---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, September 26, 2012

ေဘးဒုကၡတစ္စုံတစ္ရာက်ေရာက္ပါက ဖတ္ရန္

No comments: