---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, August 15, 2012

အူမဲရ္ကဇၨာနဖိလ္နမာဇ္

မိမိတို႕၏ ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လြတ္သြားခဲ့သည့္ ဖရတ္စ္နမာဇ္မ်ား (တစ္နည္း ေရတြက္၍ မရႏိုင္ေလာက္သည့္ ကဇြာမ်ား) ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငႇားလည္း ဤနမာဇ္တစ္ၾကိမ္ဖတ္ရုံမွ်ျဖင့္ ျပီးျပည့္စုံ သြားေစႏိုင္သည့္ နမာဇ္ျဖစ္ပါတယ္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီးမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူတစ္ဦး၏နမာဇ္မ်ားကဇြာျဖစ္သြားခဲ့ျပီး မည္၍မည္မွ် ကဇြာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းမသိခဲ့သူတစ္ဦးအတြက္ ေသာၾကာေန႕တြင္ နဖိလ္နမာဇ္ ၄ ရကသ္ကို စလာမ္တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ ရကသ္တိုင္းတြင္
-
စူရာဖြာသီဟာ ၁ ၾကိမ္၊
အယသုရ္ ကူရ္စီ ၇ ၾကိမ္၊
အင္နာအက္သြိုင္နာ ကလ္ေကာင္စရ္ ၁၅ ၾကိမ္ႏွင့္
နဖိရ္ ၄ ရကသ္,
စလာမ္လွည့္ျပီးဒ႐ူးရွရီးဖ္ အၾကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ပါ လို႕မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
.
ဟဇရသ္အလီက ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ကနမာဇ္မ်ားကဇြာျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဤနမာဇ္ကို တစ္ၾကိမ္ဖတ္ရုံမွ်ျဖင့္ ကပ္ဖါရာျပီးေျမာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ ၇၀ - ၈၀ ခန္႕သာရွိ၍ ကပ္ဖါရာျပီးေျမာက္သည္ဆိုသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟုေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းရာ တမန္ေတာ္ျမတ္က ထိုဖတ္ရြတ္သူ၏သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကဇြာျဖစ္ခဲ့ရုံသာမက ထိုသူ၏မိဘ၊ သားသမီးမ်ားအားလုံးတို႕၏ ကဇြာမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေစတယ္လို႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

No comments: