---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, January 1, 2011

ျပကၡဒိန္ လက္ေဆာင္မြန္

ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၂ - ၁၄၃၃ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္

မြတ္စလင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ျပကၡဒိန္လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပကၡဒိန္ကို အလြယ္တကူ print ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ A4 ဆိုက္နဲ႕လုပ္ထားပါတယ္။ ပိုထင္ထင္ရွားရွားၾကည့္ရေအာင္ ကြန္ျပဴတာထဲမွာ save လုပ္ျပီး ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။

ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

မမီးမီး

No comments: