---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, October 16, 2009

Happy day

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲေတာ္မူေသာ မဟာဂ႐ုဏာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ မြတ္စလင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ဘဝျဖတ္သန္းရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တသ သတိရၾကသည္။ မိမိ၏ဆႏၵမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ (သာဝါကာလ္) အရင္အပ္ႏွံျပီးလုပ္ၾကသည္။ ဤသည္ပညာေရး အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ပညာတိုးပြါးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုဒိုအာ
ရဗ္ေဗ့၊ ဇစ္ဒ္နီ၊ အင္လ္မန္။
အဓိပၸါယ္ : အို ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/မ ကိုေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/မ ၌ ပညာကို တိုးပြါးမ်ားျပားေစေတာ္မူပါ။
(ကုရ္အာန္ ၂၀:၁၁၄)

ပညာသင္ယူေနသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဒိုအာ

အခက္အခဲ၏အဓိပၸါယ္
ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပီတိမ်ားအတြက္ အလ္ဟမ္းဒုလိလာဟ္

ကြၽန္ုပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနသလို ဧည့္သည္မ်ားလည္းအျမဲ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ အာမီးန္။

No comments: