---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, December 21, 2008

စူရဟ္သြန္ အႏၷတ္ဆြ္္ရ္إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
၁။ အိဇာဂ်ာအ နဆြ္႐ုလ္လားဟိ ဝလ္ဖသ္ဟ္

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
၂။ ဝရအိုင္းသန္းန္ နားစ ယဒ္ခုလုးန
ဖီ ဒီးနိလ္လားဟိ အဖ္ဝါးဂ်ာ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
၃။ ဖစဗ္ဗိဟ္ ဗိဟမ္းမ္ဒိ ရဗ္ဗိက ဝပ္စ္သဃ္ဖိရ္ဟ္
အင္းန္နဟူ ကားန ေသာင္ဝ္ဝါးဗာ
ကုရ္အာန္ (၁၁၀)


အဓိပၸါယ္။
၁။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏ ကူညီေစာင္မျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ႏိုင္မႉသည္လည္းေကာင္း၊ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ။

၂။ ၎အျပင္ လူတို႕အားအလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏ သာသနာ လမ္းစဥ္တြင္းသို႕ အစုလိုက္၊ အသင္းလိုက္ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို အသင္ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ။

၃။ အသင့္ကို အဆင့္ဆင့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္ျမတ္သည္ အတိုင္းအဆမရွိ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေၾကာင္း ခ်ီးမြန္းျခင္းႏွင့္တကြ က်ဴးရင့္ေလာ့။ ထိုအသွ်င္ျမတ္ထံမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေတာင္းခံေလာ့။ မုခ်ဧကန္ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ ေနာင္တျဖင့္ ျပန္လွည့္ျခင္းကို လက္ခံေတာ္မူေသာအသွ်င္ (ဝါ) က႐ုဏာဘက္သို႕ မ်ားစြာလွည့္ေတာ္မူေသာအသွ်င္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

No comments: