---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, March 9, 2010

ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ကိုဘန္းၿပၿပီး ေလာင္းကစားလုပ္ေန

Yangon News

ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ကို ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာမွာဖႊဲ႔ၿပီး တစ္ဦး၀င္ေၾကး ၅သိန္း ႏွစ္စဥ္ေၾကးငါးေသာင္းႏွင့္ အသင္း၀င္ ၃၅၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ထိုေငြမ်ားမွာ သိန္း ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီးထိုေငြမ်ားကိုအသင္းလူၾကီးဆိုသူမ်ားကလက္၀ါးၾကီးအုပ္ၿပီး ခႊဲေ၀ယူထားၾကပါသည္။

ထိုအသင္းမွာေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ကိုဘန္းၿပၿပီး ေလာင္းကစားကိုတရား၀င္ပမာၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္ေန ၾကပါသည္။ World gold price ကိုၾကည့္ၿပီးေလႏွင့္၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကာေစ်းကို အတတ္အက်
ေလာင္းၿပီးအႏိူင္အရူံးေဆာ့ေနၾကပါသည္။ ေငြအားေကာင္းသူတခ်ဴိ႔ႏွင့္အသင္းလူၾကီးမ်ားကဦးေဆာင္ ခ်ယ္လွယ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္အမ်ားစုမွာအရူံးေပၚၿပီးေနၾကပါသည္။ အမ်ားစုမွာ အရူံးမ်ားၿပီးစိတ္ညစ္ေနၾကပါသည္။

အသင္းမွထြက္လိုေသာ္လည္း ေပးထားေသာင္ေၾကးေငြကိုၿပန္မရသၿဖင့္အခက္အခဲၾကံုေနၾကပါသည္။
လူအနည္းစုမွာသာအက်ဴိးၿဖစ္ထြန္းေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အသင္းမွထြက္လိုသူမ်ားအသင္း၀င္ေၾကး
ကိုၿပန္ရရန္သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းၿဖင့္လႊဲေၿပာင္းယူႏုိင္ရန္ႏွင့္အသင္းၾကီးဖႊဲ႔ၿပီးေလာင္းကစားလုပ္
ေနၿခင္းကၿပင္းၿပင္းထန္ထန္အေရးယူေပးပါရန္တင္ၿပအပ္ပါသည္။

အမွန္လိုလားသူ
From Yangon

No comments: