---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, June 20, 2010

ကမ႓ာ႕ဇာတ္ခုံေပၚသို႕

ကမ႓ာ႕ဇာတ္ခုံေပၚသို႕
အခု ဟိဂ်ိရီ ၁၄၃၁ ခုႏွစ္ (၂၀၁၀)၊ ကမ႓ာ႕လူ႕အိမ္ေထာင္စုၾကီးဟာၾကီးသထက္ၾကီးလာပါတယ္။ လူေတြမွာ Quality နဲ႕ Quantity ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အလြန္ကြာျခားေနပါတယ္။ ကမ႓ာ႕လူအနဲစုမွာ ပညာတတ္ လူေတာ္မ်ား (Quality) ျဖစ္ၾကျပီး ကမ႓ာ႕လူအမ်ားစုမွာ အလယ္အလတ္ ဆင္းရဲသူမ်ား (Quantity)၊ ပညာခ်ိဳ႕တည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ စီးပြါးရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစီးမ်ားမွ အၾကီးအကဲမ်ားဟာ ခ်မ္းသာသူ၊ အလယ္အလတ္ လူတန္းစားမ်ားမွျဖစ္ၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္ထိုအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထဲတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ လူဆင္းရဲမွ ထူးခြၽန္ျပီးတက္လာၾကသူမ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္။ *

လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမွာ အေရးၾကီးေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္အလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားတင္မက အမ်ိဳးသၼီးမ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္။ ထိုသို႕ကမ႓ာ႕ ထိပ္သီးေနရာမ်ား၊ အေရးၾကီးေသာေနရာမ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ကမ႓ာ႕ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္မ္တို႕သည္ ဒီေန႕ ကမ႓ာ႕ဇာတ္ခုံေပၚ၌ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေနေသာ မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ အျခားဘာသာမ်ားထက္နဲေနေသးသည္။*

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း???*
အာရွ၊ အာဖရိက၊ အာရပ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရမ်ားေသာ္လည္း မိန္းမ - ေယာက်္ား ခြဲျခားထားသည့္ေရွ႕ေခတ္ မိ႐ိုးဖလာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ Quantity သာမ်ားျပီး Quality ႏွင့္ထြက္ေပၚလာနဲေနပါတယ္။ *မြတ္စလင္မ္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု အဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေနရသနည္း ???*

အခ်ိဳ႕ေသာ မြတ္စလင္မ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားကို လင္ယူသားေမြးရန္ အိမ္မႈေရးလုပ္ရန္ဟုေသာ ဓေလ့ထုံးတန္း အစဥ္အလာမ်ားရွိျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ပညာသင္ အလုပ္လုပ္ရန္အခြင့္အေရးရွိခဲ့တယ္။ အခုလည္း ၎ ဓေလ့ထုံးတန္းဟာ အခ်ိဳ႕လူေတြမွာရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းတင္ျပပါမည္။ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားမွာ ေယာက်္ား - မိန္းမ ႏွစ္ရပ္စလုံး ပညာသင္ယူၾကတယ္။ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ အိမ္မႈေရးကို တစ္ေယာက္တစ္ဝက္ တာဝန္ယူၾကပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားမွာ ေယာက်္ား - မိန္းမ ႏွစ္ရပ္စလုံး ပညာတတ္မ်ားထြက္ေပၚလာျပီး ကမ႓ာ႕ဇာတ္ခုံေပၚမွာ မိမိလိုရာဆြဲယူ လႈပ္ရွားေနခ်ိန္မွာ မြတ္စလင္မ္လူထုမွ တစ္ဝက္သည္ ပညာမတတ္ျဖစ္ေနလွ်င္ အဘယ္သို႕လွ်င္ စီးပြါးေရအရ အေနာက္တိုင္းတို႕ကိုယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေတာ့မည္နည္း။

*တစ္ေန႕ ကေလးႏွစ္ေယာက္မိခင္ျဖစ္ေသာ ပါကစ္တန္ အမ်ိဳးသၼီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူမ၏သားအၾကီးေလးက ၃ ႏွစ္ နဲ႕ ေနာက္ လမ္းသြားတတ္စ သၼီးေလ ၁ ႏွစ္ခြဲအရြယ္ေလးကိုေခၚလာပါတယ္။ *

ထိုပါကစ္တန္ အမ်ိဳးသၼီးကို သား သၼီးေတြၾကီးလာရင္ဘာျဖစ္ေစခ်င္လည္းဟုအျခားလူမ်ားက ေမးၾကရာ သူမက သူမ၏ သားကို ဆရာဝန္ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ သူမ၏သၼီးေလးကိုေတာ့ အိမ္မႈေရးကြၽမ္းက်င္ေအာင္သင္ေပးျပီး အရြယ္ေရာက္တာနဲ႕ အိမ္ေထာင္ေပးစားမယ္လို႕ေျဖၾကားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ခုံေတြကိုလက္နဲ႕ကိုင္ျပီး လမ္း စေလွ်ာက္ေနတဲ့ကေလးမေလးကိုၾကည့္ျပီး ေအာ္ သူ႕ပညာေရးကို မိဘေတြရဲ့ဓေလ့ထုံးတန္းေတြနဲ႕အညြန္႕တုံးေစေတာ့မွာပါလားလို႕ၾကည့္ျပီးစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိလိုက္ပါတယ္။ ျပည္ပသို႕ထြက္ျပီးပညာသင္ယူေနၾကတဲ့ ပါကစ္တန္ အမ်ိဳးသၼီး မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ၎တို႕မွ အခ်ိဳ႕မွာ ေရွ႕ေခတ္မိ႐ိုးဖလာ ဓေလ့ထုံးတန္းကို က်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။*စာေရးသူေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေတြ႕ေနဆဲျဖစ္ေသာ အာရပ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံက ကမ႓ာ႕ဘယ္နားမွာတည္ရွိမွန္းမသိ။ မိမိလူမ်ိဳးသာအေကာင္းဆုံးဟုထင္မွတ္ေနၾကပါတယ္။ မည္သည့္အရာမဆို မိမိကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္မႈကိုမလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။ ၎တို႕မွာ တိုင္းတစ္ပါးမွ မြတ္စလင္မ္ကိုပင္ ကုရ္အာန္ မဖတ္တတ္ဟုထင္ၾကသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ကုရ္အာန္သည္ တစ္ကမ႓ာလုံးျပန္႕ခဲ့သည္ကို ၎တို႕မွ မသိၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာမြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားမွာ အေထြ ေထြ ဗဟုသုတ အလြန္နဲပါးျပီး ခင္ပြန္းရွာစာစား ကေလးေမြး အိမ္ၾကည့္ရင္းႏွင့္ ဘဝကိုေက်နပ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ *ဘာသာျခားအခ်ိဳ႕မွ မြတ္စလင္မ္အေပၚရန္ညိႈးထားေသာ မလိုတမာ မုန္းတီးၾကေသာ (အထူးသျဖင့္ ယဟူဒီဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား) သည္ မိမိျမိဳ႕ရြာ၊ ႏိုင္ငံ၊ ေနအိမ္မ်ားျဖက္စီးၾကေသာအခါ၊ မိမိ အားကိုးရာခင္ပြန္းေသဆုံးသြားေသာအခါ မုဆိုးမဘဝႏွင့္ ဘဝအခက္ၾကီးခက္ၾကေတာ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ယခင္မွခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခဲ့သူမ်ားမွာ ကမ႓ာ႕ဒုကၡသည္မ်ားစရင္းဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ *အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္လူထုအား ရန္ညိဳးထားသူမ်ား၏ခ်ယ္လွယ္မႈ၊ ဖ်ားေယာင္းမႈတို႕သည္ မိမိေမြးရာအရပ္သို႕ (influence) ကူးစက္ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ မိမိတို႕သည္ လူရမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးတြင္ မ်ိဳးစဥ္မ်ိဳးဆက္အႏွိမ္ခံ အႏိုင္က်င့္ခံေနရေတာ့ပါတယ္။ လူေတြမွာ အေထြေထြဗဟုသုတမရွိပါက ပညာကိုမရွာေဖြပါက မိမိအႏိုင္က်င့္ခံေနရသည့္ျပႆနာ၏အရင္း ဘယ္ကလာလဲမသိႏိုင္၍ ေျဖရွင္းရန္လည္း ခက္ခဲလွ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ေရွ႕မွ မိမိ၏ ဘိုးဘြား မိဘႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ပညာကို စည္းပူးရမည္။ မိမိပညာအေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ မိမိ၏မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ကုရ္အာန္ႏွင့္အတူလမ္းမွန္ျပရမည္။ ဘာသာေရးပညာႏွင့္ ေခတ္ပညာသည္လြန္စြာအေရးၾကီးပါတယ္။*တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟာမတ္ (ဆြ) ကိုယ္တိုင္မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ပညာေရးကိုအားေပးခဲ့သည္မွာ ဟာဒီးစ္မ်ားတြင္အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိပါတယ္။*အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္ တိုက္စစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ခံစစ္သာျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္ကိုတိုက္ခိုက္လာမွသာ မိမိဘက္ကျပန္တိုက္ၾကပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္အေပၚရန္ညိဳးထားသူမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္အျမဲ (compete) ျပိဳင္ဆိုင္ေနတာကိုသတိခ်ပ္ပါ။ ၎တို႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္သာသနာအားျဖက္ဆီးရန္ႏွင့္မြတ္စလင္မ္ကိုကမ႓ာမွ ပေျပာက္သြားရန္ျဖစ္တယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားဆင္းရဲသထက္ဆင္းရဲေအာင္ ေလာကီေရးတြင္နစ္မြန္းေနေအာင္နည္းမ်ိဳးစုံသုံးျပီးျဖက္ဆီးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ *အခုလို ကမ႓ာမွာ crisis အေခ်အေနေတြမွာ compete လုပ္ႏိုင္မွေတာ္ယုံၾကမယ္။ အထူးသျဖင့္စီးပြါးေရးမွာပါ။ Compete မရွိဘဲ ေအးတိေအးစက္နဲ႕ဆိုရင္ လူမွာတိုးတက္မႈဆိုတာလဲေႏွာက္ေႏွးေနပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္မိမိ၏ မ်ိဳးစဥ္မ်ိဳးဆက္အားအႏွိမ္ခံဘဝသို႕ပို႕ခဲ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္ Compete လုပ္ယူရပါမယ္။ မိမိႏိုင္ငံ ျမိဳ႕ရြာ မိသားစု ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားတိုးတက္ေစခ်င္ရင္ ေယာက်္ား - မိန္းမ ႏွစ္ရပ္စလုံး က်ိဳးစားရမယ္။ *ဒီေန႕မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား မ်က္လုံးပြင့္သင့္ပါျပီ။ လူအဖြဲ႕အစည္းထဲက ဓေလ့ထုံးတန္းတစ္ရပ္ဟာ သူ႕ေခတ္နဲ႕သူအသုံးဝင္ခဲ့ေပမဲ့ အခုလိုစစ္ေတြျဖစ္ပြါးေနတဲ့အခ်ိန္ စီးပြါးေရးက်ပ္တည္းေနတဲ့ အခ်ိန္ ကမၻာ႔လူဦးေရမ်ားျပားထူထပ္ျပီး Identity crisis ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီဓေလ့ထုံးတန္းေဟာင္းေတြဟာအသုံးမဝင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေယာက်္ားရယ္ မိန္းမရယ္လို႕ ပညာေရးမွာ ခြဲျခားမေနသင့္ေတာ့ပါဘူး။ မိမိ ေယာက်္ား နဲ႕ ကေလး ကလြဲလို႕တျခားကိစၥစိတ္မဝင္စား၊ မသိမတတ္၊ ကိုယ့္မိသားစု အစဥ္ေျပေနရင္ျပီးတာဘဲလို႕ စဥ္းစားလို႕မရပါဘူး။ လူမႈေရး ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ားဟာ မိမိ မိသားစု ေဆြမ်ိဳး အိမ္နီးနားခ်င္းထံေရာက္မွာကို မေမ့ပါႏွင့္ လူ႕အရည္အခ်င္းဆိုတာ လုပ္ေလရေလပါဘဲလို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။

*ဒီေန႕မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ကမၻာ႔ဇာတ္ခုံေပၚတက္ရန္ အစဥ္သင့္ျဖစ္ၾကျပီလား ???

No comments: