---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, September 18, 2009

ျငိမ္းခ်မ္းမႈမွ သက္ရာေက်ာ္


ကမၻာၾကီး၏ေလးနက္မႈ
ေရ၏ေအးျမမႈ
ေလ၏သန္႕ရွင္းမႈ
မီး၏လင္းေတာက္မႈ
သဘာဝ၏လြတ္လပ္မႈ
လူသားတို႕၏ညီညြတ္မႈ
ႏွလုံးသား၏လွပမႈ
ညာဏ္ပညာ၏ပါးနပ္မႈ
စိတ္၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား
ေပါင္းစပ္ကာ
ဘဝတစ္သက္သာ၏
ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြရယူရင္း
လူသားမ်ားသက္ေတာ္ရာေက်ာ္
ရွည္ၾကပါေစသား။

မမီးမီး

No comments: