---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, July 13, 2011

ေအးျမေသာေမတၱာအရိပ္စစ္

ငယ္စဥ္ကေလးဘဝ လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ခင္မွာ မိခင္က ကေလးငယ္ လက္ကိုတြဲျပီး တစ္လွမ္းျခင္း တစ္လွမ္း လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေအာင္သင္ေပးခဲ့တယ​္။ ခြဲစိတ္ကုသျပီးေသာလူနာတစ္ေယာက္မ​ွာ အရင္လိုျပန္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာ​င္ တစ္လွမ္းျပီး တစ္လွမ္းျပန္က်င့္ေနခ်ိန္မွာ ဟိုး.... ငယ္ငယ္ကမိခင္ရဲ ့ေႏြးေထြးစြာျပဳစုေထြးပိုက္မႈေတ​ြ၊ တစ္လွမ္းျခင္း လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေအ...ာင္သင္ေပးတာေတြကို ျပန္လည္သတိရမိတယ္... ခ်စ္သူခင္သူေတြရွိပါေသာ္လည္း မာတာမိခင္၏ ေမတၱာသည္ တုႏိႈင္းမဲ့ေမတၱာ.... မိခင္မ်ားကို လွပတဲ့ႏွလုံးသား၊ ဇြဲ၊ သတၱိ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႕ဖန္ဆင္းေပးတဲ့​ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ရွကုရ္ ေက်းဇူးမ်ာရင့္က်ဴးလ်က္...။

1. "We have enjoined on man kindness to his parents; in pain did his mother bear him, and in pain did she give him birth" (QURAN 46:15).

And out of kindness, lower to them the wing of humility, and say: ‘My Lord! bestow on them Thy Mercy even as they cherished me in childhood' "(QURAN 17:23-24) .... အာမီးန္။

1. The Prophet Muhammad said, may Allah's peace and blessings be upon him: Your Heaven lies under the feet of your mother (Ahmad, Nasai)

A man came to the Prophet and said, ‘O Messenger of God! Who among the people is the most worthy of my good companionship? The Prophet said: Your mother. The man said, ‘Then who?' The Prophet said: Then your mother. The man further asked, ‘Then who?' The Prophet said: Then your mother. The man asked again, ‘Then who?' The Prophet said: Then your father. (Bukhari, Muslim).

No comments: