---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, May 7, 2011

အိမ္မႈကိစၥဗာဟီရ ဇနီးမယားပဲ လုပ္ရမွာစ

ေလးစားအပ္ပါေသာ ပညာ႐ွိႀကီးမ်ား႐ွင့္။ ကြၽန္မအၿမဲၾကားေနရတာက အစၥလာမ္မွာ ဇနီးမယား တုိ႔ရဲ႕တာ ၀န္ ၀တၱရား ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ လင္ေယာက္်ား တုိ႔ရဲ႕တာ၀န္ပုိင္း ေတြကုိေတာ့ ဘယ္သူမွ မ ေျပာ ခဲ႔ၾကသလုိပါပဲ။ လင ္ေယာ က္်ားေတြ က ဇနီးမယားကုိ ေငြ ေၾကးျဖည့္ ဆည္းေပးတာနဲ႔ပဲ တာ၀န္ ကၿပီး ဆုံးသြားၿပီလား။ အျခား ဘာတာ၀န္မွ မ႐ွိေတာ့ ဘူးလား႐ွင့္။ အိမ္ကုိ ျပင္ဆင္ခ်ယ ္သရတာ ဘယ္ သူလည္း။ ျမက္ရိတ္ရ တာေရာေတာ ကေလးေတြကုိ ထိန္း ေက်ာင္းရ၊ ခ်က္ရျပဳတ္ရ၊ သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္ ရ ၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ရ၊ မီးပူတုိက္ရ၊ ဒါေတြ အားလုံး မိန္းမကခ်ည္း လုပ္ေနရပါတယ္။ အေမရိကန္ မြတ္စလင္မ္ေယာက္်ား အမ်ားစုႀကီးကေတာ့ ဗလီကုိ သြားၾကတယ္။ ဒအ္၀ဟ ္လုပ္ငန္းေတြကိုိ လုပ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဇနီးမယား ေတြက်ေတာ့ အျခားဗာဟီရကိစၥမ်ားနဲ႔ပဲ ၀န္ပိေနၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေနာက္တုိင္း သူအမ်ားစုက အစၥလာမ္မွာ မိန္းမသားဟာ အႏွိမ္ခံပဲလုိ႔ ထင္ၾကတာ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းယုံၾကည္ဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ႔ၾကတာဟာ အထူး တလည္အ့ံၾသစရာ ေတာ့ မ႐ွိပါဘူး။ မိန္းမသား ေတြကုိ ကြၽန္ဇာတ္သြင္းခ်င္တဲ႔ မြတ္စလင္မ္ အမ်ဳိးသားအခ်ဳိိ႕ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကလုိ႔ပါပဲ႐ွင္။

ထိမ္းျမားမႈ႕လင္ခန္းမယားခန္း ဆက္ဆံေရး


အေျဖ။ ။ အလုိင္ကုမုစ္ စလာမုိ ၀ရဟ္မသြလ’ာဟိ ၀ဗရကားသုဟူ၊ အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကင္နာသနားေတာ္မူေသာ မဟာဂ႐ုဏာေတာ္႐ွင္ အလ’ာအ႐ွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါရေစ။

ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာအ၀၀ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခပ္သိမ္းသည္ အလႅဟ္အ႐ွင့္ အဖုိ႔သာျဖစ္သည္။ အ႐ွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ အေပၚသုိ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ မ်ား ခေညာင္းပါေစသား။

အစၥလာမ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ႔ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ သိလုိစိတ္ျပင္းျပ လွသလုိ ျဖန္႔ခ်ီေပးလုိတ႔ဲ ဆႏၵနဲ႔ ေမးလာခဲ႔တဲ႔ ညီမငယ္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ဘက္မွ လည္း ေက်းဇူး တင္မိပါ တယ္။

အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ကုိ ဆုိလုိတာဟာ လင္နဲ႔မယားၾကား ဒီဘ၀မွာနဲ႔ တမလြန္ဘ၀တုိ႔မွာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္သုခ တုိ႔ရ႐ွိေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ အညမည ဆက္ဆံေရးပဲျဖစ္တယ္ကြဲ႕။ လင္နဲ႔မယား တုိ႔အၾကား တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ျဖည့္ ဆီးေပးရမယ့္ တာ၀န္ေတြ ႐ွိေနပါတယ္။ အနႏၱတန္းခုိး ေတာ္႐ွင္ အလႅဟ္က က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ အခုလုိဗ်ာဒိတ္ေခြၽေတာ္ မူထားပါတယ္။

..သူတုိ႔တေတြ (အမ်ဳိးသမီးမ်ား)မွာလည္း သူတုိ႔(အမ်ဳိးသားမ်ား)နည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား႐ွိသလုိ ၾကင္နာယုယမႈေပးရန္လည္း (တာ၀န္)႐ွိ၏။.. (စူရာ-အလ္ဘကရာဟ္ ၂ း ၂၂၈)

ညီမငယ္ရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဂ်စ္ဒဟ္အေျခစုိက္ အစၥလာမ္မစ္ကြန္ဖရင့္အစည္းအ႐ုံး(OIC) လက္ေအာက္ခံ ဖိကာဟ္အကယ္ဒမီမွ ဥကၠဌ မုဖ္သီ မုဟမၼဒ္တကီးအုဆ္မာနီရဲ႕ ေျပာၾကားထားခ်က္က ဒီလုိပါ။

ညီမငယ္က သီးသီးသန္႔သန္႔ ေမးျမန္းလာတဲ႔ေမးခြန္းကုိ မေျဖၾကားခဲ႔လွ်င္ ဒီလုိကိစၥရပ္ ေတြနဲ႔ပတ ္သက္လာလွ်င္ အၿမဲတမ္း ႏွလုံးသြင္းထားရမယ့္ အေျခခံအခ်က္ တစ္ခ်က္ကုိ အလြယ္တကူ နားလည္ေအာင္ ႐ွင္းျပခ်င ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ ့သြန္သင္ခ်က္ေတြနဲ႔ မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ ေယဘုယ်လက္ေတြ႕က်င္သုံးပုံတုို႔ကုိ ႐ွင္း႐ွင္း လင္းလင္း ခြဲျခားသိ႐ွိဖုိ႔ လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ကံအေၾကာင္း မလွတာကေတာ့ အစၥလာမ္ရဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ႔ သြန္သင္ခ်က္ေတြကုိ မြတ္စလင္မ္ အမ်ားစုႀကီးက မသိ႐ွိၾကတဲ႔ ေခတ္ႀကီးနဲ႔ ဒီသြန္သင္ခ်က္ ေတြကို သူတုိ႔တေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြ လက္ေတြ႕ မက်င့္သုံးၾကတဲ႔ ေခတ္ထဲကုိ ေရာက္႐ွိ ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔႐ွင္သန္ ေနထုိင္ႀကီးျပင္း ေနရတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဓေလ့ထုံးစံ ေတြရဲ႕ၾသဇာကုိ အမ်ားဆုံး ခံေနၾကတာပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ေတြ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ႔အရာတုိင္းကုိ အစၥလာမ္န႔ဲ အတူတြဲဖက္ၿပီး ျမင္လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကုိ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကုိ အကဲျဖတ္္ခ်င့္ တြက္ၾကရာမွာ ယေန႔မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနမႈကုိ အကုိး အကားျပဳ လုိ႔ မရပါဘူးခင္ဗ်ာ။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္နဲ႔ စြႏၷဟ္မွာ ခ်မွတ္ထားတဲ႔ အစၥလာမ့္စည္းမ်ဥ္း ေတြဘက္ကုိသာ ျပန္လွည့္ သင့္ၾကပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္ေတြက ႐ွရီအသ္ရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈကုိ သိသိသာသာ ေက်ာခုိင္းခဲ႔မယ္ဆုိရင္ အခုသုံးသပ္ျပမယ့္ အေျခခံအခ်က္ အလက္အေပၚမွာ အားနည္းခ်က္ ကုိသာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ ဒီလမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိ ဥေပကၡာျပဳ ေက်ာခုိင္းခဲ႔ၾကတဲ႔ သူတုိ႔ေတြရဲ႕အျဖစ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံအခ်က္ကုိ မူတည္ၿပီး ညီမငယ္ရဲ႕အေျဖကုိ အခုေပးလုိက္ပါမယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္နဲ႔ စြႏၷဟ္တုိ႔ထဲမွာ ဆီေလ်ာရာ ေလ့လာခ်က္ကေနၿပီး ထင္ထင္႐ွား႐ွားသိရတာ ကေတာ့ အစၥလာမ္က ထိမ္းျမားမႈအရ ဆက္သြယ္မႈကုိ လင္နဲ႔မယာ းအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မဋိညာဥ္ျပဳခ်က္္ အျဖစ္ ခ်မွတ္ ထားပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ အခြင့္အေရးေတြ၊ တာ၀န္၀တၱရားေတြ၊ သူ႔အပုိင္းနဲ႔သူ ႐ွိပါတယ္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန ္ထဲမွာ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မိန္႔ဆုိထားခ်က္က ဒီလုိပါခင္ဗ်ာ။

ထုိိဇနီးမယားတုိ႔အေပၚ၀ယ္ တာ၀န္မ်ား႐ွိသကဲ႔သုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ႐ွိၾကေပသည္။(စူရာ-အလ္ဘကရာဟ္ ၂း၂၂၈)

ဒီအာယသ္ ေတာ္အရ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း သိရတာကေတာ့ သူ႔ခင္ပြန္းအေပၚ ဇနီးမယားဘက္က ျဖည့္ဆီး ေပးရမယ့္တာ၀န္နဲ႔၀တၱရားမ်ားက အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ တန္းတူညီတူ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က သူ႔ရဲ႕ဇနီးသည္ အေပၚ တရားသျဖင့္ ျပဳမူေရးဆုိတာက ခင္ပြန္းသည္လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ပညတ္ပါပဲ။ စူရာဟ္-ဘကရာဟ္(၂း၂၂၈)ရဲ႕ အျခားတစ္ေနရာမွာ ခင္ပြန္းသည္ကုိ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားနဲ႔ ၫႊန္ၾကားထားပါေသးတယ္။

၎အျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ဇနီးမယားမ်ားႏွင့္္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံၾကကုန္ေလာ့။
(စူရာဟ္-နီစာ ၄း၁၉)


ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္က လင္ေယာက္်ားရဲ႕တာ၀န္ ၀တၱရားေတြထက္ မိန္းမသားေတြရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ပုိမုိအေလး ထားျပဆုိထားတယ္ဆုိတာ မမွန္ကန္ပါဘူး။ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕ ၾသ၀ါဒေတာ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ လင္ေယာက္်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ေျပာတာထက္ ဇနီးမယားမိန္းမသား ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ အသားေပးမိန္ ႔ဆုိထားခ်က္ေတြက ပုိၿပီးမ်ားပါေသးတယ္။ အခု ဥပမာအခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပသြားပါမယ္။

(၁) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က မိန္႔ဆုိခဲ႔သည္မွာ အသင္တုိ႔အနက္ အေကာင္းဆုံးသူသည္ကား မိမိတုိ႔၏ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚ အကာင္းဆုံးသူတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေခ်၏။ (သိရ္မီဇီက်မ္း)

(၂) ကုိယ္ေတာ္မိန္႔ေခြၽခဲ႔သည္မွာ မည္သည့္မြတ္စလင္မ္မွ သူ၏ဇနီးမယားကုိ မမုန္းတီးရပါ။ သူ႔အေနႏွင့္ သူမ၏အရည္အေသြးမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ မႏွစ္မ်ဳိ႕လွ်င္လည္း၊ စုံမက္စရာအျခားအရည္အေသြးအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ေကာင္းေပသည္။(စြဟီးမြတ္စလင္မ္က်မ္း)

(၃) ကုိယ္ေတာ္က ၾသ၀ါဒေခြၽခဲ႔သည္မွာ အသင္တုိ႔သည္ သူမတုိ႔အေပၚ တရားသျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံၾကရမည္ဟူေသာ ကြၽႏု္ပ္၏ မိန္႔မွာခ်က္ကုိ စြဲကုိင္ထားပါေလ။(သိရ္မီဇီက်မ္း)

ဤဥပမာ ေတြက တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အထိ အေလးအနက္ ထားခဲ႔တယ္ ဆုိတာကုိ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထား ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ အေလးအနက္ထားခဲ႔သ လည္းဆုိရင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးဟဂ်္မိန္႔ခြန္း မွာေတာင္ ခင္ပြန္းသည္ဘက္မွ ဇနီး မယားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တင္႐ွိေနတဲ႔ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြကုိ အေလးထားၿပီး အေရးတႀကီး ေျပာဆုိသြားခဲ႔ပါတယ္။

ညီမငယ္ရဲ႕ေမးခြန္းထဲမွာ ဒီေန႔ေခတ္္မိန္းမ သားေတြဟာ ခ်က္ျပဳတ္ရ၊ လွဲရက်င္းရ၊ ကေလးေတြကို ျပဳစုရနဲ႔၊ ၀န္ပိေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါမွသာ ခင္ပြန္းသည္ေတြက ဒီအိမ္မႈကိစၥေတြမွာ ၀င္ကူတတ္ၾကတာေလ။

အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္႐ွိေနတဲ႔ဇနီး သည္တစ္ဦးရဲ႕ တာ၀န္ပုိင္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အစၥလာမ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ အခုေဖာ္ျပသြားပါရေစ။

အားလုံးအနက္ ပထမအခ်က္ကေတာ့ အစၥလာမ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္မ်ားအရ ခ်က္ျပဳတ္ေရးဟာ မိန္းမသားတစ္ဦးရဲ႕ ဥပေဒအရ တင္႐ွိေနတဲ႔တာ၀န္ ၀တၱရား မဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္မႈကိစၥကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေ႐ွာက္ဖုိ႔လည္း ထုိနည္းတူပါပဲ။ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးေတြကုိ ဇနီးသည္က ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ျငင္းဆန္ခဲ႔ရင္ လင္ျဖစ္သူက မယားကုိ ဒါေတြလုပ္ရမယ္လုိ႔ အဓမၼခုိင္းေစလုိ႔ မရပါဘူး။ ဥပေဒ ပညတ္ခ်က္မ်ား အရ အစၥလာမ္က လင္နဲ႔မယား ႏွစ္ဦးစလုံးက ဘ၀အေဖာ္ ေကာင္းမ်ားအျဖစ္နဲ႔ ျပဳမူေနထုိင္သြား ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္ေတြတစ္ခု တည္းကုိတြက္ခ်က္္ၿပီး၊ ဒီၾကင္ေဖာ္စုံတြဲကုိ ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔ သတ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ရင့္က်က္ တဲ႔ဘ၀တစ္ခုဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ ေစဖုိ႔အတြက္ ႏွစ္္ဦးသားလက္ တြဲသြားသင့္ၾကပါတယ္။ ဒါမွသာ ေျဖသိမ့္ရာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးရ႐ွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ေန ၾကရတဲ႔ျပႆနာ ေတြကုိ ေျဖ႐ွင္းသြားရာမွာ အခ်င္္းခ်င္းပူး ေပါင္းယွဥ္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကဖုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚထား ပါတယ္။ မိန္းမသားက အိမ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲ၇ မွာျဖစ္ၿပီး လင္ေယာက္်ားကေတာ့ အိမ္ျပင္ထြက္ၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ လုံးပန္းဖုိ႔တာ၀န္႐ွိပါတယ္။ ဒီလုိအလုပ္ တာ၀န္ခြဲထားမႈက မြတ္စလင္မ္တုိ႔ရဲ႕ ဓေလ့ျဖစ္ေနပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ သမီးေတာ္ ဖာေသြမာဟ္သခင္မ သည္ပင္လွ်င္ သူ႔လက္နဲ႔သူ အိမ္မႈ တာ၀န္ေတြကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ႔ရပါတယ္္။ ခင္ပြန္းေကာင္း အလီသခင္က အျပင္မွာ စီးပြားေရး အတြက္ လုံးပန္းေနရပါတယ္။ ဒါကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္က ကန္႔ကြက္ခဲ႔ တာမ႐ွိပါဘူး။ ဒီအလုပ္အားလုံးကုိ လုပ္ရမယ္လုိ႔သာ သမီးျဖစ္သူကုိ အားေပးမႈ ေတာင္ျပဳခဲ႔ေသးတယ္။

ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ သက္္သက္က ဆုိရင္ေတာ့ ဇနီးမယားဟာ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရးကိစၥကုိ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားအလုပ္ေတြကိုိ ျငင္းဆန္စ ရာ႐ွိရင္ ျငင္းဆန္မွာ ျဖစ္သလုိပဲ၊ တစ္ဖက္မွာ လည္း ခင္ပြန္းသည္က သူ႔ဇနီးကုိ သူ႔ေဆြမ်ဳိးသား ခ်င္းေတြဆီ သြားဖုိ႔ ခြင့္ပန္တာကို ျငင္းဆန္မယ္ဆုိပါေတာ့၊ ႏွစ္ဦးသား ဒီလုိတင္းၾကပ္တဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ ေတြကို ဥပေဒ သေဘာ သက္သက္နဲ႔ တင္းခံေနၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အတုံ႔အလွည္ ့နားလည္မႈ႐ွိ ေတာ့မွာ မဟုတ္သလုိ ႏွစ္ဦးသားၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ႊက္မႈ ကလည္း တုိးတက္ လာစရာ႐ွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဇနီးသည္ ဘက္က အိမ္မႈကိစၥလုပ္ရတာ သူ႔သိကၡာက်တာပဲလုိ႔ မမွတ္ယူသင့္ပါဘူး။ အမွန္ဆုိရင္ အိမ္႐ွင္မဘက္က အခုလုိတက္တက္ၾကြၾကြ ျဖည့္ဆီးေပးသြားမႈဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မိသားစုစနစ္အတြင္း မိသားစုစနစ္အတြက္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈရဲ႕ အေျခခံရင္း ျမစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ တုိ႔မိသားစုအတြက္ သာမက ၿခဳံၿပီးေျပာရရင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတြက္ ႀကီးမားတဲ႔ျဖည့္ ဆည္းခ်က္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္္ႀကီးပုိမုိ သာယာေျဖာင့္ျဖဴး ေရးအတြက္ ေခ်ာေမြ႕ေျဖာင့္ျဖဴးတဲ႔ မိသားစုစနစ္ တစ္ခုအေပၚမွာ မွီခုိေနလုိ႔ပါပဲဗ်ာ။ အ့ံၾသစရာေကာင္း တာကေတာ့ဗ်ာ ဒီကေန႔ေလယာဥ္ မယ္ေတြဟာ ေလယာဥ္ေပၚက ရာနဲ႔ခ်ီတဲ႔ တစိမ္းတရံစာ ေတြကုိ အစားအေသာက္ေတြ တည္ခင္းေပး တာကုိေတာ့ ဒီကေန႔မွာဆုိရင္ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ တုိးတက္မႈနဲ႔ လြတ္ေျမာက္မႈတုိ႔ရဲ႕ သေကၤတရယ္လုိ႔ တြင္တြင္ႀကီး ေျပာေနၾကေပမယ့္၊ ဇနီးသည္တစ္ဦးက ဒါထက္ အမ်ားႀကီးေပါ့ပါးတဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ သူ႔မိသား စုကုိေပးတာက်ေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာက်စရာ ဒါမွမဟုတ္ ေအာက္တန္းစားက်တဲ႔လုပ္ရပ္ရယ္လုိ႔ သတ္မွတ ္ေနၾကတာပါပဲဗ်ာ။

ဒီကေန႔ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေတြမွာ ေၾကာက္ဖြယ္လိလိ မိသားစုၿပိဳကဲြ တဲ႔အေျခအေန ဆုိးႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ ေတြ႕ႀကဳံ ေနၾကရတယ္ေလ။ ဒီခြၽတ္ယြင္း ခ်က္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အႀကီးအက်ယ္ အေႏွာက္ အယွက္ျပဳ ေနၾကတယ္။ ဒါဟာ လင္နဲ႔မယား တုိ႔အၾကား အတုံ႔အလွည္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြား ၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ လင္နဲ႔မယားတုိ႔အၾကား တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ သဘာ၀၊ ဇီ၀ဆုိင္ရာနဲ႔ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ ေတြအလုိက္ ျဖည့္ဆည္းသြား ၾကရမယ့္တာ ၀န္ပုိင္းေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ၾကရမွာ အေရးပါေနပါတယ္။

အတုိခ်ဳပ္ေျပာ ရရင္ေတာ့ ဇနီးသည္ဆုိတာ အိမ္မႈကိစၥေတြကို ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ဥပေဒအရ ကုိက ေႏွာင္ဖဲြ႕ထားတာမွ မဟုတ္ပဲေလ။ အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ဒီတာ၀န္ေတြကုိ သူ႔မိသားစုနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းထမ္း ေဆာင္ရမယ့္ အခန္းက႑အျဖစ္ ဇနီးသည္က ထမ္းေဆာင္ သြားပါ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိလွတဲ႔ ျဖည့္ဆည္းခ်က္တစ္ခုလုိ႔ ခံယူသြားဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါမွသာ သူကအေနနဲ႔ တမလြန္မွာ ႀကီးကဲတဲ႔ဆုလဒ္ႀကီးကုိ ၇႐ွိခံစားေစရာျဖစ္မွာပါ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ခင္ပြန္းသည္ ဘက္ကလည္း အိမ္မႈကိစၥဆုိတာ ဥပေဒအရ ဇနီးသည္ကသာ လုပ္ရမယ့္ တာ၀န္ရယ္လုိ႔ သေဘာ မထားသင့္ပါဘူး။ မိသားစုႀကီးရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ၀န္ ထမ္းျဖည့္ဆီး ေပးေနပါလားလုိ႔ သတိမူရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လင္ေယာက္်ားျဖစ္ သူဟာ သူ႔ဇနီးသည္ရဲ႕ေစတနာကုိ အစဥ္သျဖင့္ လုိလုိလား လားအသိအ မွတ္ျပဳလက္ခံ ေပးရမယ္။ အိမ္႐ွင္မျဖစ္ေနလုိ႔ ဒါေတာ့ သူလုပ္ရမယ့္ ဥပေဒပါ တာ၀န္ပဲလုိ႔ မဆုိအပ္ပါဘူး။ ဒီအိမ္မႈ ကိစၥအားလုံးကုိ ဇနီးမယားကပဲ လုပ္ေစရယ္လုိ႔ တြက္ထား လုိ႔မရပါဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးသည္ကုိ အိမ္ေဖာ္အကူ ေတြ စီမံေပးထား ရမယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ကလည္း ဒီကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္း ေပးသြားသင့္ ပါတယ္။

ခုိင္လုံလွတဲ႔ ဟဒီးဆ္ၾသ၀ါဒေတာ္အမ်ားအျပားအရ သိ႐ွိရတာကေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ အင္မတန္ႀကီးမား လွတဲ႔တာ၀န ္ေတြ႐ွိေနတဲ႔ၾကားက ေတာင္ အိမ္မႈကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ့္ လက္နဲ႔ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ႔ တယ္။ ဆိတ္ႏုိ႔ၫွစ္ တာတုိ႔၊ သူ႔အ၀တ္အစား သူေလွ်ာ္တာတုိ႔ လုပ္သြားတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ၾကင္ရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား ဟာလည္း ဒီလုပ္ငန္းေတြကုိ ေစတနာ အေလ်ာက္သာ လုပ္ကုိင္ သြားေလ့႐ွိပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက သီးသီးသန္႔သန္႔ႀကီး အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မွမပါပဲနဲ႔ ျဖည့္ဆည္း ေပးသြားၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္မႈကိစၥ ဆုိတာ ဇနီးမယား ဘက္က လုပ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ပဲရယ္လုိ႔ ေဇာင္းေပးေရး သားတဲ႔စာအုပ္ ေတြက မမွန္ပါဘူးခင္ဗ်ား။ အမွန္ဆုိရင္ အစၥလာမ့္ဥပေဒ ဓမၼသတ္က်မ္း အားလုံးမွာ လင္နဲ႔မယား ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြနဲ႔ အခြင့္အေရး ေတြကုိ တန္းတူညီတူ ေဆြးေႏြးေရးသား ေဖာ္ျပထာ းၾကတာ ခ်ည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ က ဇနီးမယားကုိ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး ႐ုံသာမက က်မ္းေတာ္ျမတ ္္ကုရ္အာန္္မွာ မိန္႔ဆုိထားခ်က္ အပုိင္းအရ တရားသျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆက္ဆံသြားဖုိ႔ လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္ဖိ ကာဟဟ္႐ွင္ႀကီး မ်ားက ခင္ပြန္းသည္ ဟာ ဇနီးသည္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ေလးလထက္ပုိၿပီး ခရီးမထြက္ရဘူးရယ္လုိ႔ ႐ႈျမင္ခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကံဆုိးတာ ကေတာ့ မ်ားစြာေသာ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဘာသာတရားရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ေတြကို မသိနား မလည္ၾက တာပါ။သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီလုိ အသိမဲ႔မိုက္မွား မႈေၾကာင့္ ပဲ။ ဇနီးမယားအေပၚ သူတုိ႔ဘက္က ဆက္ဆံမႈမွာ အမွားေတြကုိ သူတုိ႔တစ္ ေတြက်ဴးလြန္ေနၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

သာယာၿငိမ္း ခ်မ္းေသာ သီရိေဂဟာတည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

တင္ျပသူ… ၀ါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏုိင္

Reference : http://muslimtime.wordpress.com
Picture : Google

No comments: