---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, October 17, 2010

ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သမိုင္း အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (75 days in bangkok part 3)

.
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ ထိုင္းမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းတ႐ုတ္မ်ား တစ္လမ္းတည္းေနထိုင္ၾကသည္။ တစ္လမ္းတည္းေနၾကေသာ္လည္း ဘာသာေရး ပဋိပကၡမျဖစ္ၾကပါ။ တစ္လမ္းတည္းမွာဘဲ ထိုင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊၊ မြတ္စလင္မ္ဗလီမ်ား၊ တ႐ုတ္ဘုံေက်ာင္းမ်ားနဲ႕ စည္ကားလွ်က္ရွိၾကပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူအခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနထိုင္ရာတြင္ ထိုင္းမြတ္စလင္မ္တို႕သည္ အျခားဘာသာမ်ားႏွင့္တန္းတူေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အံ့ဩစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အစၥလာမ္ဘာသာေရာက္ရွိလာပုံ
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရာစုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ မေလးရွားကုန္သည္မ်ားေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အီရန္ႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ား၊ ဗီယက္နမ္မွ မြတ္စလင္မ္ စစ္သားမ်ား၊ ဂ်ာဗားကြၽန္းစြယ္မွမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့့္ တ႐ုတ္မြတ္စလင္မ္ စစ္သည္မ်ား သည္ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ မြတ္စလင္မ္အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ယေန႕ထိတိုင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ္လူဦးေရ ၆ သန္း ရွိျပီး ထိုင္းလူဦးေရ ၆၃ သန္း မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုံးရွိသည္။

ပထမဦးဆုံး ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ မြတ္စလင္မ္
ဆုခိုထိုင္ ဘုရင္နန္းဆက္မတိုင္ခင္ မူလမေလးရွားမွ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပတၱနီ နယ္ေျမမွ တစ္ဆင့္ နာရာထိဝတ္၊ ယာ့လာ၊ စသူန္ ႏွင့္ စြန္ကလာျမိဳ႕မ်ားသို႕ ျပန္႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။ စင္စစ္ ထိုကာလ၌ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ မေလးတို႕ ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ပါ။ ပတၱနီ စူရတန္မင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာနယ္ေျမျဖစ္သည္။

အီရန္ကုန္သည္မ်ား
၁၇ ရာစုပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပါရွန္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဆယာမ္ ႏိုင္ငံသို႕ (ယခင္ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဆယာမ္ဟုေခၚသည္) ေရလမ္းခရီးႏွင့္ေရာက္ရွိလာၾကျပီး ေက်ာက္ဖရယား ျမစ္ကမ္းနား တစ္ဖက္ျခမ္းရွိ ထြန္ဘူရီတြင္ အေျခဆိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ာဗားကြၽန္းစြယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား
၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္ ဂ်ဗားကြၽန္းစြယ္မွ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ စီးပြါးေရးအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလသည္ က်ဴလာလြန္ကြန္ ဘုရင္ (လက္ရွိထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာလ္ အဘ္ဒူလ္လရာေဒ့ခ်္၏ ဘိုးေတာ္) လက္ထက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႕က်ဆုံးခ်ိန္ကာလ) ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြါးေရးမွာ ဂ်ာဗားအင္ဒိုမ်ားထက္ ပို၍တိုးတက္မႈရွိေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ကေဗၼာဒီးယား - ဗီယက္နမ္ ရွမ္ ေဒသမွ မြတ္စလင္မ္ စစ္သည္မ်ား
စထုတၱအုပ္စုမွာ အီကသိုစရြတ္ ဘုရင္မင္းလက္ထက္တြင္ ၎စစ္သည္မ်ားသည္ ဆယာမ္ (ထိုင္း) စစ္တပ္ႏွင့္စစ္တိုက္ေပးခဲ့ရသည္။ ထိုင္းဘုရင္ က်ဴလာလြန္ကြန္မင္း လက္ထက္တြင္ ကေဗၼာဒီးယား - ဗီယက္နမ္ ရွမ္ ေဒသမွ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ေက်ာက္ဖရယားျမစ္မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အာရွေတာင္ပိုင္း မွ ကုန္သည္မ်ား
အာရွေတာင္ပိုင္းမွ အႏၵိယ၊ ဘင္းဂၢလားေဒ့ရွ္၊ ပါကိစၥတန္ ႏွင့္ အာဖဂန္နိစၥတန္တို႕မွ ျဖစ္ျပီး သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ အႏၵိယမြတ္စလင္မ္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ႂကြယ္ဝသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး အယုထယာျမိဳ႕ေတာ္တြင္ေနထိုင္ၾကျပီး မူလအရပ္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး စီးပြါးေရးမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္စစ္သည္မ်ား
၁၉၅၀ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ေသာအခါ Chiang Kai-shek ၏ ကူမင္တန္တပ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ဝင္ေရာက္ခိုလႈံခဲ့သည္။ Chiang Kai-shek ၏စစ္သည္အမ်ားစုမွာ Hui တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႕၏စစ္ေလယာဥ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ မဲ့စေလာင္းေဒသတြင္ယခုထိရွိေနပါသည္။

မြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕အစည္း
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ္ သာသနာေရးဝန္ၾကီးရွိပါသည္။ မြတ္စလင္မ္ သာသနာေရးဝန္ၾကီးကို က်ဴလာလာ့ခ်္မြန္သရီဟုေခၚျပီး မြတ္စလင္မ္တို႕၏မဲေပးမႈႏွင့္ အေရြးခံရသူျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပထမ မြတ္စလင္မ္ သာသနာေရးဝန္ၾကီးမွာ Sheik Ahmad Qumi ျဖစ္သည္။

ထင္ရွားေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ား
Sheik Ahmad Qumi သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ရွီယာ မြတ္စလင္မ္ ကိုယူေဆာင္လာသူျဖစ္သည္။ ထိုင္းဘုရင္ စြန္သမ္ လက္ထက္တြင္ ဆယာမ္၏ တရားရုံးကို ၾကီးကဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္၏ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈရကာ ေက်ာက္ ဖ ရ ယာ ဝန္ၾကီးဆုကိုခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္ ေဒါက္တာ ဆူရင္ ဖစ္ဆူဝမ္ သည္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း နေခၚန္ စရီထမရတ္ျမိဳ႔သားျဖစ္ျပီး Harvard University မွ political Science M.A ႏွင့္ Phd ဘြဲ႕မ်ားကို ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ကရယူခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုင္းဒီမိုကရက္ပါတီဝင္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အခု ေဒါက္တာ ဆူရင္ ဖစ္ဆူဝမ္သည္ လက္ရွိ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

ဝမ္းမူဟာမတ္ ေနာ္မထာသည္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပတၱနီျမိဳ႕သားျဖစ္ျပီး အလြန္သစၥာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခား ထိုင္းလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကဲ့သို႕ ေငြႏွင့္ ဝယ္ယူလို႕မရေသာ ေလးစားစရာေကာင္းေသာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ ရွင္နဝပ္ကခ်ီးၾကဴးခဲ့ပါသည္။ ဝမ္းမူဟာမတ္ ေနာ္မထာသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ႏွင့္ ထိုင္းပါလီမန္ ဥကၠထ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ကုန္ စားကုန္မ်ားကို ဝမ္းမူဟာမတ္ ေနာ္မထာ ၏ အားေပးမႈျဖင့္ ဟာလာလ္ အမွတ္တံစိပ္တပ္ဆင္ ျပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္ပသို႕ေျမာက္မ်ားစြာ ေရာင္းခ်ရသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားမ်ားခံစားရသည္။

ပါရွန္မ်ိဳးႏြယ္ ထိုင္းမြတ္စလင္မ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စြန္ထိ ဘူယာရတ္သကရင္ သည္ Sheik Ahmad Qumi ၏မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္အား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က အဓမၼ လာဘ္စားမႈမွဖယ္ရွားခဲ့သူျဖစ္္ခဲ့သည္။

ထိုင္းစစ္တပ္တြင္ မြတ္စလင္မ္စစ္သည္မ်ား၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္တန္းတူ ဂုဏ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထိုင္းဘုရင္မိသားစုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရတိုင္းသည္ ထိုင္းမြတ္စလင္မ္မ်ားအား မ်ားေသာအားျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတန္းတူေပးသည္။ အစၥလာမ္သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေရးကို အစိုးရဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။
ထိုင္းဘုရင္ နန္းတက္ စဥ္က ေျပာခဲ့ေသာ သစၥာစကားမွာ '' တိုင္းျပည္ကို တရားသျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ '' ဟူ၏။

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း Patani Region

သည္ေနရာမွာ စာဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၏ မျငိမ္သက္မႈမ်ားကိုေထာက္ျပႏိုင္ပါသည္။

သမိုင္းစင္စစ္မွာ ယခင္ ပတၱနီ (ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ၅ ခု ပါ၀င္) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ မေလးတို႕ ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈနဲ့ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးအခ်က္က် စူရတန္မင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ လီေဂါ စူရတန္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္ေဟာင္းသည္ဒီေန႕ထိတိုင္ ပတၱနီ တြင္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

က်ဴလာလြန္ကြန္ ဘုရင္၏စစ္တပ္အင္အားႏွင့္ ပတၱနီ ဘုရင့္နန္းေတာ္သို႕ဝင္ေရာက္၍ ပတၱနီဘုရင္အား ထို ၅ ျပည္နယ္လုံးကို ထိုင္းဘုရင္ပိုင္အျဖစ္လႊဲအပ္ေပးရန္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့သည္။ ပတၱနီဘုရင္က မလိုက္နာခဲ့၍ နယ္ေျမမလႊဲေပးပါက ပတၱနီဘုရင္အားကြက္မ်က္မည္ဟု အင္အားနည္းသူအား အက်ပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပတၱနီဘုရင္မွာ ျပည္နယ္ ၅ ခုကို လႊဲေပးခဲ့ရပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ဘုရင္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႕ေခၚလာျပီး ပတၱနီယဥ္ေက်းမႈ၊ အစားအေသာက္နည္းပညာ အႏုပညာမ်ားကို ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားကို သင္ခိုင္းခဲ့သည္။ က်ဴလာလြန္ကြန္ဘုရင္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ က်ဴလာလြန္ကြန္ဘုရင္အား ဒီေန႕ထိနတ္အျဖစ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္ခဲ့ေသာ Patani region သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံလက္ေအာက္သို႕ေရာက္ျပီး စည္းပြါးေရး၊ ပညာေရးမ်ား ဆုတ္ယုတ္နစ္နာ က်ဆင္းလာခဲ့ျပီး ျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲလာခဲ့ေလသည္။

ထိုင္းအမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားေသာ ထိုင္းအစိုးရမ်ားက ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေတာင္ပိုင္းမြတ္စလင္မ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္စကားျဖစ္ေသာ ယာဝီ စကားသုံးစြဲမႈကို အတင္းပိတ္ပင္၊ ထိုင္းစကားကို မသင္မေနရျပဌာန္း၊ သာသနာ့ေက်ာင္းေတြကို ပိတ္ခိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အျခားနယ္တို႔မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ထိုင္းလူမ်ိဳးေထာင္ေသာင္းမ်ားကို ေတာင္ပိုင္းကို အမိန္႔ႏွင့္ ေနရာခ်ထား၊ ထိုသို႕ မလုပ္ဖို႔ကန္႔ကြက္ေသာ ေတာင္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေသဒဏ္ေပး၊ စသည္ျဖင့္တို႕ကို လုပ္ေနေသာ ထိုင္းဗဟို အစိုးရေတြ မ်က္စိမိွတ္ေနခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းအစိုးရမွာ အေမရိကန္ေနာက္လိုက္ျဖစ္ျပီး ေငြ အတြက္ အေမရိကန္ ခိုင္းသမွ်အကုန္လိုက္နာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္လက္ထက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသူ ႐ိုစာ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းေနေသာမြတ္စလင္မ္ ၇၈ ေယာက္ကိုဖမ္းစီးျပီး စစ္တပ္ကားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရာစခမ္းသို႕ေခၚေဆာင္သြားရာ လမ္းတြင္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအသက္႐ႉ ၾကပ္ျပီး အသက္ဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။ သက္ဆင္သည္ အေမရိကန္ Bush အစိုးရႏွင့္မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။ မိမိအာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ဥပေဒကို ေျပာင္းေရးသူျဖစ္သည္။

အခုေခတ္ပို၍ဆိုးလာသည္မွာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း မြတ္စလင္မ္မ်ား ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာ ဗလီေက်ာင္း အနီး၌ ထိုင္းဘာသာျခားအရင္းရွင္မွ အရက္ဆိုင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကို ဗလီဝတ္ေက်ာင္းႏွင့္ကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္နီး၍ မသင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ အရက္ဆိုင္ကိုဖယ္ရွားေပးရန္ ထိုင္းမြတ္စလင္မ္မ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအဖန္ဖန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အဓမၼလဘ္လိုက္စားေသာ ဘာသာျခား အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား၏ ဥျပစ္ခါျပဳမႈကိုခံခဲ့ရသည္။

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ မတရားမႈမ်ားကို ထိုင္းမီဒီယာ ႏွင့္အစိုးရမွ ဖုံးဖိထားၾကျပီး ေတာင္ပိုင္းသားမ်ား၏ေပါက္ကြဲမႈ၊ မိမိတို႕ နယ္ေျမကို မတရားအသိမ္းပိုက္ခံထားရမႈမွ လြတ္လပ္စြာကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေသာင္းၾကမ္းသူမ်ားအျဖစ္ ထိုင္းမီဒီယာမွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မတရားမႈကို အာဏာပိုင္မ်ားမွပိတ္ပင္ထားရာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းသားမ်ားမွာ ပို၍သာေပါက္ကြဲကုန္သည္။

* ကမာၻေပၚတြင္ ညစ္ပတ္ယုတ္မာေသာနည္း ႏွစ္နည္း ရိွပါသည္။ လူသိသူသိ လူမိုက္လို ယုတ္မာနည္းႏွင့္ ပညာရိွလို လူသူမသိေစပဲ စနစ္တက်ယုတ္မာနည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယနည္းက ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး ေၾကာင္သူေတာ္နည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုသူမ်ား အဖမ္းခံ၊ အသတ္ခံခဲ့ရျပီး
ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသလိုထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္
လည္းထိုသို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထိုင္းမြတ္စလင္မ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွေထာက္ျပခဲ့ရာ
သက္ဆင္အစိုးရက ႏႈတ္ပိတ္၍ေနခဲ့ၾကသည္။

အခု ဥပေဒကို ဦးစားေပးေသာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘိစစ္ ေဝ့ဂ်ာခ်ီဝပ္လက္ထက္တြင္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းသားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးရန္ က်ိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုင္းအစိုးရမွ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားအား အားေပးေက်ာ္ျငာသည္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားအားလုံးသည္ မည္သည့္အရပ္ေဒသကပင္ျဖစ္ေစ ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားဘဲ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္သည္ ဟူ၏။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အစိုးရဘဲတက္တက္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေတာင္ပိုင္းကိုေတာ့ ျပန္ေပးရန္အစီအစဥ္မရွိပါ။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ သမိုင္းမ်ား ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဆိုး အေကာင္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို သိျမင္ရသည္။

ထိုင္းျပည္သူမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါအံ့။

ထိုင္းျပည္သူမ်ားသည္ ထိုင္းမြတ္စလင္မ္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရကဲ့သို႕ ဧည့္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႕ ကုလားဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မႏွိမ္ၾကပါ။ ၎တို႕အျမင္မွန္ရွိသည္မွာ ၎တို႕ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္ အႏၵိယႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟူ၏။

ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေပၚ အျမင္က်ည္းေျမာင္းမႈမ်ား၊ တခ်ိဳ႕ျမန္မာ brutal dictator မ်ားကဲ့သို႕ အြန္လိုင္းတြင္ေအာက္တန္းက်စြာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းမျပဳၾက၊ အာဃာသမ်ား မၾကီးၾက၍ ထိုင္းမြတ္စလင္မ္အမ်ားစုမွာ ဒီေန႕ထိတိုင္ လူ႕အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိျပီး ေအးေဆးစြာေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္မွာ အလြန္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္း ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႕ မြတ္စလင္မ္ ဝန္ၾကီးမ်ားမရွိေတာ့ပါ။ ဤသည္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္းစိတ္ဓါတ္ေရးအရ ကြာျခားမႈမ်ားကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ရပါသည္။

မမီးမီး
အစၥလာ့မ္ေရာင္ျခည္

ကိုးကား http://muslimwiki.com/mw/index.php/Islam_in_Thailand

2 comments:

Than said...

မူဆလင္ေတြဘာလို႕ဝက္သားမစားတာလဲဆိုတာရွင္းရွင္း လင္းလင္းေျဖႀကားေပးပါ ၊ ေဝ႕လည္ေႀကာင္ပတ္ မလုပ္ပါနဲ႕ ။ ။

Just me said...

အဲဒီလို ေမးေတာ့ေစတနာနဲ႕ ေျဖေပးခ်င္စရာေကာင္းလား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘဲျပန္ေမးၾကည့္ေပေတာ့။ ဒီပို႕စ္နဲ႕လည္းဘာမွ မဆိုင္ဘူး။