---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, September 11, 2009

ရမ္မဒမ္ေနာက္ဆုံး၁၀ရက္ေန႕အတြက္ က်င့္စဥ္မ်ား

Please click the pictures to read clearly.
--TASBEEH--May Allah (SWT) bless all Muslim brothers and sisters both Dunnaya and Arkherat. Armeen.

No comments: