---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, February 23, 2011

မ်က္စိႏွင့္ စိတ္ႏွလုံး ၾကည္လင္ေစရန္

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Bismi Allahi alr rahmani alr raheemi
မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

ကုရ္အာန္ ၀၁၇ း ၃၆။ ထို႔ျပင္တစ္၀ အသင္သည္ မိမိမသိေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ ေနာက္သို႔ မလိုက္ေလႏွင့္၊ ဧကန္မလြဲ နား၊ မ်က္စိ၊ စိတ္ႏွလံုး ဤအသီးသီးတို႔သည္ ၎အသီးသီးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္း ျခင္းကို ခံရမည္သာတည္း။

ကုရ္အာန္ ၂၄:၃၀။ အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ '' မုအ္မင္န္ '' သက္ဝင္ယုံၾကည္သူတို႕အား မိမိတို႕၏မ်က္စိမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ထားရ
မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထို႕ျပင္မိမိတို႕၏ အရွက္အဂၤ ါမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ဟူ၍လည္းေကာင္းေျပာၾကားပါေလ။ ဤသည္၎တို႕အဖို႕အစင္ၾကယ္ဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ ဧကန္မလြဲ
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႕ျပဳလုပ္သမွ်တို႕ကို ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေပသတည္း။

ကုရ္အာန္ ၀၆၅ း ၂။ စင္စစ္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည္ရွိေသာ္ ထိုသူအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကုရ္အာန္ ၀၉၁ း ၉။ စင္စစ္ မိမိအသက္ဇီ၀ိန္ကို စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစခဲ့သူသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလၿပီ။

The prophet (peace be upon him) is reported to have said:
'O youth, whoever of you is able to marry, let him marry, for it spares one looking at what one should not, or lapsing in adultery. And if he cannot marry, let him observe fasting, for it is a shield against evil.'

“The eye commits zinaa (fornication, adultery), and its zinaa is looking.”
(narrated by al-Bukhaari, al-Isti’dhaan, 5774).

႐ိႈင္သြာန္သည္ လူသားတို႕အား ျမဴမႈန္မွအစ ၾကီးေလးသည့္အျပစ္ဂိုနလ္တို႕ကိုက်ဴးလြန္ရန္ အခြင့္ရလွ်င္ရသလို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းေနမည္ကို မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနႏွင့္သတိမလြတ္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။
မိမိတို႕၏ မ်က္စိ၊ ႏႈတ္လွ်ာ၊ နား၊ အျပဳအမူတို႕ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မုအ္မင္န္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူတိုင္းအတြက္အေရးၾကီးသည္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ဖ်ာ သန္႕ရွင္းရန္ျပဳက်င့္ရမည္မွာ မြတ္စလင္မ္ေယာက်္ား မိန္းမႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ သက္ရွိေနစဥ္ မိမိတို႕ျပဳက်င့္ခဲ့သမွ်တို႕သည္ တရားစီရင္ေသာေန႕တြင္ တစ္ဦးမက်န္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္စစ္ေဆးျခင္းခံရမည္မွာဧကန္မလြဲျဖစ္သည္။

အထက္ပါက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အာယာ့သ္ေတာ္မ်ား၊ ဟာဒီးစ္ေတာ္မ်ားတြင္ မုအ္မင္န္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူတိုင္း မိမိတို႕၏ မ်က္လုံးမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရန္သြန္သင္ထားပါတယ္။ အစၥလာမ္တရားေတာ္အရ ဝတ္လစ္စလစ္၊ မလုံ႕တလုံဝတ္စားဆင္ယင္မႈတို႕ကို ဟာရမ္ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ထိုဝတ္လစ္စလစ္ပုံမ်ား၊ မလုံ႕တလုံပုံမ်ား၊ ဗီဒီအိုမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္း၊ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားျခင္း၊ ေဝငွျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႕သည္လည္းဟာရမ္ျဖစ္ပါသည္။ ဟာရမ္ကိုေရွာင္ၾကည္ရန္ မိမိတို႕၏ facebook, gmail, gtalk ႏွင့္အျခား သုံးေနေသာဆိုက္မ်ားတြင္ ၎ဟာရမ္ ပုံမ်ားတင္ထားမိသလားျပန္လည္စိစစ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေယာက်္ားမ်ား (ေယာက်္ားတိုင္းမဟုတ္) ၏ facebook ေပၚ၌ ဝတ္လစ္စလစ္႐ုပ္ရွင္မင္းသၼီးပုံ၊ မလုံ႕တလုံပုံ ႏွင့္ ထို website link မ်ားတင္ထားျခင္း၊ ထိုသို႕ဝတ္စားဆင္ယင္ေသာသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ facebook ႏွင့္ website တို႕တြင္သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႉခ်င္း၊ အားေပးျခင္းတို႕သည္ အစၥလာမ္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ႐ႉ႕ံခ်စရာျဖစ္ေပသည္။

အထက္ပါက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏အာယာ့သ္ေတာ္မ်ား၊ ဟာဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုႏွလုံးသြင္းၾကျပီး ေယာက်္ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ ဟာရမ္ပုံမ်ားမွေရွာင္ၾကည္ၾကရန္ အကယ္၍ မိမိတို႕ profile တြင္ ၎ဟာရမ္ပုံမ်ားတင္ထားလွ်င္လည္း ပယ္ရွားသင့္သည္။ မိမိတို႕၏ စိတ္ႏွလုံးၾကည္လင္ရန္ စိတ္႐ိုင္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းသည္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
မြတ္စလင္မ္တိုင္း ႏွစ္ဘဝ၏အရွင္သခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္မ်ား၊ ျမတ္နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမတ္ (စြ) ၏ ဩဝါဒမ်ားကိုလိုက္နာ၍ ႐ိႈင္သြာန္မိစၧာေကာင္၏ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းမႈမ်ားမွကင္းေဝးၾကပါေစ။ အီမန္ခိုင္ျမဲသထက္ခိုင္ျမဲၾကပါေစ။ အာမီးန္။

Allah (SWT) know the best.

ေမတၱာေစတနာျဖင့္တင္ဆက္သည္။

No comments: