---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, May 4, 2009

စူရသြရ္ အလ္ဟဒီးယ္ (သံက႑)
ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ သံသတၱဳကို ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ယင္းသံသတၱဳ၌ ၾကီးက်ယ္ျပင္းထန္လွေသာ စြမ္းအင္ရွိေပသည္။ လူသားတို႕အဖို႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုမွတစ္ပါး မည္သူသည္ မျမင္ဘဲလ်က္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားလည္းေကာင္း၊ ကူညီသည္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သိေတာ္မူအံ့ေသာငွါ (ခ်ေပးေတာ္မူျခင္းလည္းျဖစ္သည္)။ မလြဲဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွာမူကား အလြန္တရာ ႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ ကုရ္အာန္ (၅၇:၂၅)

No comments: