---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, October 21, 2011

တို႕ကုရ္အာန္မွာ

အကယ္၍ေမးလာခဲ႔သည္ရွိေသာ္
သတိေပးစကားေရာ ကတိေပးစကားပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
မေၾကာက္အားေရာ အေထာက္အထားပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
အပိုမလိမ္တာေရာ ခ်ိဴျမိန္စရာပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
ေရွာင္ၾကဥ္စရာေရာ ေအာင္ျမင္စရာပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
မယွဥ္ႏုိင္ေၾကာင္းေရာ အစဥ္ခိုင္ေၾကာင္းပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ

(ေရးဖြဲ႕သူ စိန္ေ႗းဟန္)


Special thanks to Sister Salma Lwin

No comments: