---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, July 31, 2009

အာရဗီ အသံထြက္ လိုက္ဆိုၾကည့္ရေအာင္


Tajweed 101 (Arabic Alphabet) - Lesson 1


Tajweed 101 (Arabic Alphabet) - Lesson 2 - Part1


Tajweed 101 (Arabic Alphabet) - Lesson 3

No comments: