---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, April 1, 2011

ဖန္ဆင္းမႈအဆင့္ဆင့္

အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ဤကမၻာေျမၾကီးကို ႏွစ္ရက္ႏွင့္ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏။ ကမၻာေျမၾကီး မယိမ္းယိုင္ရန္ အတြက္၎အေပၚတြင္ ေတာင္ၾကီးမ်ားကို(ေက်ာက္ဆူးမ်ားအျဖစ္)တည္ထားေတာ္မူသည္။ လူသားတို႕အက်ိဳးငွါ ဓါတ္သတၱဳအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္အစားစား၊ သစ္သီးဝလံအျပားျပား၊ တိရစၦာန္အစုံစုံတို႕ကိုလည္း ျဖစ္ပြါးေစေတာ္မူသည္။ လူသားတို႕မွီဝဲစားသုံးႏိုင္ၾကရန္္ အလို႕ငွါအစာအဟာရမ်ားကိုလည္းစနစ္တက် စီမံထားေတာ္မူသည္။ ကမၻာေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာတြင္ ႏွစ္ရက္၊ ကမၻာေျမၾကီး ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္မ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာတြင္ ႏွစ္ရက္၊ ေလးရက္ၾကာခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ မိုးေကာင္းကင္ဘက္သို႕လွဲ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိုးေကာင္းကင္သည္ အခိုးအေငြ႕သာ ျဖစ္ရွိေနခဲ့ေလသည္။ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ ႏွစ္ရက္ႏွင့္ မိုးေကာင္းကင္ခုနစ္ထပ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္ မူသည္။ မိုးေကာင္းကင္တိုင္း၌ သက္ဆိုင္ရာ အမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္တဝဤ ကမၻာေျမၾကီး၏အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ မိုးေကာင္းကင္ကို ၾကယ္၊ နကၡတ္တို႕ျဖင့္လွပတင့္တယ္ ႐ႉခ်င္စဖြယ္ တန္ဆာဆင္ယင္ထားေတာ္မူသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕ေတြ႕ျမင္ေနၾကရေသာ မိုး၊ ေျမႏွင့္တကြကမၻာ့တန္ဆာပလာမ်ားမွာ အလႅာအသွ်င္ျမတ္ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာ အရာမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ မိုး၊ ေျမႏွင့္တကြစၾကဝဠာအဝန္းကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေတာ္မူေသာ စီမံကြပ္ကြဲေတာ္မူေသာ၊ စိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ တစ္ဆူတည္းေသာအသွ်င္သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ http://islam-yaungche.blogspot.com/search/label/Creation

No comments: