---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, March 24, 2012

၂၀၁၂ ႏွစ္အတြက္ IYS ျပကၡဒိန္မ်ား

Print ထုတ္ရင္ အစဥ္ေျပရေအာင္ A4 ဆိုက္နဲ႕ admin အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။
Print ထုတ္တဲ့အခါ ဒီမွာတင္ထားတဲ့ပုံထက္ပိုထင္ရွားစြာထြက္လာပါလိမ့္မယ္။
ျပကၡဒိန္ကို January လတည္းကလုပ္ထားတာပါ။
အခ်ိန္မရတာေၾကာင့္ အခုမွဘဲတင္ျဖစ္ေတာ့တယ္။

စာဖတ္သူအေပါင္းရႊင္လန္းၾကပါေစ။
အာမီးန္


No comments: