---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, December 31, 2009

ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကို ဗဟုိျပဳၿပီး ကိုယ့္လူမ်ိဳးသည္မွ အမွန္အကန္ဆံုး အျမင့္ျမတ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆုံးလို႔ ထင္ျမင္သူ၊ လူမ်ိဳးႏြယ္ျခား၊ အယူျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားအား မလိုတမာ ရန္ရွာ မ်က္မုန္းက်ိဳးတတ္သူ- လူစားမ်ိဳးကို Racist (မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒီ)လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီ Racist ေတြဟာ အျခားလူမ်ိဳးႏြယ္-မိမိအယူမွအပ အျခားသူ၏ အယူအဆမ်ား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အၿမဲႀကံစည္ေနတတ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႔ ေသြးသားလည္ပတ္မႈထဲမွာ လူမ်ိဳးေရးမုန္တီးမႈေတြ စီဆင္းလည္ပတ္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲ့ဒီလို အေျခခံစိတ္ ရွိတဲ့လူေတြဟာ- ပညာသင္ေသာ္လည္း စစ္မွန္တဲ့ပညာကို တတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့အင္အား၊ ကမၻာရပ္ရပ္ကို ေလွ်ာက္လည္ေသာ္လည္း မွန္ ကန္တဲ့ အျမင္နဲ႔ ဗဟုသုတ အသြယ္သြယ္ကို လက္ခံရယူႏိုင္တဲ့အင္အား- သတၱ၀ါေတြကို ေမတၱာထားပါလို႔ ကိုယ္တိုင္ေရရြတ္ေနေသာ္ လည္း မိမိလူမ်ိဳးမွအပ အျခားသူမ်ားကို ေမတၱာထားရမယ့္ သတၱ၀ါေတြလို႔ သိျမင္ခံစားႏိုင္တဲ့ အင္အားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက- ဒီလို လူမ်ိဳးေတြမွာ အာဏာရွင္စိတ္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းစိတ္ေတြ ကိန္း၀ပ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မိမိ ဘက္က အႏိုင္ရမယ္ထင္ရင္ အႀကီးအက်ယ္ မိုက္ဂုဏ္ကို ျပေလ့ရွိၿပီး- မ်က္ႏွာေထာက္ထား သနားညႇာတာစိတ္ မရွိ- လူမ်ိဳးငယ္မ်ားရဲ႔ လူမမယ္ ကေလး ေတြကိုပါ မ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္တတ္တဲ့ အက်င့္ထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စိတ္ေနစိတ္ထား ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးထဲက အာဏာ ရလာရင္ သူဟာ အင္မတန္ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ အာဏာရွင္ Brutal Dictator ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ Brutal Dictator ေတြ ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္ေနရင္ အဲ့ဒီလိုတိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာ Flag Waving လို႔ ေခၚတဲ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၀ါဒီေတြ မ်ားလို႔လို႔ ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြမွာ xenophobia လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံျခားမုန္း ေရာဂါမ်ိဳးလည္း စြဲကပ္ေနေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိ၌ မရွိေသြးႀကီး ေရာဂါ စြဲကပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပတယ္။ ဒီလိုတိုင္းျပည္ မ်ိဳးမွာ ရွိတဲ့ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္ေတြ၊ လူနည္း သက္၀င္ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရား ေအာက္က လူသားေတြဟာ အင္မတန္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ေပၚလစီေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ ဖန္တီးခ်က္ေတြေအာက္မွာ မခ်ိတင္ကဲ ခံစားရေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီလို တိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာပဲ- တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ လူသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ိဳးလည္း ေပၚထြန္းတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ လိုေပၚထြန္းလာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ရဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ မိရိုးဖလာထဲက ရုန္းထြက္လာတဲ့ လူသားေတြဟာ- အင္မတန္ မာေက်ာတဲ့ ေက်ာက္ေတာင္ေက်ာက္ခဲထုကို ထိုးေဖါက္ထြက္လာရတဲ့ သေဘာေၾကာင့္ အရည္အေသြးမ်ား ပိုမို ေတာက္ေျပာင္ေလ့ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရမ်ားေရႏိုင္- မီးမ်ားမီးႏိုင္ဆိုေတာ့- အေမွာင္ထုကို ထိုးေဖါက္မယ့္ အင္အားက အေမွာင္ထုထက္ ပိုၿပီး ႀကီးမားမွ ထိုးေဖါက္ႏိုင္မွာပါ။

အလြန္တရာ ပြင့္လင္းလာၿပီး၊ ကမၻာ့ေဒသ တစ္ခုတစ္ခု ဘာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနတယ္- ဆိုတာေတြကို ဖံုးဖိထား လို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ ဒီေခတ္ ဒီကမၻာႀ့ကီးမွာေတာ့ ဒီလိုတိုင္းေဒသက လူေတြဟာ အရွက္ကြဲ အက်ိဳးနဲလာရပါေတာ့တယ္။ လူရာမ၀င္- လူမသတီစရာ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။လူ႔အသို္င္းအ၀ိုင္း တစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ အာဏာကို စြဲကိုင္ထားလို႔ အာဏာစက္နဲ႔ ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း ေနတာကို လူထုက မတတ္ ႏိုင္ေပမယ့္- လူထုကိုယ္တိုင္က ဘာအာဏာမွ မရွိဘဲ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းစိတ္ေတြ ရွိေနရင္- အဲ့ဒီ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ရြံရွာစရာ အသိုင္း အ၀ိုင္း ျဖစ္တယ္လို႔- ကမၻာ့လူယဥ္ေက်းေတြက သတ္မွတ္လာပါတယ္။ "အမိယုတ္ေတာ့ ၾကမ္း။ အဖယုတ္ေတာ့ ရမ္း" ဆို တဲ့ ျမန္မာ စကားပံုလို လူအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုက လူေတြမွ ၾကမ္းတမ္း ရမ္းကား ေနသူ မ်ားရင္ အဲ့ဒီ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႔ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိ ခိုက္ရပါေတာ့တယ္။

ဒီအေျခအေနမွာ- မိမိလူမ်ိဳး-မိမိတိုင္းျပည္ကို အရွက္ကြဲရျခင္းက လြတ္ေျမာက္လိုသူတိုင္းက ယုတ္မာရမ္းကား ေနသူအားလံုးကို ရတဲ့ နည္းနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းေတာ္လွန္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ယုတ္မာရမ္းကားမႈကို လႊတ္ေပးထားရင္ သို႔မဟုတ္ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထားရင္ အဲ့ဒီလူဟာ မိမိ တိုင္းျပည္ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ တာ၀န္မေက် ျဖစ္ရပါမယ္။ မိမိတိုင္းျပည္ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႔ အရွက္သိကၡာကို မေစာင့္ေရွာက္သူ- သို႔မဟုတ္ တစ္ ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ ျဖစ္ရပါေတာ့မယ္။အခ်ိဳ႔ကလည္း- တဘက္မွာ လူႀကီးလူေကာင္းဟန္ေဆာင္တယ္။ ေနာက္တစ္ဘက္မွာ သူ႔ႏွလံုးသားက အမုန္းေရာဂါကို မကုသႏိုင္ဘူး- ဒီေတာ့ ေျဗာင္မိုက္- ေျဗာင္ရမ္းတဲ့ အာဏာရွင္ေတြကို မေထာက္ခံသလိုနဲ႔- အမည္မေပၚတဲ့နည္းေတြနဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးနည္း စနစ္ေတြကို သံုးၿပီး မိမိနဲ႔ အယူမတူသူေတြ၊ လူမ်ိဳးႏြယ္ အငယ္ေတြ-ဆန္႔က်င္မုန္းတီးေရး စာေတြ ျဖန္႔ခ်ီပါေတာ့တယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲ့ဒီလို လုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ ေစာ္ကားခံရသူကို မသင့္ပဲ- ကိုယ့္အမႈ ကိုယ့္ပတ္ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ ေစာ္ကားခံရတဲ့ လူမ်ိဳး ဆိုတာ- ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္- ခုခံကာကြယ္တတ္ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစံုက ေလ့က်င့္သင္ၾကားလာပါေတာ့တယ္။ ေစာ္ကားခံရတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ သာ အရည္အခ်င္းေတြ ျမင့္မာလာၿပီး- ေစာ္ကားျခင္းအမႈကို ျပဳေနသူေတြဟာ သူ႔ေဒါသနဲ႔သူ ေမာဟိုက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီလို အမည္မေဖၚလိုသူ ကုပ္ကျမင္း သတၱိရွင္ေတြဟာ အင္တာနက္ေတြမွာ ဆိုလည္း IP ဖြက္ၿပီး cbox ေတြမွာ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ စာပို႔ တာမ်ိဳး- စတဲ့ အမ်ိဳးသိကၡာမေထာက္၊ သူခိုးဇာတိျပတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္အရာေတြ- ဘယ္ေလာက္မ်ား ဖံုးကြယ္ထားလို႔ ရလို႔လဲ။အခုေခတ္မွာ- အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားက ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈ။ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီမႈေတြကို ဒီလို ကုပ္ကျမင္းသတၱိ သို႔မဟုတ္ သူခိုး သူ၀ွက္ ဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီေနတာေတြ ေဖါင္းပြေနပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္- ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးကို ဇီယြန္၀ါဒီေတြက ကမၻာ့ဘာသာစကား ႀကီးေတြနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၀ါဒီေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ တိုင္းျပည္ေလးေတြက- မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ အေလ့ေပါက္ေတြ က ခိုးခ်- အတုယူၿပီး ဆက္လက္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီျခင္းမ်ားကို ထမင္းစား ကၽြန္ခံ လိုက္လုပ္ေပးေနတာေတြကို ေတြ႔ရေတာ့- မိမိတိုင္းျပည္ရဲ႔ သိကၡာအတြက္ အလြန္တရာ မ်က္ႏွာပူစရာ ျဖစ္ေနရပါေတာ့တယ္။

သူတို႔ လုပ္တာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္ဘူး။ သူတို႔မုန္းတဲ့ လူမ်ိဳး သူတုိ႔မုန္းတဲ့ ဘာသာဟာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာက သိေနတယ္။ စာတတ္သူတိုင္း- အျမင္မွန္ရွိသူတိုင္း သိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္- လူတစ္ဘက္သားကို အေျခာက္တိုက္ မုန္းတတ္တဲ့ အက်င့္- မဟုတ္မတရား ပုတ္ခတ္ေစာ္ကား
၀ါဒျဖန္႔တတ္တဲ့ အက်င့္- ေတြ ျမန္မာလူမ်ိဳးထဲမွာလည္း ရွိပါကလား ဆိုတဲ့ အဖတ္ဆယ္မရႏိုင္တဲ့ သိကၡက်မႈဒဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးခံရပါေတာ့မယ္။

မိမိတို႔သည္ပင္ မြဲေန၏၊ တိုင္းသူျပည္သား အမ်ားစု ဆင္းရဲတြင္း နစ္ေန၏။ သို႔ေသာ္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ကူညီရမည္ကို သတိမရ- ဆက္ လက္ ရန္လိုေနေသာ၊ ရန္လိုတတ္ေသာ သူမ်ား ေနထိုင္ရာ- ေမြးဘြားေပးရာ ဇာတိေျမမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္-ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္အား အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ႏွဖူးတြင္ ဆိုင္းဘုတ္ဆြဲေပးရန္- ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနေသာ လူယုတ္မာ ကုပ္ကျမင္း သတၱိရွင္မ်ား၏ မိုင္းဗံုးစက္ ကြင္းထဲမွာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

-ေၾသာ္- ယိုသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္ရပါပေကာလား။

No comments: