---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, May 4, 2012

လုံမေလးရယ္ လွတယ္ကြယ္ ျမင္ရသူ ရင္ေအးတယ္

No comments: