---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, May 6, 2010

ျမန္မာမြတ္စလင္အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တိုင္းရင္းသား နာမည္မ်ားကို ေဖၚျပလိုက္သည္။
(၁)႐ိုဟင္ဂ်ာ (RoHingya) လူမ်ိဳး
(၂) ကမန္လူမ်ိဳး
(၃)ပန္းသိဃ္-ပန္းေသး Panthay လူမ်ိဳး
(၄)`ပသီ´-ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူမ်ိဳး Par-thi, Far-si
(၅) ပသွ်ဴးလူမ်ိဳး

(၁) ႐ိုဟင္ဂ်ာ Ro Hingya လူမ်ိဳး

သမိုင္းေၾကာင္းအရ တည္ၿငိမ္စြာျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျဖစ္သည္။
ရခိုင္ဘုရင္ နရမိတ္လွ လက္ထက္၀န္ႀကီးရာထူး၊ စစ္တပ္၊ ေရတပ္၊ ဗိုလ္မွဴးရာထူး မ်ား၌ လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အစုအေ၀းလူမ်ိဳးစုပင္ျဖစ္သည္။
မြတ္စလင္မ္စာဆိုေတာ္ စိုင္ယက္ဒ္ရွားအာလ္၀ါလ္ (Sayued Shah Al wal) ၏ အဆိုအရ စႏၵသူဓမၼဘုရင္၏ နန္းရင္း၀န္ ]`မာဂန္´မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆိုင္ယက္မုဆာ (Sayed Mussa)၊ မူဂ်ာဟစ္ (Mujaehi ႏွင့္ ဆုေလမန္ (Sulaiman)တို႔မွာ ရခိုင္နန္းရင္း၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အရွရက္ဖ္ခန္ (Asharaf Khan) မွာ စႏၵသုဓမၼ ဘုရင္၏ စစ္သူႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း။
၁။ MKရာမန္-ရ၂။ ျမ၀တီမဂၢဇင္း၊ ၁၉၆၀-ခု၊ ေမာင္သံလြင္၏ ႐ို၀န္ညာလူမ်ိဳးမ်ား။
မဇၥိဳမေဒသ အႏၵိယတိုက္၏ အေရွ႕ဘက္ေဒသေနထုိင္သူမ်ားကို အေနာက္ဘက္ေဒသအေခၚ အေ၀ၚျဖင့္ ႐ြမ္းကိုင္ညာ၊ ႐ြမ္းသားဟု ေခၚဆိုသကဲ့သို႔ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းသားတို႔ကလည္း ႐ြမ္းကိုင္ညာ၊ ႐ြမ္းကိုုင္ညာ ေခၚဆိုၾကရာမွ ႐ိုဟင္ညာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္လာသည္။ ``ဘဂၤါလီေဒသ၏ အေရွ႕ကမ္းရွိ လူ႔အစုအေ၀း´´ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
အခိ်ဳ႕က ရြာေဟာင္းေနထိုင္ၾကသည့္ က်ားကဲ့သို႔ စြမ္းရည္သတိၱရွိသည့္ လူမ်ိဳး၊ ရြာေဟာင္းမွက်ား၊ ရြာဟိန္းက်ားမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအား ၁၉၅၄-ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္၊ ည(၈)နာရီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ အသံလႊင့္မိ္န္႔ခြန္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ ၁၉၆၁-ခု၊ ေမလ(၁၅) ရက္မွစတင္ကာ တပတ္(၃)ႀကိမ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာျဖင့္ ျမန္မာ့အသံမွ အသံလႊင့္ေပးခဲ့သည္။
၁။ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ မာတလိ၊ ႏွစ္၃၀ ျမန္မာ့အသံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၇၁ခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ မြတ္စလင္မ္လူမ်ိဳးမ်ား ရာဇ၀င္။

(၂)ကမန္လူမ်ိဳး

အင္ဒိုအာယိယာန္ႏွင့္ မြန္ဂိုဂၽြဳိက္တို႔မွာဟိမ၀ႏၲာေတာင္၏ေတာင္ဖက္ ကမၼ႐ုပေဒသ မာဂဒတိုင္း၊ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းေဒသျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားနယ္၊ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွ ရခုင္ျပည္ေရာက္ရွိက အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
1.E.B.Harell; The History of Aryan Rule in India.page 34.
2.S.K.Chatterji;Ki-Ar-A-yana-Krit. page 22.
ကမန္ေလးလံကိုင္ သူရဲေကာင္းဟု ပါရွင္းစကားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚမႈကို ရခုိင္မူျပဳ၍ ေခၚဆိုပညတ္ထားသည္။
မူလက ဟိႏၵဴဘာသာကိုးကြယ္ရာမွ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ထိေတြ႕ကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရာမွ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။
ရခုင္ဘုရင္မင္းဘာႀကီး(ခ)မင္းဘင္ႀကီး(ခ)သီရိသူရိယာစႏၵမဟာဓမၼရာဇာ၊ ဇဘာရ္ရွား(1531-1553) လက္ထက္ ဘဂၤလားၾကည္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းခ်ီတက္ရာတြင္ ကမန္ေလးကိုင္ သူရဲေကာင္း (၅၀ ၀၀၀) ငါးေသာင္းေက်ာ္တို႔မွာ ေလး၊ လွံ၊ သိုင္း၊ ဓါး၊ သူရဲေကာင္းတပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းေဖၚျပထားသည္။
၁။ အရွင္ဥကၠံ-ေစာမဲက်ီစာအုပ္
၂။ ဦးလွထြန္းျဖဴ-ရခုိင္ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား- စာမ်က္ႏွာ-၄၇
ကမန္သူရဲေကာင္းတပ္တြင္ ဘဂၤလားဘုရင္ ေဒါ့ဒါအုပ္၏ အေရးနိမ့္ခဲ့သည့္ စစ္သည္မ်ား (၁၅၇၆) ႏွင့္ မဂိုဘုရင္ Shah Jahan ၏ သားေတာ္ ရွာ႐ူဂ်ာ ဘုရင္တပ္မွ စစ္သည္မ်ား (၁၆၃၉) မွ တပ္သားမ်ား၊ ဘာသာေရးအေျခခံတူညီမႈအေပၚ ကမန္သူရဲေကာင္းတပ္တြင္ ျဖည့္တင္းေပးခဲ့သည္။
ကမန္လူမ်ိဳးတို႔၏ H Civil Society လူယဥ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

၃)ပန္းသိဃ္-ပန္းေသး Panthay လူမ်ိဳး


ပုဂံေက်ာက္စာ အနႏၱသူ(ေလးမ်က္ႏွာဘုရား) အိမ္ေတာ္ရာေက်ာက္စာ၊ ေညာင္းရမ္းႀကီးသမီး ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာေက်ာက္စာ၊ ပုဂံဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားေက်ာက္စာ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ပုဂံေခတ္ကပင္ ကုန္သည္ေတာ္၊ အေျမာက္တပ္အမွဳထမ္းမ်ားအေျဖစ္ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
တ႐ုတ္ေျပးမင္းလက္ထက္၌ တာတာတို႔ ျမန္မာျပည္သို႔ ၀င္ေရာက္ထိုက္ခိုက္ရာ ယူနန္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္မ္စစ္သည္မ်ား ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။
နန္ေပါ့၇ြာသို႔ ပန္းေသးမ်ား စုစည္းမိရာ ပန္လံုဟု ပညတ္ခဲ့သည္။ မင္းေခါင္ႀကီး (ေအဒီ-၁၄၀၁-၁၄၂၂) သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သိမ္းယူရာ ပန္းေသးတို႔က ေရႊ၊ေငြ၊ပုဆိုးသကၠလပ္၊ ပရပတ္၊ နီပါးဆက္ၾက၏။
၁။ BaShin; Coming of Islam
၂။ ဦးယူစြတ္-ပန္းလံု ပန္းေသးအမ်ိဳးသားသမိုင္း
၃။ W.S.De Saj; History of the British Residency in Burma. Page-154.
၄။ ျမန္မာမင္းမ်ား အေရးေတာ္ပံု၊ စာမ်က္ႏွာ- ၂၉၈
မင္မင္းဆက္၏ ယုန္လီ၏ ေနာက္လိုက္အႀကီးအကဲႏွစ္ဦးတြင္ တိုက္ခြန္႔ခြန္႔မွာမွာ ပန္းေသးျဖစ္၍ ခ်ဲန္ရွမ္းတုန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာယွဥ္တြဲလ်က္ တုုက္ခြန္႔ခြန္႔(တိုက္ခံုခံု)မွာ ကိုးကန္႔ေဒသနမ့္ဟန္ေမာ္အရပ္ အေျချပဳေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ``မာ´´ အုပ္စုလူမ်ိဳးအႀကီးအကဲမွ ဆက္လက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၈၆၀ တြင္ အႀကီးအကဲ မာလင္ယြီ(၁၉၃၄-၃၅)တြင္ မာေမတင္၊ နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ခံၿပီး၊ ၀နယ္ကြမ္ျပယ္ေစာ္ဘြား ၏ သမီးနွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလ ပန္လံုလူငယ္မ်ားအား ေခါင္းေဆာင္ မာကြမ္းေကြ႕ ဥိးေဆာင္တိုက္ခိုက္သကဲ့သို႔ မာေမတင္က ျမန္မာတို႔ဘက္မွ ရပ္တည္ကာ ပန္လံုၿမိဳ႕ကို ျမန္မာနယ္ေျမပိုင္နက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

(၄)``ပသီ´´-ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူမ်ိဳး Par-thi, Far-si

ပသီလူမ်ိဳးတို႔မွ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကာလကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မန္ခ်ဳးမွတ္တမ္းႏွင့္ မွန္နန္းရာဇ၀င္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ ဆက္မဟာရာဇ၀င္မ်ား တြင္ ပါရွိသည္။
ေအဒီ ၁၂၂၁-ခု၊ အေနာ္ရထာမင္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ ယိမ္းယိုင္လာ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေရပိုက္နက္လံုၿခံဳေရးႏွငင့္ ကာကါယ္ေရးတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ပသီတပ္မွ၊ မိမိတို႔ႀကမၼာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးမည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာကာ ပုသိမ္ဟု ေခၚမည့္ေဒသတြင္ ပသီၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ ပသီမင္းဆက္(၃)ဆက္၊(၁၂)ႏွစ္တိုင္တို္င္ တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
ကရင္တို႔မွ ၀ိန္႔ပသီ၊ ေ၀့ပသီဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မြန္တို႔မွ ဒံုးပသီ၊ဥဳင္းပသီ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုၾကသည္။
၀ိဋဋဴပႏွင့္ သာကီ၀င္တို႔ မသင့္မတင့္ျဖစ္၍ စစ္ခင္းၾကသည္တြင္ သာကီ၀င္ ဓဇရာဇာမင္း၊ မဇၥ်ိမေဒသမွ စြန္႔ခြာလာသကဲ့သို႔ တပ္မွဴး၊ ဗိုလ္မွဴး၊ ၀န္ႀကီး၊ ပညာရွိတပ္သား မက်န္ နန္းမ်ိဳးႏြယ္ (၃၇၀၀) တို႔အစုခြဲကာ အင္း၀ဘုရင္ စေနမင္းထံ သစၥာႏွံကာ ခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။
ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ ယင္းေတာ္၊ မိတၳီလာ၊ စည္သာ၊ ဒီပဲယင္း၊ ေညာင္းရမ္း၊ ပင္းတလဲ၊ တဘက္ဆြဲ၊ ေဘာဓိ၊ စည္ပုတၱရာ၊ ေျမထူး တြင္ အစုခြဲေနထိုင္သူတို႔မွာ မင္းမႈထမ္းရင္း အေျမွာက္တပ္၊ ေသနတ္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္၊ ကင္းတားကုလားပ်ိဳတပ္၊ စာဆိုမ်ား ကုန္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။
၁။ ဆရာမာဃ-ပုသိမ္ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၃၇

(၅)ပသွ်ဴးလူမ်ိဳး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Rocial Gene မူလလူမ်ိဳးနြယ္ရင္ Primitive Man ေရွးက်ေသာ လူမ်ားျဖစ္၍ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ဘီလူးဟု ပညတ္ၿပီး ရကၡပူရတိုင္းသား ေရဘီလူးဟု ဓမၼေစတီေက်ာက္စာ၊ မြန္တို႔၏ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာတို႔တြင္ ေရးထိုးထားသည္။
သမုိင္းသုေတသီမ်ားေလ့လာရာတြင္ ပသွ်ဴးလူမ်ိဳး+ဆလံု လူမ်ိဳးတို႔မွ Australied ၾသစႀတီးလြိဳက္လူမ်ိဳးတို႔၏ အသြင္အျပင္လကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈ အႀကြင္းအက်န္မ်ားေတြ႕ရၿပီး ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ႐ိုးသားမႈအျပည့္အ၀ရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။
မြန္ခမာ၊ တိဗက္တို႔အား မင္းတို႔အင္အားမလြန္ဆန္ႏိုင္၍ သဘာသတရားအရ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ကၽြန္းမ်ားသုိပပင္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ Historical life သမိုင္းျဖစ္စဥ္အရ ေကာ့ေသ ကၽြန္းေဒသမ်ားသို႔ အျေခစိုက္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။
ဆလံုဟု နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားကို ပညတ္ေခၚဆိုၿပီး အစၥလာမ္သာသနာ အေငြ႕အသက္ရရွိၿပီး လက္ခံက်င့္သံုးသူမ်ားကို ပသွ်ဴးဟု ပညတ္ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။
ပသွ်ဴးအမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ခံယူခ်က္မွာ ``မိမိတို႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကါယ္ရန္မွာ မိမိတို႔တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း´´ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဘ၀ေပး အသိက တပ္လွန္႔ထားသည္။
၁။ ကြင္းဆင္းသုေတသနမွတ္တမ္း (Field Work, 1982)
၂။ ကမာၻလွည့္သူေတသီ အိဗေနဘတူတာ (Ibni Batuata) မွတ္တမ္း၊ ေအဒီ ၁၃၄၅
၃။ ေမာင္ေမာင္ႀကီးမန္း- ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဖ်ားပိုင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ပသွ်ဴးလူမ်ား (သုတစာေစာင္ ၁၉၉၁၊ ႏို၀င္ဘာ)

Ref : www.hikmah.info

No comments: