---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, September 10, 2009

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ပညာေရးကို ဦးစားေပးေသာ သာသနာေတာ္ျဖစ္သည္

Please click the picture to read clearly.

No comments: