---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, September 16, 2009

ျမင့္ျမတ္ျခင္း ညဥ့္ က႑ (လိုင္လသြလ္ ကဒရ္)

Please click the pictures to read clearly.No comments: