---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, January 21, 2009

ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ

.


စစ္ပြဲေတြလည္းျပီးသြားျပီ။ ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
May peace be upon every single person on this earth.

No comments: