---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, June 26, 2012

လူယုတ္မာမ်ားသို႕

လူယုတ္မာမ်ားသို႕

မိယုတ္ ဖယုတ္မွ ေမြးဖြားလာေသာ အခ်ိဳ႕ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံ လူယုတ္မာမ်ားသည္
၎တို႕ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဘုရားမ်က္ႏွာမွ မေထာက္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႕ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ဝဘ္ဆိုက္မ်ားသို႕
လွည့္လယ္ကာ ၎တို႕ေအာက္တန္းက်ေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးယုတ္ေၾကာင္း ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ ဘေလာ့ဂ္၊ ဝဘ္ဆိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ျမန္မာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ စာရိတၱမ်ားကို ကမၻာမွသိေစရန္ ျပည္ပသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕ ထိုသူယုတ္မာတို႕ ေစာ္ကားေရးသားခ်က္မ်ားကို ပို႕ေပးၾကသည္။ ယခုကာလ၌ ျမန္မာ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ အေၾကာင္းကို ကမၻာမွသိရွိျပီး ျဖစ္သည္။

ဤဘေလာ့ဂါတို႕အေနႏွင့္ မရွိေသြးၾကီးမ်ား၏ ႐ူးသြပ္ေသာ မိစၧာကြန္မန္႕မ်ားကို အနည္းငယ္မွ်မဖတ္ဘဲ ျမင္လွ်င္ ျမင္ခ်င္းဖ်က္ျပစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

အကယ္၍ မြတ္စလင္ ဆိုက္မ်ားအား လိုက္လံဖ်က္ဆီးပါက ဘေလာ့ဂ္၊ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုအစား ေနာက္ထပ္ ရာ၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီျပီး အသစ္မ်ား တိုးမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ဖြားမြတ္စလင္အင္အားသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းၾကိဳတင္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။

မြတ္စလင္မ္ ဘေလာ့ဂါမ်ား

No comments: