---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, January 25, 2009

Prophet Muhammad Cartoon Movie

.
Prophet Muhammad Cartoon Part 1

႐ုပ္ရွင္ကာတြန္း part 1 - part 9 ရွိပါသည္။ ယခု part 1 ျပီးသြားလွ်င္ သည္ video screen အေပၚမွေပၚလာေသာ search box တြင္ Prophet Muhammad movie Cartoon part 2 ကို type ျပီးထည့္လွ်င္ ပထမဦးဆုံးေပၚေသာ ကားကို click ႏွိတ္ျပီးဆက္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ခေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ ဤ႐ုပ္ရွင္ကာတြန္းကိုတင္ေပးထားပါသည္။

No comments: