---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, January 11, 2011

အစၥလာမ္ဘာသာမွ ဝက္သားစားသံုးျခင္းကိုတားျမစ္ထားေသာအခ်က္မ်ား

.
အေမး : အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ၀က္သားကိုစားခြင့္မ၇ိွဘူးဆိုတာဟုတ္ပါသလား။
တကယ္လို ့ ဟုတ္တယ္ဆို၇င္လည္းဘာလို ့စားသံုးခြင့္မရိွတာလဲဆိုတာ
သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

အစၥလာမ္ဘာသာ ၇ဲ ့အဆို အ၇ ၀က္သည္လည္း ဒီကမၻာၾကီးေပၚမွာ
ဖန္ဆင္းရွင္ရိွလုိ ့သာ ေပၚေပါက္လာ၇တာပါ။ တကယ္လို ့၀က္ကို မသန့္ စင္ဘူးလို ့ယူဆလွ်င္လဲ ဘာ လို ့ဖန္ဆင္းခဲ့သလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

မသန္ ့စင္မွန္းသိ၇င္ ထာ၀၇ ဘု၇ားသခင္။ အန နၱ တန္ခိုး၇ွင္ ဖန္ဆင္းရွင္ က ဘာျပဳ လုိ ့ဖန္ဆင္းခဲ့တာလဲခင္ဗ်။ ဒီကမၻာၾကီးစတည္ကတည္း ကတစ္ခါတည္းမရိွေအာင္
ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ့သင့္တယ္ လို ့ထင္ပါတယ္။

အေျဖ : အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြဲ၍ဖန္ဆင္းထားျပီး မည္သည့္အရာက အေကာင္း မည္သည့္အရာက အဆိုးဆိုသည္ကို လူသားတို႕ကို အရွင္ ျမတ္သင္ၾကားေပးထားပါသည္။ လူသားတို႕အား ဆင္ခ်င္သုံးသပ္တတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ညာဏ္ထည့္ေပးထားပါသည္။ ေကာင္းတာကိုက်င့္သုံးျပီး၊ မေကာင္းတာကိုေရွာင္ရမည္မွာ လူသားတို႕၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖန္ဆင္းခံမ်ားအား အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကိုခြဲျခားတတ္ေစျခင္းျဖင့္ လူသားတို႕၏အရည္အခ်င္းကို ပို၍ျမင့္ ေစသည္။ တစ္နည္း လူသားတို႕၏ ညာဏ္ရည္ညာဏ္ေသြး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္းစမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမး : အစၥလာမ္က ဝက္သား စားသံုးမႈကို ဘာေၾကာင့္ တားျမစ္ထားရတာလဲ။

အေျဖ : အစၥလာမ္က ဝက္သား စားသံုးျခင္းကို တားျမစ္ထားတဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ လူသိမ်ားလွပါတယ္။ ဒီတားျမစ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳး အေၾကာင္းစံုကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားက ရွင္းလင္းျပထားပါတယ္။

၁။ ကုရ္အာန္က ဝက္သားကို တားျမစ္ထားသည္။

ဝက္သား စားသံုးမႈကို ေလးေနရာထက္ မနည္းမွာ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ကုရ္အာန္ ၂ း ၁၇၃ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ ၌ အေသေကာင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ (ယိုစီးေသာ)ေသြးကုိ လည္းေကာင္း၊ ၀က္၏ အသားကုိလည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္မွတပါး အျခားကုိးကြယ္ရာမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကုိ တ,သၿပီး လွီးျဖတ္ ထားေသာ တိရစၦာန္ မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မုခ်တားျမစ္ထားေတာ္ မူေလသည္။ သုိ႔တားျမစ္ထားေသာ္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ႏုိင္ေအာင္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနေသာသူ တဦးသည္ (တားျမစ္ ထားေသာ အာဟာရကုိ) မက္ေမာသူ မဟုတ္ဘဲ၊ အစားက်ဴး သူလည္း မဟုတ္ဘဲ၊ (အသက္မေသ႐ုံမွ် စားသုံး ခဲ့ပါလွ်င္) ထိုသူ႔အေပၚ၌ တစုံတရာ အျပစ္မရွိေခ်။ ဧကန္ မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားကုိ) အထူးခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအသွ်င္၊ အစဥ္အၿမဲ သနားၾကင္နာ ညႇာတာ ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

[ ကုရ္အာန္ ၅ း ၃ ] အလုိအေလ်ာက္ေသေသာ တိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ေသြးသည္လည္းေကာင္း၊ ၀က္တိရစာၦန္၏အသားသည္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျခားကုိ ရည္စူးထားေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊လည္မ်ဳိ (ၫွစ္၍ျဖစ္ေစ၊ လိမ္၍ျဖစ္ေစ) ေသရေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္၍ျဖစ္ေစ၊ ထိခုိက္၍ျဖစ္ေစ ေသေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ရာမွက်၍ ေသေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ ဦးခ်ဳိျဖင့္ေ၀ွ႔ခတ္ျခင္းခံရ၍ ေသေသာ တိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ (အသက္မထြက္မီ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ)အသင္တုိ႔ "ဇဗ္ဟ္"လွီးျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့ေသာတိရစာၦန္မ်ားမွအပ သားရဲတိရစာၦန္မ်ား ကုိက္ခဲသတ္ျဖတ္ထားေသာတိရစာၦန္သည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အေပၚ၌ ဟရာမ္ဟူ၍တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေလၿပီ။
.
႐ုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ားတြင္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရန္ လွီးျဖတ္ထားေသာ တိရစာၦန္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မဲျမႇားတုိ႔ ျဖင့္ အသင္တုိ႕႔ ေ၀စုေ၀ပံုခြဲျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔အဖုိ႕႔(စားသံုးျခင္း မျပဳၾကရန္) ဟရာမ္ တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေခ်သည္။ ဤသည္တို႔ကားျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား ပင္တည္း။ ယေန႔အဖို႔မွာကား ကာဖိရ္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ ေသာသူတု႔ိသည္ အသင္တုိ႕၏သာသနာကုိ(ဖ်က္ဆီးႏုိင္ျခင္း)မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ ထုိသူတုိ႔ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မရွိၾကဘဲ ငါအရွင္ျမတ္ကုိသာလွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလကုန္။ ယေန႔ေသာ္ကားငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏ ဒီန္သာသနာကုိ ျပည့္စံုေစေတာ္မူခ့ဲေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္မိမိ၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္အစံု ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။
.
၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ အသင္တ႔ုိအဖုိ႕ ‘ဒီန္သာသနာေတာ္အျဖစ္သေဘာတူ ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူခဲ႕ေလၿပီ။ သ႔ုိရာတြင္ (အထက္တြင္ျမစ္တားထားခဲ႕ေသာ အရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိအပ္ေသာအခ်က္တစ္ရပ္မွာ) မည္သူမဆုိ အျပင္းအထန္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္၍ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ အေျခသုိ႕ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ထုိသူသည္ ျပစ္မႈကုိ ႏွစ္သက္လုိလားျခင္း မရွိဘဲ(ျမစ္တားထားေသာ အရာမ်ားကုိ စားသံုးမိပါက) မခြၽတ္ဧကန္အလႅာဟ္္ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ၾကင္နာ သနားေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

[ ကုရ္အာန္ ၆:၁၄၅ ] အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ယင္းသူတုိ႔အား ဤသုိ႔) ေျပာၾကားပါေလ။ (အခ်င္းတုိ႔) ငါသည္ မိမိထံသုိ႔ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ) က်ေရာက္လာေသာ၀ဟီယ္ အမိန္႔ေတာ္တြင္ (ယခုအျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာတိရစၦာန္မ်ားအနက္)တစ္စံုတစ္ခုကုိ မည္သည့္စားသံုးသူအေပၚ၌မွ် ၎ကုိ စားသံုးျခင္းသည္ ဟရာမ္ ဟူ၍ တားျမစ္ထားသည္ကုိ မေတြ႕ရွိရေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ အေသသား၊ သုိ႔မဟုတ္စီးထြက္ေသာေသြး၊ သုိ႔မဟုတ္ ၀က္တိရစၦာန္၏ အသားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထုိအရာမ်ားသည္ အလြန္ညစ္ေထး၍ မသန္႔စင္ေသာေၾကာင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းအားျဖင့္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားကုိရည္စူး၍ သတ္မွတ္ခဲ့လွ်င္(ဟရာမ္ ဟူ၍ တားျမစ္ထားေတာ္မူေလသည္။) သုိ႔ပါလ်က္အၾကင္သူသည္ (ထုိထုိေသာအရာမ်ားကုိပင္) အရသာခံစားလုိျခင္း၊ စည္းကမ္းက်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ မလႊဲမေရွာင္သာျဖစ္၍ (အသက္မေသ႐ံုမွ်သာ စားသံုး)ခဲ့ပါမူ၊ အသင့္အားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္အမွန္အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားညႇာတာေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

[ ကုရ္အာန္ ၀၁:၁၄၊ ၁၆:၁၅၅ ] ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အေသေကာင္(မ်ား)၊ (ယုိစီးေသာ)ေသြး၊ ၀က္တိရစၦာန္၏အသားႏွင့္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားကုိ ရည္စူး(တသလွီးျဖတ္)ထားေသာ အရာမ်ားကုိသာလွ်င္ ဟရာမ္ ဟူ၍ ျမစ္တားထားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သုိ႔(တားျမစ္ထားေတာ္မူေသာ္) ျငားလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ(ေအာင္အက်ပ္အတည္းေတြ႕ႀကဳံေန)ေသာသူတစ္ဦးသည္(တားျမစ္ထားေသာအာဟာရကုိခံုမင္)တပ္မက္သူ မဟုတ္၍လည္းေကာင္း၊(အစား) က်ဴးသူမဟုတ္၍လည္းေကာင္း(အသက္မေသ႐ံုမွ် စားသံုးခဲ့ပါလွ်င္) ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အထူးခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အထူးသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအရွင္၊

ကုရ္အာန္ ၅ း ၃၊ ၆ း ၁၄၅ ႏွင့္ ၁၆ း ၁၁၅ တို႔မွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
“အသင္တို႔အတြက္ တားျမစ္ထားရာ (အစားအစာ) ကား အေသသား၊ ေသြး၊ ဝက္သား၊ ... အလႅာဟ္မွအပ ျဖစ္ရာတို႔ကို ပူေဇာ္ပသ ဆက္ကပ္ထားရာတို႔ ျဖစ္ သတည္း။” [ ကုရ္အာန္ ၅ း ၃ ]

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ အထက္ပါ အာယတ္ေတာ္ေတြ အရနဲ႔တင္ ဝက္သားကို ဘာေၾကာင့္တားျမစ္ထားရတဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ မြတ္စလင္တစ္ဦးအဖို႔ ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝ ရရွိသြားေစမွာပါ။

၂။ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းမွာလဲ ဝက္သားကို တားျမစ္ထားသည္

ခရစ္ယာန္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရး က်မ္းဂန္ေတြကို တကယ္ပဲ တိတိက်က် ယံုၾကည္အပ္တာကို သိမ္းသြင္းယူရေတာ့မဲ့ပံု။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္းစာလာ ဝတ္ျပဳရာ က်မ္းမွာလဲ ဝက္သားစားသံုးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါတယ္။
“ဝက္သည္ ခြါကြဲျပားေသာ္လည္း စားၿမံဳ႕ မျပန္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ မစင္ၾကယ္။ ထိုသို႔ေသာ တိရစၦာန္၏ အသားကို မစားရ။ အေသေကာင္ကိုလည္း မထိရ၊ မစင္ၾကယ္ဟု သင္တို႔ မွတ္ယူၾကရမည္။” [ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၁ း ၇-၈ ]

သမၼာက်မ္းလာ တရားေဟာရာက်မ္းမွာလည္း ဝက္သားကို ပိတ္ပင္ထားတာ ရွိပါတယ္။
“ဝက္သည္ ခြါကြဲျပားေသာ္လည္း စားၿမံဳ႕ မျပန္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ အသားကို မစားရ။ အေသေကာင္ကိုလည္း မထိရ။ “
[ တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄ း ၈ ]
သမၼာက်မ္းလာ ေဟရွာယ အနာဂတၲိက်မ္း၊ အခန္း-၆၅၊ ပါဒ ၂-၅ မွာလည္း အလားတူပဲ ထပ္မံၿပီး ပိတ္ပင္ထားတာ ရွိပါတယ္။

၃။ ဝက္သား စားသံုးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါမ်ားစြာ ဝင္ႏိုင္သည္
.
ဆင္ျခင္တံုတရားက်က်၊ ယုတၲိေဗဒနည္းဆန္ဆန္ႏွင့္ သိပၸံအရ အခိုင္အမာ တင္ျပႏိုင္မွသာ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူမ်ားနဲ႔ ဘုရားမဲ့ဝါဒီမ်ား အေနနဲ႔ သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္သားကို စားသံုးမွီဝဲ ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ အမယ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

လူေတြမွာ သန္လံုးေကာင္၊ တုတ္ေကာင္နဲ႔ ခ်ိတ္သန္ စတာတို႔လိုမ်ိဳး သန္မ်ိဳးစံု စြဲကပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုးကေတာ့ ေတနီယာ ဆိုလ်မ္ပါပဲ။ ဒီကပ္ပါးက လူသာမန္တို႔ကေတာ့ တုတ္ျပားေကာင္ရယ္လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အေကာင္က အေတာ္ရွည္ၿပီး အူထဲမွာေနတယ္။ ၄င္းရဲ႕ ဥက ေသြးစီးေၾကာင္းထဲဝင္ၿပီး လူ႕ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပိုးက ဦးေႏွာက္ထဲဝင္သြားရင္ မွတ္ဥာဏ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလံုးထဲကိုဝင္ခဲ့ရင္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မ်က္ေစ့ထဲဝင္ခဲ့ရင္ေတာ့ မ်က္ေစ့ကြယ္သြားတတ္တယ္။ အသည္းထဲ ဝင္ခဲ့ရင္ေတာ့ အသည္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကိုပဲ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားတဲ့ သန္ေကာင္ကေတာ့ ထရီခ်ဴရာ တီခ်ဳရာစစ္ (Trichura Tichurasis) ျဖစ္ပါတယ္။

ဝက္သားကို ေကာင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားရင္ ဒီဥက ေသသြား မယ္ဆိုၿပီး ေယဘူယ်အားျဖင့္ တလြဲ သိရွိထားေနၾကတယ္။ အေမရိကမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသန တစ္ခုအရ ထရီခ်ဴရာ တိခ်ဳရာစစ္ သန္စြဲေနတဲ့ လူနာ ၂၄ ဦးမွာ ၂၂ ဦးက ဝက္သားကို ေကာင္းစြာ အခ်က္ခံၿပီးမွ စား ၾကတာတဲ့။ ဒီအခ်က္က ပံုမွန္ အပူခ်ိန္မွာ ခ်က္သြားလို႔ကေတာ့ ဝက္သားမွာ ဒီပိုးဥက ေသ မသြားဘူး ဆိုတာကို ျပေနပါတယ္။

၄။ ဝက္တြင္ အဆီကို ဖြဲ႕ေစေသာ ဝတၳဳ ရွိသည္
ဝက္မွာ အင္မတန္နည္းပါးတဲ့ ၾကြက္သားကိုသာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္တဲ့ ဝတၳဳ ရွိၿပီး အဆီက အလြန္အကြ်ံ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီအဆီကေသြးေၾကာမ်ားထဲမွာ စုေနတာေၾကာင့္ ေသြးတိုး ဝင္ၿပီး ႏွလံုးထိခိုက္ ပ်က္စီးရပါတယ္။ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေသြးတိုး ေရာဂါ ခံစားေနရတယ္ ဆိုတာဟာ ဒါေၾကာင့္ အံ့ဩစရာ မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။

၅။ ဝက္သည္ ကမၻာမွာ အညစ္ညမ္းဆံုး သတၲဝါ ျဖစ္သည္
ဝက္က ကမၻာမွာ အညစ္ပတ္ဆံုး တိရစၦာန္ေတြထဲက တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ရႊံ႕ႏြံေတြ၊ မစင္ အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ရွင္သန္ က်င္လည္ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္သိရသေလာက္ အလႅာဟ္အရွင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အထဲမွာ အညစ္အေၾကး ရွင္းေကာင္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ေက်းရြာေတြမွာ ေခတ္မီ အိမ္သာေတြ ဘာေတြ မရွိၾကပါဘူး။ ကြင္းျပင္ေတြမွာ အခင္းႀကီး အခင္းငယ္ သြားၾကတယ္ေလ။ ဒီ အညစ္အေၾကးေတြကို ေျပာင္သလင္း ခါသြားေအာင္ ဝက္က ရွင္းပစ္ေပးတာပါ။

တခ်ိဳ႕က ေစာဒကတက္ၾကတာ ရွိတယ္။ ဩစေၾတးလ်လို တိုး တက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဝက္ကို အင္မတန္ သန္႔ျပန္႔ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီတဲ့ ဝန္းက်င္မွာ ေမြးျမဴေနၾကၿပီတဲ့။ ဒီလို က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ အေျခအေနမ်ားမွာေတာင္ ဝက္ေတြကို ႏွစ္ဖက္ခ် တံုးတင္ ေလွခါးေတြ ထဲမွာ ထားၿပီး ေမြးျမဴၾကရတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္လိုပဲ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္လုပ္ ဘာမွမထူးပါဘူး။ ဗီဇကိုက ညစ္ပတ္တဲ့ ဗီဇပါေနတာကိုး။ ကိုယ့္မစင္ ကိုယ္ျပန္စားရင္စား ဒါမွမဟုတ္ အနားက အေကာင္ရဲ႕ မစင္ကို ျပန္ၿပီး စားတတ္ၾကပါတယ္။

၆။ ဝက္သည္ အရွက္အမဲ့ဆံုးေသာ တိရစၦာန္ပင္
ကမၻာမွာ ဝက္ဟာ အရွက္ အမဲ့ဆံုးေသာ အေကာင္ပါပဲ။ မိမိရဲ႕ ၾကင္ေဖာ္ကို တျခားအေဖာ္ျဖစ္တဲ့ အေကာင္ေတြနဲ႔ လာမိတ္လိုက္ဖို႔ ေခၚ တတ္တဲ့ တိရစၦာန္မ်ိဳးက ဝက္ပါပဲ။ အေမရိကမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က ဝက္သားကို စားသံုးၾကတယ္။ ပြဲသဘင္ အကပါတီေတြမွာ ဆိုရင္ အခ်ိဳ႕က Wife Swapping ကိုေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီးကို အလဲအလွယ္ ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို Swapping of wives လို႔ လည္းေခၚပါတယ္။

Reference : Myanmar chat online org.

Now a days, people are not as much "religious conscious " as they are "medical conscious". In other words if you tell them that its forbidden in your religion, you are labeled as a wet blanket. But if you explain how this can ruin their hea...lth and figure (especially ladies) or how harmful and in some cases fatal it can be to them, only then will they pay any attention.

Islam is not the only religion in which pork is prohibited but other religions teach the same message also.

For example; In Judaism, pork consumption is forbidden.

In Hinduism, the same principle is applied according to their teachings. In fact most of the Hindus are pure vegetarians especially the Brahmins (the highest cast of Hindus).

In Buddhism, there are five principal commandments on which the religion is based and these are the prohibition of killing, adultery, stealing, telling lies and drinking intoxicants. This is extreme form of Buddhism and encourages vegetarianism only.

In Christianity, it is also required of the followers to not consume pork. This makes sense as Christians believe unconditionally in the Old and New Testament. Some Christians however, claim that they are Christians now and no longer Jews. The answer to this is that the fundamental teachings of the church are based on the Old Testament. Also, the Ten Commandments, which are from the Old Testament, are strictly practiced and the Old and New Testament are bound into one which is called the Holy Bible.

Reference : http://www.themuslimwoman.com

No comments: