---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, October 25, 2012

ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာညမ်ား

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ ညၾကီး ၅ ညရွိေပသည္။
ထိုညမ်ားမွာ ဒိုအာေတာင္းဆုျပဳပါက ပယ္ခ်ျခင္းခံရမည္မဟုတ္ေပ။
ယင္းတို႕မွာ
.
၁။ ဂ်ဴမူအာ ေသာၾကာည
၂။ ရဂ်ဗ္လ၏ ပထမည
၃။ ရွအ္ဗန္လ၏ ၁၅ ရက္ည
၄။ အီဒုရ္ဖီသရ္ညႏွင့္
၅။ အီဒုလ္အႆြဟာည မ်ားျဖစ္သည္။
.
ထိုညမ်ားတြင္ ဒိုအာကဗူလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးဂ႐ုစိုက္ အေလးထားကာ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားဧဗာဒသ္လုပ္ေနရမည္။
.
ေသာၾကာညဆိုသည္မွာ ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာ ၾကားညကို ဆိုလိုသည္။
ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာညမ်ားႏွင့္ နဖိလ္နမာဇ္မ်ားမွ

No comments: