---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, January 31, 2009

အိမာမ္အအ္ဇြမ္အဗူဟနီဖဟ္၏ ငယ္စဥ္ကာလ ဇ၀နဥာဏ္

 • ေမာ္လာနာ ဆုိင္ယဒ္အဆြ္ဂရ္ဟုစိုင္န္ (ဟဇရသ္ၿမားဆပ္) ေရသည္မွာ ေရာမဘုရင္သည္ပညာရွိပါဒရီးတစ္ဦး
 • ဥစၥာပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ ဘဂၢဒက္သို႔ ေစလႊတ္ကာေရာက္သည္ႏွင့္သို႔ေၾက
 • ငာေလသည္။
 • ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ေမးခြန္းေလးခြန္းကို ေၿဖၾကားၿမည္ဆုိပါက ၎ရဲ႕ ဒီးန္သာသနာကို လက္ခံမည့္အၿပင္ယူေဆာင္လာေသာ
 • ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းခ်ီးၿမွင့္မည္။ အကယ္ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ ေမးခြန္းကိုမေၿဖၾကားႏုိင္ပါ
 • ကကြၽႏု္ပ္ရဲ႕သာသနာကိုလက္ခံရမည့္အၿပင္ ကြၽန္ပ္တုိ့ကိုအခြန္ေဆာင္ေနထုိင္ရမည္။
 • ဤေၾကၿငာခ်က္သည္ ဘဂၢဒက္ေနၿပည္ေတာ္အတြက္ ရာဇသံသဖြယ္ပ်ံ႕ႏွံ႕သြား၏
 • ၎ပါဒရီသည္လမ္းေလးခြစုံတြင္ ပလႅင္ခင္း သုံးရက္တုိင္ထုိင္ကာ ဆက္တုိက္ဟစ္ေၾကြးေနေသာ္လည္းၿပည့္စုံသဘာ၀က်ေသာ အေၿဖကို မည္သူမွ်မတင္ၿပႏုိင္ေခ်။
 • ၀င္လာမစဲ ပရိသတ္တြင္ အသက္အားၿဖင့္ (၇)ႏွစ္အရြယ္သာရွိသည့္ ကေလးငယ္က မိိမိဖခင္
 • အား ကြၽန္ေတာ္ကို ခြင့္ၿပဳပါ။ ကြၽန္ေတာ္သြားေၿဖၾကားပါမည္ဟု ေၿပာေသာ္လည္း ဖခင္က ဘယ္သူမွမေၿဖႏုိင္တာ၊ မင္းကဘာေၿဖတတ္မွာလဲဟု ေၿပာလုိက္၏။ ကေလးငယ္မွာအတန္တန္ခြင့္ေတာင္းေနသည္။ ဖခင္ကမူတိတ္တိတ္ေနပါ အာလင္မ္မ်ားေရွ႕
 • မွာ မင္းဘာအဆင့္ရွိလုိ႔လဲ
 • စသၿဖင့္ ေၿပာၾကားေန၏။
 • ကေလးသည္ ဖခင္ခြင့္မၿပဳေသာ္လည္း ဖခင္၏အလစ္တြင္ ထြက္လာၿပီး ပါဒရီ ေရွ႕သိုေရာက္သြား
 • သၿဖင့္ အ့ံၾသမဆုံးၿဖစ္သြားေလသည္။ ပါဒရီက သူငယ္ေလး အေၿဖေပးမွာလား။ ကေလးငယ္ကဟုတ္ပါတယ္။ တကယ္ေၿဖမွာပါဒါေပမယ့္ေမးၿမန္းသူထက္ေၿဖ
 • ၾကားသူကအဆင့္ၿမင့္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ခင္ဗ်ားေအာက္ဆင္း၍မတ္တတ္ရပ္ေပးပါ။
 • ကြၽန္ေတာ္ကပလႅင္ေပၚထုိင္ၿပီး ေၿဖၾကားပါမည္ေၿပာၾကား၏။ ပါဒရီက ေကာင္းပါၿပီ က်ဳပ္ဆင္းၿပီး
 • ေတာ့ မတ္တတ္ရပ္ေမးပါမယ္။ ေမာင္ရင္ကပလႅင္ေပၚတက္ထုိင္၍ ေၿဖၾကားပါ။
 • ပါဒရီ - အလႅာဟ္ထက္အလ်င္ ဘာရွိခဲ့သလဲ။
 • ကေလးငယ္ - ဂဏန္းစဥ္ေရတြက္တတ္သလား၊ တတ္ရင္ရြတ္ၿပပါ။
 • ပါဒရီ - - - တစ္၊ႏွစ္၊သုံး၊ေလး၊ငါး
 • ကေလးငယ္ - ၿပန္ရြတ္စမ္း
 • ပါဒရီ - - - တစ္၊ႏွစ္၊သုံး၊ေလး၊ငါး
 • ကေလးငယ္ --- တစ္ထက္အလ်င္ ဘာရွိသလဲ
 • ပါဒရီ - တစ္ထက္အလ်င္ ဘာမွမရွိပါ၊ တစ္မွ စတင္ေရတြက္ရပါတယ္။
 • ကေလးငယ္ --- လူသုံးတဲ့အေရအတြက္မွာေတာင္ တစ္ထက္အလ်င္ ဘာမွမရွိရင္ေသာင္ဟိဒ္၊ အရွင္ၿမတ္ထက္ အလ်င္ ဘာရွိႏုိင္မွာလဲ။
 • ပါဒရီ --- ( အေၿဖသည္ ၿပည့္စုံေနသၿဖင့္ ) မွန္ပါတယ္။ ေကာင္းၿပီ ဒုတိယ ေမးခြန္း။
 • ကဲ ယခုအလႅာဟ္ ဘယ္မွာလဲ။
 • ကေလးငယ္---အသင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ ရူဟ္၀ိညာဥ္ဘယ္မွာရွိသလဲ
 • ပါဒရီ --- ၀ိညာဥ္ဆုိတာ တစ္ေနရာထဲမရွိပါ။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕
 • ေနရာအႏွံ႔မွာရွိပါတယ္။
 • ကေလးငယ္--- ရူဟ္၀ိညာဥ္ဆုိတာ အရွင္ၿမတ္ရဲ႕အမိန္႔ေတာ္အရၿဖစ္ပါတယ္။သက္ရွိတုိင္းမွာ
 • ၀ိညာဥ္ရွိပါတယ္။ ဒါကိုဘယ္ေနရာရွိမွန္း အသင္မသိရင္ရူဟ္ရဲ႕ပိုင္ရွင္ၿဖစ္တဲ့အလႅာဟ္ကိုသီးၿခားတစ္ေနရာမွာရွိတယ္လုိ႔ ဘယ္လုိၿပႏုိင္မလဲ။
 • အရွင္ၿမတ္ကေတာ့့ ေနရာအႏွံ႔မွာရွိေနပါတယ္။
 • ပါဒရီ --- (မေၿဖၾကားႏိုင္သၿဖင့္) အသင္ေၿပာတာမွန္ပါတယ္၊ေကာင္းၿပီး တတိယ ေမးခြန္း
 • အရွင္ၿမတ္က ဘယ္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူေနသလဲ။
 • ကေလးငယ္--- ဆီမီးလင္းလာရင္ ဘယ္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူသလဲ။
 • ပါဒရီ---ဘက္တုိင္းကို မ်က္ႏွာမူပါတယ္။ တစ္ဘက္ဘက္ကို လွည့္တာမရွိပါ။
 • ကေလးငယ္---သခၤ ါရၿဖစ္တဲ့ ဆီမီးေတာင္ ဘက္တုိင္းကို အလင္းေဆာင္တယ္ဆုိရင္
 • မိုးေၿမတုိ႔ရဲ႕ အလင္းဟာ ၎အရွင္ၿမတ္ရဲ႕ အလင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္း
 • အစဥ္ထာ၀ရ တည္ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ၿမတ္သည္လည္းမည္သည့္
 • ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာလည့္ထားသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါ့မလား။
 • ပါဒရီ ႏႈတ္ပိတ္သြားသည့္အေၿဖၿဖစ္သၿဖင့္ ေမးခြန္းမထုတ္ႏုိင္ဘဲ ဆုိင္းငံ့ေတြေ၀သြား၏။
 • ထုိးအခါ ကေလးငယ္ကပင္ စတုတၳေမးခြန္းလည္း ေမးပါဟုဆုိေနရာ
 • ၎ကအလႅာဟ္ယခု ဘာလုပ္ေနလဲ။
 • ကေလးငယ္ - အသင္ကဲ့သို႔ သက္ရြယ္ၾကီး၊ေသာင္၀္ရသ္၊အင္န္ဂ်ီလ္ရဲ႕ ပညာရွင္ ခုိဒါသုံးပါး
 • လက္ခံ့သူကို ပလႅင္ေပၚမွေအာက္ခ်ကာကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႕ေသာ ငယ္ရြယ္သူ အရွင္တစ္ပါး
 • တည္းကို လက္ခ့ံသူ၊ေက်ာင္းသာ အဆင့္ရွိသူကိုပလႅင္ေပၚတင္ေတာ္မူသည္။
 • ရူမီပါဒရီသည္ မိမိကတိအတုိင္း ကလိမဟ္ဖတ္လုိက္သည္။ ပရိသတ္လည္း တစ္ျမိဳ႕လုံးရဲ႕
 • သိကၡာကိုိ ဆယ္ခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ရဲ႕ အေျမႇာ္အၿမင္ ညဏ္ရည္ထက္ၿမက္မႈ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀မႈမ်ားေၾကာင့္ အ့ံၾသမဆုံးၿဖစ္ကာ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးသြားၾကေလသည္။
 • ယင္းကေလးငယ္ကား မည္သူနည္း၊ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မုဟဒ္ဒီစ္မ်ား၏ ေခၚင္ေဆာင္
 • အိမာမ္အအ္ဇြမ္ အဗူဟနီဖဟ္ သာဗိအီပင္ ၿဖစ္ေပသည္။

 • ေကာက္ႏႈုတ္တင္ၿပသူ
 • အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာ ဟာဖိဇ္ အဗ္ဒြလ္ကာဒိရ္ (မဟ္မူဒီ)
ဒီ post ေပးပို႕သူ ကိုေအာင္ကိုလတ္ အားအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments: