---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, June 7, 2011

သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွသင္ခန္းစာမ်ား(၂)

မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္နယ္ခ်ဲ႕ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္မွ (၁၈၈၂) တြင္ အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ အ တိုင္း နယ္ခ်ဲ႕ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ေရာက္ေလရာအရပ္တိုင္း အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကတိုက္၊ အိႏ္ၵိယျပည္၊ ျမန္မာျပည္၊ အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏွင့္ အေနာက္ပါကစၥတန္တြင္ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားရွိ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသ နာကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရာတြင္ တူညီေနၾကေလသည္။ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသား မြတ္ စလင္မ္တို႔ထံ အိႏ္ၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တဆင့္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြား ေရာက္ရွိလာသည္။ အိႏ္ၵိယတိုက္ငယ္တြင္ အိႏ္ၵိယျပည္၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္တို႔ ပါ၀င္ျပီး ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သည္ အိႏ္ၵိယျပည္တြင္ ရုံးစိုက္ျပီး က်န္ျပည္နယ္ငယ္မ်ားကို အုပ္စိုးေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသရွိ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္တို႔ အေပၚျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေဖာ္ျပပါ ပညာေရးမူ၀ါဒကို ေကာင္းစြာပံုသြင္း ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေပၚလြင္ လာေသာ ရုပ္သြင္မွာလည္း အိႏ္ၵိယသဘာ၀၊ အိႏ္ၵိယဓေလ႔ ထုံးတမ္းမ်ားႏွင္႔ အိႏ္ၵိယယဥ္ေက်းမႈ အတိုင္း ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔အားလံုးသည္ ထုိအိႏ္ၵိယဓေလ႔ ထုံးတမ္းမ်ားကုိ အစၥလာမ႔္အေမြအႏွစ္ဟု ႏွစ္ႏွစ္ ကာ ကာ လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈ၊ မိရုိးဖလာ ထံုးတမ္း ဓေလ့ႏွင့္ လူမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကိုပင္ ခြဲျခား၍ နားမလည္ၾကေခ်။

သိို႔ရာတြင္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၏ လွည့္ျဖားမႈက မည္မွ်အထိ ထိေရာက္ပိုင္ႏိုင္ပံုကို ေလ့လာလွ်င္ ယင္းျဗိတိသွ် ပညာေရးစနစ္ ပ်ိဳးေထာင္မႈေအာက္တြင္ ၾကီးျပင္းလာသူသည္ မစၥတာဂလက္စ တံုး မရွိေတာ႔သည့္ေနာက္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေနမ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ေန၀င္ျပီးသည့္ေနာက္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္တိုင္ ယင္းေဒသရွိ မြတ္စလင္မ္တို႔မွာ ဆက္လက္၍ ျဗိတိသွ်တို႔၏ သြန္သင္မႈအတိုင္း မေျပာင္းမလဲေတြ႕ေနရေသးသည္။ထို႕ေၾကာင့္ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၏ မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးမူ၀ါဒ သက္ေရာက္ရွင္သန္သည့္ ေဒသရွိ မြတ္စလင္မ္ တို႔တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းသည္ အဓိပ္ၸါယ္ သိနားလည္ရန္မလိုဘဲ၊ အသံထုတ္ဖတ္တတ္ရံု ဖတ္တတ္ေသာ ဆရာျဖစ္သူက တပည့္ကိုလည္း အဖတ္သာသင္၏။ အဖတ္အရြတ္မွ်ျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ဦးထိတ္ပန္ဆင္ အရိုအေသထား၏။ သိနားလည္စရာမလို၊ မသိဘဲ ဖတ္ရံုျဖင့္ စာတစ္လံုးလွ်င္ အက်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ အေက်နပ္ၾကီးေက်နပ္ေန၏။ ယင္းဆရာႏွင့္ တပည့္တို႔ထံတြင္ ကုရ္အာန္ဖတ္တတ္ရံုႏွင့္ သာသနာ႔တည္ေဆာက္မႈ ဘ၀မွာ ျပီးျပည့္စံု ေနေလျပီ။ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ကို ေရးသား ပို႔ခ်ေသာ အရဗီ စာေပသည္ အျခား အျခားေသာ စာေပကဲ့သို႔ စာေပတစ္ခု အေနျဖင့္ ေလ့လာရေကာင္းမွန္း မသိရွိေတာ႔ေပ။

ယေန႔ မြတ္စလင္မ္အမ်ားစုကို ေလ့လာ ၾကည့္ရႈၾကပါလွ်င္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၏ မြတ္စလင္မ္မ်ား အတြက္ ပညာေရးမူ၀ါဒမွာ ယေန႕ထိတိုင္ အပီျပင္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေပၚလြင္လွ်က္ ရွိေနေသး၏။ သင္ခန္းစာယူၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနေလျပီ။ ဘာသာေရးဆိုတိုင္း မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ဘဲ လက္ခံနားေထာင္ မေနသင့္ဘဲ၊ ကုရ္အာန္လမ္းညႊန္မႈ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အဆံုးအမျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဆင္ျခင္တံုတရား အသိပညာျဖင့္ အမွန္ႏွင့္ အမွားကိုခြဲျခား နားလည္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ေလျပီ။မြတ္စလင္မ္တိုင္း အမ်ိဳးသမီးေရာ၊ အမ်ိဳးသားပါ၊ လူၾကီးေရာ လူငယ္ပါ၊ မိမိ၏ဘာသာသာသနာ အဆံုးအမကို မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် အရင္းအျမစ္က်က် ေလ့လာဆည္းပူးသင့္ပါသည္။ ေလ့လာဆည္းပူးရန္လည္းတာ၀န္ရွိပါသည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ ကူ၀ိတ္ႏိုင္ငံ ၊ ဒါရြလ္ဘယာန္စာေပတိုက္မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ (၆)ၾကိမ္ ေျမာက္ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရ ေသာ မုဟမၼဒ္ကုသုဗ္ ေရးသားသည့္ ရွဗ္ဟါသ္ေဟာင္လုလ္အစၥလာမ္အရဗီက်မ္းမွထုတ္ႏႈတ္ဘာသာျပန္ထားသည္ဆရာဦးျမတ္သူ၏ ေဆာင္းပါးကုိ www.quraninburmese.com မွကူးယူေဖၚျပသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) group

No comments: