---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, December 18, 2009

Muharrma - Islamic New Year 1431 H.


MAY SALAMAT, RAMABAT AND BARAKAT FROM ALLAH (SWT) BE UPON YOU...

No comments: