---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, February 16, 2011

Beginner ကေလး လူၾကီးမ်ားအတြက္ အာရဗီဖတ္နည္း

.
အာရဗီစာလုံးေပါင္းဖတ္နည္း ဗီဒီအိုၾကည့္ရေအာင္
----------------------------------------------------------------
၁။ http://www.tajweedinenglish.com/beginners/beginners-lessons ကိုကလစ္ပါ။

၂။ အဝါေရာင္လိုင္း တစ္လိုင္းျပီးတစ္လိုင္းကို ကလစ္ျပီးဖြင့္ပါ။

၃။ ပြင့္လာေသာစာမ်က္ႏွာမွ အာရဗီစာလုံးေပၚတြင္ မိမိ၏ေမာက္စ္ကိုထားပါက ဆရာ၏စာလုံးေပါင္းဖတ္ေသာအသံကိုၾကားရမည္။

Beginner မ်ားလိုက္က်င့္ၾကည့္ပါ။

No comments: