---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, May 3, 2009

မိုးခုနစ္ထပ္ထိုေနာက္ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ ယင္းမိုးေကာင္းကင္ကို ႏွစ္ရက္ႏွင့္ မိုးခုနစ္ထပ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုမွတပါး မိုးေကာင္းကင္အသီးသီး၌ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္ သင့္ျမတ္ေသာ အမိန္႕ေတာ္ကိုထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့၏။ (ကုရ္အာန္ ၄၁: ၁၂)

No comments: