---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, October 20, 2012

ဥပုဒ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးအျမတ္

No comments: