---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, April 20, 2012

အခုတည္းက ျပင္ဆင္ထားၾကေတာ့


ဥေရာပ sahlgrenska သကၠသိုလ္က သုေသသီတို႕မွ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ ၃ - ၄ ႏွစ္အတြင္း ကမၻာအႏွံ႕မွာ အရင္းရွင္ေတြကို ဆႏၵျပၾကမယ္။ (အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ သက္ဦးစံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႕ အရင္းရွင္စနစ္တို႕ကို ျပည္သူလူထုက မေက်နပ္လို႕ ဆႏၵျပၾကတာ နမူနာအျဖစ္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္) အခုကမၻာ႔လူအမ်ားစုမွာ အရင္းရွင္တို႕ရဲ့ အျမတ္ၾကီးစားမႈ အတိုးစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အေႂကြးတင္ေနတဲ့လူေတြ ကမၻာအႏွံ႕မွာအလြန္မ်ားေနပါတယ္။ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး ထိုးက်သထက္က်လာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းရွင္နဲ႕ အစိုးရေတြက အျမဲဆက္ႏြယ္ေနတာမို႕ အေႂကြးဒဏ္မခံႏိုင္လို႕ ဆႏၵျပသူေတြအတြက္ ထိခိုက္ ဒဏ္ယာရ ေသေက်မႈေတြ ရွိလိမ့္မယ္။

အေမရိကန္နဲ႕ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ၁၀ ႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ စီးပြါးေရး က်ဆင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ တတိယ ကမၻာစစ္ကို မလြဲမေရွာင္သာျဖစ္လိမ့္မယ္။လက္နက္အားေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြါးေရးက်ပ္တည္းမႈနဲ႕ ေတြ႕ၾကဳံရတဲ့အခါ အတိတ္ကလိုဘဲ တျခားႏိုင္ငံေတြကို ကိုလိုနီလုပ္ ကိုယ္က်ိဳးရွာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း။

ဒါေၾကာင့္ အခုတည္းက ေရႊ၊ ေငြ၊ အိမ္၊ ေျမ တန္ဖိုးရွိရာမ်ားကို ဒီ ၁၀ - ၂၀ ႏွစ္ၾကားမွာသုံးစြဲႏိုင္ရန္ စုေဆာင္းထားသင့္ေၾကာင္း။

No comments: