---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, March 27, 2013

မ်က္ကမ္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္ကိုေသြဖယ္ျပီး မိမိအတၲကိုသာ ကိုးကြယ္ေနၾကျပီလား

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေပၚခဲ့ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ သီးသန္ ့ ကန္ ့သက္ခ်က္
နဲ ့ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္။

ျမန္မာျပည္အတြက္ သီးသန္ ့ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းလဲမဟုတ္။
ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ သီရိလကၤာ၊ လာအုိ၊ ကေမ ၻာဒီယား၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္သီး
သန္ ့ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္။

အတိအက်ေျပာရေသာ္...ကမ ၻာသူ၊ ကမၻာသား မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္ ျဖစ္သည္။
လူသားအားလုံး၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္ျဖစ္သည္။
သက္ရွိသတၱ၀ါ အားလုံး၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္ျဖစ္သည္။
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္က်င့္သိကၡာအတြက္ျဖစ္သည္။
လူသားအားလုံး၏ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္က်င့္သိကၡာ အတြက္ျဖစ္သည္။

ကုလားဟူ၍ မခြဲျခားခဲ့။ တရုတ္ဟူ၍ မခြဲျခားခဲ့။
အသား၀ါ မဲ သည္ဟူ၍ မခြဲျခားခဲ့။
အသား၀ါဟူ၍ မခြဲျခားခဲ့။
အသားျဖဴဟူ၍ မခြဲျခားခဲ့။

အဟုတ္ေသာ္ကား..... လူသားပဓာန၀ါဒ အတြက္ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။
အဟုတ္ေသာ္ကား.... ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူမ်ဳိးၾကီးစနစ္ကုိ ေတာ္လွန္၍
ေအာင္ျမင္ေသာ လက္ရွိ သာသနာေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ဇာတ္စနစ္ ခြဲျခားျခင္းကုိ ေတာ္လွန္ျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

က်မ္းကုိး (သီလကၡႏၶ၀ဂ္၊ အမၺ႒သုတၱန္။)

Ref : ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ိဳးစံု သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ 

1 comment:

sweet said...

မ်တေကာင္းမြန္တဲ့ေဆာင္းပါးေလးပါ။