---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, December 31, 2008

Happy Islamic New Year 1430 H.



Happy Islamic New Year 1430 H.

May You Get Closer to Allah with Each Passing Year

Peace be with you.


No comments: