---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, March 22, 2010

ကမာၻအၾကီးဆံုး အမ်ိဳးသမီး တကၠသိုလ္ ေဆာ္ဒီတြင္ ေဆာက္လုပ္ေန


ကမာၻအၾကီးဆံုး အမ်ိဳးသမီး တကၠသိုလ္ ျဖစ္လာမည့္ နူရဟ္ဘင္ေသ့ အဗၺဴရဟ္မန္ တကၠသိုလ္အား ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏို္င္ငံ ရီယာဒ္ျမို့အနီးတြင္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံ တည္ ေဆာက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့သည္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ တြင္တကၠသိုလ္ အားအုတ္ျမစ္ခ် ေပးခဲ့သူ ေဆာ္ဒီဘုရင္ အဗၺဒူလာမွ သူ၏ အေဒၚေတာ္စပ္သူ ေတာ္၀င္မင္းသမီး ႏူရဟ္ဘင္ေသ့ အဗၺဴရဟ္မန္ အမည္အား တကၠသိုလ္ ကိုမွည္ေခၚေစခဲ့သည္။ ယင္း မင္းသမီသည္ ေဆာ္ဒီ ဘုရင္ႏိုင္ငံ အား တည္ေထာင္သူ ဘုရင္အဗၺဴအဇိဇ္း ၏ခ်စ္ခင္ရသည့္ အစ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္း အျမင္ က်ယ္သည္ ယင္း ေတာ္၀င္ မင္းသမီးသည္ ေရွးရိုး အိုလမာမ်ား ကန္ကြတ္သည့္ ၾကားမွာပင္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။
ကြယ္လြန္သူ အမ်ိဳးသမီး မိသားစု အမည္ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲမႈအား ရွက္ဖြယ္ဟု ယူဆေသာ ေဆာ္ဒီ္လူမ်ိဳးမ်ား အၾကားတြင္ ဘုရင္အဗၺဒူအဇိဇ္က သူကိုယ္သူ `ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏူရဟ္္ရဲ့ ေမာင္ေတာ္ပါ´ ဟ ုဂုဏ္ယူ ေျပာဆိုေလ့ရွွိသည္။

လက္ရွိ ေဆာ္ဒီဘုရင္ အဗၺဒူလာ အမည္ ေပးထားေသာ ႏူရဟ္ ဘင္ေသ့အဗၺဒူရဟ္မာန္ အမ်ိဳးသမီး တကၠသိူလ္အား ကမာၻၻအဆင့္ ျမင့္နည္းပညာမ်ား ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္ေနသည္။ တကၠသိုူလ္ ၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ မင္းသမီးအလ္ေဂ်ာဟာရဟ္ က `ဒီႏူရာေကာလိပ္ကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲတာက ၁၉၇၀ မွာျဖစ္ပါတယ္ ယခု အထိ ဆိုရင္ ေကာလိပ္ကေန ေက်ာင္း ျပီးသြားတဲ့ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီး ၆၀၀၀၀ ေလာက္ဟာ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရး အေတြက္ ေနရာ အသီသီမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါတယ္´ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခု ေဆာက္လုပ္ ေနေသာ ႏူရဟ္တကၠသိုလ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတကာ နယ္ပယ္ အထိ ထိုးေဖာက္၊ ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြး ျပည့္လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ကိုေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးအတြင္းတည္ရွိမည့္ယင္းတကၠသိုလ္ သည္ ဘာသာ ရပ္ ဆိုင္ရာ ေလလာမႈ ၅၅ ခု ၊ ဘြဲ႕ ဒီကရီ အဆင့္ ဘာသာရပ္ ၃၅ ခု၊ မဟာႏွင့္ ပါရဂူအဆင့္ အတြက္ ဘာသာရပ္ ၄၀ သင္ၾကား ေပးမည္ဟုသိရသည္ ၄င္း တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္တြင္ ေကာလိပ္ ေပါင္း ၁၃ ခုထားရွိျပီး ေက်ာင္းသူေပါင္း ၂၆၀၀၀ ပညာဆည္းပူးႏိုင္သည္ မၾကာေသး ခင္က ဖြင့္လွစ္ခဲသည့္ ဘုရင္ အဗၺဒူအဇၤီဇ္ နည္းပညာျမိုဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ပူးတြဲျပီး သတင္း နည္းပညာ ၊ ဇီ၀သိပၸံ နာႏို နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ႏူရဟ္တကၠသိူလ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မတ္စ္ဂ်ိဒ္ တစ္လံုး ၊ကုတင္ ၇၀၀ ဆံ့ေဆးရံု ေခတ္မွီ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ စာၾကည္တိုက္၊ ကေလး ကစားကြင္း တို့ကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားသည္။
ယင္းတကၠသိုလ္ ၏ထူးျခားခ်က္ အေနႏွင္ စတုရန္း မီတာ ၄၀၀၀၀ ရွိဆိုလာျပားမ်ားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ ၁၄%၊ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲ ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၁ တြင္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္မည့္ ႏူရဟ္ဘင္ေသ့ အဗၺဒူရဟ္မန္ တကၠသိုလ္ သည္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳး
သမီးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္္ေပါင္းကူး ဆက္သြယ္ ေပးမည္ ဗဟိုဌါန တစ္ခု ျဖစ္လာ ေပမည္။

Ref : http://hikmah.info

No comments: