---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, June 7, 2012

ရာဇဝင္႐ိုင္းတဲ့ေတာင္ကုတ္ေျမFrom forward mail.

No comments: