---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, October 26, 2012

အီဒူလ္အဒ္ဟာ မူဘာရက္

ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၃
--------------------

No comments: