---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, January 18, 2011

ပ်ားေကာင္ က႑

ဗစ္စ္ မစ္လႅာ၊ ဟစ္ရ္ ရဟ္မာ၊ နစ္ရ္-ရဟီးမ္။


ကုရ္အာန္ ၀၁၆ း ၆၈။ ၎ျပင္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ ပ်ားေကာင္၏ထံသို႔ (ဤသို႔) အမိန္႔ေတာ္ေပးေတာ္မူေလသည္။အသင္သည္ ေတာင္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ား၌လည္း ေကာင္း၊ လူတို႔တည္ေဆာက္ၾကကုန္ေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ား၌လည္းေကာင္း၊(မိမိတို႔) ေနအိမ္မ်ား ျပဳလုပ္ ေလကုန္။


ကုရ္အာန္ ၀၁၆ း ၆၉။ ထို႔ေနာက္ အသင္သည္ အသီးအႏွံ အသီးသီး အသက, အသကတို႔မွ (အရည္မ်ားကို) စုတ္ယူ စားသံုးေလေလာ့။ တဖန္ အသင္သည္ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ လြယ္ကူ လ်က္ရွိေသာလမ္းမ်ားကို ေလွ်ာက္ေလေလာ့။ ယင္း ပ်ားေကာင္၏၀မ္းဗိုက္မ်ားမွ အေရာင္မ်ိဳးစံုရွိေသာ ေသာက္သံုးဖြယ္ရာ (ပ်ားရည္)သည္ ထြက္ေလသည္။ ယင္းေသာက္သံုးဖြယ္ရာ၌ လူတို႔အဖို႔ အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျခင္းသည္ ရွိေပသည္။ဧကန္မလြဲ ဤသည္၌ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ေသာ သူတို႔အဖို႔ အမွန္ပင္ သက္ေသသာဓကသည္ ရွိေပသတည္း။

In addition, the Prophet (PBUH) said:

'Honey is a remedy for every illness and the Qur'an is a remedy for all illness of the mind, therefore I recommend to you both remedies, the Qur'an and honey.' (Bukhari)


သဘာ၀ပ်ားရည္၏ အစြမး္ထက္ပံု
-------------------------------------

ပ်ားရည္ကို လူသားတို႕ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္အတြက္သာမက ေဆးဖက္လည္း ၀င္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္း နည္းပါး၏ သမိုင္းတြင္ ပ်ားရည္၏ အခန္းက႑ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေရွးေခာတ္ကတည္းက ပင္ ပ်ားရည္ကို အနာက်က္ေဆး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအေနျဖင့္လည္းေကာငး္၊ အသားလွေဆးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤမွ် အစြမ္းထက္သည္ကို မသိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ သိပၸံပညာ၏ တိုးတက္မွဳႏွင့္အတူ သိခြင့္ရိွလာျပီ ျဖစ္သည္။ ပ်ားရည္ အစြမ္းထက္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ားရည္ကို ထုတ္လုပ္သည့္ေဒသႏွင့္ ပ်ားအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးအစား ေျမာက္မ်ားစြာ ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ raw honey လို႕ေခၚတဲ့ ပ်ားအံုမွ တိုက္ရိုက္ဖြတ္လာေသာ ပ်ားရည္အၾကမ္းႏွင့္ processed commercial honey လို႕ေခၚတဲ့ အျပင္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္လို႕ရတဲ့ ပ်ားရည္ဆိုျပီး ခဲြၾကည့္ရေအာင္။ ပ်ားရည္အၾကမ္းျခင္း ယွဥ္ရာတြင္ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပ်ားအံုမွ ဖြတ္လာေသာ ပ်ားရည္သည္ ေမြးျမဴေရး ပ်ားရည္ထက္ အစြမ္းသတၱိ ပိုမိုထက္ျမက္ပါသည္။ ပ်ားရည္ဆိုသည္မွာ ပ်ားလုပ္သားမ်ားက ပန္းပြင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို လွည့္လြယ္သြားလာျပီး ရရိွလာေသာ ပန္၀တ္ရည္တို႕မွ တဆင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕ သြားထားေသာ အပင္အမ်ိဳးအစား စံုေလေလ ပန္းပြင့္တို႕မွ ရရိွေသာ ပိုးေသေစသည့္သတၱိမ်ား၊ ႏွင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္သည့္ သတၱိမ်ား ပိုမ်ားေလေလျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ Clostridium botulinum bacteria spore ဟုေခၚသည့္ ဘယ္တီးရီးယားတို႕၏ ဥမ်ား ပါလာတတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားကို ပ်ားရည္လံုး၀ မတိုက္ရပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေပါက္ပြားကာ Botulism လို႕ေခၚတဲ့ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ကိုပင္ ေသေစႏိုင္ပါသည္။ လူၾကီးေတြအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရိွပါ။

ပ်ားရည္ကို ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ဓာတ္ခဲြၾကည့္မည္ဆိုပါက fructose ႏွင့္ glucose သၾကားမ်ားက ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း မွ် ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဗိုက္တာမင္၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္တိုးမွဳကို ဆန္႕က်င္ႏိုင္သည့္ သတၱိရိွေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ပ်ားရည္၏ အသံုး၀င္ပံုမ်ား

အနာထည့္ေဆး

ပ်ားရည္တြင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ႏွင့္ မွိဳမ်ားကို ေသေစႏိုင္ေသာ သတၱိရိွသည္။ အေရျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အနာမ်ားတြင္ ေဆးအျဖစ္ထည့္ပါက အနာအက်က္ျမန္သည္ကို ေရွးကတည္းကပင္ သိရိွခဲ့ၾကသည္။ ပ်ားရည္တြင္ ေရဓာတ္ပါ၀င္မွဳ အရမ္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျပင္ပေရမပါ၀င္ဘဲ ပ်ားရည္ခ်ည္း သက္သက္ျဖင့္ အနာကို ထည့္ေပးပါက ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား မေပါက္ပြားႏိုင္ပါ။ ပ်ားရည္၏ pH သည္ ၄ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ အက္ဆစ္ဓာတ္က ပိုးမ်ားကို ေသေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အနာမွ ထြက္လာသည့္ အရည္တို႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျပီး hydrogen peroxide လို႕ေခၚတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအခါ ပ်ားရည္သည္ အလြန္အစြမ္းထက္သည့္ အနာထည့္ေဆးတစ္လက္ ျဖစ္လာပါသည္။ ေဆးမတိုးေတာ့ေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားျဖင့္ ပြထေနေသာ ေဆးရံုမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ သုေတသီတို႕က အေမရိကန္တြင္ ပ်ားရည္ကို အနာထည့္ေဆးအျဖစ္ hospital protocol မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳၾကသည္။ သုေတသန စာတမ္းမ်ားအရ ပ်ားရည္ကို အနာထည့္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳပါက ပံုမွန္အနာထည့္ေဆးမ်ားအသံုးျပဳေသာ အနာမ်ားထက္ ၄ ရက္ ၅ ရက္ခန္႕ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အနာက်က္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

စြမ္းအင္တိုးေဆး

ပ်ားရည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သၾကားႏွစ္မ်ိဳးအနက္ glucose သည္ အစာလမ္းေၾကာင္းမွ စုပ္ယူမွဳျမန္ေသာေၾကာင့္ စားျပီးျပီးခ်င္း လန္းဆန္းေစသည္။ Fructose ကမူ စုပ္ယူမွဳ ေႏွးေသာေၾကာင့္ ေသြးအတြင္း၌ သၾကားဓာတ္ကို ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္က အားကစားသမားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။ မနက္အိပ္ယာထထခ်င္း လမ္းေလ်ာက္မည္ဆိုပါက အခ်ိဳဓာတ္လြန္ကဲေသာ ဘီစကစ္မ်ား၊ မုန္႕မ်ားစားမည့္အစား ပ်ားရည္ႏွစ္ဇြန္းေလာက္ ေသာက္ပါက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသည့္အျပင္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ပါ အလြန္အကၽြံမတက္ေစေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး

ကေလးမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၂ ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးအမ်ားဆံုးမွာ dextromethophan လို႕ေခၚတဲ့ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေဆးသမားေတြရဲ႕ လက္ဆဲြ ျဖစ္ဖူးလို႕ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ပိတ္ထားတဲ့ ေဆးပါ။ ထိုေဆးေသာက္ပါက ငိုက္ျမီးျခင္း ေလးလံထိုင္းမိွဳင္းျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ အသက္ ၂ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကားရိွတဲ့ ကေလး ၁၀၅ ေယာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနာ စာတမ္းတစ္ရပ္အရ ညအိပ္ခါနီးတြင္ ပ်ားရည္တစ္စြန္း ကို ေသာက္၍ အိပ္ေသာကေလးမ်ားသည္ dextromethophan ကို ေသာက္၍ အိပ္ေသာကေလးမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ညဘက္ေခ်ာင္းဆိုးသက္သာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အျပင္ ပ်ားရည္သည္ အာသီးေရာင္ျခင္း ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတို႕ကိုလည္း သက္သာေစေသာေၾကာင့္ တုတ္ေကြးရာသီတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆးတစ္လက္အေနျဖင့္ သံုးလို႕ရပါတယ္။ ကေလးမ်ားသာမက လူၾကီးမ်ားအတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳပံု

သင္အာသီးေရာင္ေနပါက ေသာက္ေရခြက္အတြင္းသို႕ ပ်ားရည္ႏွစ္ဇြန္း၊ သံပရာရည္ ေလးဇြန္း ႏွင့္ ဆားတစ္ဇြန္းတို႕ကို ထည့္ျပီး ေရေႏြးျဖင့္ေရာကာ ပလုပ္က်င္းပါက လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း အာသီးေရာင္ျခင္းတို႕ကို လ်င္ျမန္စြာ သက္သာႏိုင္ပါသည္။

၀မ္းရွင္းေစသည္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပ်ားရည္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စာတမ္းဖတ္ပဲြႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြအရ ပ်ားရည္တြင္ လူသားတို႕ကို အက်ိဳးျပဳသည့္ lactobacilli ဘက္တီးရီးယားမ်ားပါ၀င္တဲ့အတြက္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းရိွ ပိုးမႊားေတြကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း အူမၾကီးကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ဆီးခ်ိဳသမားတို႕အတြက္

ထို႕အျပင္ ပ်ားရည္ကို ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားတြင္ ေဆးသၾကားအျဖစ္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳကို လံုး၀ေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးဆိုေပမယ့္ မေရွာင္ႏိုင္လို႕ အနည္းငယ္ စားမည္ဆိုပါက ပ်ားရည္သည္ စားသင့္ေသာ သၾကားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္လွသည္။ ပ်ားရည္တြင္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အသည္းကို တစ္ခါတည္း ကာကြယ္ေပးရာေရာင္သလို ေသြးေၾကာမ်ား က်ဥ္းျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္ကို အရမ္းမတက္ေအာင္ level တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းေပးရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၁ သာမက အမ်ိဳးအစား ၂ တြင္ပါ စားသံုး၍ ရပါသည္။

တစ္ေန႕တစ္ဇြန္း

မည္သူမဆို ပ်ားရည္ကို တစ္ေန႕တစ္ဇြန္း စားသံုးပါက အထက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရိွမည့္အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အသားအေရလွျခင္း၊ ဆံပင္လွျခင္း၊ အိုမင္းမွဳကို ေႏွးေကြးေစျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႕ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

အရက္မူးေနပါက

ပ်ားရည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္သည္အစာအိမ္အတြင္းမွ alcohol တို႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ဓာတ္ျပယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းရိွသည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္သာမက အေရွ႕တိုင္းတြင္ပါ ပ်ားရည္ကို အမူးျပယ္ေဆးအေနျဖင့္ သံုးၾကသည္။ သံပရာရည္ျဖင့္ ေရာျပီးေသာက္ပါက ပိုမို အစြမ္းထက္ပါသည္။

အိပ္မေပ်ာ္ပါက

ႏြားႏို႕ပူပူတစ္ခြက္အတြင္းသို႕ ပ်ားရည္ ၂ဇြန္းခန္႕ ထည့္၍ ေမႊျပီး ေသာက္ပါက စိတ္တည္ျငိမ္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေစသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ကုရ္အာန္ ၀၅၅ း ၁၃။ သို႔ပါလ်က္ (အို-ဂ်င္န္ႏွင့္လူသတၱ၀ါအေပါင္းတို႔)၊ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ မည္သည့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ၾကကုန္အံ့နည္း ။

မွတ္ခ်က္

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ ပ်ားရည္ကိုေသာက္သံုးျခင္းမွ ရေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပ်ားရည္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေသာက္ေဆးမ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ သတိျပဳရန္မွာ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္ေဆးမဆို သဘာ၀ အတိုင္းျဖစ္ေသာ ထြက္ကုန္မ်ားကသာ အစြမ္းထက္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ ပ်ားရည္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာေဆးသည္ သဘာ၀ပ်ားရည္ကဲ့သို႕ အစြမး္ထက္မည္ဟု မည္သူမွ အာမ မခံႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သဘာ၀ထြက္ကုန္ကိုသာ အားေပးေစလိုသည္။

Quran reference : myanmarwind.blogspot.com
Honey Reference: ေဆးေလာက facebook
http://whfoods.org/genpage.php?tname=foodspice&dbid=96
http://en.wikipedia.org/wiki/Honey

ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

မမီးမီး

1 comment:

ခ်မ္းလင္းေန said...

ကၽြန္ေတာ္ အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္လို႔ အမည္ေျပာင္းလိုက္ပါျပီ ခင္ဗ်ာ။ အမွားကို ေျပာျပလို႔ေရာ လာလည္သြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။