွာမူကား အလြန္တရာ ႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ ကုရ္အာန္ (၅၇:၂၅)

Sunday, May 3, 2009

မိုးခုနစ္ထပ္ထိုေနာက္ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ ယင္းမိုးေကာင္းကင္ကို ႏွစ္ရက္ႏွင့္ မိုးခုနစ္ထပ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုမွတပါး မိုးေကာင္းကင္အသီးသီး၌ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္ သင့္ျမတ္ေသာ အမိန္႕ေတာ္ကိုထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့၏။ (ကုရ္အာန္ ၄၁: ၁၂)