---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, November 26, 2011

အစၥလာမ္ႏွစ္သစ္ကူး ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၃


ဒီကေန႕က်ေရာက္လာေသာ အစၥလာမ္ႏွစ္သစ္ကူး မိုဟရ္ရာမ္
၁ ရက္၊ ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၃ မွေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစၥလာမ္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္း အီမာန္ပိုခိုင္ျမဲျပီး ႏွစ္ဘဝေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။ မိုဟရ္ရာမ္
၌က်ဆုံးသြားေသာ မြတ္စလင္မ္အာဇာနည္ၾကီးမ်ားအတြက္လည္း သတိရဒိုအာျပဳလ်က္။

အစၥလာမ္ေရာင္ျခည္မိသားစု